Alla Lukasbibliotek är stängda 4–13.9 p.g.a. systembyte, även webbiblioteket är ur bruk. Inga lån förfaller under tiden 4–24.9 och böcker behöver alltså inte lämnas tillbaka under stängningstiden. Det går ändå att lämna i återlämningsluckorna om man inte har möjlighet att göra det senare. Nedre våningen i Ekenäs bibliotek kommer att vara öppen vardagar 9–17. Övriga bibliotek är helt stängda, även självbetjäningen i Tenala, och bokbussen trafikerar inte. Eventuella ändringar meddelas här på bibliotekets webbsida och med anslag på biblioteken.

Lukas blir Helle och får nya regler och avgifter

Från och med 14.9 hör de före detta Lukasbiblioteken till Hellebiblioteken, ett samarbete mellan 12 nyländska kommuner. Det innebär att låntagarna får tillgång till en tre gånger så stor samling som förut och mera e-resurser, samt ett nytt webbibliotek. I framtiden är det möjligt att reservera material t.ex. från Borgå utan fjärrlåneavgift.

Samtidigt förnyas användningsregler, avgifter och vissa lånetider för att överensstämma med de andra Hellebibliotekens, dem kan man bekanta sig med på vår webbsida. De största förändringarna är att det införs en förseningsavgift på 15c/dag/bok (eller annat lånat material) och en avgift på 1€ för reserverat material som inte hämtas inom utsatt tid. Man kan fortsätta använda sitt gamla lånekort.

pdf Hellebibliotekens avgifter och lånetider
pdf Hellebibliotekens användarregler