Kort om planen

Planområdet befinner sig i Snappertuna  i Raseborg på området Höstnäs. Planområdets areal är ca 175 ha.Målet med planändringen är:

- Området planeras för fritidsbosättning.

- Det befintliga byggplatserna anvisas i stranddetaljplanen. Dessutom utreds ifall det finns förutsättningar för några nya byggplatser vilka skulle placera sig långt från stranden.

- Byggrätten per byggplats definieras på så sätt, att byggnaderna med avseende på storlek uppfyller dagens krav. Den preliminära målsättningen för byggrättens storlek är: fritidsbostad 100 m2 i våningsyta och totala byggrätten per byggplats 150 m2 i våningsyta.

- Enligt den ursprungliga parcelleringsplanen förutsätts det på området, utöver gemensam strandbastu, även lokaler för ungdomsklubb.

- I samband med planläggningen utarbetas planen för vattenförsörjning och avfallshantering. Planen anvisar principerna för vattenförsörjning och för toaletter samt de principer enligt vilka vafallsvatten hanteras och leds. Bolagsstämman har ställt som målsättning, att avfallsvatten hanteras tomtvis.

- De stränder och skogar som befinner sig utanför byggplatserna anvisas enligt befintlig situation som byggplatsernas samnyttjoområde.

 

Tilläggsinformation ges av:

- Planläggningsarkitekt Aija Aunio tel 019 289 3846, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

 

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: 6.7.2016

 pdf 7685_Karta
pdf 7685_Bekskrivning

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: 23.5.2016 §46

pdf Lillgård_

pdf Bekskrivning Lillgård

 

Planförslag

Till påseende: 12.10.-13.11.2015

pdf Lillgård_bilaga_liite_2
pdf Bilaga _1_planläggarens_genmäle
pdf Bilaga_3_BekskrivningLillgård

 

Planutkast

Till påseende: 14.4.-16.5.2014

icon Utkast (6.82 MB)
icon Utkast bestämmelser (3.89 MB)
icon Illustration (6.88 MB)
icon Naturinventering (2.23 MB)

 

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 3.5.2012

icon PDB_Lillgård (1.26 MB))

 

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

 

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.