Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

Scroll Up