Avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

 

Fastställande av kommunal avgift för småbarnspedagogisk verksamhet

Avgiften för småbarnspedagogiken räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster. Vid högsta avgift är avgifterna följande: 289€/månad för det yngsta barnet, 145€/månad för det andra barnet och 20% av det yngsta barnets heldagsavgift för familjens övriga barn.

 

Sommarsemestrarna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom småbarnspedagogiken sjunker betydligt från midsommaren fram till början av augusti månad eftersom många barn har semester eller sk. avgiftsfritt sommaravbrott (se nedan) på två hela kalendermånader. Till följd av detta sammanslås verksamheten för flera dagvårdsenheter till något centralt daghem under ifrågavarande tid. Familjedagvården (i vårdarens egna hem) samarbetar med daghemsvården enligt behov.

Sommaren 2018 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

Karis området

Enhet 
Labyrintens daghem (kvällsvård) Öppet
Sandbo daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Solbacka daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Kila daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Svartå daghem Stängt 2 - 27.7.2018

Bildningsnämnden har beslutat att fr.o.m. 1.8.2018 inte längre begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Beslutet motiveras med att den eventuella ekonomiska nyttan är svår att påvisa, barns jämlika rätt till utveckling, lärande och varaktiga kamratförhållanden äventyras samt med att de privata aktörernas ekonomiska förutsättningar att bedriva småbarnspedagogik försämras genom begränsningen av den subjektiva rätten.

 

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

Höstterminen 2018

Tisdag 14.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov: torsdag 18.10.2018 - fredag 19.10.2018
Jullov: lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.