Avvikande öppethållning i simhallen och bollhallens konditionssal 2.12.2022-18.5.2023