Raseborgs första byväg färdigställdes i Billnäs, men hur färdas man på den?

Raseborgs första byväg färdigställdes i Billnäs, men hur färdas man på den?

20.09.2023 / Barbro Österman

Billnäs 2,4 kilometer långa byväg blev färdig i augusti–september 2023. Den har planerats och genomförts i samarbete med Raseborgs stad, NTM-centralen i Nyland och Traficom.

För byvägen fick Hammarsmedsvägen och Billnäs parkväg ny beläggning. Hastighetsbegränsningen på byvägen varierar mellan 40 och 30 km/h.

På byvägen finns i mitten ett normalt brett körfält och på båda sidorna av vägen finns bredare vägrenar än vanligt. På byvägen kör man med motorfordon på mitten av vägen och cykeltrafiken samt fotgängarna använder vägrenen. I en mötessituation väjer bilarna till vägrenen, dock med beaktande av gång- och cykeltrafiken. Det dubbelriktade körfältet som reserverats för motortrafik är 3 meter brett och vägrenarna som i första hand reserverats för fotgängare och cyklister är cirka 1,5 meter breda.

Så här rör du dig på byvägen

1. Körlinjer: I en normal situation kör motorfordonen på mitten. Fotgängaren använder någondera vägrenen och cyklisten den högra vägrenen.

2. Möten: När två motorfordon möts utnyttjas vägrenen så att fordonen kan mötas tryggt.

3. Väjning: När en cyklist möter en fotgängare förflyttar sig cyklisten mot mitten av vägen. En cyklist som flyttar sig till mittfilen väjer för trafiken i mittfilen.

4. Kom ihåg: Möten med trafik i motsatt riktning ska vara trygga. Med motorfordon ska man förflytta sig till vägrenen endast om vägrenen är fri. Om andra användare befinner sig på vägrenen ska fordonet vänta tills trafiksituationen tillåter ett möte eller en omkörning.

Det byvägskoncept som utvecklats i Holland erbjuder en möjlighet att förbättra säkerheten för den lätta trafiken och erbjuder tryggare förhållanden för cyklister och fotgängare utan byggande av en separat cykelväg. Byvägen lämpar sig särskilt för platser där biltrafiken inte är särskilt livlig och där det inte nödvändigtvis är ekonomiskt lönsamt att bygga en separat cykelväg eller gångbana. Byvägen erbjuder en möjlighet att minska bilarnas hastigheter och öka trafiksäkerheten.

Byvägar är en relativt ny vägtyp i Finland och de har ännu inte implementerats i stor utsträckning. Byvägar har tidigare byggts i bl.a. Salo (Mathildedal), Hattula, Pyttis och på gränsen mellan Esbo och Vanda, och dessa lösningar följs upp på lång sikt. Samtidigt fortsätter de normala trafiksäkerhetsåtgärderna, såsom användningen av hastighetsbegränsningar och farthinder vid behov.

På Billnäs byväg kör motorfordonen på mittfältet. Fotgängaren använder någondera vägrenen och cyklisten den högra vägrenen.
Skyltarna på Billnäs byväg styr färden på vägen.

Mer information:
Raseborgs stad
Jan Gröndahl, teknisk direktör
tfn 019 289 2550
jan.grondahl@raseborg.fi


12.09.2023 / Carina Nyholm

I Ekenäs saneras Brunnsgatan under hösten 2023. Projektet omfattar hela Brunnsgatan, en del av Gustav Vasas gata och en del av Drottninggatan.

Saneringen omfattar förnyande av vägbanans bär- och ytlager, vatten- och avloppsledningar samt utbyggnad av dagvattenledningar.

Arbetet medför exceptionella trafikarrangemang som ändras i takt med att projektet framskrider. Vi beklagar de eventuella olägenheter som undantagsarrangemangen förorsakar.


12.09.2023 / Sirpa Huusko

Barnkalaset med Sås & Kopp och Arne Alligator & Djungeltrumman sö 24.9 kl. 16 på Brankis i Karis 🪘🐊!

Välkommen!


8.09.2023 / Carina Nyholm

Katarinaskolans sanering startar i september, byggtiden är planerad till 20 månader. Entreprenadformen är delad underställd form.

Entreprenadavtal har ingåtts med följande företag:

– Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy väljs till entreprenör för byggnadsentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 6 282 000,00 euro.

– Sähkö-Sinssi Oy väljs till entreprenör för elentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 951 000,00 euro.

-Ilmastointi C. Johansson Oy väljs till entreprenör för ventilationsentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 953 600,00 euro.

– LVI-Palvelu Alanko Salminen Oy väljs till entreprenör för rörentreprenad till sanering av Katarinaskolan i Karis då deras offert är förmånligast. Pris 850 000,00 euro.

– Turun LVI-Instrumentointi Oy väljs till entreprenör för automatiseringsentreprenad till sanering av Katarinaskolan då deras offert är förmånligast. Pris 58 455,00 euro.

Stadsstyrelsen valde entreprenörerna 11.7.2023.


7.09.2023 / Anne-Marie Ekholm

8-22.9.2023 är Ekenäs bollhall reserverad för studentskrivningar.

Bollhallens konditionssal är öppen, men besökare har inte tillgång till omklädningsrum eller dusch.


4.09.2023 / Anne-Marie Ekholm

Från och med 4.9.2023 kan du lösa ut en nyckel till seniorkonditionssalarna.

Raseborgs stads idrottstjänster har två konditionssalar, där användaren ska ha fyllt 65 år eller vara pensionär.

För att kunna använda seniorkonditionssalarna ska du registrera dig via idrottsledaren (tel. 019 289 3085) och godkänna villkoren för aktivering av nyckel. Lämna meddelande på telefonsvararen om idrottsledaren inte svarar, så ringer han upp dig. Via idrottsledaren får du lösa ut din nyckel enligt överenskommelse. De gamla nycklarna fungerar inte längre, så du som tidigare har löst ut en nyckel, bör returnera den till idrottsledaren.

För 6 månader betalar användaren 35 euro i avgift, för 12 månader är avgiften 60 euro. Avgiften faktureras.

Samma nyckel kan utan extra kostnader användas både i Karis och Pojo om användaren så önskar.

Läs mera om seniorkonditionssalarna här.


1.09.2023 / Petra Louhimies

I går, torsdagen den 31.8.2023 på eftermiddagen upptäcktes ett oljeutsläpp i Skuru hamn. Räddningsverket och sjöbevakningen bommade hamnbassängen och har under natten kunnat spärra av området samt skydda både egendom och strandområde. Staden följer med läget och arbetar just nu tillsammans med de ansvariga myndigheterna både med tanke på den akuta situationen och följdaktioner.

Följ med Räddningsverkets kommunikation på Twitter https://twitter.com/lupelastus


31.08.2023 / Madeleine Lindholm

Här samlas evenemang som ordnas på biblioteken i Raseborg under hösten 2023.

Se även vår Facebook-sida.

Ekenäs bibliotek

6.9–8.11.2023 Läs för Scooby-hunden – läshunden besöker biblioteket och du kan boka tid till den, mera info här.

Tisdag 19.9 kl. 18–19: författarbesök: Niclas Erlin berättar om sin nya bok Havererad.
Plats: mötesrummet Svalan, Ekenäs biblioteks första våning.
Reservera boken här.

På höstlovet 19–20.10 bjuder biblioteket på rymningsspelet Amulettens förbannelse kl. 9–16 i Tornet (sista gruppen startar ca kl. 15.15). Samla ihop ett lag och kom med! För barn ca 9 år och framåt, yngre barn kan delta tillsammans med äldre. Förhandsanmälan till lisa.stromsholm@raseborg.fi.

Mörka helgen lördag 28.10 kl. 10–14. Det är mörkt i biblioteket, så ta med ficklampa! Prova spökjakten för barn och familjer och lyssna på högläsning. Högläsning ordnas på både finska och svenska. Närmare program kommer inom kort.

Bokkalaset 8–13.11. Litteraturfest, årets tema är mörker & ljus. Program och mera info.

Måndag 13.11 kl. 18–19: författarbesök av Karin Collins. Karin Collins presenterar sin nya bok ”Hos dig min längtan är förtöjd”. Plats: mötesrummet Svalan. Länk till Karins böcker.

Karis bibliotek

Måndag 25.9: Tove Virta gästar biblioteket kl. 18–19. Med bilder från radiostudion och utdrag ur gamla sändningar presenterar Tove Virta sin bok Naturväktarna. Kulturhuset Fokus, rum Maresi.

Tisdag 19.9 kl. 18–19 författarbesök och föreläsning med Harri Ahonen i Kulturhuset Fokus, rum Maresi. Han berättar om sin bok Lapin retkeilyreitit. Evenemanget är på finska.

Måndag 9.10 gruppförfattarbesök – Vaaralliset naiset (farliga kvinnor). Spänningsförfattarna Pauliina Susi, Virpi Hämeen-Anttila, Ansu Kivekäs ja Tiina Raevaara håller högläsning, intervjuar varandra och för diskussion. Programmet är på finska. Maresi kl. 18.

Tre dagar vecka 43 bjuder biblioteket på rymningsspelet Amulettens förbannelse. Samla ihop ett lag och kom med! För barn ca 9 år och framåt, yngre barn kan delta tillsammans med äldre. Speltid ca 30 minuter. Plats: Karis bibliotek, Maresi Tisdag 24.10 kl. 14-18, onsdag 25.10 kl. 12-17 och torsdag 26.10 kl. 13:30-17. Förhandsanmälan till diana.heiskanen@raseborg.fi.

Tiistai 31.10 författarbesök: Satu Rämö. Kulturhuset Fokus, Maresi kl. 18.

Må 6.11 författarbesök: Agneta Rahikainen. Maresi. Hon berättar om sin nya bok om Edith Södergran Stjärnfångerskan. Maresi kl. 18.

Edith Södergran 6.11 och 13.11. I år har det gått 100 år sedan Edith Södergrans död. Till hennes ära berättar Agneta Rahikainen om sin bok Edith Södergran Stjärnfångerskan må 6.11 och må 13.11 uppträder Ediths systrar – en recitation av Edith Södergran-dikter förverkligad med inspiration från dockteater, dans och teater. Aktörer är dockteater konstnär Pauliina Vesslin med Rose-Marie Malm och Malou Ilmoni.  Kulturhuset Fokus, Maresi må 6.11 kl. 18 Agneta Rahikainen. Programmet är svenskspråkigt. Kulturhuset Fokus, Maresi må 13.11 kl. 18 Ediths systrar – en recitation av Edith Södergrans dikter. Programmet är på svenska och till en liten del på finska.

Måndag 4.12 författarbesök: Patrik Berghäll. Slaget om Bengtskär utkämpades under fortsättningskriget under en dag sommaren 1941. Mera om slaget och försvarande av fyren berättar Patrik Berghäll på må 4.12. Patriks nyaste roman berättar om slaget om Bengtskär. Kulturhuset Fokus, Maresi må 4.12 kl. 18. Programmet är svenskspråkigt.

Tisdag 12.12 Julpyssel. Ekopyssel för hela familjen i Maresi från kl. 17.

Svenskspråkig bokcirkel ordnas tisdagarna 22.8, 19.9, 24.10 och 21.11 kl. 18 i mötesrummet ExLibris.

Finskspråkig bokcirkel ordnas tisdagarna 15.8, 12.9, 10.10 och 7.11 kl. 18 i mötesrummet ExLibris.

Bromarv bibliotek

Lördag 9.9 kl. 13–14.30: Philip Teir berättar om sin bok ”J&B. Scener ur ett skenäktenskap” – programmet arrangeras av Bromarf Biblioteks Vänner rf.


29.08.2023 / Madeleine Lindholm

På höstlovet 2023 bjuder biblioteket på rymningsspelet Amulettens förbannelse. Samla ihop ett lag och kom med!

En sällsynt amulett har försvunnit och skapat oreda i en butik för trolleritillbehör.

Även butiksbiträdet har gått upp i rök. Lyckas er grupp hitta amuletten i tid och återlämna den där den hör hemma innan förbannelsens inflytelsesfär växer?

Målgrupp: från 9 år, yngre spelare kan delta tillsammans med äldre

Gruppstorlek: 6–14 personer

Speltid: ca 30 minuter

Plats: Ekenäs bibliotek, Tornet

Tid: 19–20.10 kl. 9–16 (sista gruppen startar 15:15)

Förhandsanmälan till lisa.stromsholm@raseborg.fi


Spelet är producerat av Ääres eduEscape.


25.08.2023 / Petra Louhimies

Ekenäs Jaktvårdsförening rf påbörjar vakjakt på hjort i Västerby friluftsområde och i dess grannmarker 1.9.2023. Drevjakt på hjort är tillåten under tiden 30.9.2023–15.2.2024.


23.08.2023 / Petra Louhimies

Byvägen ska stå klar i augusti–september 2023. Vägen har planerats och genomförts som ett samarbete mellan Raseborgs stad, NTM-centralen i Nyland och Traficom.

Med hjälp av byvägen ökar säkerheten för lättrafiken.

Vy från Billnäs i höstskrud

Billnäs allén och Hammarsmedsvägen i centrum av Billnäs bruk omvandlas i slutet av sommaren till byväg.

En byväg innebär i praktiken att trafikarrangemangen på en redan befintlig gata eller väg ändras så att det i mitten av vägen reserveras en ca tre meter bred körbana för bilister och på vardera sidan om denna ca 1,5 meter breda vägrenar för lättrafik, berättar Tatu Troberg som är projektchef vid Raseborgs stad.

Byvägar, som lämpar sig särskilt väl för historiska och ofta tätt byggda miljöer, minskar körhastigheterna på ett naturligt sätt, vilket förbättrar säkerheten för bland annat fotgängare, cyklister och ryttare. Det görs inga strukturella ändringar i vägen, utan trafikarrangemangen genomförs med hjälp av skyltar och vägmarkeringar. Vägrenarna är alltså på samma nivå som vägen. 

För bilisterna märks förändringen främst i form av sänkt körhastighet. I stället för den tidigare hastighetsbegränsningen på 40 km/h är begränsningen på den några kilometer långa byvägen 30 km/h. Då bilar ska mötas utnyttjas vägrenarna, dock med beaktande av eventuell lättrafik.

Byvägskonceptet har utvecklats i Holland. I Finland har NTM-centralen utrett områden som skulle gagnas av en byväg och ett av dessa områden är Billnäs i Raseborg, var man undersökt trafikmängder och färdsätt. I Finland finns det redan byvägar bland annat i Mathildedals bruk, Pyttis, Hattula och Mänttä-Vilppula. Responsen från invånare, företag och turister har i huvudsak varit mycket uppmuntrande.

Tack vare den nya byvägen kan man alltså njuta av Billnäs bruksmiljö på ett ännu tryggare sätt.

– Byvägen i Billnäs är en fin fortsättning på Raseborgs målmedvetna arbete för att utveckla stadens cykelinfrastruktur. Tillsammans med Åvallen, Banvallen och Åsens cykelväg mellan Karis och Ekenäs främjar byvägen en smidigare och säkrare cykeltrafik för både invånare och besökare, gläder sig också Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.


23.08.2023 / Madeleine Lindholm

Behöver du hjälp med att använda dator, surfplatta eller mobiltelefon?

ENTER ry:s och EKL ry:s frivilliga seniorer fortsätter att ge personlig och avgiftsfri kamrathandledning. Boka tid på förhand genom att kontakta biblioteket. Handledning möjlig både på svenska och finska. Ordnas tillsammans med Pensionstagarnas Centralförbunds PCF rf.

Bromarv bibliotek

IT-handledning torsdagar 5.10, 2.11 och 30.11
kl. 10–12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2994, bromarvbibliotek@raseborg.fi

Karis bibliotek

Mötesrummet ExLibris

IT-handledning 22.9–15.12.2023 
tisdagar (jämna veckor) kl. 11–14:
3.10, 17.10, 31.10, 14.11 och 28.11

fredagar (jämna veckor) kl. 13–15:
22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12 och 15.12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2970, karis.bibliotek@raseborg.fi

Pojo bibliotek


IT-handledning 21.9–14.12.2023: 
tisdagar udda veckor kl. 11–14: 
26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11 och 5.12

torsdagar jämna veckor kl. 13–15: 
21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11 och 14.12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2980, pojo.bibliotek@raseborg.fi

Ekenäs bibliotek

Mötesrummet Kvarnen


IT-handledning 22.9–15.12.2023
fredagar jämna veckor kl. 10–12:
22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12 och 15.12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2950, biblioteket@raseborg.fi

Tenala bibliotek


IT-handledning under hösten 2023:
torsdagar 21.9, 19.10, 16.11 och 14.12
kl. 10–12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2997, tenalabibliotek@raseborg.fi

Enter ry:s hemsida
Verkosta virtaa


18.08.2023 / Sirpa Huusko

Symphonia Natura – Soinnukas pohjoinen
Andi Balogh

Galleri Centrum (Dalgatan 4, kulturhuset Fokus) är öppet må, ti & to 11-19, ons & fre 9-17, lö 10-14, sö stängt.

Varmt välkomna!


16.08.2023 / Anne-Marie Ekholm

Drop-in 2 €

Motionsgrupper start v. 36

Vattengymnastik start v. 35

CIRKELTRÄNING

Cirkelträningen består av stationer där vi använder oss av såväl redskap som egen kroppsvikt. Upplägget på träningstillfällena varierar.

TABATA

Tabata är en typ av konditionstimme där du tränar i korta, högintensiva intervaller. Under 30 minuter fokuserar vi på vissa specifika muskelgrupper. Ta med eget underlag.

KROPPSVÅRD

Under timmen gör vi olika avslappnande övningar för kropp och själ. Ta med eget underlag.

LÄTT MOTION

En timme för alla som vill jobba med sin balans, styrka och kondition. Vi jobbar med käpp och gummiband som redskap. Timmen innehåller inga hopp eller stegserier. Ta med eget underlag.

LAVIS

LAVIS är en rolig, lätt och svettig motionsform, som grundar sig i en blandning av steg bekanta från dansbanans danser (lavatanssi) och gympa. I LAVIS dansar man ensam, utan par. Under passet dansar vi bekanta former av dans såsom humppa, jenka, rock/jive, chacha och samba.

DJUPVATTENGYMNASTIK

Djupvattengymnastik i stora bassängen utan bottenkontakt, vi använder vattenlöpningsbälten. Djupvattengymnastik är skonsam, men effektiv träning speciellt för bålen.

VATTENGYMNASTIK

Vattengymnastik är roligt och skonsamt för hela kroppen. Vi är i terapibassängen med bottenkontakt i varmt vatten. Tack vare vattnets motstånd och eget tempo kan du själv reglera hur hård träningen blir.


14.08.2023 / Sebastian Berg

Ungdomsgårdarna öppnar igen vecka 33. Öppettiderna samt mera information om gårdarna hittar du på hemsidan under fliken Ungdomsgårdar. Ungdomsgårdarna har öppet för barn och unga från årskurs 3 ända upp tills man fyllt 18 år. Varmt välkommen till den öppna verksamheten på Raseborgs Ungdomstjänster!


1.08.2023 / Petra Louhimies

I Finland sprids just nu högpatogen (mycket sjukdomsframkallande) fågelinfluensa på flera orter. Livsmedelsverket och lokalt Sydspetsens Miljöhälsa följer aktivt med situationen. Raseborgs stad förmedlar information från Sydspetsens miljöhälsa på denna sida samt vid behov via våra sociala kanaler.

Massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar i Hangö, Ingå och Raseborg ska anmälas till tillsynsveterinären.

Kontaktuppgifter till tillsynsveterinären:

 • Telefon: 040 135 9225
 • E-post: vet@symi.fi

Aktuellt

Det rekommenderas också att skydda eget fjäderfä noggrant. Om symtom på fågelinfluensa såsom minskad vatten- och foderkonsumtion eller äggproduktion observeras hos fjäderfä, ska tillsynsveterinären meddelas, se kontaktuppgifterna ovan.

Fågelinfluensan och människan

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt människan. Smittan kräver vanligtvis nära kontakt med en infekterad fågel eller deras sekret.

Fågelinfluensa har inte konstaterats smitta via livsmedel och det är inte nödvändigt att ändra på invanda vanor att använda livsmedlen på grund av fågelinfluensan.

