Stadskamrer Thomas Karlsson presenterade igår 20.2.2018 det preliminära bokslutet för 2017 för mediernas representanter. På plats fanns också stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm och stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

Anders Walls berättar att 2017 var det bästa året hittills för Raseborg, så gott som alla mätare visar grönt.
- Man kan säga att stadens ekonomi vänt, säger Walls.


Det ackumulerade underskottet som har varit Raseborgs sorgebarn sedan starten visar nu endast 2,5 milj. euro och riktningen är rätt: om allt går bra verkar staden bli av med underskottet inom den närmaste framtiden. 

- Man kan inte vara annat än nöjd! Tre faktorer har påverkat resultatet: skatteinkomsterna och statsandelarna har ökat medan kostnaderna har sjunkit, säger Ragnar Lundqvist.

- Det är fint att jobba vidare härifrån, tillägger Anita Westerholm.

Stadskamrer Thomas Karlsson påpekar också att Raseborg har goda möjligheter att klara av också årets budget men påminner om att landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen skapar frågetecken för framtiden då hela kommunens struktur ändras.

Avslutningsvis ville Walls och Lundqvist ännu rikta ett stort tack till hela personalen:
- utan personalen skulle vi inte ha lyckats!