Karis järnvägsbrons och resecentrets ibruktagning sker stegvis med början i september

Klicka här COVID-19 aktuellt - artikeln uppdateras
Scroll Up