UPPFÖLJNINGEN VISAR ATT BADVATTENKVALITETEN VID GUMNÄS BADSTRAND FYLLER KRAVEN