Fiskvägarnas första år var lyckat: 2300 fiskar vandrade i Åminnefors fiskväg

Klicka här för information om influensavaccinering!