GAME of IDEAS, SEASON 2: ansökningstid 3.6.-10.8.2020