Järnvägens svängbro över Pojoviken i Ekenäs repareras

Scroll Up