Coronaläget försämrats i Raseborg – staden uppmanar till fortsatt aktsamhet!