Covid-19-smitta på bäddavdelningen – besöksförbud!