Ett fall av coronavirus bekräftats på daghem i Raseborg