Grundskolorna i Raseborgs stad inleder läsåret 2018-2019 tisdag den 14 augusti 2018 enligt följande:

Billnäs skola kl. 9.00, Bromarv skola kl. 8.20, Ekenäs högstadieskola kl. 8.00, Höjdens skola kl. 8.45, Karis svenska högstadium kl. 9.00, Katarinaskolan kl. 9.00, Pojo kyrkoby skola kl. 9.15, Seminarieskolan kl. 9.00, Snappertuna skola enligt schema, Svartå skola kl. 9.00, Västerby skola enligt schema och Österby skola kl. 9.00.

Skoltransporttrafikanterna är de samma som föregående läsår. Närmare information om skoltransport principer finns på Raseborgs web-plats och för de elever som har rätt till skoltransport i Wilma på blankett "2018-2019 / Skoltransportarrangemang".

Bildningskansliet ger uppgifter om skoltransporter på tfn 019 289 2141 (Ekenäs), 019 289 2143 (Pojo-Karis)

Gymnasierna håller inskription och inleder läsåret 2018-2019 tisdag den 14 augusti 2018 enligt följande:

Ekenäs gymnasium, nybörjare kl. 9.00 och övriga kl. 10.00.

Karis-Billnäs gymnasium kl. 10.00 i festsalen.

Raseborg 06.8.2017

Bildningskansliet