Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

Klicka här för information om influensavaccinering!