VR Track meddelar att Karis järnvägsbro stängs för trafik fr.o.m måndagen den 4 juni (4.6.2018).

VR Track informerar (uppdaterad 17.9.2018)

Pålningsarbeten vid Karis övergångsbro- och resecenterbygge

Vi utför under 17.9-4.10

  • pålningsarbeten för brons jordstöd samt
  • tunnelns pålningsarbete och stödmurens byggnadsarbete enligt följande:
  • nattetid kl 21.30-06.00, när tågtrafikens avbrott det tillåter
  • dagtid utanför järnvägsspåren

Vi beklagar störning och besvär som försorsakas.

Vr Track Oy

Jussi Tukeva                                                                                        

0408632232

Jarmo Lilja                                                                                           

0408661473

 

Den tillfälliga bron för fotgängare är öppen. Det är förbjudet att åka med cykel samt moped. För din säkerhet led cykeln.

Projektet har en egen Facebooksida via vilken det informeras aktivt: https://www.facebook.com/karjaansiltaprojekti

Järnvägsbron förnyas och rivningen börjar fredagen 8.6.2018. Torsdagen 7.6.2018 bjuder staden på avskedskaffe (300 koppar reserverade) kl 15-17 till minnet av järnvägsbron som stått som landmärke i Karis från 1933-34. Välkommen att besöka den gamla järnvägsbron en sista gång! Den nya bron öppnas för trafiken om ungefär ett år.