Uppmaningen att koka hushållsvattnet i Snappertuna kyrkoby-området har nu upphört