IT-handledning för seniorer ordnas på biblioteken hösten 2023