Bakteriehalterna på Campingens strand i Ekenäs har fortsatt att sjunka

Scroll Up