Det finns ingen anledning att begränsa användningen av bär, frukt eller andra grönsaker på grund av fågelinfluensan. Det lönar sig att tvätta grönsaker och frukt före användning som vanligt. Undvik att äta synligt smutsiga bär.

Nyttiga länkar och mer information om fågelinfluensa
26.07.2023 / Sirpa Huusko

Pastoraltemat bjuder på naturgrönska och sensommaridyll vid Ekenäs sommarkonserter. Förutom toppmusikerna i Finländska kammarorkestern får vi höra två gästande solister och unga stjärnor, sopranen Iris Candelaria och violinisten Tami Pohjola.

Kungabasen Matti Salminen och brittisk-finska Alakulo Ensemble kombinerar modigt olika musikstilar och melodier med tangomusikens puls. Pentti Hildén med ensemble framför musik av Carl Michael Bellman.

Ekenäs Sommarkonserter välkomnar dig till att njuta av sköna augustikvällar med musik. Festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom och Finländska kammarorkestern bjuder som bekant på njutbara musikupplevelser under festivalens högklassiga konserter.

Läs mera om programmet:
Ekenäs Sommarkonserter – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)

Huvudsamarbetspartners är Kone, HPP Attorneys och Raseborgs stad. I samarbete med Ekenäs konsertgarantiförening, Ekenäsnäjdens svenska församling, Veho, Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse och Emilie och Rudolf Gesellius fond.


6.07.2023 / Barbro Österman

TE-byråns arbets- och företagstjänster överförs till kommunerna från 1 januari 2025.
Hur kan företagsutvecklingsbolag stötta sina ägarkommuner i detta?


Novago Företagsutveckling Ab känner företagsgränssnittet och kan föra fram de perspektiv som kommer från fältet till det kommunala beslutsfattandet gällande exempelvis kompetens och internationella rekryteringsbehov. Kommunförbundet, Finlands Företagare, Finlands Nyföretagarcentraler rf och SEKES hoppas på ett nytt sätt att tänka kring ordnandet av tjänsterna. Det behövs fortfarande en opartisk och pålitlig enhet som i gott samarbete med kommunernas TE-tjänster kan säkerställa de tjänster företagen behöver. Kommunernas TE-tjänster och de företagstjänster som erbjuds av utvecklingsbolag måste utvecklas i takt med att verksamhetsmiljön förändras. Den arbetskraftsservice som kommunerna erbjuder och utvecklingsbolagens försörjningstjänster måste utvecklas i nära samarbete, så att arbetsförmedlingen till företagen blir effektivare och samtidigt väsentligt stödjer den kommunala ekonomin. Läs artikeln om några av de tjänster som överförs till kommunerna och på vilka sätt Novago kan stödja både kommunerna och näringslivets behov.

 • 10.8.2023, kl. 9-12, Online
  CANVA -skolning
  – som hjälp till innehållsproduktion
  Utbildare är Korinna Saarinen, Social Media Specialist. Läs mer och anmäl dig här.

 • 16.8.2023, kl. 17-19
  Ekonomikväll för småföretagare
  Centro, Genvägen 8, Ekenäs
  Anmäl dig här.

 • 29.8.2023
  Vill du lära dig mer om att arbeta strategiskt med hållbarhet helt kostnadsfritt?
  informerar Arcadas representanter om projektet REACT: Växla upp mot hållbarhet! Projektet (Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio) finansieras av Europeiska socialfonden REACT-EU och erbjuder kostnadsfria kurser, workshoppar, evenemang, verktyg och processtöd för en grön företagsomställning. Företag som inleder processen mot en grön företagsomställning kan dra nytta av flera fördelar, såsom minskade kostnader genom energieffektivisering och minskad avfallshantering, förbättrat varumärkesvärde och en ökad konkurrenskraft på marknaden. Viktigast av allt är ändå faktumet att grön omställning utgör en viktig del av den globala ansträngningen att minska klimatförändringarna och skydda miljön för att bidra till en hållbar framtid. Läs mer här

3.07.2023 / Sebastian Berg

Denna vecka öppnas Raseborgs stads nyaste skatepark. Från och med tisdag 4.7.2023 är det möjligt för alla ivriga skejtare och sparkcykelåkare att prova den nya skateparken, som är ett samprojekt mellan staden och Pojo kyrkoby byaförening. Staden har också erhållit statsunderstöd för byggandet av parken. Byaföreningen fick sin finansieringsandel av Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo samt Sophie von Julins stiftelse.

Skateparken är 600 kvadratmeter stor och planerad av Tero Pikkarainen tillsammans med aktiva skejtare i olika åldrar från Pojo och Fiskars. Den har byggts av Concrete Proof och projektet är förverkligat enligt fastställd budget och tidtabell.

Parken är centralt belägen i Pojo kyrkby, bredvid Pojo bibliotek på Centrumpromenaden 4.

Den officiella öppningen firas lördag 12.8.2023 tillsammans med alla inblandade aktörer.

Pojo/ Pohja skatepark
Pojos nya skatepark – foto: Sebastian Berg


29.06.2023 / Barbro Österman

Ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har inletts i den förnyade e-tjänsten Hyrrä. Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd samt om projektstöd för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlings-projekt.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har i år 2,7 miljoner euro att dela ut till företags- och projektstöd. Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten 2023. De regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna väljer ut de objekt som ska finansieras och ger råd om hur man ansöker om stöd. Finansieringsriktlinjerna för företags- och projektstöd finns på NTM-centralens webbplats.

Deadline för inlämnandet av ansökningar är 31.8.2023.


27.06.2023 / Petra Louhimies

Raseborgs stad delar varje år ut verksamhetsunderstöd till föreningar och andra aktörer såsom kulturaktörer och väglag. År 2023 delas det ut nästan 300 000 euro i understöd.

Nedan finns listade bidrag utdelade av kultur- och fritidsnämnden samt stadsutvecklingssektionen.

Kulturunderstöd 2023

Ladda nerVisa

Idrottens verksamhetsbidrag 2023

Ladda nerVisa

Ungdomens verksamhetsbidrag 2023

Ladda nerVisa

Stadstutvecklingssektionens bidrag 2023

Ladda nerVisa


21.06.2023 / Petra Louhimies

Utbyte av gatans strukturella skikt, uppgradering av gatans dränering och av den synliga delen av gatan för att överensstämma med den godkända gatuplanen. För närvarande omfattar projektet inte renovering av vatten- och avloppsledningar som förvaltas av Raseborgs Vatten. Saneringen pågår under perioden 26.6-11.8.2023.


19.06.2023 / Petra Louhimies

Över 900 röster lämnades in i omröstningen av årets satsning i Raseborgs medborgarbudget.

Naturens återställningsprojekt, ett förslag inlämnat av Raseborgs Natur rf. blev i omröstningen en klar publikfavorit med sina 201 röster. Återställningsprojekten handlar om att återställa grönområden närmare dess naturliga tillstånd.

– Det är ett stort mandat och jag är jätteglad över att just detta förslag vann. Eftersom beslutet har kommit från invånarna, känns det extrabra och verkligen som att det är raseborgarnas önskemål, berättar Solja Kvarnström, ordförande för Raseborgs Natur rf.

Rösterna mellan de åtta förslagen fördelades på följande sätt:

1. Belysta motionstrappor på lämpliga platser i Raseborg139
2. Fortsättning på gångbanan i Österby132
3. Reparation av trappan mellan Norra strandgatan och Väverigatan130
4. Ny brygga vid simstranden på Ramsholmen107
5. Uppgradering av olika parker på olika håll i Raseborg78
6. Utegym i Tenala86
7. Förnya planteringarna på Karis järnvägsstation33
8.Naturens återställningsprojekt på lämpliga platser i Raseborg201
Antal röster totalt906

Planering under 2023, förverkligande under 2024

För att i snabb takt komma i gång med planeringen, har Raseborgs stad och Raseborgs Natur rf redan hunnit med ett första gemensamt möte.

– Planeringen utgår ifrån att vi anlägger eller återställer grönområden närmare deras naturliga tillstånd för att gynna den biologiska mångfalden. Lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att låta bli att klippa vissa gräsmattor regelbundet och i stället låta dem bli blomsterängar som slås en gång per år. Man sparar pengar och utsläppen blir mindre. Fjärilarna och humlorna tackar, berättar ansvarig parkchef Maria Eriksson.

–  Andra åtgärder kan vara att plantera sälg som är ett viktigt trädslag i naturen eller att täppa igen diken på torvmark som tidigare torrlagts för att återställa våtmarker till exempel Älgsjö i närheten av Storträsket i Västerby, fortsätter miljöchef Maria M. Eriksson.

– Åtgärderna görs i stadens regi men vi planerar tillsammans och anlitar sakkunniga. En viktig del av projektet är också informationsspridning och kommunikation – vi ser det som en jättebra möjlighet att samtidigt öka på kunskapen om varför ämnet är så viktigt och vad privatpersoner kan förverkliga på egna tomter och trädgårdar, fortsätter Kvarnström.

På stadens webbplats samt via sociala medier kan man följa med hur medborgarbudgetens vinnarförslag genomförs.


19.06.2023 / Katja Roni

Raseborgs stad bjuder årligen på kulturupplevelser för varje barn i Raseborg, från daghemmet vidare genom hela grundskolan. Målet är att aktivera barn och unga samt att presentera möjligheter som konst och kultur kan erbjuda dem. De kompletterande programmen i planen för kulturfostran är förankrade i småbarnspedagogikens och den grundläggande undervisningens läroplaner. Samtidigt för de med sig variation i vardagen. Kultur är till för alla!

Läs mer: https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/laroplan/


16.06.2023 / Petra Louhimies

Projektet Raseborgs å som startade 2018 har beviljats fortsatt finansiering för två år framåt, tack vare ett bidrag på 198 600 euro av NTM-centralen i Nyland. Det betyder att vi kommer att fortsätta arbetet på området runt Raseborgs å och därtill kommer projektområdet att utvidgas, berättar en nöjd projektchef Sara Vaskio.


Projektet Raseborgs å kommer i fortsättningen att heta Projektet Raseborgs Å och Snappertuna inre skärgård. Den nya projektperioden började genast 1.6 och fortsätter till 30 juni 2025. Arbetet sätter i gång med en uppdatering av åtgärdsplanen för hela området. I åtgärdsplanen karteras de kostnadseffektivt bästa åtgärderna för att nå målet. -Målet och principen är densamma som tidigare, vi jobbar på land för att minska näringsläckaget till havet, berättar Vaskio. Nytt för den här projektperioden är att vi kommer att utvidga området och arbeta också med åtgärder som särskilt berör skärgården.

Projektområdet 2023-2025 sträcker sig ända till skärgården i Snappertuna.

Stora grävarbeten har gjorts under vintern och våren vid Raseborgs å.

En av de riktigt stora åtgärderna vid Raseborgs å har varit dikningen av å-fåran. Målet med dikningen är att minska översvämningar på området. Dikningen, som utförts av det lokala dikningsbolaget görs på ett naturenligt sätt och det nästan 5 km långa tvåstegsdiket är nu klart.

-Tanken med ett tvåstegsdike är att man inte gräver ett djupt rakt dike, utan breddar å-fåran så att vattnet har mera utrymme. Den breda å-fårans översvämningsterrasser ska med tiden gynna den biologiska mångfalden och minska näringsläckage från åkrarna. Men miljöarbete i denna skala tar tid, vi får nog ännu vänta på resultaten och nu väntar vi på att naturen återhämtar sig, förklarar Vaskio.

En viktig del i den nya projektperioden är att följa upp de förverkligade åtgärderna. Många åtgärder har redan gjorts under den tid projektet verkat vid Raseborgs å, ett flertal vattenvårdskonstruktioner, som våtmarker och sedimenteringsbassänger har förverkligats, därtill har åtgärder gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna. I framtiden hoppas vi på att också skärgårdsborna fås aktivt med i projektet, säger Vaskio.

Forskare från Aalto universitet och Finlands miljöcentral följer upp tvåstegsdikningen. Här planteras lågväxt vide på översvämningsterrassen. Bild: Kaisa Väistilä

Tilläggsinformation:

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 198 600 euro. Programmets viktigaste mål är att minska näringsbelastningen till vattendragen och uppnå god vattenstatus i Östersjön.


14.06.2023 / Carina Nyholm

Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök sanerades i sin helhet. Köket förstorades med en tillbyggnad på 128 m2. Planeringen startade i augusti 2021. Byggstarten skedde i juni 2022. Saneringen och tillbyggnaden var klar i början av juni 2023. Hela maskinparken förnyades. Köket producerar ca. 500-700 portioner per dag i dagsläge. Kapacitet finns att utöka portionsantalet. Ett nytt ventilationsutrymme byggdes på tillbyggnadens tak med värmeåtervinning.


9.06.2023 / Carina Nyholm

Förnyandet av Mikaelskolans yttertak är färdigt. Projektet har funnits med i byggnadernas grundförbättringsplan år 2023. Det gamla plåttaket har rivits och ett nytt falsat plåttak har monterats. Samtidigt som yttertaket byttes förbättrades konstruktionsdetaljerna.


9.06.2023 / Petra Louhimies

Ta del av stadsdirektör Petra Themans tankar om bland annat Raseborgs framtid i sommarvloggen som denna gång kommer från Kasberget i Pojo!


5.06.2023 / Petra Louhimies

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem, som kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass, kultur, ålder eller kön. En arbetsgrupp inom staden har sammanställt en handlingsmodell för förebyggande av våld i nära relationer och familjevåld. Handlingsmodellen innehåller information om vart man kan vända sig och hur man bör agera vid vetskap eller misstanke om att våld förekommer.

Här kan du bekanta dig med handlingsmodellen.


29.05.2023 / Madeleine Lindholm

Sommaren påverkar bibliotekens öppethållning en aning. Här samlas informationen.

Ekenäs bibliotek

Under perioden 1.6–31.8.2023 är Ekenäs bibliotek inte öppet på lördagar.
Fredagen 23 juni är biblioteket stängt.

Karis bibliotek

Karis bibliotek är endast meröppet på lördagar under perioden 1.6–31.8.2023.

Fredagen 23 juni är biblioteket endast meröppet.

Pojo bibliotek

Lördag 10.6 håller Pojo bibliotek undantagsvis lördagsöppet kl. 10–14.

Pojo bibliotek är stängt måndag 19.6, tisdag 20.6 samt fredag 23 juni.

Tenala bibliotek

Endast meröppet under perioden 26.6–26.7. Endast meröppet onsdag 2.8.

Bromarv bibliotek

Möjlighet att låna i låneautomat lördagar under perioden 10.6–26.8 klockan 11–13.
Fredag 23.6 och lördag 24.6 är biblioteket stängt.

Bibliotekens alla kontaktuppgifter och öppethållningstider hittas här.


25.05.2023 / Barbro Österman

Raseborgs nya laddningsstationer vid hamnen i Ekenäs, Predium och Sommaröstrand är nu officiellt invigda!

Vid stationen kan du låsa din cykel, ladda dina mobila apparater och e-cykelbatterier gratis, använda gratis wi-fi, pumpa luft i cykeldäcken och söka information om Raseborgs evenemang och tjänster på informationspekskärmen.

Stationerna har utvecklats och byggts med stöd från EU Interreg Central Baltic i samarbete med Stockholms region, Pargas och Kimitoön.

En av Raseborgs laddningsstationer för elcyklar finns invid Ekenäs gästhamn

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman testar laddningsstationen


25.05.2023 / Barbro Österman

Byggstarten för nybyggnaden, som omfattar 359,9 m², gick förra våren. Den nya brandstationen byggdes på samma ställe, Kommunalhusvägen 2 a, som den gamla byggnaden. Projektet har färdigställts inom ramarna för budget och tidtabell.

Tenala brandstation

17.05.2023 / Anne-Marie Ekholm

Ekenäs simhall har stängt 17.6-30.7.

Under perioden 1-30.7 är bollhallens konditionssal stängd.

Simhallen och konditionssalen är i augusti stängda på veckosluten.


16.05.2023 / Nina Sointu
Illustration, Bosse-buss

Raseborgs stad genomgår en gradvis reform av kollektivtrafiken. En stor förändring är digitaliseringen av kollektivtrafikens bakgrundssystem, när det riksomfattande biljettsystemet Waltti tas i bruk. Införandet av det nya systemet påverkar också väsentligt hur kollektivtrafiken planeras. Det digitala språnget tillåter bland annat utveckling av rutt- och tidtabellsplanering som stöds av aktuell trafikdata. Kollektivtrafiken fick ett nytt namn på våren och kallas nu för Bosse.

Den första etappen färdig i början av juni

Ett elektroniskt betalnings- och biljettsystem införs i den första fasen. Det innebär att kunden kan ladda ner en gratis Waltti Mobiili-applikation till sin telefon från Google Play och App Store. Waltti Mobiili-applikationen är kundens enklaste och närmaste biljettbutik, där man kan köpa enkelbiljetter, dagsbiljetter och periodbiljetter. Alternativt kan man beställa ett nytt Bosse-resekort från Waltti-webbutiken som öppnas inom de närmaste veckorna. Resekortet postas hem och efter det kan kunden köpa en periodbiljett eller ladda värde till sitt kort på nätet.

Biljetter kan också köpas från Luckan i Karis och R-kiosk i Ekenäs. Om försäljningsstart informeras senare.

Hitta fram med hjälp av en elektronisk reseplanerare

I framtiden kan du söka en lämplig bussförbindelse antingen i Waltti Mobiili-applikationen eller på nätet. Startpunkt, destination och tid anges i ruttguiden, varefter den föreslår befintliga förbindelser på kartan. Sommartidtabellerna träder i kraft 5.6.2023 och samtidigt lanseras den första versionen av reseplaneraren.

Förändringar i biljettprodukter

Samtidigt som sommartidtabellerna träder i kraft (5.6.2023) tas i bruk en fast prismodell för Raseborgs kollektivtrafik. Det betyder att priset är detsamma i hela området, oavsett resans längd. Samtidigt sänks biljettpriserna.

Försäljningen av Raseborgs stadsbiljett via Matkahuolto slutar 31.5.2023, biljetterna är giltiga tills 30.6.2023.

I bussen kan du betala din resa med kontaktlösa betalningsmedel och kontanter.


Om kollektivtrafikens förnyelse informeras på webbplatsen raseborg.fi/bosse och på sociala medier.

Vad är Waltti?

Waltti är ett riksomfattande biljettsystem för kollektivtrafiken, vars verksamhet idag sträcker sig till flera stadsregioner. Du kan använda Waltti-tjänsten inte bara på din egen ort utan även i andra Waltti-städer. Läs mera på https://waltti.fi/sv/framsidan/


10.05.2023 / Oskar Sjöberg

Fiskevägarna i Billnäs och Åminnefors öppnades 2.5 för fjärde gången. Nu kan fiskarna igen stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. Det som är nytt för i år att man förbättrat fiskarnas möjligheter att vandra nedåt tryggt förbi dammarna. Man följer också med noggrant under säsongen för att säkerställa att åtgärderna fungerar. Välkommen för att bekanta dig med fiskvägarna.

Laxfiskarna till Karisån – vattendragsvisionen 2030 för perioden 2022–2029 är ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Läs mera på LUVY:s hemsida.


10.05.2023 / Carina Nyholm

Slutarbetet med sanering av Centralgatan fortsätter med asfalterings- och beläggningsarbeten. Tillfälliga trafikarrangemang i området. Samtidigt blir gårdsområdet bredvid Fokus klart.

Sanering av Pojo torg fortsätter under maj och målet är att arbetet ska vara klart i augusti. På området finns tillfälliga trafikarrangemang. Entreprenör är Ralf Jung Oy.

Centralgatan i Karis, flygbild


Sanering av Pojo torg


10.05.2023 / Petra Louhimies

Den uppdaterade servicenätsutredningen som koncentrerar sig på skolor och daghem presenterades i går kväll 9.5.2023 i Karis på Tryckeriteatern. Mikko Marja-aho från Tilakonsultit Oy presenterade utredningen för ca. 40 åhörare. På plats var också stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och bildningsdirektör Tina Nordman.

Utredningen behandlar Raseborgs skol- och daghemsnät från olika synvinklar och fungerar som bakgrundsmaterial när staden planerar sin verksamhet i framtiden och när beslut om tjänsterna ska fattas. Utredningen är alltså inte i sig bindande eller ett fattat beslut.

