Järnvägsgatan i Ekenäs stängs för trafik fr.o.m. 26.11.2018 på avsnittet Flemingsgatan – Liljedahlsgatan på grund av kommunaltekniska arbeten.

Stamröret har läcka. Omväg via Prästängsgatan, körning till fastigheter som har infart från Järnvägsgatan ordnas.

Arbetet räknas vara färdigt inom 3 veckor.

Vi beklagar olägenheter som arbetet förorsakar.