Klientavgifter för småbarnspedagogik fr.om. 1.8.2021 – avgiften blir lägre för många familjer