Bekanta dig med utredningen via följande länk:

Servicenätsutredning 05_2023 skolor daghem

Ladda nerVisa

9.05.2023 / Petra Louhimies

Ett moduldaghem med utrymmen för tre barngrupper tar form på Karjaan yhteiskoulus tomt! Byggnadens storlek är ca. 550 m2 och daghemmet ska vara inflyttningsklart i juni 2023.

Det var i mitten av december 2022 som stadsstyrelsen godkände anskaffandet av ett nytt moduldaghem med tre avdelningar till Karisområdet. Tekniska nämnden beslöt att upphandla daghemmet i mitten av januari 2023 och byggstarten på tomten skedde i mars. Och om endast några veckor ska daghemmet vara inflyttningsklart!

Vy på gården och moduldaghemmet i byggnadsskede

8.05.2023 / Barbro Österman

Företagsträff 31.5.2023, kl. 16.00 – 20.30

Novago och Nylands företagare ordnar en företagsträff, som är riktad till företagare som är verksamma inom västra Nyland, oberoende av bransch eller företagets storlek. Även läroanstalter, kommuner, föreningar och nygrundade företag, eller företag som verkar i grannkommunerna är varmt välkomna med på Företagsträffen.

På företagsträffen kan du träffa nya potentiella kunder och samarbetspartners och du har en ypperlig chans att dela tankar med likasinnade företagare. Du kan även se det som en bra chans att öva på din hiss- och säljpitch!

Den tvåspråkiga och kostnadsfria Företagsträffen ordnas i Fennia Arena i Sjundeå. För dem som inte har möjlighet att delta på plats finns det en möjlighet att skapa träffar på nätet med hjälp av den lättanvända plattformen “Tavata för Företagsträffen”.

Mer info och anmälningar

Evenemangskalendern

Kontaktinfo

Novago Företagsutveckling Ab

Tfn 019 369 1865, info@novago.fi

Besöksadresser

Lojo, Nummisvägen 12-14

Raseborg, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Raseborg är med i Västra Nylands kommunägda företag Novago Företagsutveckling Ab som hjälper företagare med uppstart, tillväxt och utveckling. Det är avgiftsfritt att delta i utbildningar och andra tillställningar.


8.05.2023 / Anne-Marie Ekholm

Banan är färdig för användning fredag 12.5 kl. 17.00 och tas ner på söndagen den 14.5 kl. 16.00.


3.05.2023 / Tanja Flemmich

Resultaten från vårens studentskrivningar publiceras den 16.5.2023. Skolan laddar upp resultaten i wilma. Poänggränserna finns på Studentexamens nämndens hemsida. Följande dag den 17.5 kan skribenterna se sina resultat och provsvar på Studieinfo. Mellan den 17-31.5.2023 kan en skribent göra anmälan om omprövning, mera direktiv finns på nämndens hemsida. 

Det digitala studentexamens betyget finns att ladda ner från Studieinfo den 3.6 2023. 

Vi firar vårens nybakade studenter lördagen den 3.6 kl. 11-13 i Ekenäs bollhall. Alla som vill hylla våra studenter är välkomna att delta i dimissionen!

Anmälan till höstens skrivningar är öppen fram till den 1.6. Anmälan till skolans kansli mellan kl. 9-14.


27.04.2023 / Barbro Österman

Insamlingsbilarna för avfall åker ut på vårturné

Insamlingsbilen Otto för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, inleder sin traditionella vårrunda direkt efter första maj. I västra Nyland kör insamlingen igång i Högfors den 2 maj och slutar i Hangö den 24 maj.

Otto-insamlingsbilen tar emot farligt avfall såsom lysrör, spillolja, ackumulatorer, målarfärg, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Av säkerhetsskäl är det bäst att det farliga avfallet förs till insamlingen i originalförpackning, alternativt i ett annat tätt slutet och helt kärl där innehållet är tydligt angivet. Till Otto-bilen kan man föra högst 50 kg farligt avfall per kund.

Till Romulus-bilen, som samlar in metallskrot, får man föra metallskrot motsvarande en släpvagnslast. Ombord på Romulus duger till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastu-ugnar (utan stenar) och metallrör. Däremot samlar Romulus inte in elapparater. Elapparater, allehanda metallskrot samt farligt avfall kan året om föras avgiftsfritt till avfallsstationerna för återvinning.

De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och är avsedda för hushåll och fritidsboende på området.

De exakta tidtabellerna för Otto och Romulus vårrunda samt anvisningar hittas på webbplatsen, i Roskis-tidningen som delades ut till alla hem i mitten av april samt i Rosk’n Rolls väggkalender. Det är inte tillåtet att lämna avfall på insamlingsplatserna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås vid behov även från Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Se tidtabellerna och anvisningarna


21.04.2023 / Salli Ojala

Snön smälter och våren framskrider med stormsteg. I och med det kommer också en stor mängd skräp fram i omgivningen – munskydd, godispapper och tappade vantar. Den vackra vårsolen lockar oss att gå ut och samtidigt kan vi göra naturen en tjänst och plocka lite skräp på vägen. Raseborgs stad uppmuntrar raseborgarna att delta i städtalkot!

Yle Västnyland talar med Ekenäs gymnasiums studeranden, lyssna här
Gymnasiestuderande plockar skräp i ett soligt Ekenäs

Kampanjen En miljon soppåsar

Yle startade 13.4 kampanjen En miljon soppåsar, vars syfte är att inspirera finländarna till att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen. Kampanjen pågår i två månader och avslutas 14.6.2023 kl. 20.

Hur deltar man? Det är väldigt enkelt:

 1. Gå ut för dig själv eller tillsammans med ett entusiastiskt sällskap. Ta med dig en soppåse av valfri storlek och skydda dina händer med handskar.
 2. Samla det skräp du hittar i naturen i påsen. Se till att barn inte försöker samla farligt skräp såsom glasskärvor.
 3. Registrera de fyllda soppåsarna i räknaren som fungerar i realtid på adressen https://svenska.yle.fi/miljonsoppasar. Du kan registrera högst 30 påsar åt gången. Uppdatera sidan om du vill registrera fler påsar.
  Obs. Logga in med ditt Yle-konto för att registrera insamlade soppåsar.
 4. För soppåsen till ett insamlingskärl för blandavfall. Om ni är många som deltar i talkot tillsammans, kan ni samla ihop soppåsarna och föra dem till avfallsstationens insamlingspunkt för blandavfall antingen i Ekenäs eller Karis. Information om avfallsstationernas öppettider hittas här: Ekenäs / Karis.

Du kan följa vår verksamhet på stadens Instagram– och Facebook -sidor.

Se Ofta ställda frågor om kampanjen [här].


21.04.2023 / Cynthia Moed-Ring

Inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) nya VALUME II-projekt förbättras inom pilotområdena den naturenliga vattenbehandlingen och belastningen minskas på havsvikarna. Under projektets gång byggs tvåstegsdiken och våtmarker. Med konstruktionerna strävas efter att skapa bättre förutsättningar för lantbrukets verksamhet inför klimatförändringen samt att öka naturens mångfald.

Jordbrukets vattenhantering ökar även naturens mångfald. I bildens syns en våtmark.

Vid planeringen kombineras befintlig digital geodata med terrängkartering, så att de bästa platserna som är lämpliga för vattenbehandlingskonstruktioner kan hittas. Markkarteringar kommer att göras i Raseborg inom Totalfladans avrinningsområde invid Storängs- och Lillängsbäcken med sidofåror, i Sjundeå invid Bölebäcken samt i Kyrkslätt invid Jolkbyån.

Markägarna kommer att kontaktas då intresse finns för att göra utförligare planering av eventuella vattenskyddskonstruktioner tillsammans med markägaren. ”Markägare från andra områden får också gärna vara i kontakt med oss, om ni har bra platser för vattenskyddskontruktioner att erbjuda”, uppmuntrar vattendragssakunniga Katja Pellikka.

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas(at)luvy.fi
044 528 5019

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka(at)luvy.fi
050 475 4452

VALUME II-projektet förverkligas som en del av Kustvattenvisionen 2050 -arbetet som strävar efter att förbättra kustvattnens tillstånd. Ett sexårigt finansieringsavtal har gjorts tillsammans med kommunerna, med målsättningen att restaurera kustvattnen. Visionen finansieras för närvarande av Raseborgs, Sjundeås och Kyrkslätts kommuner. Projektet har fått finansiering från Miljöministeriets Program för effektiverat vattenskydd (NTM-centralen i Norra Österbotten, vattenhantering inom jord- och skogsbruket) 210 000 € för åren 20232025. Projektet tar slut 15.6.2025. 

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.


20.04.2023 / Barbro Österman

Hurdana tjänster ordnas i framtidens Västra Nylands välfärdsområde?

I Västra Nyland planeras nu framtidens välfärdsområde – vilka principer välfärdsområdet kommer att använda för att organisera och förnya invånarnas social-, hälso- och räddningstjänster de kommande åren.

Västra Nylands välfärdsområde inbjuder alla invånare att delta i planeringen av framtidens social-, hälso- och räddningstjänster.

Vad tycker du bör beaktas i välfärdsområdets tjänster i framtiden?

Läs mer om servicestrategin (extern länk): Strategin för Västra Nylands välfärdsområde | Västra Nylands välfärdsområde


19.04.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har hedrat arkitekten Hilding Ekelund (1893-1984) med en gata uppkallad efter sig för hans insatser för den bebyggda miljön i Raseborg, speciellt i Karis. Ekelund har ritat bland annat Katarinaskolan, Karis tidigare stadshus och finska skolan Kiilan koulu.

Vid invigningen 18.4 höll Raseborgs fullmäktigeordförande Anders Walls tal och avtäckte den nya gatuskylten. Gatan hette förut Lidbergsgatan och Blåbärsgatan och finns invid vattentornet, som är en av Ekelunds arkitektoniska verk i Karis. Det 22 meter höga vattentornet restaurerades i samband med vattentornets 70-årsjubileum år 2021. Guiden Mia Lindström gestaltade vid invigningen Hildings fru Eva Kuhlefelt-Ekelund, som också var arkitekt.

Raseborgs fullmäktigeordförande Anders Walls avtäckte den nya gatuskylten i strålande solsken.

Georg Hilding Ekelund (1893-1984) var en av de mest framstående finländska arkitekterna under 1900-talet. Hans karriär som arkitekt sträckte sig över decennier från 1920-talet till 1970-talet. Hans omfattande verksamhet sträckte sig från planering av bostadsområden och stadsplanering till kyrkor, fabriker och offentliga byggnader. Ekelunds arkitektoniska gestaltning syns särskilt starkt i Karis. Hans tidigaste verk i Karis är apoteket på 1930-talet, f.d. stadshuset, ett välsignelsekapell, vattentornet, Lärkkulla folkskola, yrkesskolan Axxells gamla byggnader i Pumpviken, samt många skolor och äldreboenden. Ekelund deltog i åtskilliga arkitekttävlingar och placerade sig oftast bra i dem. Han vann bland annat placeringstävlingen för Riksdagshuset 1923. Exempel på Ekelunds övriga verk är Helsingfors konsthall (tillsammans med Jarl Eklund), Tölö kyrka, Luther-kyrkan, Velodromen, Finlands ambassad i Moskva och Olympiabyn i Kottby.


13.04.2023 / Nina Hindersson

Söndagen den 16.4 kl.11 öppnar Chappe – konstens hus vid havet sina dörrar för allmänheten. Välkommen!

Läs mer om Chappe här.

Du kan besöka både Raseborgs museum och Chappe med samma inträdesbiljett.

Museet har avvikande öppethållningstider 17-23.4.2023.

MåndagKl. 11-17
TisdagKl. 11-17
OnsdagKl. 11-20
TorsdagKl. 11-17
FredagKl. 11-17
LördagKl. 11-17
SöndagKl. 11-17

Parkering


11.04.2023 / Barbro Österman

Raseborgs Vatten informerar om följande saneringsprojekt:

Korsningen för Askers/Linders-vägen: saneringen omfattar förnyande av vägbanans bär- och ytlager samt vatten-, avlopps- och dagvattensledningarna. Arbetena förverkligas under perioden 10.5-30.6.2023.

Stabsgatan 19-33 förnyas vatten-, avlopps- och dagvattensledningarna. Gatuområdet på Stabsgatan saneras. Arbetena pågår under perioden 11.4-14.7.2023.

Centralgatan 64-70 förnyas vatten-, avlopps- och dagvattensledningarna samt ytbeläggningen. Arbetena pågår under perioden 19.4-30.6.2023.

Du hittar info om saneringarna här.

Raseborgs Vatten beklagar störningen.

Rörarbete, sanering av vattenledning

11.04.2023 / Cathina Wretdal-Lindström

Vi söker en IT- och digitaliseringschef vars uppgift är att leda Raseborgs stads ICT-förvaltning och möta de intressanta krav som ställs på utvecklandet av digitala tjänster; både de interna och externa. Stadens IT-nätverk omfattar kring 100 servrar, 1300 arbetsstationer och ett växande antal mobila enheter. Till enheten hör även stadens kundbetjäning och telefonväxel. Medarbetarna uppgår till 14 personer.

För att fungera framgångsrikt i uppgiften krävs
• för uppgiften lämplig högskoleexamen
• erfarenhet av ICT
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska
• god branschkännedom och ett aktivt och strategiskt utvecklingsgrepp
• kännedom om dataskydd och datasäkerhet
• kunskap att koordinera större helheter och projekt
• ledarskapserfarenhet eller -potential (i Raseborg leder vi öppet, jämlikt och delaktigt)
• stresstålighet och ett serviceinriktat arbetssätt
• förtrogenhet med kommunalförvaltning räknas som merit

Vi erbjuder
• arbete i en miljö som vill utvecklas och satsa på det digitala, och så småningom leda utvecklingen, inte bara följa den
• Finlands finaste stadshus som arbetsplats, men även möjligheter till hybridarbete
• lunchförmån och andra personalförmåner

IT- och digitaliseringschefen anställs i tjänsteförhållande med prövotid på 6 månader. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Ansökningar med löneanspråk inlämnas elektroniskt via Kuntarekry.
Ansökningstiden pågår till 5.5.2023 kl. 16:00.

Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Staden är en rökfri arbetsplats.

Mera information om tjänsten ger stadssekreterare Thomas Flemmich, tfn 019 289 2100 och specialplanerare Jeanette Söderlund 019 289 2053.


6.04.2023 / Anne-Marie Ekholm

Lördagen den 15.4 kommer omklädningsrummen i Ekenäs bollhall att vara stängda från och med kl. 14.00.


31.03.2023 / Julia Ingo

Tiden för grannhöranden i samband med undantagslov, avgörande av planeringsbehov och byggnadslov förlängs från två till tre veckor (21 dagar). Ändringen är i kraft genast. Ändringen görs på grund av att leveranstiderna på posten har blivit längre och vi vill säkerställa att alla grannar hinner svara innan tiden gått ut. Tiden är tre veckor även för grannhöranden som skickas utomlands.

Avgiften för grannhöranden i samband med undantagslov slopas

Ett grannhörande kan skötas av dig som söker lov eller av staden. I samband med ett undantagslov är grannhörandet i fortsättningen gratis och staden sköter gärna saken för dig. Vi hoppas att ändringen skall minska antalet ofullständiga och felaktiga grannhöranden och försnabba processen när vi bereder avgörande av planeringsbehov och undantagslov.

Märk att avgiften för grannhöranden i samband med bygglov och tillstånd för miljöåtgärder förblir den samma som tidigare. Avgiften är 62€ per fastighet om staden sköter saken. Du kan också i fortsättningen delge grannen själv, då tar vi förstås inte betalt.

Vad är ett grannhörande?

Då man söker om undantagslov, bygglov samt vissa tillstånd för miljöåtgärder som t.ex. trädfällningslov, skall man i de flesta fall göra ett så kallat grannhörande. Grannhörandet säkerställer att de närmaste grannarna vet vad som är på gång på tomten bredvid och kan kommentera det vid behov.


Gå vidare till e-tjänsten med stadens alla protokoll för att hitta beslutet som gjordes i Planläggningsnämnden 1.3.2023.

Läs mer om planläggningens taxor på sidan Undantagslov och bedömning av planeringsbehov.

Läs mer om byggnadstillsynens taxor på sidan Byggnadstillsynens taxor.

Läs mer om miljöbyråns taxor på sidan Blanketter, taxor och tillsynsplan.


28.03.2023 / Barbro Österman

Kommunerna i Västra Nyland – Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis – vill tillsammans främja ett gott tillstånd i Östersjöns samt naturens diversitet. Skyddet av Östersjön har redan länge legat i centrum för det finländska naturskyddsarbetet. Då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen i Östersjön bör man rikta och vidga blickarna mot restaureringsarbetet i tillrinningsområdena. Från tillrinningsområdena och källvattendragen rinner belastningen via åarna för att slutligen hamna i Östersjöns kustvatten.

Tillståndet i kustvattnet i Västra Nyland är det sämsta i hela Finska vikens kustvatten och massförekomster av alger förekommer årligen. Tillståndet i havet och kustvattnen kan inte förbättras med de nuvarande insatserna. Kustvattnens belastning härstammar huvudsakligen från den diffusa belastningen i tillrinningsområdena, speciellt då från jord- och skogsbruket. Klimatförändringen utgör ytterligare ett hot för att belastningen skall öka.    

Genom att minska näringsbelastningen i de åar, som utmynnar i havet, uppnår man betydande nytta med tanke på hela Östersjön. Ett skyddande av Östersjön, som startar från restaurering av källvattendragen, innebär ett effektivt restaurerande av tillrinningsområdena och som ett resultat av detta blir kustvattnen renare – enligt principen en å och en havsvik i taget.

Ytvattnens ekologiska tillstånd 2022

Ett starkt samarbete mellan kommunerna och övriga aktörer är en förutsättning för att restaureringsarbetet skall lyckas. Det regionala samarbetet och det stora kunnandet gällande skyddsarbetet i Västra Nyland utgör ett modellexempel. I Västra Nyland har man redan länge utfört framgångsrikt skyddsarbete inom tillrinningsområdena och man har inom området ett starkt lokalt stöd för det här arbetet. Kommunerna i Västra Nyland har tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligat samt förverkligar flera restaureringsprojekt, vilkas målsättning är, att säkerställa rena och livskraftiga närvattendrag för den lokala befolkningens, turisternas och företagens behov. Man satsar som egenfinansiering över en miljon euro på de gemensamma vattenskydds- och restaureringsåtgärderna. Mot den egna finansieringen ansöker man motfinansiering från olika finansieringskällor. Finansieringen av de gemensamma restaureringsåtgärderna har huvudsakligen samlats med hjälp av långsiktiga vattendragsvisionsfinansieringsavtal. Även områdets företag, fiskeriområden och lokala föreningar deltar i finansieringen. Dessutom satsar kommunerna själva på vattenskyddet såväl via projekten som på annat sätt.  

Säkerställandet av naturens diversitet och skyddet av vår värdefulla natur är självklara orsaker för att stöda vattenskyddet såväl då det gäller kustvattnen som källvattendragen. Vattenskyddet och rena vatten har betydelse även i ett bredare perspektiv såväl regionalekonomiskt, som för turismen, fisket samt människornas välmående. En ren natur och rent vatten är en konkurrensfördel för Finland i många avseenden.

Vattenskyddet har även kopplingar till anpassningen till klimatförändringen och kolbindningen genom exempelvis dagvattenkonstruktioner, fördröjning och lagring av vatten samt återställande av myrområden.

Vattnets kvalitet har betydelse

Genom att skydda vattendrag uppnår vi följande mål:

1. Naturens diversitet säkerställs
Såväl Östersjön som inlandsvattnen är viktiga livsmiljöer för många arter och deras ekosystem är mycket mångformiga. Ingen annan än vi finländare själva kan skydda Finlands natur.

