Ansökning av coronastöd på 2 000 euro för egenföretagare öppnas i västra Nyland