Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i Raseborg 1.8.2021.