2. De regionalekonomiska effekterna
Vattenskyddet har viktiga ekonomiska effekter för regionen. Ett rent vatten är en viktig resurs för många branscher allt från industrin till jordbruket och fisket. Rent vatten är ett livsvillkor för ett hållbart jordbruk och det inverkar således därför direkt även på den finska livsmedelssäkerheten och försörjningssäkerheten. Rena vattendrag har också en stark dragningskraft då det gäller turismen. Såväl inhemska som utländska resenärer söker sig allt mera till naturobjekt, där man kan njuta av vattendragens och strändernas skönhet och aktiviteter. Turismen har en viktig sysselsättande effekt inom området. Samarbetet mellan industrin och lantbruket, då det gäller minskandet av näringsbelastningen och skadorna på miljön samt säkerställandet av vattenskyddet, är ytterst viktigt ur såväl näringsidkarnas, kommunernas och medborgarnas synvinkel. Näringslivet har också under de senaste åren allt starkare lyft fram säkerställandet av naturens diversitet som en kritisk faktor då det gäller den stabila grunden för den ekonomiska lönsamheten och investeringsmiljön.

3. Människans välmående och rekreationsanvändningen av naturen
Såväl lokala invånare som turister söker avkoppling från naturen. Forskningsresultat visar, att vistelse i naturen har positiva effekter på människornas välmående. I de vattenskyddsprojekt, som förverkligats i Västra Nyland, har man i samtliga kommuner haft ett starkt stöd från lokala invånarna. Invånarna vill njuta av rena vattendrag och till exempel avlägsnandet av dammarna i de rinnande vattnen spelar en central roll för vandringsfiskarnas välmående men även sett ur rekreationsfiskets synvinkel. 

Regeringsprogrammets målsättningar:

Under den kommande regeringsperioden bör man säkra en långsiktig och förutseende finansiering till vattenskyddet och säkerställandet av naturens mångfald i hela landet. Speciellt bör man stöda och identifiera hela avrinningsområdets roll då det gäller att minska näringsbelastningen i Östersjön samt rikta finansiering för detta ändamål.

Man bör klargöra koordineringsansvaret mellan de olika förvaltningsområdena, då det gäller skyddet av Östersjön och det övriga vattenskyddet. Projektarbetet, som spritts ut mellan de olika förvaltningsområdena och den splittrade finansieringen försvårar märkbart ett övertygande och långsiktigt arbete för skyddet av Östersjön och dess tillrinningsområden.

Västra Nyland är genom sitt starka engagemang och målmedvetna arbetet med vattendragsvisionen ett utmärkt såväl nationellt som internationellt pilotobjekt, då det gäller att förbättra kustvatten från källflödena till havet!

I åtgärdsprogrammet för Nylands vattenvård 2022-2027 konstaterar man, att behovet för vattenskyddet i Nyland är ca 44 miljoner euro. Vi behöver ca 15 miljoner euro årligen för att uppnå betydande resultat då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen och återskapa mångfalden i Västra Nyland.

Starkt engagemang inom området via vattendragsvisionerna

Exempel på projekt som lyckats i Västra Nyland:

I Västra Nyland utför man bl.a. arbete för den viktiga flodpärlmusslans levnadsförhållanden genom att riva vandringshinder i Svartån och i större utsträckning i Karisån samt genom att återskapa den naturliga livscykeln. Svartåns två fiskvägar har redan förverkligats med stöd av en omfattande grupp egenfinansiärer samt stöd från staten. Byggandet av två fiskvägar kostade ca 2,5 miljoner euro, av vilket områdets egenfinansiering utgjorde ca 50 %. Tillståndsbehandlingen för de två övre fiskvägarna är på gång och målet är, att komma igång med byggandet efter det att tillstånd beviljats. Kommunerna har förbundit sig med totalt ca 6 miljoner euro under perioden 2022-2029 för förverkligandet av fiskvägarna och återställandet av mångformigheten. Restaureringsarbete inom tillrinningsområdet har utförts i Karisåns övre del i Hiidenvesi sjö allt sedan 1990-talet och det arbetet fortsätter.

Det målmedvetna samarbetet mellan kommunerna inom Sjundeå å:s tillrinningsområde inleddes år 2019 och kommunerna har förbundit sig att finansiera arbetet med ca 900 000 euro under åren 2019-2024. Områdets företag och föreningar har dessutom finansierat projektet med ca 200 000 euro. Mot egenfinansieringen har man ansökt och fått betydande finansiering från statsförvaltningen.   

Tillsammans lyckas vi!


28.03.2023 / Marika Stigell

Tekniska nämnden har den 21.2.2023 § 45 beslutat att kajkanten väster om lyftplatsen i Norra hamnen reserveras för chartertrafik, skärgårdskryssningar och förbindelsetrafik. Kajkanten bör vara tillgänglig för nämnda trafik och således anvisas ingen fast båtplats.

Platsen finns utmärkt på kartan nedan.

En tidtabell för användningen av kajkanten kommer att göras upp på basen av inkomna ansökningar. Tidtabellen och taxan för användningen slås fast av tekniska nämnden den 16.5.2023, så att användningen av kajkanten kan påbörjas den 1.6.2023.

Ifall ni är intresserade av att använda kajkanten för ovan nämnda ändamål, önskar vi att ni meddelar staden åtminstone följande uppgifter:

 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Behovet av el, vatten osv.
 • Vilka tider på dygnet som kajkanten behövs
 • Uppskattad tidsperiod för verksamheten
 • Uppskattat antal gånger som kajkanten behövs

Intresse för att använda kajkanten skall inlämnas per e-post till tekniska centralen soile.makinen(at)raseborg.fi, senast 21.4.2023 kl. 16.00.

Tilläggsuppgifter:

 • Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522
 • Hamnchef Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist(at)raseborg.fi, tfn 019 289 3900

Karta över kajplats för uthyrning

Ladda nerVisa

15.03.2023 / Susanna Putkinen

INSTRUMENTSTIGAR 2023

Vill du börja en musikhobby?

Musikinstitutet välkomnar dig med till Instrumentstigar och bekanta dig med olika instrument!

Våren 2023 ordnas Instrumentstigar i musikinstitutets utrymmen:
Karis, Kulturhuset Fokus, fre 24.3 kl. 16-17.30
– Välkommen även på en gratis jam-konsert av folkmusikbandet Tallari i Tryckeriteatern kl. 14.45-15.45!
Ingå, Merituulen koulu, fre 24.3 kl. 18-19
Ekenäs, Ekenäsgården, ti 28.3 kl. 16.30-19
Hangö, Hankoniemen yläaste ja lukio, ons 29.3 kl. 17.30-19.30

Anmälningen för nya instrument-, sång- och karusellelever till läsåret 2023-24 är öppen 24.3-7.5 via https://raseborg.eepos.fi
Sökande tas in i anmälningsordning enligt antal lediga platser.

Barn födda åren 2015-16 kan även anmälas till Instrumentkarusellen (gemensam karuselltimme + instrumentlektion en gång i veckan). Med i karusellen finns 2-4 årligen varierande instrument. Vi informerar senast i början av läsåret vilka instrument som är med i karusellen.


15.03.2023 / Anne-Marie Ekholm
Torsdag 6.4kl. 06:00-18:00
Fredag 7.4stängt
Lördag-måndag 8-10.4kl. 11:00-18:00

13.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stads idrottstjänster har två konditionssalar, där användaren ska ha fyllt 65 år eller vara pensionär.

För att kunna använda seniorkonditionssalarna ska du registrera dig via idrottsledaren (tel. 019 289 3085) och godkänna villkoren för aktivering av nyckel. Lämna meddelande på telefonsvararen om idrottsledaren inte svarar, så ringer han upp dig. Via idrottsledaren får du lösa ut din nyckel enligt överenskommelse.

För 6 månader betalar användaren 35 euro i avgift, för 12 månader är avgiften 60 euro. Avgiften faktureras.
Samma nyckel kan utan extra kostnader användas både i Karis och Pojo om användaren så önskar. Användaren behöver inte vara bosatt i Raseborg för att få kvittera ut nyckel.

Konditionssalarnas bemanning
Stadens idrottstjänster har en idrottsledare på plats på fastslagna veckotider. Idrottsledaren handleder användarna i hur maskinerna ska användas på ett tryggt sätt och betjänar i kundärenden.
Konditionssalarna är också öppna för egenträning, men då finns det inte en handledare på plats från stadens idrottstjänster.

Villa Anemones konditionssal i Karis är öppen för egenträning 2023

Öppethållningstider:
måndag och fredag kl. 7-20
tisdag-torsdag kl. 7-9 och 14-20
lördag-söndag kl. 8-18

Idrottsledare på plats
måndag kl. 13-15
tisdag kl. 9-12
torsdag kl. 12-15

Handledd gruppverksamhet (Villa Anemone)

Handledd gruppverksamhet ordnas av Välfärdsområdets rehabiliteringsenhet. Dessa tider är riktade till personer som fysioterapeuterna bedömer att egenträning inte lämpar sig för.

Under dessa tider är konditionssalen stängd för egenträning:
tisdag kl. 13-14
onsdag kl. 11-12
torsdag kl. 9-11

Mariahemmets konditionssal i Pojo

Den nya konditionssalen är öppen i mars månad vardagar kl. 8-16. Kom och prova på!

Idrottsledaren är på plats
måndagar och onsdagar kl. 9-12.

Du kan registrera dig som användare av konditionssalen från och med 15.4 och efter det kommer salen i Pojo också att vara öppen för egenträning kvällar och veckoslut.

Gruppträning (Pojo)

En Kraft i åren-grupp använder Pojo seniorkonditionssal följande tider, och då är salen inte öppen för enskilda besökare.

Tisdagar 18.4, 25.4, 9.5, 16.5 kl. 9.00-11.00
Onsdag 24.5 kl. 9.00-11.00
Torsdagar 20.4, 25.5 kl. 9.00-11.00
Fredag 28.4 kl. 14.00-16.00 samt fredagar 5.5, 12.5, 19.5 kl. 9.00-11.00

Kom ihåg att det är viktigt med god handhygien. Tvätta och desinficera händerna då du kommer och lämnar konditionssalen. Vi önskar att var och en rengör redskapen efter användning.


10.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Kom med på Kraft i åren-projektets träff torsdag 16.3 kl. 11-15 på idrottsinstitutet Kisakeskus i Pojo.

Vi bjuder på lätt lunch, nyttig information och rolig motion.
Transport kan ordnas vid behov.

Frågor och anmälan till julia.thurin@raseborg.fi senast måndag 13.3.

Logotyp

2.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Det pågår en uppdatering av konditionssalen i Ekenäs bollhall.

Löpmattan och en av konditionscyklarna flyttas ut redan idag torsdag 2.3.

Alla cardiomaskiner kommer att förnyas. På grund av leveransen och installeringen kommer vi att hålla stängt torsdagen den 9.3 under förmiddagen.

Konditionssalen öppnar igen kl. 13.00 den 9.3.


1.03.2023 / Anne-Marie Ekholm

Simma metrar och motionera minuter. Kampanjen pågår i Ekenäs simhall under tiden 1-31.3.2023.


28.02.2023 / Madeleine Lindholm

Klubben består av 12–15-åriga ungdomar som träffas ungefär var fjärde fredag kl. 14:30 i Tornet på barnavdelningen. Vårens träffar är 3.3, 31.3, 28.4 och 19.5. Det är bara att komma med!

I bokklubben får du:

 • Träffa andra bokintresserade, prata böcker och dela boktips
 • Vara med och välja vilka böcker som ska köpas till ungdomsavdelningen
 • Göra innehåll till bibbans Instagram och Tiktok
 • Annat som intresserar, programmet planeras av deltagarna och personalen tillsammans
 • Bibban bjuder på mellanmål

Låter det intressant? Kom med! Vill du veta mera? Kontakta Lisa Strömsholm, lisa.stromsholm@raseborg.fi, 019-289 2955


27.02.2023 / Petra Louhimies

Biljettpriserna för kollektivtrafiken i Raseborg sjunker betydligt i sommar, när det nya biljett- och betalningssystemet Waltti införs. Waltti-systemet upprätthålls av TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, som är ett it-anskaffnings- och servicebolag som ägs av städer och stadsregioner.

Den största förändringen som systemet medför är att prissättningen ändras så att hela Raseborg utgör en zon för vilken resenären betalar samma pris oberoende av resans längd.

Nya, billigare priser och attraktivare biljettprodukter förväntas leda till en betydande ökning i passagerarantalet. I prissättningen har hänsyn tagits till olika passagerarkategoriers, bl.a. turisters, studerandes och pensionärers, behov.

De nya biljettpriserna som träder i kraft 5.6.2023 är:

kontant/
kontaktlös
betalning
resekort/mobildygn/
24 h
månad10 st. x värdecykelbarn
3,40 €3,20 €8,00 €60,00 € *32,00 €gratis7–16-åringar
-50 % **

Giltighetstiden för en enkel-/värdebiljett är två timmar och det är möjligt att byta från ett trafikmedel till ett annat under den tiden.

* Pensionärs- och studeranderabatt -25 % på månadsbiljett
** Barn under 7 år gratis

Från och med juni kan kollektivtrafikbiljetten för Raseborg köpas av busschauffören, vid ett serviceställe, via en mobilapplikation eller i Walttis webbutik och betalningen kan ske på flera olika sätt. Resekort kan köpas vid ett serviceställe eller beställas i webbutiken. Biljettprodukter som kan laddas på kortet är period- och värdebiljett. Dessutom kommer en reseplanerare som kan användas på mobilapparater samt via webbläsare att tas i bruk.

Vad ska Raseborgs kollektivtrafik heta?

Under våren kommer staden att informera om införandet av systemet samt om noggrannare tidtabell för detta på sin webbplats samt via sociala medier och lokala medier.

Men först och främst behöver vår kollektivtrafik ett passande namn! I Tammerfors används Nysse, i Åbo åker man Föli, men vad skulle vara ett bra namn för kollektivtrafiken i Raseborg? Raseborgare har säkert bra förslag och vi har precis öppnat en enkät där invånarna nu kan lämna in sina namnförslag. Stadsutvecklingssektionen väljer sedan namnet i slutet av mars, berättar informatör Petra Louhimies.

Tack till alla, som lämnat in namnförslag! Bland dem som gett namnförslag och uppgett sin e-postadress har vi nu lottat ut tre st. 10-resors resekort. Vi har informerat vinnarna personligen.

Enkäten är stängd. Tack till alla som lämnat in namnförslag!

Bakom allt detta ligger en stor reform av kollektivtrafiken

De nya biljettpriserna och systemet med en enda taxa grundar sig på en omfattande kollektivtrafikreform som planerats i flera år.

År 2019 fick Raseborgs stad status som myndighet i kollektivtrafikfrågor. Denna förändring innebär i praktiken att vi har rätt att fatta beslut om kollektivtrafiken (busstrafiken) i mycket större utsträckning än förut och detta ger oss naturligtvis mycket friare händer att utveckla den, gläder sig Raseborgs utvecklingschef Jennifer Gammals.

Bakom reformen ligger också den servicenivåutredning som genomfördes år 2021 samt stadens tydliga strategiska riktlinjer, i vilka principerna för hållbar utveckling, goda trafikförbindelser och kreativa kollektivtrafiklösningar tydligt lyfts fram.

Avsikten med servicenivåutredningen var att kartlägga invånarnas åsikter och erfarenheter av kollektivtrafiken. Utredningen stärkte vår uppfattning om hur kollektivtrafiken på vårt område borde utvecklas. Ett av dessa tydliga utvecklingsområden var just att göra biljettsystemet tydligare och billigare, säger persontrafiklogistiker Henri Nevakivi.

I och med Waltti går kollektivtrafiken i Raseborg in i en ny era. I och med en billig prissättning och attraktiva och lättanvända biljettprodukter hoppas vi att privatbilismen i högre grad ska ersättas med kollektivtrafik, fortsätter Nevakivi.


16.02.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Som ett led i vårt systematiska utvärderings och utvecklingsarbete inom småbarnspedagogiken i Raseborg gör vi två gånger i året (hösten & våren) en förfrågan ”Barnets start” till vårdnadshavarna gällande hur de upplevt att barnets början inom småbarnspedagogiken varit.

Enkätresultaten visar på att vårdnadshavarna upplever att bemötandet och början inom småbarnspedagogiken i de flesta fallen fungerat väl, mycket tack vare vår professionella personal.

Kommentarer från enkäten:

”Tack för ett fint mottagande av barn och föräldrar. Vårt barn trivs väldigt bra och känner sig tryggt”

”Personalen är super”

Inom småbarnspedagogiken i Raseborg ser vi barnets start som betydelsefull under vilken personalen har möjlighet att lära känna både barnet och familjen. Då inleds fostringssamarbetet inom vilket föräldrarna och personalen samarbetar för barnets trygghet, fostran, utveckling och lärande hemma och på daghemmet/ familjedagvården.

Samarbetet börjar även tidigare, redan då vårdnadshavarna funderar på att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken, och för oss är det viktigt att även den processen fungerar väl. Enkätdelen som riktar sig till kansliet visar på att de flesta vårdnadshavarna fått ett vänligt bemötande.

Saker som visar på utvecklingsbehov riktar sig främst till när barn börjar under semestertider och presentation av personal utöver den egna barngruppen samt information gällande dagvårdsenheter, ansökningsprocessen och klientavgifter.

Tack till alla vårdnadshavare som genom att svara hjälper oss i vårt utvecklingsarbete!

Barnets vardag-start

Ladda nerVisa


10.02.2023 / Petra Louhimies
Pristagarna i gruppfoto
Från vänster till höger: Jörgen Engroos & Maggi Ahlfors (kulturpristagare), Andrea Hällfors och Linus Mäkelä från Raseborgs Regnbåge, stadsdirektör Petra Theman, Årets raseborgare Andreas Rönnberg, Tommy Friman och Arja Kvick från Tamfix och Jouko Riihimäki från Jalofoods. Oliver Helander som fick årets idrottspris kunde inte närvara vid prisceremonin.

Raseborgspriserna för år 2022 är nu utdelade! Prisceremonin hittar du på stadens Facebooksida, sändningen börjar vid ca. 12 minuter.

Pristagarna är som följande:

Årets raseborgare – Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet, samt skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Andreas Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finländska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.


Årets kulturpris – Margareta ”Maggi” Ahlfors och Jörgen Engroos

Kultur- och fritidsnämnden har valt att belöna två frivilligarbetare i staden.

Margareta “Maggi” Ahlfors

Maggi Ahlfors ansvarar för teatergarderoben i TryckeriTeatern. Hon har gjort en stor gärning som frivilligarbetare på TryckeriTeaterns teatergarderob i många år. Teatergarderoben som finns i TryckeriTeaterns utrymmen upprätthålls av Västnyländska Ungdomsringen r.f.  I garderoben finns över 6000 plagg och olika dräkter. Ahlfors håller reda på alla dessa och gjorde ett stort jobb i somras då hela garderoben flyttades från Gamla Tryckis till det nya Fokushuset. Där har hon planerat om upplägget för att passa det mer moderna och specialbyggda utrymmet för att förvara alla plagg. Teatergarderoben och Maggi Ahlfors är viktig för hela Raseborg då allt från privatpersoner, föreningar, företag och andra kan hyra dräkter för olika tillfällen.

Jörgen Engroos

När Jörgen Engroos flyttade till Skogby i Raseborg 2016 deltog han i ett informationstillfälle vid Frontmuseet där han fick höra om planerna att restaurera Bunkern Irma. Restaureringen hade inte kommit i gång eftersom det saknades frivilliga för arbetet. Engroos fattade intresse för projektet och ansvarade sedan för restaureringen av bunkern. Som den målmedvetna och beslutsamma person han är fick han även ett flertal andra frivilliga engagerade. Han har utvecklat bunkern med bl.a. en ljudvärld, militärhistoriska föremål och en krigsstig intill pansarhindret som ligger bredvid bunkern.

Som guide är Engroos otroligt bra. Han får alla deltagare fängslade genom sitt medryckande och intressanta sätt då han berättar med inlevelse, iver, tydlighet och passion. Jörgen Engroos har genom sitt engagemang i vårt närområdes krigshistoria gjort en otroligt stor och ovärderlig kulturinsats.


Årets idrottspris – Oliver Helander

Årets idrottspris tilldelas Spjutkastaren Oliver Helander. Oliver är hemma från Karis och har representerat IF Raseborg tills flytten till Vasa och föreningen Oulun Pyrintö säsongen 2022.

Under säsongen 2022 vann han guld i Paavo Nurmi Games och gjorde nytt personligt rekord (89,83 m) vilket innebar en femte plats i årets världsstatistik samt en fjärde plats i alla tiders finländska statistik. Han representerade Finland i friidrotts-VM i Eugene (USA) sommaren 2022 och tog sig till final där han slutade på en åttonde placering. Före det har Oliver bland annat tävlat i EM, VM och OS, och han har nu siktet inställt på OS i Paris 2024.


