Finlandsmodellen för barn och ungas hobbyer förbereds också i Raseborg