UNICEF i Finland beviljar Raseborg Barnvänlig kommun -erkännandet för andra gången. Målet för modellen är att främja exempelvis bedömningen av konsekvenserna för barn och barnens medverkan i beslutsfattandet.

Utvecklingsarbetet i Raseborg har pågått sedan år 2014. UNICEF beviljade staden det första Barnvänlig kommun -erkännandet år 2015. Målet för det fortsatta arbetet har varit bl.a. att sprida kännedomen av och förståelsen för barnens rättigheter i kommunerna, utveckla det koordinerade och sektoröverskridande arbetet om barnens och de ungas ärenden samt i beslutsfattandet utveckla bedömningen av konsekvenserna för barn.

 

Raseborgs Barnvänlig kommun -arbetsgrupp har utvidgats under verksamhetsperioden. Gruppen har fått nya representanter från olika sektorer samt kommunala beslutsfattare. Den utvidgade gruppen har ett mandat att främja utvecklingsarbetet på hela kommunens nivå. Stadsstyrelsen har förbundit sig att fortsätta Barnvänlig kommun -samarbetet med UNICEF och hela kommunorganisationen förväntas delta i arbetet.

Evenemanget Raseborg offspring, som i år arrangeras för tredje gången är ett bra exempel på gruppens arbete och växelverkan med barn och ungdomar. Under evenemanget kan elever i klasserna 6 och 8 pröva på något nytt, överskrida språkgränser och ha kul. Målet för Raseborg offspring är att öka ungdomarnas samhörighet och raseborg-anda samt stöda vänelevsverksamheten. Dagen planeras och bedöms efteråt tillsammans med ungdomarna, i samarbete med stadens ungdomsarbetare.

Arbetet i enlighet med Barnvänlig kommun -modellen har bidragit till en hel del barnvänlig aktivitet i kommunen. Det ger en god utgångspunkt för fortsatt arbete och för att sprida en barnvänlig verksamhetskultur. En barnvänlig kommun är en mänskovänligt kommun, berättar dagvårdschef Charlotte Lindh.

Läs hela pressmeddelandet här.

Hälsning från UNICEFs generalsekreterare Marja-Riitta Ketola