Årets ungdomspris – Raseborgs Regnbåge – Raaseporin Sateenkaari

Föreningen Raseborgs Regnbåge – Raaseporin Sateenkaari får ungdomspriset av Raseborgs ungdomsfullmäktige som tack för att föreningen fortsätter det viktiga arbetet med att ordna Raseborgs Pride. På det här sättet vill ungdomsfullmäktige uppmärksamma betydelsen av det viktiga arbete som föreningen gör för HBTQIA+ frågor och mångfald i Raseborg. För unga personer är det speciellt värdefullt att känna bekräftelse och att se att den egna identiteten kan se ut på många olika sätt.


Årets hållbarhetspris – Jalofoods (Oy Soya Ab)

Jalofoods har visat ett långsiktigt arbete för utvecklingen av en miljövänlig verksamhet som helhet. Den nya biogasanläggningen är ett bevis på att företaget tar dessa principer på allvar.

Jalofoods har önskat att donera vinstsumman till den rehabiliterande arbetsverksamhetens TAMFIX-verkstad i Ekenäs med önskan att pengarna styrs till att utveckla enhetens arbetstrivsel eller annan verksamhetsutveckling.


7.02.2023 / Barbro Österman

Trafikledsverket börjar avlägsna riskträd längs banavsnittet Karis–Hangö våren 2023. Träd avlägsnas för att förbättra säkerheten. Avlägsnandet av trädbeståndet hänför sig till projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

På banavsnittet mellan Karis och Hangö kommer man att avlägsna riskträd i järnvägens skyddsområde. Avlägsnandet av riskträd inleds under våren 2023 och fällningen av träden pågår enligt uppskattning fram till slutet av 2023. Avverkningen av riskträd är en del av det pågående projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

Med järnvägens skyddsområde avses ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret. Träd och höga buskar måste avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten. Att träd faller på banan orsakar betydande olägenheter för järnvägstrafiken och genom att avlägsna riskträd förebygger man att träden faller.

”Vid behov kan man också bli tvungen att avlägsna träd från tomter som ligger på järnvägens skyddsområde. Vi inspekterar gårdsträden på tomterna enskilt på tomtägarens begäran vid avlägsnandet av trädbeståndet. Markägarna meddelas separat per brev om avlägsnandet av trädbestånd”, berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Som banhållare har Trafikledsverket rätt att avlägsna träd och höga buskar från järnvägens skydds-områden för att förbättra säkerheten. Trafikledsverkets avlägsnande av riskträd medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna.

Mer information:
I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd:
Kaj Grönqvist, disponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040 573 5226, kaj.gronqvist@rrm.fi

Ytterligare information om projektets framskridande:
Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, harri.sakki@vayla.fi

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelse-sträckan förbättras. Följ projektet här (extern länk).


27.01.2023 / Marika Stigell

Raseborgs stadsstyrelse (16.1.2023 § 13) har beslutat att inleda ett förfarande för överlåtelse av en tomt som anvisats för resurserat serviceboende enligt följande villkor:

Avsikten är att det på tomt 710-006-0101-0014 vid Liljedahlsgatan i Ekenäs ska genomföras en anpassningsbar byggnad med ca 60-70 platser och byggnaden ska huvudsakligen vara avsedd som en enhet för resurserat serviceboende.

Genom detta överlåtelseförfarande arrenderar staden ut (primärt alternativ) tomten åt den som genomför projektet. Tomtens yta är 4 342 m2 och byggrätten är enligt detaljplanen 4 000 m2. Vinnaren av tomtöverlåtelseförfarandet svarar för byggandet av objektet och är byggnadens ägare och hyresvärd.

Vinnaren av överlåtelseförfarandet ansvarar för förhandlingarna och avtalen med Västra Nylands välfärdsområde i anslutning till genomförandet av projektet och verksamheten.

Staden har ställt upp följande mål och villkor för överlåtelseförfarandet

Hyran för boendeprojektet som ska genomföras förväntas vara skälig och i fråga om ARA-objekt iaktta självkostnadsprincipen. Enligt ARAs beslut 03.05.2023-4 är det högsta priset för tomter till ARA-pris på ifrågavarande området 60 euro/vån-m2.

Utgångspunkten är att genomförandet av byggprojektet inte förutsätter beslut om undantagslov; den gällande detaljplanen ska beaktas vid planeringen av projektet. Raseborgs stads tekniska central ska på begäran leverera uppgifter om tomten, de markundersökningar som utförts på fastigheten, konsekvenserna av resultaten av dessa samt den infrastruktur som finns på fastigheten. Uppgifterna förbinder inte Raseborgs stad. En separat begäran om upplysningar om dessa riktas till marcus.julin(at)raseborg.fi.

Om ARA-finansiering söks för projektet, förbinder sig Raseborgs stad att förorda den utvalda genomförarens projekt samt begära utlåtande av välfärdsområdet. Ett villkor för överlåtelse av tomten är i alla finansieringsmodeller att finansiären har ett positivt och bindande beslut om understöd eller finansiering. Om den utvalda genomföraren inte lyckas lämna in en ARA-ansökan före 1.5.2023, upphör beslutet om stadens tomtöverlåtelseförfarande att gälla senast 1.5.2023. Anbudet ska vara i kraft till 1.5.2023.

Anbudet (förslag till verksamhetskoncept) ska innehålla följande specificerade uppgifter:

 • Ett utkast till omfattning av det planerade projektet: preliminär illustrationsbild eller någon annan åskådlig presentation av genomförandet samt en verbal beskrivning av konceptet inklusive uppgifter om antalet bostäder och boende.
 • En uppskattning av de totala kostnaderna för projektet.
 • Beskrivning av finansieringsmodellen.
 • En beskrivning av genomföraren och genomförarens ekonomiska situation som visar tillräckliga resurser för genomförande av projektet.

Därtill ska genomföraren ha genomfört minst tre motsvarande projekt under de fem senaste åren (mottagna i februari 2017 eller senare). Som motsvarande objekt räknas 014 Bostadshus för specialgrupper och 06 Vårdbyggnader enligt statistikcentralens byggnadsklassificering 2018. Erfarenhet av projekt i både kategori 014 och 06 ses som merit. Byggnaderna ska användas av den privata eller offentliga sektorn. Av referenserna ska framgå projektets namn, omfattning, byggnadstyp, värde, tidpunkt och beställare jämte kontaktuppgifter.

Uppgifter om tomten, byggplatsen som överlåts:

Enheten för resurserat boende är planerad att placeras på tomt 710-006-0101-0014 i korsningen av Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan i närheten av Ekenäs centrum. Tomtens yta är 4 342 m2. Fastigheten är obebyggd. Den lagakraftvunna detaljplanen för området är från år 2019.

I detaljplanen föreslås att byggrätten för fastigheten 710-006-0101-0014 ska vara 4 000 vån-m2. Fastigheten klassificeras enligt detaljplanen som YS-område (kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård).

Den planerade fastigheten (710-006-0101-0014) för enheten för resurserat boende kan nås med flera olika färdmedel. Avståndet till fots till Ekenäs resecentrum är 600 m. Vid resecentret stannar såväl tåg som bussar.

Om anbudet inte innehåller ovan nämnda uppgifter eller om dessa inte uppfyller de krav som ställs eller om förslaget till väsentliga delar ändras, förbehåller sig staden rätten att förkasta anbudet.

Bindande förslag av de tilltänkta genomförarna ska vara kommunen tillhanda senast 1.3.2023.

Grunden för valet av tomtöverlåtelse är ett projektförslag och en genomförare som kan uppfylla alla de krav och mål som Raseborgs stad kommit fram med vid denna behandling. Om fler än en anbudsgivare visar sin förmåga, väljer staden vinnaren genom ett förhandlingsförfarande, varvid staden gör en helhetsbedömning av vilken aktör som lämpar sig bäst för staden.

Överlåtelsen/utarrenderingen av tomten kräver beslut av Raseborgs stadsstyrelse. Beslutet läggs fram och har besvärstid enligt kommunallagen. Det slutliga arrende-/föravtalet ska ingås senast två månader efter att försäljningsbeslutet vunnit laga kraft. Byggnadsskyldigheten för tomten är tre år. I övrigt iakttas stadens allmänna överlåtelsevillkor för tomter i tillämpliga delar.

Separata anbud/förslag till verksamhetskoncept för objektet som arrenderas ut lämnas in i ett slutet kuvert märkt med ”RESURSERAT BOENDE PÅ LILJEDAHLSGATAN” till Raseborgs stads växel, adress Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs, eller per e-post till jan.grondahl(at)raseborg.fi senast 1.3.2023 kl. 15.00. Om materialet sänds per e-post, ska anbudsgivaren se till att e-postförsändelsen har kvitterats som mottagen.

Närmare upplysningar ges av teknisk direktör Jan Gröndahl, jan.grondahl(at)raseborg.fi eller tfn 019-289 2550. Begäran om upplysningar gällande teknisk information om fastigheten riktas till marcus.julin(at)raseborg.fi.

25.1.2023

Stadsstyrelsen


24.01.2023 / Isak Vilander

Raseborgs stad har sedan läsåret 2021-22 drivit ”Finlandsmodellen för hobbyverksamhet”, som är ett projekt under undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är riktat till grundskoleelever och 267 kommuner runt om i landet deltar. Raseborg kommer att anhålla om bidrag från ministeriet också för kommande läsår.

Vi söker nu nya hobbyarrangörer och -aktörer, för att kunna erbjuda barn och unga i Raseborg en så bred palett av olika hobbyverksamheter som möjligt.

Vad då Finlandsmodellen?

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskemål om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Hur har det kommit igång i Raseborg?

I Raseborg är 62 klubbar igång för tillfället. I dessa avgiftsfria hobbyverksamhetsklubbar finns sammanlagt ca 800 deltagare. Verksamhetsformerna är sådant som deltagarna själv önskat och röstat fram. I Raseborg har 14 olika lokala hobbyaktörer varit med och möjliggjort verksamheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan den lokala styrgruppen, projektkoordinatorn, arrangörerna och skolorna.

Nya arrangörer sökes

Ordnar ni en hobbyverksamhet, som ni skulle vilja erbjuda som ett alternativ för barn och unga i Raseborg? Tag i sådana fall kontakt med Raseborgs koordinator för projektet, Isak Vilander, senast den 3.2.2023. Kontakt via e-post: isak.vilander@raseborg.fi . Under februari kommer eleverna att rösta om vilka hobbyn de vill att skall arrangeras i skolorna läsåret 2023-24.


23.01.2023 / Petra Louhimies

Nu är det dags att rösta fram årets raseborgare 2022! Omröstningen pågår till 5.2.2023 kl. 23.59 och vinnaren av titeln samt mottagarna av de andra priserna avslöjas i en prisceremoni fredagen den 10.2.2023 kl. 11.00. Prisceremonin sänds också i år live via Facebook.

Utöver titeln årets raseborgare delas ut:

 • årets kulturpris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets idrottspris vars mottagare valts av kultur- och fritidsnämnden
 • årets ungdomspris vars mottagare valts av ungdomsfullmäktige
 • årets hållbarhetspris vars mottagare valts av stadsutvecklingssektionen

Förhandsjuryn, bestående av fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och informatör Petra Louhimies har valt följande tre kandidater till omröstning:

Andreas Rönnberg

Andreas Rönnberg är mångårig tränare för BK-46 handbollsherrar samt ett av föreningens juniorlag (CF08). Rönnberg har under flera års tid engagerat sig i och utvecklat föreningens juniorverksamhet och skapat möjligheter för både flickor och pojkar att utveckla sig som handbollsspelare. Rönnberg har dessutom sett till att Karis återtagit platsen som handbollshuvudstad med herrarnas finska mästerskap, flera cup-guld och med internationella matcher som skapar synlighet för Karis och Raseborg både nationellt och internationellt.

Föreningen Gamla stan i Ekenäs rf.

Föreningen har engagerat invånare och andra föreningar i staden och arrangerat många publikevenemang med program såväl för invånarna som för gäster längre ifrån, till exempel Påskäggsjakten, Gamla stan lever, Mörka helgens pumpajakt och julkalendern. Utöver det värnar föreningen om omgivningen genom projekt som Projekt Fågelsången och insekthotell samt vassröjning. 

Marianne Liitelä

Som ordförande för Pojo kyrkoby byförening har Liitelä under flera års tid arbetat för att liva upp både Pojo kyrkby och också hela Raseborgs byar som helhet. Många utvecklingsprojekt i kyrkbyn har uppstått på Liiteläs skrivbord, men också t.ex. inrättandet av Raseborgs byaforum och andra initiativ och uttalanden, vars mål är att öka livskraften i alla byar i Raseborg. Liitelä uppmuntrar och inspirerar, förenar bybor och byns aktörer och utmanar byar att samarbeta för gemensamma mål.

Klicka här för att rösta!

19.01.2023 / Barbro Österman

Företag söks till två produktifieringsfilmer

Under våren produceras i utbildningssyfte två korta filmer om produktifiering, en med svenskspråkigt och en med finskspråkigt innehåll. Novago/Welcome II väljer två företag som vill produktifiera en kort upplevelseprodukt tillsammans med en produktifieringskonsult. Det kan vara en helt ny idé som företaget har, eller en aktivitet/upplevelse som redan säljs, men som man vill förbättra.

Produktifieringsprocessen innehåller bl.a. kundprofilering, produktkort, prissättning, försäljningskanaler och marknadsföring. Hela processen spelas in till en instruktionsfilm om hur man produktifierar turismtjänster. Filmerna blir vardera ungefär 10 min långa och kommer att finnas tillgängliga på nätet för att instruera nuvarande och kommande turismföretagare. Novago väljer två lämpliga kandidater och arbetet med produktifieringen inleds 1.2.

Företaget som ansöker får gärna ha egna hemsidor och att produkten kommer till salu när allt är klart. Man behöver inte ha kameravana från förut, men helst inte vara kamerablyg. För produktifieringen står Tiina Reijonen, Havsö Oy Ab och Multifoto Ab Oy sköter filminspelningen. Kontakta per e-post: alexandra.stoor@novago.fi senast fre 20.1 om detta är något för dig och ditt företag.

FöPL-lagreformen och företagarens andra försäkringar

Novago ordnar en temakväll tillsammans med sakkunniga angående den nya FöPL-reformen som trädde i kraft 1.1.2023. Reformen har väckt många frågor bland företagare. Under kvällen går man också igenom andra försäkringar för företagare. Läs mer här  

Starta och driv eget företag

Novago ordnar en fyrdelad serie för att berätta hur man grundar och driver ett litet företag. På våren hålls två tillfällen och på hösten ytterligare två tillfällen i Novagos utrymmen på Genvägen 8 i Ekenäs. Läs mer här

MaTuPa-utbildning

En MaTuPa-utbildning ordnas under våren så deltagarna hinner få sina kort lämpligt innan sommarsäsongen börjar. Matkailun Turvallisuuspassi är en frivillig säkerhetsutbildning, som är framtagen för turismbranschen. Utbildningen sker på finska. Följ med Novagos egna kanaler för mer information om kvällen.

Turismens företagsträff

Torsdagen 9.3 kl. 17-20 ordnas turismens företagsträff i Axxell i Karis. Under kvällen kan deltagarna boka snabbträffar med varandra och byta idéer och skapa samarbeten. Är det någon speciell sorts företag du önskar träffa, förutom andra turismföretag (t.ex. fotograf, bank, marknadsföringsbyrå, föreningar, specialister etc. kan du framföra ditt önskemål i förväg till Novago). Följ med Novagos egna kanaler för mer information om kvällen.

I diskussionsgruppen Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät/Västra Nylands turismföretagare på Facebook kan företagare själv bl.a. publicera intressanta händelser och få reda på när Novago och Welcome II-tjänsterna ordnar någon tillställning. 

Evenemangskalendern

Kontaktinfo

Novago Företagsutveckling Ab

Tfn 019 369 1865, info@novago.fi

Besöksadresser

Lojo, Nummisvägen 12-14

Raseborg, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Raseborg är med i Västra Nylands kommunägda företag Novago Företagsutveckling Ab som hjälper företagare med uppstart, tillväxt och utveckling. Welcome II-projektet finns till för turismföretagare i västra Nyland för att utveckla sina kunskaper inom bl.a. marknadsföring, produktifiering, digital utveckling samt hållbar utveckling. Det är avgiftsfritt att delta i utbildningar och andra tillställningar. Projektet får sin finansiering från Nylands NTM-centrals landsbygdsfond och pågår till 31.12.2023.


11.01.2023 / Petra Louhimies

I Raseborg godkändes i november en bilaga till stadens miljöskyddsföreskrifter, med regler och anvisningar om vatten från byggarbetsplatser.

De senaste åren har medvetenheten ökat om den negativa inverkan på miljön från skräp, partiklar och skadliga ämnen som spolas ut i vattendrag med dagvatten. Allt fler våtmarker byggs för att bromsa läckaget av näring från land. Också vatten från olika byggarbetsplatser kan förorsaka stor skada, även om vattenflödet är tillfälligt, berättar miljöinspektör Monica Österblad.

Grusväg med öppet dike
Erosionskydd saknas, partiklar spolas ut
Så här kan det se ut då erosionsskydd saknas, en stor mängd partiklar spolas i väg.

De nya reglerna som miljö- och byggnadsnämnden fastställt ska nu följas vid så gott som alla byggprojekt i Raseborg.

Det här betyder i praktiken att alla byggprojekt som påverkar ytvatten ska beakta de nya reglerna. De gäller hus- och markbyggen, rivningar och saneringar, sprängning, bergsborrning med mera, förklarar miljöchef Maria M Eriksson.

I korthet handlar de nya reglerna om att tänka efter innan man påbörjar ett projekt samt att göra upp en plan om projektet inverkar på ytvattnet.

 • Att tänka på innan projektet påbörjas:
  • Kan projektet förorsaka att partiklar (slam) eller andra skadliga ämnen (gifter, olja, skräp) spolas ut från området?
  • Vart, hur mycket?
  • Finns här känsliga vattendrag eller annan känslig natur som kan ta skada
  • Finns det dagvattensystem eller diken som kan stockas?

 • Om projektet kan inverka på ytvattnet: gör upp en plan. Det här kan behöva beaktas:
  • Hur minimera påverkan?
  • Rinner det vatten genom området, eller uppstår vattnet på området?
  • Kan man lämna en skyddszon av växtlighet nära vattendrag?
  • Behöver det byggas sedimenteringsbassänger eller annan filtrering?
  • Behövs erosionsskydd?
  • Behöver dagvattenbrunnar skyddas för att inte slamma igen?
  • Hur följer man upp att åtgärderna är tillräckliga?
 • Förverkliga skyddsåtgärderna innan projektet påbörjas. Till exempel:
  • Gör anvisningar/planera för placering av ytjordar, jordmassor (inte i närheten av vattendrag/diken).
  • Planera körrutter som undviker diken (eller bygg en torr överfart).
  • Undvik att komprimera hela området med tunga maskiner – marken absorberar då vatten sämre. Spara skyddszoner i närheten av vattendrag.
  • Bygg sedimenteringsbassänger, dammar och erosionsskydd i god tid.

Anvisningen gällande dagvatten för byggarbetsplatser finns på stadens webbplats. Längst ner på sidan finns också en länk till en finskspråkig guide med mera praktisk information.

Det kan också vara värt att ta en titt på miljöskyddsföreskrifterna, som trädde i kraft i mars 2021, och gäller alla som bor och verkar i Raseborg, med undantag för verksamhet som regleras av miljötillstånd. Här finns regler om bland annat oljecisterner, avlopp på glesbygden, småskalig återvinning av betongkross i markbyggnad, tvätt av fordon och båtar, med mera. Dessutom finns här regler om buller, något som tidigare fanns i städernas ordningsstadgor. De avskaffades för 20 år sedan och ersattes med ordningslagen, men de frågas fortfarande flitigt efter, tipsar Monica Österblad.

Att de nya reglerna och anvisningarna tas i beaktande i byggprojekt är ett samarbete mellan stadens olika enheter inom den tekniska sektorn. I praktiken kan byggnadstillsynen vid behov lägga med villkor i bygglov, samma gäller samhällstekniska enheten vid offertförfrågningar för markbyggnadsprojekt.

