I början av året gav bildningsdirektörerna i Västnylands region FCG Konsultering Ab i uppdrag att göra en utredning om gymnasienätverket. Syftet med utredningen var att utarbeta olika alternativ och eventuella förslag på ett nåbart, effektivt, högkvalitativt och ekonomiskt sätt att organisera gymnasieutbildningen.

Utredningen omfattar Hangö, Högfors, Lojo och Raseborgs städer och gäller följande svensk- och finskspråkiga gymnasier:

– Lojo: Nummi-Pusulan lukio, Lohjan lukion aikuislinja, Lohjan yhteislyseon lukio och Virkby gymnasium
– Hangö: Hankoniemen lukio och Hangö gymnasium
– Raseborg: Karjaan lukio, Ekenäs Gymnasium och Karis–Billnäs gymnasium
– Högfors: Karkkilan lukio

Uppdraget preciserades under våren. Förutredningen ska innehålla en analys av dagsläget och dess centrala uppgift är att tillhandahålla alternativa lösningar för en effektivare och mer ekonomisk utbildning. Den ska även framföra olika scenarier för organiseringen av gymnasieutbildningen. Undersökningen avgränsar sig till gymnasienätverket utan utbildningssamkommun. Nåbarheten ska medräknas. Avsikten är att hitta alternativ som kan klarläggas ekonomiskt och politiskt och som kan godkännas av beslutsfattarna.

Läs hela pressmeddelandet här.
Rapporten: pdf Utredning om gymnasienätverket i Västnyland