Fr.o.m. 1.6 är Bromarv filialbiblioteks öppettider

måndag 15-19
onsdag 9-12
fredag 14-17