Både våra kollegor och projektansvariga som har funderingar kan vända sig till miljöenheten för att få råd och tips om hur man tar de nya reglerna i beaktande i sina byggprojekt, tillägger Österblad.


4.01.2023 / Petra Louhimies

På grund av välfärdsområdesreformen ges information på nytt om Kanta-tjänster, de uppgifter som lagras i dem och hur dina uppgifter kan användas inom social- och hälsovården, apoteket och Kanta-tjänsten.

Logga in på dina Kanta-sidor (extern länk) och läs igenom den uppdaterade texten. Genom att bekräfta att du tagit emot Kanta-informationen uttrycker du att du har tagit emot information om Kanta-tjänsterna, behandlingen av uppgifter och dina rättigheter att inverka på behandlingen av uppgifter.

Läs mer på välfärdsområdets webbplats (extern länk)!

Det här görs för att säkerställa att social- och hälsovårdspersonalen kan använda de vårduppgifter som finns registrerade i Kanta när vårdförhållandet överförs mellan de olika tjänsteleverantörerna. Mer information om hur dina uppgifter rör sig efter välfärdsområdesreformen: https://www.kanta.fi/sv/hur-ror-sig-mina-uppgifter-i-valfardsomradena(extern länk)


30.12.2022 / Petra Louhimies

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns på samma bekanta ställe som tidigare. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis.

Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster. 

Det finns fem serviceområden i välfärdsområde: 

 • tjänster för äldre 
 • tjänster för barn, unga och familjer 
 • gemensamma social- och hälsovårdstjänster 
 • funktionshinderservice och 
 • Västra Nylands räddningsverk. 

Vad förblir oförändrat?  

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills. 
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget. 
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område. 
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen. 
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna. 
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. 
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet. 
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112. 

De viktigaste förändringarna 

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är: 

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis. 
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. 
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.  
 • Seniorinfo har öppnat 20.12 – information och stöd från ett ställe. Raseborg hör till det västra området (tillsammans med Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå och Vichtis). Seniorinfo betjänar på nummer 029 1512 280.

Ändringar i kundservicenumren 

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. 
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. 
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.  
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången. 
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi

Vilket ställe ska jag kontakta nästa år om jag insjuknar?  

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret. 

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?  

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet. 

Information och kommunikation om välfärdsområdet

Du får information om välfärdsområdet genom följande kanaler:

Webbplats

Sociala medier

Nyhetsbrev21.12.2022 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer sommaren 2023 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, kanslist, simövervakare, biblioteksfunktionär, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare. Observera att ansökningstiden för år 2023 har gått ut.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2007 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 800 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 550 €/månad och för övriga ungdomar 1 400 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 10.3.2023 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment3/#/job/488595?lang=sv_SE&portal=linkillajakose&ref=1npodsf8muouu

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


21.12.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad svarar på uppropet från ukrainska utrikesministeriet och deltar i Lights for Ukraine-kampanjen. Idag, onsdag den 21 december kl. 19.00 släcks belysningen för två minuter i stadens julgranar i Ekenäs, Karis, Pojo och vid stadshuset. Syftet med den internationella kampanjen är att visa stöd och solidaritet för Ukraina.

Stadens julkortspengar doneras i år till förmån för ukrainare i Raseborg. En donation på 1000 euro tilldelas Tenala-Bromarv Ukrainahjälp.

Kvällsbild på Raseborgs stadshus och julgran


20.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

22.12 kl. 19.30-20.30

Vi dämpar belysningen och spelar lugn musik.
Rutchkanan, fontänen i barnbassängen och nackmassagen är stängda under den här tiden.


20.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

Välkommen med på avgiftsfritt motionsmarathon den 27:e december!

Under dagen erbjuds fyra olika träningspass – två av dessa i bollhallen och två i simhallen. Du kan delta i en eller flera träningar under dagen och anmälan till respektive grupp är bindande på grund av begränsade platser. Träningarna som erbjuds är:

 • Cirkelträning
 • Core
 • Djupvattengymnastik
 • Suppama HIIT

Träningarna som sker på simhallsidan kräver en inträdesavgift som betalas i simhallskassan. De som deltar i träningstillfällen i bollhallen – kom ihåg att ta med eget underlag!

Utlottning av pris sker bland dem som anmält sig och som deltagit i alla fyra träningar!

Anmälan sker via denna länk.


19.12.2022 / Petra Louhimies

Uppgradering av Pumpvikens parkfunktioner steg fram som invånarfavorit i medborgarbudgetens sista fas där invånarna fick rösta mellan åtta olika förslag.

– Pumpviken hör till ett av de vackraste parkområdena i Raseborg, men är väldigt outnyttjad. Många passerar parken, men incitamenten för att vistas längre stunder i den är få. Därför är jag väldigt glad över att barn och barnfamiljer snart kommer att få mer glädje av parken, berättar Sandra Ahtola som var en av dem som skickat in ett förslag som berörde Pumpvikens område.

Sammanlagt fyra personer, Sandra Ahtola, Hanna Al-Gburi, Elena Horttana och Linda Martelius föreslog en förbättring av Pumpvikens parkfunktioner.

– Vi bor själva på gångavstånd från Pumpviken och brukar röra oss där både sommar och vinter. För promenader är parkområdet alldeles ypperligt som det är men det finns potential för mycket mera. Toaletter, lekplats, grillplatser, utegym och varför inte ett sommarcafé kunde pigga upp stället och locka fler invånare att vistas i vår fina park, föreslår Hanna Al-Gburi.

– Genom att nu använda medborgarbudgeten för att utveckla aktivitetsmöjligheterna i parken hoppas också jag den lockar till sig fler besökare och blir ett naturligt sommarrum i Karis för invånare i alla åldrar, fortsätter Linda Martelius.

Förslaget om att uppgradera Pumpvikens parkfunktioner samlade med sina 181 röster överlägset mest understöd.

Allt som allt deltog 581 invånare i omröstningen. Rösterna fördelades på följande sätt:

1.  Informationstavlor till stadens parker, centrala ädla träd, osv. 43 röster

2.  Parkområdet mellan Cederblomsgatan och Flemingsgatan förbättras, 44 röster

3. Pumpvikens parkfunktioner uppgraderas, 181 röster

4. Trapporna mellan Norra Strandgatan och Väverigatan förbättras, 123 röster

5. Lekparken i Sköldargård förbättras, 21 röster

6. Pumptrack (för cyklar) byggs, 62 röster

7. Några av stadens busskurer förnyas, 17 röster

8. Funktionerna i lekparken i Pojo kyrkoby förbättras, 84 röster

+ 6 tomma röster.

Från plan till verklighet under 2023

I nästa steg rullar bollen nu vidare till stadens samhällstekniska avdelning som allra först ska ta itu med en plan för hur förslaget förverkligas.

– Vi har fått mycket positiv respons på det som redan gjorts i Pumpviken, vi är glada över att satsningarna uppskattas och att invånarna vill ha mer! Nu får vi sätta ner oss och börja planera fortsättningen, berättar Raseborgs stads ansvariga parkchef Maria Eriksson.

Det vinnande förslaget förverkligas under år 2023.


14.12.2022 / Anne-Marie Ekholm

Här finns drop-in utbudet för våren 2023.

Utbudet finns även nedan.


8.12.2022 / Petra Louhimies

Västra Nylands Seniorinfo svarar på frågor om tjänster, välfärd, åldrande och vardagsliv från
20.12.2022.

Vi betjänar alla seniorer och deras närstående.
Seniorinfo har öppet vardagar kl. 9–15. Ring eller skicka e-post!

Västra området
Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis:
029 1512 280
seniori-info.lansi@luvn.fi


7.12.2022 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser 2022!

Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2023. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

Staden delar ut följande pris:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett hållbarhetspris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige samt
 • premierar Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2023.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via denna blankett, senast den 19.12.2022 kl. 12.00.

Klicka här för att nominera en kandidat!

Samtidigt med Raseborgspriserna samlas också förslag på årets idrottsprestationer. Idrottsprestationer premieras enligt de principer som kultur- och fritidsnämnden slagit fast. Förslag på årets idrottsprestationer kan skickas in via denna länk. Se principerna nedan!

Principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa


30.11.2022 / Sirpa Huusko

Målningar av Shweta Singla

Att få måla det jag vill se, känna och uppleva, har hjälp mig genom min burnout.
Nu i denna ålder målar jag utan krav med allt som fyller min själ. Starka färger, guldblad, glitter och impasto.

Efter en livsförändrande händelse kände jag en oförklarlig längtan att måla. Målandet blev viktigare än något annat. Plötsligt kom visioner och idéer som jag började förverkliga på canvasen. Bakom en del av dem finns det berättelser. Verkliga. Overkliga. Egna.

Jag delar med mig av dessa i min utställning i Galleri Promenade.

Galleri Promenade (Dalgatan 4, kulturhuset Fokus) är öppet må-to 9-19, fre 9-18, lö 10-14, sö stängt

Varmt välkomna!


28.11.2022 / Sirpa Huusko

Decembersalongen – Saga och fantasi
Ekenäs konstförening

Vernissage fre 2.12. kl. 18-20

Galleri Perspektivet (Raseborgsvägen 8/ Ekenäs bibliotek) är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


28.11.2022 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till ledd verksamhet våren 2023 öppnar torsdagen den 8.12 kl. 13.00. Tilläggsinformation och anmälningslänkar finns här.


22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad begär in anbud för skötsel av gästhamnen för säsongerna 2023-2024, med möjlighet till option på ett + ett år (2025-2026). Anbuden inbegärs via upphandlingskanalen HILMA och bör vara inlämnade senast fredagen den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfarandet är öppet. Del- eller alternativa anbud godkänns inte.

Antalet gästhamnsövernattningar är ca 3 000/säsong. I anbudet anges pris i % av gästplatsavgifterna. Förtöjningsavgiften är idag 20 €/dygn och för sidoförtöjning är avgiften 40 €/dygn. I priserna ingår mervärdesskatt. Avgift för el (5 €/dygn) uppbärs samtidigt och redovisas i sin helhet vidare till staden.

Beskriv den erfarenhet ni har av gästhamnsskötsel och/eller turism samt hur ni tänkt bedriva verksamheten, personalstyrka, skötsel av städning mm. Beskrivningen ska vara max en A4.

Ange också språkkunnighet. Vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska samt sätter värde på övrig språkkunskap.

Vid val av gästhamnsskötare beaktas följande faktorer:

 • Pris (60 p)
 • Erfarenhet, referenser och övriga krav i anbudsförfrågan (40 p)
 • Totalt (0-100 p)

Ur anbudet ska framgå anbudsgivarens FO-nummer samt e-postadress dit meddelande om beslut kan skickas. Raseborgs stad tillämpar beställaransvarslagen.

Tekniska nämnden utser gästhamnsskötare på sitt sammanträde den 13.12.2022.

Närmare uppgifter ger Kjell Holmqvist, kjell.holmqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 3900.

Tekniska nämnden i Raseborg’

TN 15.11.2022 Anbudsförfrågan Gästhamnens servicefunktioner 2023-2026

Ladda nerVisa

Karta över gästhamnen

Ladda nerVisa

22.11.2022 / Marika Stigell

Raseborgs stad arrenderar ut följande försäljningsplatser som är belägna på Raseborgs stads områden för åren 2023-2025.

 • Stationsvägen (Ekenäs)
 • Spruthusskvären (Ekenäs)
 • Stallörsparken (Ekenäs)

Platserna finns utmärkta på bifogade kartor.

Tidsperioden för uthyrningen är tre sommarsäsonger, 15.3.-30.9. under åren 2023 – 2025. Principerna för uthyrningen finns närmare beskrivna i anbudsförfrågan.

Skriftliga anbud innehållande årlig hyra skall inlämnas till tekniska centralen, PB 58, 10611 RASEBORG senast den 9.12.2022 kl. 12.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Kioskplatser”.

Tillägguppgifter ger chefen för administrativa tjänster Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2522.

Uthyrning av säsongsbundna kioskplatser 2023-2025_anbudsförfrågan

Ladda nerVisa

20221103_Översikt

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stationsvägen

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Spruthuskvären

Ladda nerVisa

20221103_Kiosk_Stallörsparken

Ladda nerVisa

17.11.2022 / Salli Ojala

I december 2022 ordnar Raseborgs Energi och Raseborgs stad två energikvällar för allmänheten. Syftet med energikvällarna är att belysa den aktuella situationen på elmarknaden och hjälpa invånarna att minska sin egen elförbrukning.

Tillställningarna ordnas onsdag 7.12 i Karis och torsdag 15.12 i Ekenäs. Programmet är det samma båda kvällarna, så du får samma information oberoende av vilken kväll du deltar.

I början av kvällen berättar Raseborgs Energi om bakgrunden till krisen på elmarknaden och om framtidsutsikterna. Osäkerhetsfaktorerna i fråga om elproduktionens tillräcklighet ökar risken för elbrist under den kommande vintern. Raseborgs Energi förklarar i vilka situationer eventuell elbrist kan uppstå och hur man agerar om så sker.

Raseborgs stad ger konsumenterna tips för att minska den egna elräkningen på både kortare och längre sikt. Dessutom presenteras framtida understöd med hjälp av vilka staten stöder hushållens stora elfakturor under våren 2023.

Presentationerna hålls båda kvällarna på båda språken. I slutet av kvällen har det reserverats tid för frågor och diskussion.

Nedan hittas närmare uppgifter om evenemanget samt anvisningar för hur man anmäler sig.

Var och när?

Karis 7.12
Västra Nylands folkhögskolas auditorium. Programmet börjar kl. 18.00
Västra Nylands folkhögskola, auditoriet
Pumpviken 3
10300 Karis

Ekenäs 15.12
Auditoriet på Raseborgsvägen 5. Programmet börjar kl. 18.00
Raseborgsvägen 5 (fd. sjukvårdsskolan), auditoriet
Raseborgsvägen 5
10600 Ekenäs

Program

17.30

Dörrarna öppnas, lätt servering

18.00                 

Elmarknaden i kris – varför och hur ser framtiden ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

18.45

Eventuell elbrist inkommande vinter – varför och hur skulle det se ut?
Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi

19.15                 

Energibesparing på mindre och större sätt
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

19.45                 

Aktuella understöd för höga elräkningar
Salli Ojala, hållbarhetskoordinator, Raseborgs stad

20.00                 

Tid för diskussion

Anmälan

Man bör anmäla sig till tillställningarna senast onsdag 30.11.

Man kan anmäla sig via anmälningsblanketten nedan eller genom att ringa kundtjänsten vid Raseborgs Energi.

Ring tfn 019-289 2400

Gå till anmälningsblanketten:

Karis 7.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/828BF8475AC17CD3

Ekenäs 15.12.
https://link.webropolsurveys.com/EP/2CFF40F7C53D42F5

Evenemangen på Facebook

Karis: klicka här
Ekenäs: klicka här


16.11.2022 / Katja Roni

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 30.11.2022.

Fyra stipendier på 750 euro utdelas. Stipendier kan sökas av ungdomar som studerar i andra eller tredje stadiet och som inte omfattas av den utvidgade läroplikten och har Raseborg som hemort.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan kan skickas per e-post till: arja.holm@raseborg.fi eller per post till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.


11.11.2022 / Madeleine Lindholm

Nätanvändningen ökar konstant och nätet är en väsentlig del av de ungas vardag.

Tillsammans med Folkhälsan och Karis Telefon har bildningen på Raseborgs stad arbetat fram en videoserie, som strävar efter att lära de unga att hantera nätet på rätt sätt.

Läs mer och se videorna på Karis Telefons hemsida.


11.11.2022 / Anne-Marie Ekholm

Torsdagens drop-in Lavis och FasciaMethod i Karis Alexia House 3:e våningen är inhiberade för resten av året. Vi önskar grupperna God Jul.


4.11.2022 / Petra Louhimies

Svenska kulturfonden delar ut det nyländska svenska dagen-priset till Jan-Erik Till, lektor i historia och samhällslära.

Foto: Nina Ahtola/Svenska kulturfonden

På svenska dagen belönar Svenska kulturfonden(extern länk) personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. Det åboländska svenska dagen-priset tilldelas skådespelaren Riko Eklundh, illustratören, speldesignern och bildkonstläraren Ludwig Sandbacka får det österbottniska priset och lektorn i historia och samhällslära Jan-Erik Till det nyländska.

Svenska kulturfondens svenska dagen-pris är på 5 000 euro vardera. I varje region utses en pristagare.

Jan-Erik Till undervisar i historia och sammhällslära i Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium. 


3.11.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs kampanj Landskapskontoret har avslutats och tre lyckliga vinnare har lottats ut i den kampanj och tävling som pågick under tiden 30.9-20.10.2022. Tanken med tävlingen Landskapskontoret var att erbjuda folk en möjlighet att få testa på hur det är att kombinera distansarbete med fina fritidsupplevelser i mångsidiga Raseborgs vackra och varierande stadsdelar och byar. De tre vinnarna lottades ut slumpmässigt och alla tre vinnare råkade denna gång vara finskspråkiga kvinnor som bor österut från Raseborg.

Totalt fick staden in 468 svar i tävlingen Landskapskontoret, varav 400 finskspråkiga och 68 svenskspråkiga.

– Det här var helt tydligt ett tema som intresserade folk och speciellt i början av kampanjen rasslade svaren in i rasade takt. Vi hade en öppen fråga i tävlingsformuläret, där vi bad folk beskriva sig själv, sina jobb, fritidsintressen och varför de ville komma hit och distansarbeta. Många hade skrivit glädjande ingående och nästan rörande svar, och de gav oss intressant information om vilken enorm bredd av olika yrkeskategorier som ville kombinera distansarbete och semester i Raseborg, säger Raseborgs marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist

Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs var ett av de ställen som vinnarna hade möjlighet att välja ut i tävlingen Landskapskontoret. Foto: Päivi Laajanen.

De tre vinnarnas yrken och önskelandskapskontor såg ut enligt följande:

 • En nätpedagog från Kyrkslättsregionen valde ut att njuta av vyerna på Kansjerf Kulturgård i Bromarv.
 • En kulturredaktör från huvudstadsregionen ville testa på småstadsliv i Villa Matkasto i Gamla stan i Ekenäs.
 • En sakkunnig ministerieanställd från huvudstadsregionen valde ut byta ut sitt hemkontor mot anrika Billnäs bruks landskap invid Svartån.

Vinnarna har nu fått varsitt presentkort som berättigar till 2–5 dagars distansjobbsemester, som ska bokas in inom ett år från 1.11.2022. Men för att ge vinnarna en mer realistisk bild av hurdant Raseborg är under andra tider av året, är presentkortet inte giltigt under sommaren 15.6–15.8. Dessutom ska vistelsen gå av stapeln mellan måndag och fredag, så att folk faktiskt kan testa på att jobba här.

–Deltagarantalet kunde ha varit större, men på grund av en fadäs hos vår ena digileverantör snurrande kampanjens videor inte på som planerat under en del av kampanjtiden. Leverantören var verkligen skamsen över problemen och kommer att kompensera staden för dem. Vi hade förmodligen kunnat få 700–1 000 deltagare, men nu gick det som det gick. Jag ändå jättenöjd med resultatet och vill tacka alla våra tävlingsdeltagare, som gett oss så mycket positiv respons. På basen av den ser jag fina möjligheter att vidareutveckla konceptet, säger Martina Rosenqvist.


Vill du veta mer? Hör gärna av dig till:

Raseborgs stads marknadsföringskoordinator Martina Rosenqvist 
martina.rosenqvist@raseborg.fi, tfn 019 289 2016


3.11.2022 / Petra Louhimies

Den kommande vinterns uppvärmningssäsong, som infaller ungefär mellan november och mars, kommer att vara utmanande i fråga om tillgången på energi, eftersom Rysslands krigshandlingar har orsakat problem med denna. Tillgången på energi under den kommande vintern påverkas dessutom av köldperioder och vindförhållanden, tillgången på nordisk vattenkraft, service- och driftsavbrott i produktionen samt efterfrågan på el.

Raseborgs stad förbereder sig på eventuella problem i anslutning till tillgången på energi under vintern på många olika sätt. Genom energisparande förebygger staden också det att elproduktionen inte räcker till att täcka förbrukningen.

