Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

Information om coronavaccinering - klicka här!
Scroll Up