Förhandsanmälningar till ledd verksamhet våren 2022