– Det är mycket viktigt att alla aktörer – staden, företagen och invånarna – tillsammans förstår betydelsen av att spara för att vi ska kunna trygga tillgången på energi inom de allra mest kritiska verksamheterna, säger stadsdirektör Petra Theman.

Stadens egna åtgärder för energisparande

Raseborgs stad har redan länge vidtagit planenliga åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

– I fråga om stadens verksamheter uppstår den största effekten på lång sikt, om man går vidare med förbättringar enligt stadens investeringsprogram. Enligt detta ska största delen av stadens lokaler kopplas till fjärrvärmenätet, gatubelysningen omvandlas till led-belysning och bl.a. solpaneler, andra energikällor, tilläggsisolering och automatik som minskar förbrukningen installeras i det äldre byggnadsbeståndet i samband med renoveringar. Förbrukningen har redan minskat med ca 10 % jämfört med förra året, berättar teknisk direktör Jan Gröndahl.

Flygfoto från Karis, över Pumpviken

Under den kommande vintern behövs dock också tillfälliga punktåtgärder. Raseborgs stad deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare (extern länk), som koordineras av statsbolaget Motiva. Inom ramen för kampanjen meddelar staden om åtgärder som vidtagits för att minska energiförbrukningen, utöver de redan tidigare nämnda åtgärderna.

 1. Förbrukningen (el, värme och bruksvatten) vid stadens fastigheter följs upp månatligen, som vanligt. Särskild uppmärksamhet fästs nu vid de fastigheter som omfattas av direkt elvärme; i dessa sänks inomhustemperaturen till 21 grader och målet är att också i övrigt minska elförbrukningen.
 2. Staden förbereder sig på att stänga alla elbastur i de lokaler staden besitter från december 2022 till utgången av mars 2023, om situationen med tanke på tillgången på el så kräver. Julbastur skulle ändå kunna förverkligas. Bastur finns i cirka 30 byggnader och användningen av dessa förbrukar mycket el. Staden följer hela tiden med situationen och kan vid behov ompröva beslutet i snabb ordning.
 3. Gatubelysningen dämpas vid lämpliga tider på ställen där det är tekniskt möjligt. Belysningen släcks inte helt på grund av att detta bara ger en liten besparing i elförbrukningen samt med tanke på trafiksäkerheten och den allmänna säkerheten.
 4. Under slutet av året ordnar staden tillsammans med Raseborgs Energi invånarmöten där det informeras om minskande av elförbrukningen, beredskap i fall av elbrist samt om andra frågor som gäller energiförbrukning och energistöd. Närmare information om tillställningarna ges senare.

Det är viktigt att också förbereda sig inför eventuella elavbrott

Utöver att spara el är det också aktuellt att förbereda sig inför eventuella elavbrott som problem med eltillgången i värsta fall kan orsaka under den kommande vintern, så som alltid.

– Vi är alla väl medvetna om vad den kommande vintersäsongen kan innebära med tanke på olika former av beredskap. Vi vill förbereda oss så väl som möjligt tillsammans med bl.a. Västra Nylands räddningsverk och Västra Nylands välfärdsområde, eldistributörerna och Raseborgs vatten, säger stadsdirektör Theman.

– Våra bekanta kanaler, dvs. webbplatsen, Facebooksidan (extern länk), som når den breda allmänheten, samt våra aktiva lokala medier, kommer också i fortsättningen att vara våra viktigaste kommunikationskanaler. Invånarmötena är ett bra tillskott till dessa. Dessutom har vi naturligtvis också andra sätt att nå invånarna, såsom skolornas Wilma-tjänst och vårt biblioteksnätverk, fortsätter informatör Petra Louhimies.


2.11.2022 / Madeleine Lindholm


Året 2022 är Europaåret för ungdomar! Syftet med temaåret är att lyfta fram de europeiska ungdomarnas betydelse för att bygga en bättre och grönare framtid som också är mer inkluderande och digital. Europaåret för ungdomar är ett tillfälle att med tillförsikt och hopp gå vidare efter coronapandemin.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Se affischutställningen Unga, värderingar och EU på Ekenäs bibliotek (2:a vån.) under tiden 1–11.11.2022.


31.10.2022 / Petra Louhimies

Under våren 2022 samlade Raseborgs planläggningsenhet invånares syn på framtidens Raseborg genom en enkät samt 8 framtidsworkshoppar i olika delar av Raseborg. Projektet Raseborg 2050 ska utmynna i en utvecklingsbild för markanvändningen som är en slags långsiktig strategi.  Projektets invånardeltagande har ordnats i samarbete med FEMMA Planning Oy som också analyserat resultaten.

– Det är fint och exceptionellt att en stad tar med invånarna när man skapar en ny utvecklingsbild. Jag har nog inte hört om någon annan stad som gjort samma sak på den här nivån. Raseborg är verkligen i utvecklingens framkant och det är värt att vara stolt över, berättar workshopparnas fasilitator geografen Efe Ogbeide från FEMMA Planning Oy.

Unga raseborgare samlade kring Raseborgs karta och funderar kring Raseborgs framtid
Raseborgs framtid visionerades med hjälp av kartor i ungdomsworkshoppen för Raseborg 2050. Fasilitatorerna Milla Kallio och Efe Ogbeide i vänstra delen av bilden.

Raseborgarna skrev rubriker till Framtidsbladet

Framtidsprojektet engagerade invånarna: sammanlagt inkom 659 svar i Visa på kartan-enkäten och cirka 90 personer från olika delar av Raseborg deltog i framtidsverkstäderna.

Under verkstäderna fick deltagarna skriva sina egna rubriker i ”Framtidsbladet”. Övningen framkallade både skratt och applåder. I Bromarv kunde man i Framtidsbladet läsa om rekordinflyttning. År 2050 kommer ”Bromarvs invånarantal att fördubblas igen” och ”byskolan byggas ut”. I Karis var naturen och hållbarheten och de nya evenemangen stort i fokus. Där kunde man läsa om både trädplanteringstalko, skördefest och det högteknologiska företagsevenemanget ”RUSH”. I Svartå odlar man i framtiden nya former av närmat: ”Lokalodlade bananer på Svartå torg” och ”Rekordstor kaffeskörd i år”. Pojo funderade på hållbara nya fordon, hydrokapseltaxin och ny ekoby till Trollshovda. I Snappertuna blev det både ökat invånarantal och turism tack vare nya kryssningsfartyg som tar i land vid det upprustade slottet. I Ekenäs förutspådde man att Raseborg har de mest välmående byarna i hela Finland, så välmående att man lever längre och inte alls är i behov av sjukhus.

Raseborgs ungdomsfullmäktige och invandrarråd hade egna workshoppar. Ungdomarna önskade flera studiemöjligheter och universitet, samt evenemang som skulle skapa sammanhållning i hela Raseborg. Man önskade också ultralokala tjänster, som t.ex. små sjukhus i flera byar och roliga engagerande musikevenemang. Invandrarrådet önskade en gemensam idrottshall som skulle öka känslan av gemenskap, där både unga och vuxna kunde mötas. Man önskade fästa uppmärksamhet på tillgången till basservice och att bostadsområdena inte skulle bli alltför avskilda.

I enkät- och workshopmaterialet kan man hitta flera återkommande teman som engagerar raseborgarna. Intresset för hållbara lösningar, självförsörjning, närmat och småskalighet verkar förena många raseborgare. Att kunna röra sig mellan olika byar och stadsdelar ansågs viktigt även i framtiden. Vattenvägar och -anslutningar såg man som ett intressant komplement att utveckla på sidan om markvägar. Det kan också handla om en önskan att få bättre tillgång till havsområden och skärgården i Raseborg i framtiden.

Det verkar som att raseborgarna vill locka flera invånare till byarna, bygga ut och ha en levande naturnära glesbygd med närtjänster. Samtidigt ställer klimatmålen krav på samhällsstrukturen. Att öka infrastrukturen på glesbygden kan vara utmanande då det från statligt håll finns krav på att vara återhållsam med glesbygdsbyggandet och undvika en splittrad infra. Flera forskningar hävdar är att det är mer energieffektivt och hållbart att förtäta i stadscentra, än att låta glesbygdsområden växa. Bland annat dessa saker måste vi ta i beaktande och se flera olika perspektiv samtidigt när vi börjar forma utvecklingsbilden, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

I nästa steg skapas framtidsscenarier

Resultaten från invånardeltagandet kommer att användas i första hand till framtagandet av utvecklingsbilden. Under hösten 2022 går projektet in i en ny fas. Nu kommer invånarnas idéer kombineras med trender och prognoser som sedan sammanställas till olika framtidsscenarion.  

– I framtidsscenarierna tar vi i beaktande megatrender och prognoser, strategier och planer samt olika analyser och beräkningar. Det kan handla till exempel om megatrender gällande digitalisering och urbanisering, statliga eller lokala planer såsom ”Planen för främjande av cykling i Raseborg”, och analyser som befolkningsprognoser, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Utvecklingsbilden som är en strategi för markanvändningen i kartformat, färdigställs under år 2023. Framtidsprojektets invånardeltagande har fått stöd av Sitra.

Arbetet med utvecklingsbilden kan följas på stadens hemsida: raseborg.fi/raseborg2050.

Fler framtidsrubriker och det övriga materialet från de enskilda verkstäderna kan läsas här: Raseborg 2050 – Utvecklingsbild för markanvändning – Raseborg

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt, 019-289 3843

Pontus Högström, markanvändningplanerare, 019-289 3844

fornamn.efternamn@raseborg.fi


31.10.2022 / Sirpa Huusko

Skog och vilda djur
Barbara Sierzputowski

Galleri Promenade (Dalgatan 4, kulturhuset Fokus, 2.våning) är öppet må-to 9-19, fre 9-18, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


26.10.2022 / Anne-Marie Ekholm

Skulle du vara intresserad av att hålla en grupp för äldre i er förening? På de här inspirationseftermiddagarna lär du dig enkla övningar efter färdiga program.

Plats:                  Villa  Anemones festsal

Tid:                     23.11 kl. 13-16
7.12 kl. 13-16                     

Ledare:              Marja-Liisa Riikonen
Benita Bäcklund

Mångsidig träning tillsammans med kamrater ger mera glädje och kraft i åren.

Anmälningar: Benita Bäcklund tfn 050-3522312


25.10.2022 / Madeleine Lindholm

Den allra första Alfons Åberg-boken av Gunilla Bergström, God natt, Alfons Åberg gavs ut 1972. Kom och fira Alfons-jubileum på biblioteken med bl.a. utställningar och evenemang!

🪚 Alfons Åberg 50 år mini-utställning visas med start från 1.10.2022 fram till 31.1.2023 i allaktivitetsrummet Maresi på vån 2 i Fokus.

🪚 Tema- och bokutställning med inspiration från Alfons Åberg-böckerna på Ekenäs bibliotek, 2:a vån.

🪚 Bokkalasets kalaslördag 12.11.2022 kl. 12: Luckans Kulturkaramell, Teater Kojans dramatiserade sagostund Kalas Alfons Åberg.

🪚 Låna Alfons Åberg-böcker från alla våra bibliotek.

Bibliotekens kontakt- och öppethållningstider hittas här.


24.10.2022 / Tobias Björklund

Raseborgs stad utbildar årligen cirka 60 anställda i första hjälpen. Vi söker nu utbildare för åren 2023–2024 samt ett eventuellt optionsår.

Vi önskar offert på utbildning för cirka 60 anställda per år. Utbildningstillfällena är utspridda över året, exempelvis under vår och höst. Tillfällen ska ordnas både på svenska och finska. Utbildningens nivå ska vara kurs i livräddande första hjälpen, 8 timmar.

Utbildaren ska ha en examen inom vården på minst yrkeshögskolenivå och vara godkänd Röda Korset-utbildare i första hjälpen.

Av offerten ska framgå

 • kursupplägg och innehåll
 • antal utbildningstillfällen per år och maximalt antal deltagare per tillfälle
 • pris per tillfälle exklusive moms.

Raseborgs stads personalavdelning sköter anmälningen till utbildningen och administrationen av lämpliga utrymmen.

Valkriterier: pris och lämplighet

Betalningsvillkor: 21 dagar, nätfaktura. Av anbudet ska framgå FO-nummer.

Vänligen skicka er offert till personalchef Johan Nylund, johan.nylund@raseborg.fi, senast 7.11.2022 kl. 13.00.


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs stad ordnar ett informationstillfälle om Södra Vikens pågående entreprenad i Ekenäs.

Stadens representant informerar om projektet.

Tid: Torsdagen 3.11 kl. 15.00-17.00
Plats: auditoriet på Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Tidsbokningen för influensavaccineringarna öppnas via nätbokning fredagen den 21.10 och per telefon måndagen den 24.10.

Ifall du vill boka din tid elektroniskt klickar du in dig på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg.
Obs! Den som önskar få sitt vaccin i Tenala- Bromarv bör reservera sin tid via telefonbokningen.

Boka tid via eHälsan, gör så här:

Gå in på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg, välj tidsbokning -> boka tid -> välj klientskap (Karis , Pojo eller Ekenäs Hälsostation) -> välj service -> influensavaccin -> sök tider -> välj datum och klockslag -> boka, klart!

OBS! Störningar i SMS-bekräftelser 25.10.2022! Kontrollera, att din bokning har registrerats! Din bokning ska synas under fliken ”Tidsbokning”, under rubriken ”Bokade tider” på följande sätt:

Boka tid via telefontjänsten

Tidsbokning per telefon inleds måndagen den 24.10 kl 9.00 på telefonnummer 019 289 3141.
Telefonbokningen är öppen må-to kl 9-13.

Du kan få ditt vaccin på följande ställen hösten 2022:

 • Ekenäs, Ekgränd 2 (före detta Hagahemmet)
 • Karis, Köpmansgatan 14
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4
 • Tenala, Germundbyvägen 3 C
 • Bromarv, Vättlaxvägen 20 bost. 2 B 2

Obs! Influensavaccin kan fås i samband med coronavaccinering om så önskas, men däremot kan coronavaccin kan inte fås i samband med influensavaccineringar.

Det är också möjligt att få influensavaccin i samband med besök på hälsocentralen, rådgivningen eller skolhälsovården.

Influensavaccination ges kostnadsfritt till:


19.10.2022 / Petra Louhimies
Tid: Måndagar kl 9-11.30, start måndag 17.10.2022
Plats: Folkhälsan Seniora
Adress: Prästängsgatan 14 B, ingång från gården
Arrangör: Folkhälsan i samarbete med Raseborgs stad familjesocialarbete
Kontakt: charlotte.kullberg@raseborg.fi eller susanna.kalliomaki@raseborg.fi
Telefon: Lotta 040 642 1599 eller Susanna 040 630 8193

Smörgås och frukt med kaffe/te för 2 euro familj/gång. Mikro finns för att värma babymat. Ibland program men främst fri samvaro. Caféet finns på marknivå med stora fönster så man kan hålla koll på eventuellt barnvagn. Välkomna!

19.10.2022 / Martina Rosenqvist

Raseborgs Vatten ordnar invånarinfo kring sitt saneringsprogram, som handlar om att sanera både vatten- & avloppsledningar. Vid informationstillfällena får invånarna tilläggsuppgifter kring var och när saneringarna kommer att genomföras.

Infotillfällena ordnas här:

Ekenäs
Tidpunkt: 26.10 kl.18.00
Plats: f.d Sjukvårdsskolans auditorium, Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs.

Karis
Tidpunkt: 02.11.2022 kl.18.00
Plats: TryckeriTeatern (Kulturhuset Fokus), Dalgatan 4, 10300 Karis.

Info kommer att finnas senare även på Raseborgs Vattens webbsidor.


14.10.2022 / Martina Rosenqvist

Nu är det dags att anmäla sig igen! Följande del i Pomovästs kommunikationsutbildning ordnas onsdagen den 19.10.2022 kl. 17.30-20.30 med temat ”Webbsidor; grunder och uppdatering”. Kursen går på svenska och leds av Laura Johansson från företaget Lvngroom.

Utbildningen består av en teoridel där vi går igenom centrala begrepp, webbsidans struktur, webbsidans planering och design. Du lär dig även om om sökmotoroptimering, olika webbsidosystem, vad man bör tänka på då man beställer en webbsida samt grunderna i hur man uppdaterar en webbsida. Vi kommer dessutom att göra en benchmark-övning där vi bekantar oss med olika webbsidor och i små grupper presenterar våra fynd. Till slut får alla deltagare en checklista på vad ska ta i beaktande då du gör en egen webbsida eller köper en som köptjänst.

Utbildningen är kostnadsfri och ordnas på svenska via Zoom och deltagarlänken skickas till de som anmält sig senast på morgonen innan utbildningstillfället. Anmäl dig senast två dagar före ifrågavarande tillfälle per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920.

Mer info om Pomovästs andra kommunikationsutbildningar under hösten 2022 hittar du på: https://www.pomovast.fi/sv/start/


14.10.2022 / Cynthia Moed-Ring
Dagvattenvåtmarken i Horsbäck renar vattnet innan det rinner ut i Dragsviksfjärden.

Den första delen av Horsbäck industriområdets dagvattenbehandlingslösning har färdigställts. Våtmarkslösningen består av tre bassänger, mellan vilka vattenströmningen fördröjs av trösklar, och i bassängerna finns näringsbindande växtlighet. Områdets jordmån bidrar därtill att vattnet filtreras till grundvatten.

Dagvatten från bebyggt och ytbelagt stadsområde innehåller skadliga ämnen, såsom näringsämnen och metaller. De ökande belagda ytorna bidrar till minskade vattenströmningar under torra perioder samt snabbare och rikligare vattenströmningar efter regn, i förhållande till obelagda ytor. De stora strömningsvariationerna förorsakar erosion i fåror, vattenskador samt minskar infiltrationen till grundvatten. Våtmarkshelheten ämnar lösa dessa utmaningar i Horsbäck. ”Våtmarkens byggnadsarbeten löpte bra och på basen av de första regnen verkar våtmarken fungera bra”, konstaterar Raseborgs stads gatuchef Fredrik Bäcklund, som ansvarar projektet.

Den byggda våtmarken behandlar vatten från ca 91 ha avrinningsområde och våtmarkens yta är litet över 1 ha. Horsbäcks dagvattenlösnings andra del byggs senare på industriområdets östra sida. ”Båda våtmarkskonstruktionernas förmåga att avlägsna näring, fasta partiklar och metaller från vattnet, kommer att följas upp med vattenprover”, berättar vattendragssakkunniga Katja Pellikka från LUVY.

Horsbäcks dagvattenlösning förverkligar Kustvattenvisionen 2050 -arbetet, som eftersträvar att förbättra kustvattnens tillstånd i Västra Nyland. Raseborgs kustvattenvisions pilotobjekt är Dragsviksfjärden, som är i försvagat ekologiskt tillstånd. Den byggda dagvattenvåtmarken är belägen på Dragsviksfjärdens avrinningsområde. Byggprojektet av Horsbäcks dagvattenkonstruktion koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Raseborgs stad har stått för självfinansieringen av projektet och NTM-centralen har finansierat projektet från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:
Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452


13.10.2022 / Salli Ojala

På grund av världsläget blir den kommande vintern mycket utmanande med tanke på tillgången på energi samt priset på denna. Genom att delta i spartalkot garanterar vi att energin räcker till åt oss alla.

Raseborg deltar i den nationella kampanjen Snäppet svalare, som inleddes 10.10.2022. Vi kommer att publicera aktuell information om energifrågor under hela uppvärmningsperioden. Den första viktiga informationen kan du läsa i vår artikel som kommer att uppdateras kontinuerligt: Frågor och svar om energisparande.

Staden är tjänsteleverantör inom flera sektorer och förvaltar en enorm fastighetsmassa. Vi har arbetat långsiktigt för att effektivisera vår energiförbrukning. Vi följer noggrant med energiförbrukningen och har obemärkt redan förberett oss på många problem.

Utöver det normala energisparandet planerar vi nu punktåtgärder för den kommande uppvärmningsperioden. Staden vill föregå med gott exempel och uppmuntrar alla att delta inom ramen för sina egna möjligheter. Också små gärningar kan ge en stor effekt. Utmana din granne, din arbetsplats eller din hobbyförening!

