Avvikande öppethållningstider i biblioteken under december 2022 och januari 2023