På en presskonferens 27.11.2018 presenterade stadskamrer Thomas Karlsson och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls Raseborgs stads budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021. Budgeten ska behandlas i stadsfullmäktige 10.12.2018.

På plats fanns också stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens vice ordföranden Mats Lagerstam och Anita Westerholm.

Budgetförslaget för år 2019 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 1,35 miljoner euro. Stadens investeringsbudget för år 2019 är netto 11,1 miljoner euro, varav 4,8 miljoner euro är anvisade för byggnader och 6,3 miljoner euro för infrastruktur. Därtill investerar Raseborgs Vatten för 2,2 miljoner euro. Skatteintäkterna räknas uppgå till 119 miljoner euro för år 2019.

 

Enligt stadsstyrelsens ordförande Anders Walls finns det mycket ”smått och gott” i budgeten men också större investeringar och projekt värda att nämnas. Ett exempel från bildningssektorn är JOPO-klassen som fortsätter sin verksamhet.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist påpekade att resultatet nu och nästa år är på en acceptabel nivå och att trenden pekar uppåt. Enligt stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm krävs ändå att staden fortsätter effektivera och modernisera sig för att nå bättre resultat.

Första vice ordförande Mats Lagerstam ville till sist rikta ett tack till tjänstemän och nämnderna som behandlat budgetärenden effektivt och gjort ett bra jobb.