Avvikande sommaröppethållning i Ekenäs simhall och bollhallens konditionssal