Äppelhyllan

Äppelhyllan

Alla barn behöver böcker, men alla böcker passar inte alla barn. Därför har Ekenäs bibliotek nu en så kallad Äppelhylla på barnavdelningen. Äppelhyllans medier vänder sig framförallt till barn och vuxna som på något sätt kommer i kontakt med funktionshinder i sin vardag. Böckerna passar även bra för flerspråkiga barn och för dem som lär sig ett nytt språk, t.ex. invandrare.

På äppelhyllan i Ekenäs finns bl.a. lättlästa böcker för barn och unga, böcker med taktila illustrationer, böcker med stödtecken, böcker och spel för övning av uttal, bildordböcker och lättlästa böcker med CD. Eftersom rim och ABC-böcker är bra för språkträning finns här också en del sådana. Sammanlagt finns ca 350 medier på svenska och på finska. Det finns även en broschyr med en förteckning över materialet och ytterligare tips på samma teman.

Äppelhyllans svenska material i webbiblioteket

Äpplet är symbol för kunskap och nyfikenhet. Den första äppelhyllan föddes på Härnösands bibliotek i Sverige efter ett samarbete med Library of the Handicapped Child i London, som var ett specialbibliotek för barn med funktionsnedsättning och drevs med hjälp av pengar från författaren Enid Blyton.

Idag finns det äppelhyllor på många bibliotek i Sverige och på senare år har de börjat dyka upp även i Finland. Alla ser olika ut men tanken är densamma: Äppelhyllor ska innehålla böcker för och om barn med funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.