Allmän information / gymnasier

Allmän information / gymnasier

Inom Raseborg verkar tre gymnasier: Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio. Tillsammans erbjuder gymnasierna undervisning för ca 450 studerande som siktar på studentexamen.

Gymnasierna deltar i det regionala samarbetsprojektet Rut. De svenska gymnasierna samarbetar med gymnasienätverket GNet som är det största finlandssvenska gymnasiesamarbetet i vilket fjorton gymnasier erbjuder ca 2000 studerande en kursbricka med 30 distanskurser och virtuella kurser samt gemensamma projekt. Karjaan lukio fungerar i samarbete med Västra Nylands LUKU-nät och med 74 andra gymnasier i ett täckande ISO-verstas utvecklingssamarbete.

För gymnasieutbildningen ansvarar undervisningscheferna Elisabet Ehrstedt och Jari Salminen.