Det västnyländska militärbiblioteket grundades år 2002. Iniativet och idén kom från Frontmuseet i Lappvik samt från Ekenäsnejdens krigsveteraner r.f. Man ville donera och samla krigslitteratur på ett och samma ställe och få den katalogiserad och sålunda tillgänglig för flera.

Militärbiblioteket upprätthålls av Ekenäs bibliotek.

Donationerna har gjorts av krigsveteraner, men även av andra personer. Varje volym har försetts med en särskild etikett på vilken donatorns namn framgår.

Militärbiblioteket är ett specialbibliotek. Det omfattar böcker, småtryck och annat material som behandlar militärväsen och krigshistoria, särskilt Finlands, samt memoarer och biografier med anknytning till krig. Samlingen har även ett litet antal krigsromaner samt litteratur som berör andra länders krigshistoria.

En del av materialet är gammalt och bör hanteras varsamt.

 

(Materialet ges inte som hemlån. Fjärrlån till andra bibliotek kan komma ifråga, men då endast som läsesalslån.)