Kort om planen

Raseborgs stad har inlett delgeneralplanläggningen av Karis västra tätort och Horsbäck-Kärrby som skilda planprojekt. I planförslagsskedet förenas delgeneralplanerna till en delgeneralplan. Delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp är belägen på området mellan Karis och Ekenäs. Genom att förena delgeneralplanerna kan man uppgöra en enhetlig plan för området mellan Karis och Ekenäs, via vilken man kan möjliggöra mångsidiga förutsättningar för utveckling av boende och näringsliv.

Tilläggsinformation ges av:

Planläggningsingenjör tel. 019 289 3846, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

 

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: -

 

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: -

>> Plankarta med bestämmelser (slutlig)

>> Planbeskrivning

 

Planförslag till påseende på nytt:

Till påseende: -

 

Uppdaterad PDB

pdf Program för deltagande och bedömning (18.4.2018)

 

Planförslag

Till påseende: 1.8 - 31.8.2017

pdf Planbeskrivning

pdf Plankarta

pdf Plankartans bestämmelser

 

Bakgrundsmaterial:

pdf Päivitetty hulevisuunnitelma 2018-04-06 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

 pdf Liite 1 Valuma-aluekartta  pdf Liite 2 Suunnitelmakartta  pdf Liite 3 Suunnitelmakartta

 

pdf Liikenneselvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

pdf Hulevesiselvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

pdf Naturinventering 2013 (Karis västra tätort)

pdf Luontoselvitys 2014 (Horsbäck‐Kärrby)

pdf Kasvillisuusselvitys 2014 (Harjakasvillisuus vt 25 varella)

pdf Rakennusinventointi 2015 (Horsbäck ja Kärrby osa 1)

pdf Rakennusinventointi 2015 (Horsbäck ja Kärrby osa 2)

pdf Tärinäselvitys 2010 (Raaseporin Krogarbackenin kaavaalueella – lisäselvitys junaliikenteen tärinästä)

pdf Meluselvitus 2009 (Valtatien 25 ohituskaistapari välillä Tammisaari - Karjaa)

pdf Meluselvitys 2010 (Krogarbackenin)

pdf Meluselviyts 2012 (Romu-Keinänen Oy:n toiminnan vaikutukset Brandalin ja Krogarbacken alueilla)

pdf Meluselvitys 2011 (Brandals område)

pdf Pohjavesiselvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

pdf Kaupallinen selvitys 2017 (Karjaan läntisen taajaman ja Horsbäck-Kärrbyn alue)

pdf Arkeologisk inventering 2013 - delområde 1a (Karis västra tätort)

pdf Arkeologinen inventointi 2013 - osa-alue 1b (Horsbäck-Kärrby)

 

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Raseborgs stad har inlett delgeneralplanläggningen av Karis västra tätort och Horsbäck-Kärrby som skilda planprojekt. Bägge delgeneralplanerna har funnits med i planläggningsöversikten som har godkänts i stadsstyrelsen 13.1.2014. Delgeneralplanutkastet för Karis västra tätort har varit till påseende under tiden 26.1.-27.2.2015 och delgeneralplanutkastet för Horsbäck-Kärrby har vait till påseende under tiden 25.4.-31.5.2016.

pdf Program för deltagande och bedömning (uppdaterad 21.6.2017)

 

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

 

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.