Ansökningstiden för föreningsunderstöd i februari 2022