AVI-beslut: säkert avstånd ska garanteras i utrymmen avsedda för kunder och deltagare i verksamhet

Information om coronavaccinering - klicka här!
Scroll Up