Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 13.11.2018 29.11.2018 13:00 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_HANKINTAILMOITU EU-annons
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu 13.11.2018 29.11.2018 14:00 Nationellt meddelande om upphandling
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Upphandlingsannons EU-annons
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons