Jourhjälpen 116 117 betjänar hela HUS-området från och med 1.1.2019

Meddelande till invånare: Vattnet från Ekerö vattentag följer åter kvalitetsrekommendationerna. Kokningsuppmaningen upphör därmed genast.
Scroll Up