Raseborgs stad vill kartlägga invånarnas användning av kollektivtrafiken och höra invånarnas åsikter om nuvarande servicenivå.

Svara på enkäten genom att klicka följande länk: https://player.myzef.com/raasepori/ajax/?q=160-EzSNoPhR

I biblioteken finns möjlighet att fylla i en pappersversion av enkäten.

 

Stadens strategi Härliga Raseborg Fungerar Hållbart ska i fortsättningen synas även i ett bredare utbud av trafiktjänster så att allt flera raseborgare har möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken för sina arbets- och studieresor, resor till hobbyverksamhet eller för till exempel butiksresor. En minskad användning av personbilar bidrar också till att växthusgasutsläppet minskar vilket även är ett av stadens mål som HINKU-kommun (kolneutral kommun).

I enlighet med stadsstyrelsens beslut 20.8.2018 utsåg stadsdirektör Ragnar Lundqvist i början av september en arbetsgrupp bestående av representanter från stadens samtliga sektorer. Arbetsgruppen har som uppgift att planera utförandet av den snart aktuella upphandlingen av skoltransporter så att den kommande lösningen är mera heltäckande och långsiktig.

Läs hela pressmeddelandet på https://www.raseborg.fi/pressinformation