Ansökningstid för stadens understöd i februari 2023