Enheten erbjuder sina tjänster och service för blivande mödrar, fäder, familjer, barn, ungdomar och studerande inom barn- och mödrarådgivning, skol- och studerandehälsovård samt preventivrådgivning.

 

Enhetschef Maj-Britt Malmén
Tfn 019 289 3250
Ystadsgården, Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs

  

Screening och hälsokontroller 

  • Screeningundersökningar för livmoderhalscancer, bröstcancer och tarmcancer bekostas årligen för bestämda åldersgrupper.
  • Män i uppbådsåldern kallas i regel till läkarkontroll i februari–mars.
  • Alla 65-åringar och äldre, barn under 3 år samt långtidssjuka har möjlighet att få gratis influensavaccination
  • Långtidsarbetslösa erbjuds hälsokontroller.

 Screeningsundersökningar