Hissarna på Karis järnvägsbro stängs för reparation må 28.10.2019 kl. 8.00

Meddelande till invånare: Utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs följer inte kvalitetsrekommendationerna. Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet.
Scroll Up