Avvikande öppethållning i simhallen och bollhallens konditionssal under påsk