Enstaka fall av kikhosta har förekommit i Raseborg

För coronainfo: KLICKA HÄR!