Alingsåsgatan 33, invid stationsområdet i Karis centrum, säljs med anbudsförfarande