Jordmånsdagen erbjuder konkreta lösningar på odlarnas utmaningar