VR Track meddelar att Karis järnvägsbro stängs för trafik fr.o.m måndagen den 4 juni (4.6.2018).

VR Track informerar (uppdaterad 6.8.2018)

Vi utför borrpålningsarbeten på Karis station och bangård enligt följande:

  • • 18.8. kl. 17:00 – 21.8.2018 kl. 17:00, på tågtrafikens villkor mellan spåren 5 och 6
  • • 21.8. – 24.8.2018 kl. 7:00 – 20:00, på Bangatans sida utanför spåren
  • • 27.8. – 1.9.2018 kl. 21:35 – 06:00, på tågtrafikens villkor vid kantperrong 2 på stationens sida. Då avstängs passagen under den temporära bron till stationsgården.

Vid arbetet används maskiner, som kan ge upphov till buller som överstiger det vanliga. Vi beklagar den störning som arbetet orsakar.

VR Track Oy.

Den tillfälliga bron för fotgängare är öppen. Det är förbjudet att åka med cykel samt moped. För din säkerhet led cykeln.

Projektet har en egen Facebooksida via vilken det informeras aktivt: https://www.facebook.com/karjaansiltaprojekti

Järnvägsbron förnyas och rivningen börjar fredagen 8.6.2018. Torsdagen 7.6.2018 bjuder staden på avskedskaffe (300 koppar reserverade) kl 15-17 till minnet av järnvägsbron som stått som landmärke i Karis från 1933-34. Välkommen att besöka den gamla järnvägsbron en sista gång! Den nya bron öppnas för trafiken om ungefär ett år.