Vilka saker oroar dig i fråga om energisparande? Ge respons här:
Kontakt – Raseborg

På webbplatsen för kampanjen Snäppet svalare ges tips för många situationer:  https://www.astettaalemmas.fi/sv

Stadens kontaktperson i fråga om energibesparingskampanjen är hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi30.09.2022 / Sara Vaskio

Odlarträffen bjöd på information om precisionsgödsling, markskanning och tvåstegsdiken samt om regionens aktuella vattenskyddsprojekt. Träffens teman lockade över 30 deltagare till Fagernäs Gård i Snappertuna.

Tage Björklunds gårdsplan hade fyllts med bilar, medan arrangörerna och deltagarna hade samlats inne i maskinhallen, som för kvällen hade förvandlats till ett föreläsningsutrymme, med vit duk, videokanon, kaffebord, broschyrer och sittplatser. Utanför hallen på fältet stod kvällens höjdpunkt och väntade: fyrhjulingen utrustad med markskanner. 

Projektchef Sara Vaskio öppnade träffen inomhus och berättade om projektet Raseborgs å. Temat i år för projektets arbetspaket “vattenvänligt jordbruk” är precisionsgödsling – därav också temat för odlarträffen. Aktuellt inom projektet är pågående markskanningar på fem olika gårdar på Idbäckens område.

Emil Hästbacka, rådgivare på Nylands Svenska Lantbrukssällskap, berättade om hur precisionsgödsling gynnar både jordbruket och vattenskyddet: ”Tanken med precisionsgödsling är att få gödselinsatserna på rätt plats på åkern, alltså där det behövs” Hästbacka tipsade om att det även finns avgiftsfria satellitbilder tillgängliga, som kan hjälpa till med planeringen av precisionsgödslingen. 

Härefter ledde Hankkijas Mikael Lindroos deltagarna ut på fältet och presenterade den orange fyrhjulingen, som utrustats med markskanner av modellen SoilOptix Gammaspektrometer. Lindroos berättade att markskanningen utförs med 12 meter bredd mellan körspåren, då skannern kan avläsa marken med 6 meters stråle. I medeltal kan man med fyrhjulingen skanna ca 30-35 ha/dag.

Med markskanning kan man lätt identifiera variationerna i bördigheten på skiftena. ”Då behöver man inte längre gödsla och kalka lika mycket överallt på skiftet. Tanken med precisionsgödsling är att inte kalka eller gödsla jämnt överallt, utan man sprider tillsatserna enligt behov, vilket minskar övergödsling och därmed tjänar både miljö och natur, liksom skörden”, fortsatte Lindroos.

Mikael Lindroos, Hankkija, presenterar fyrhjulingen utrustad med markskanner för fältträffens deltagare. (LUVY / Henna Björkqvist)

Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättade om Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Inom projektet planeras och verkställs våtmarker och tvåstegsdiken på jordbruksmarker, samt samlas och delas information om jord- och skogsbrukets vattenskydd, bla. genom att ordna öppna fältträffar till jordbrukare samt kvällsträffar till skogsägare.

Pasi Valkama, specialforskare på Finlands miljöcentral (SYKE), berättade mera ingående om nyttorna med tvåstegsdiken inom jordbrukets vattenhushållning. Ett tvåstegsdike är bra att anlägga på ställen där det finns risk för översvämningar, eftersom tvåstegsdiken kan råda bot på det, berättade Valkama. Publiken kunde med hjälp en nyutgiven tvåstegsdikesbroschyr [Tvåstegsdike – Vesientila] granska hur tvåstegdiken skiljer sig från ett konventionellt dike. Valkama berättade att undersökningar visat att tvåstegsdikenas översvämningsterrasser kan binda fasta partiklar och näringsämnen från vattnet, medan tvåstegsdiket därtill även gynnar den biologiska mångfalden.

Hankkijas Mikael Lindroos avrundade evenemanget, med att presentera programmet Cropline och hur man med hjälp av den kan tolka resultaten från markskanningen. ”Efter varje skanning erbjuder vi kunden ett 1-1,5h Teamsmöte, för genomgång av resultaten tillsammans”, berättade Lindroos.

Arrangörerna för fältträffen Projektet Raseborgs ås och Projektet LUMMEs representanter var nöjda med att publiken ställde många frågor om markskanningen och tvåstegsdikena, vilket tydde på engagerande ämnen. Niklas Hyvärinen från Snappertuna, som deltog i träffen, kommenterade kvällen på följande vis: ”Det var intressant med nya metoder om hur man får fram åkerns behov av näringsämnen.”

Text Henna Björkqvist, LUVY

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 


29.09.2022 / Petra Louhimies

Vem kan söka stödet?

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en
tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till
exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen.
Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi
förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden.
Företagaren kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om hans eller hennes företag är beläget
inom ett stödberättigande område. Stöd beviljas inte företag i stadsområden. Andra avgränsningar av
nyländska stödområden tillämpas inte i denna stödform.

Vad finansieras?

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för investeringar till exempel solpaneler, luftvärmepumpar, produktion av förnybar energi för företagets eget bruk, förbättring av energi- och materialeffektiviteten eller minskning av svinnet eller förnyande av anläggningar som producerar förnybar energi. Stöd kan sökas om man tar i bruk en ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best
Available Technology).
Stödprocenten i projekt som genomförs av livsmedelsförädlingsföretag är 35 procent och stödets
maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter). För övriga företag är stödnivån för projekten
30 procent (moms 0%-kostnad) och omfattas av de minimis-villkor.
Investeringen måste vara tillräckligt stor för att vara berättigad till stöd. Inget stöd beviljas om
stödbeloppet understiger 2000 euro. Stöd beviljas inte för anskaffning av begagnade maskiner och
anordningar. Dessutom är stödet inte avsett för investeringar för produktion av energi avsedd till
försäljning.

Så söker du stödet

Tidtabellen är snäv. Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central senast 15.10.2022.
Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.
Inledandet av ansökan kräver en affärsplan och behovet av bygglov skulle vara bra att klargöra i förväg.
Tidsfristen för beslutsfattande är till och med den 31 december 2022, då den nya programperioden börjar. Ett positivt stödbeslut kräver ett rättskraftigt bygglov ifall investeringen kräver tillstånd.

Ur EU:s återhämtningsmedel finansieras också byggande av bioanläggningar, jordbruksinvesteringar,
landsbygdens innovationsgrupper och ägarbyten i mikro- och småföretag på landsbygden.
Landsbygdsfondens återhämtningsmedel främjar grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk
hållbarhet. Landsbygdsfondens återhämtningsmedel som kanaliseras via programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland är en del av EU:s återhämtningsfinansiering.

Mer information:
• Livsmedelverkets nyhet: Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – Livsmedelsverket
(ruokavirasto.fi)

• Om återhämtningsmedlen: Återhämtningsfinansiering | maaseutu.fi


Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland
• Siina Viskari, tfn 0295 021 178
• Tony Lassas, tfn 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, tfn 0295 021 115
• E-post: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi
• Webbplatsen: Finansiering av landsbygdsföretag – ely – ELY-keskus och informationskanal för
landsbygdsprogrammet i Nyland www.nylandsbygd.fi -hemsida och dess Facebook-sida.
Beställ landsbygdsprogrammets nyhetsbrev


28.09.2022 / Petra Louhimies

Pomovästs Kommunikationsutbildning hösten 2022


Pomoväst arrangerar under hösten 2022 utbildning i kommunikation som den tredje modulen i Projektskolan, som började på våren.
Projektskolan riktar sig till föreningar, organisationer och småföretagare i vår region.

För nybörjare och för det mera avancerade som repetition kryddat med nya tankar & idéer.
För att ett projekt ska vara lyckat, krävs det även en lyckad kommunikation med alla relevanta intressenter och målgrupper – därför har vi valt kommunikation som projektskolans tredje utbilningstema.


Skolningen är kostnadsfri och ordnas på svenska via Zoom:

 • Tema: Digitala möten – så engagerar du via Zoom och Teams
 • Tid: Onsdagen 5.10.2022 (på finska 6.10) Kl. 18:00 – 19:30
 • Utbildare: Anna Bertills / Bertills & Jung

Zoom & Teams börjar vara bekanta verktyg för de flesta 2022. Nu ligger fokus mera på mötesteknik, hur man leder upp möten och hur man skapar gemenskap och engagemang digitalt via skärm. Där ligger den absolut största utmaningen för alla gemenskaper som bäst. Anna Bertills föreläser och handleder i digital kommunikation via verktyg som Zoom & Teams, vägleder i kommunikationsteknik och upplägg som kommer till nytta i vardagen.

—————————————————-

 • Tema: Webbsidor; grunder och uppdatering
 • Tid: Onsdagen 19.10.2022 (på finska 20.10) Kl. 17:30 – 20:30
 • Utbildare: Laura Johansson / lvngroom

Utbildningen består av en teoridel där vi går igenom centrala begrepp, webbsidans struktur, webbsidans planering och design, kort om sökmotoroptimering, olika webbsidosystem, vad man bör tänka på då man beställer en webbsida samt grunderna i hur man uppdaterar en webbsida. Vi kommer dessutom att göra en benchmark-övning där vi bekantar oss med olika webbsidor och i små grupper presentera våra fynd.
Till slut får alla delagare en ”lunt-lista” på vad allt som bör tas i beaktande då man gör en egen webbsida eller alternativt köper en.

—————————————————-

 • Tema: Effektiv användning av sociala medier
 • Tid: Onsdagen 02.11.2022 (på finska 3.11) Kl. 18:00 – 20:00
 • Utbildare: Kristiina Salo / Digital Kommunikationskonsult

Utbildningen ger en bred insyn i hur de olika sociala medierna används i Finland samt information och inspiration gällande effektiv användning.

—————————————————-

 • Tema: Bygg ditt digitala varumärke i sociala medier och på webben
 • Tid: Torsdagen 17.11.2022 (på finska 23.11.) Kl. 18:00 – 19:30
 • Utbildare: Linn Jung / Bertills & Jung

På föreläsningen lär du dig att strategiskt tänka på innehåll och att taktiskt utnyttja dina kanaler för att effektivt bygga ditt varumärke i sociala
medier och på webben. Hur gör man innehåll som säljer och väcker känslor? Hur planerar vi budskap som går hem hos de rätta målgrupperna? Linn Jung sparrar kring budskap, kunder och innehåll.

—————————————————-
Anmäl dig senast två dagar före ifrågavarande tillfälle per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920
Tilläggsinformation om Projektskolan kan fås av projektledare Juha Rautalahti, tel 044-700 3920
Föreläsningsmaterialet för de två tidigare modulerna, Från idé till projektplan och Projektfinansiering, kan ses på vår hemsida: https://www.pomovast.fi/sv/projektskolan/


28.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

OBS! I simhallen stänger kassan 60 minuter innan simhallen stänger.

Stadens julfest 2.12Öppet kl. 8.00-16.00
Dag före självständighetsdag 5.12Öppet kl. 6.00-16.00
Självständighetsdag 6.12Stängt
Dag före julafton 23.12Öppet kl. 8.00-16.00
Julafton, juldagen och annandag jul 24-26.12Stängt
Nyårsafton 31.12Öppet kl. 11.00-16.00
Nyårsdag 1.1Stängt
Trettondag 6.1Öppet kl. 11.00-18.00
Skärtorsdag 6.4Öppet kl. 6.00-18.00
Långfredag 7.4Stängt
Påskafton, påskdagen och annandag påsk 8-10.4Öppet kl. 11.00-18.00
Valborgsmässoafton 30.4Öppet kl. 11.00-16.00
Första maj 1.5Stängt
Kristi Himmelsfärd 18.5Öppet kl. 11.00-18.00
16.6Öppet kl. 8.00-16.00

28.09.2022 / Salli Ojala

Workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg”, del 2 – förhandsmaterialet nu tillgängligt!

I slutet av augusti träffades ett antal fiskarsbor – såväl bybor som representanter för staden – för att tillsammans komma med idéer om framtidens trafiktjänster i Raseborg. Av förslagen som uppstod under workshopparna har prototyper utvecklats och nu är det dags att begära respons. Fungerar dessa preliminära modeller för trafiktjänsterna och hur kunde de förbättras ytterligare?

Tjänsterna har nu modellerats och utvecklats vidare till olika tjänsteprototyper som presenteras här: [klicka här]

Du kan bekanta dig med prototyperna på förhand och samtidigt ge respons oberoende av om du deltar i workshopparna eller inte. All respons är viktig för oss och responsen samlas in anonymt.

Välkommen att delta i workshoppar där du får vara med och utveckla framtidens trafiktjänster i Raseborg!  

Samma prototyper kommer också att presenteras vid workshopparna i Fiskars och Pojo:

Fiskars, Café Pesula 5.10. kl 16-19

Pohja, Pohjan kirjasto, 6.10. kl 16-19

Workshopparna är fria tillställningar och du kan titta in under workshoppens gång enligt egen tidtabell. Experterna i projektet är på plats under hela workshoppen och tar emot responsen. Vi bjuder på förfriskningar och mellanmål. Obs Workshopparna hålls på finska.

Vad har hänt före workshoppen?

Responsworkshoppen baserar sig på workshoppen ”Framtidens trafiktjänster i Raseborg” som hölls i slutet av augusti och där fiskarsborna tillsammans kom med idéer för framtidens trafiktjänster.

Idékläcknings- och utvecklingsarbetet baserar sig på det arbete som gjorts under våren 2022: Genom en persontrafikundersökning och intervjuer fick invånarna i Raseborg framföra respons, önskemål och idéer om trafiktjänsterna. Utifrån dessa resultat har man identifierat de viktigaste utmaningarna och genom utvecklingsarbetet söker man lösningar på dessa. 

Vad händer med tjänsterna efter workshoppen?

Experterna inom projektet utvecklar tjänsterna vidare utifrån responsen från workshoppen. Om de vidareutvecklade tjänstelösningarna ordnas en andra responstillställning i början av november.

Anordnare: Yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia i samarbete med Fiskars-Kyläseura – Fiskars-Byförening r.y. och Pojo kyrkoby byförening rf.

Ytterligare information: Projektchef Jaakko Hannula, jaakko.hannula@laurea.fi, tfn 050 441 3563 

Workshopparna är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man utvecklar tjänster för persontrafik och smågodslogistik i glesbygdsområdena i Nyland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet genomförs 1.6.2021–1.8.2023. 

Läs mer om projektet: metropolia.fi/smartcountrysidemobility  
Följ projektet också i LinkedIn: linkedin.com/company/77761209/


28.09.2022 / Madeleine Lindholm

Författaren Virpi Hämeen-Anttila besöker Karis bibliotek tisdagen den 11 oktober 2022 klockan 17.30, Kulturhuset Fokus, Maresi. Välkommen!

Författaren Virpi Hämeen-Anttila på Bokmässan i Åbo 2012. Foto: Anneli Salo.

26.09.2022 / Sirpa Huusko

Naturens hemliga liv – Välmående från naturen genom Bild och Ord
Fotograf: Sara Nylund, @saranylund_photography
Poet: Susanna Jussila, @sielun_sopukoita

Vernissage må 3.10. kl. 17.30

Galleri Perspektivet (Raseborgsvägen 8 ) är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


20.09.2022 / Madeleine Lindholm

2020 utkom boken ”Suomalaisten puut arjessa ja ajatuksissa”. Nu har en svensk version av boken, ”Träden och vi”, utkommit. Kåre Pihlström gästar Ekenäs bibliotek och berättar och diskuterar onsdag 19 oktober 2022 kl. 18–19 i Svalan, Ekenäs bibliotek. Välkommen att bekanta dej med Kåre och hans tankar om vad träden har att erbjuda och hur de ska vårdas. Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde.20.09.2022 / Petra Louhimies

Igår måndag den 19 september avtäcktes stadsdirektör Ragnar Lundqvists porträtt. Porträttet är taget av fotograf Kjell Svenskberg och hänger i mötesrummet Masugnen på stadshuset bredvid porträtten på de två föregående stadsdirektörerna Tom Simola och Mårten Johansson. 

Ragnar Lundqvist stående framför sin porträtt

Vid avtäckningen närvarade fullmäktiges ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm samt stadens ledningsgrupp.


19.09.2022 / Petra Louhimies

I höst inleder Raseborgs stad en strandbyggnadsentreprenad i Södra viken, där strandkonstruktionerna i vikens innersta del förnyas och muddringsarbeten utförs.

Arbetena inleds i oktober 2022 och avsikten är att alla arbeten ska vara färdigställda inför sommaren 2024.

De nya strandkonstruktionerna pålas, ankras och förstärks genom betonggjutning. Slutligen får konstruktionerna en träbeläggning, varvid konstruktionerna till sitt utseende i stor utsträckning kommer att motsvara den nuvarande kajen. Muddringsarbetena i området förläggs så att de utförs under perioderna 1.10.2022–31.3.2023 och 1.10.2023–31.3.2024. Alla muddermassor deponeras, antingen i Forssa eller på Raseborgs stads egen jordavstjälpningsplats.

Tekniska centralen


16.09.2022 / Cynthia Moed-Ring

Med hjälp av precisionsgödsling preciserar man gödseln dit det behövs, med tvåstegsdiken kan man förebygga lokala översvämningar och med hjälp av gipsspridning på åkern, bidrar man till bättre markstruktur –  dessa åtgärder bidrar även till positiv inverkan på vattendragen!

Projektet LUMME, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), ordnar tillsammans med Projektet Raseborgs å en svenskspråkig fältträff om precisionsgödsling (fosfor) och om vattenhushållningsfördelarna med tvåstegsdiken, tisdagen 27.9 i Snappertuna, Raseborg.
Lördagen 24.9 innan ordnas även i Karis (Raseborg) en gipsspridningsshow, som förverkligas av KIPSI-projektet som koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

”Vi bjuder alla, som har möjlighet, att delta i båda evenemangen” uppmuntrar LUMME-projektets koordinator Henna Björkqvist. Ägaren av platsen för spridningen av gipsen, Skriks Gård, Thomas Björklöf bjuder även in alla jordbrukare till evenemangen. ”Teman för evenemangen är högaktuella. Alla åtgärder som binder näringen i själva åkermarken och som minskar gödselbehovet är välkomna för jordbrukare med tanke på världens nuläge”, konstaterar Björklöf.

Gipsspridningsshow, lördagen 24.9. Skriks gård, Karis

Under evenemanget kan man bekanta sig med KIPSI-projektet och följa med spridningen av gips på åkern. Med gipsbehandlingen kan man märkbart förebygga erosion på åkrarna samt avrinningen av fosfor och kol från dem. Valtra- traktorer finns även till påseende under evenemanget. Anmäl dig med senast 20.9. Anmälning via NTM-centralens sidor eller per e-post till niklas.gronroos@ely-keskus.fi.

Läs mera om evenemanget och anmälning (på finska) >> (https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys -> tapahtumat)

Fältträff, tisdagen 27.9, Fagernäs gård, Snappertuna

Som evenemangets huvudtema hör vi om precisionsgödsling av fosfor, markskanning och användningen av resultaten från den i praktiken. Ämnena presenteras av Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskapet (NSL) samt Mikael Lindroos från Hankkija. Projektchef Sara Vaskio berättar om Projektet Raseborgs å.

Som andra ämne hör vi om tvåstegsdiken och deras fördelar i vattenhushållningen på åkrarna. Ämnet presenteras av specialforskare Pasi Valkama, från Finlands miljöcentral (SYKE). Projektkoordinator Henna Björkqvist, berättar om Projektet LUMME och dess åtgärder som innefattar bland annat verkställandet av våtmarker och tvåstegsdiken på Västra Nylands område.

Evenemanget är avgiftsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.

https://www.luvy.fi/sv/tapahtuma/falttraff-27-9-2022/

Tilläggsuppgifter: 

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.


16.09.2022 / Madeleine Lindholm

Kari Wikholm som skrivit boken Pirtun tie Rutt 96 gästar Karis bibliotek (Kulturhuset Fokus, rum Maresi) tisdag 27 september 2022 kl. 18. Boken berättar om Sven, en fiskare från Snappertuna som på 1930-talet beblandar sig i sprithandeln. Som intervjuare fungerar Kristian Ajanto och evenemanget är på finska.


16.09.2022 / Petra Louhimies

I oktober och november har vi färre läkare än normalt på Raseborgs stads hälsostationer och gör därför tillfälliga ändringar i serviceutbudet.

– Det är inte ett nytt fenomen att läkare stannar endast korta perioder på hälsovårdscentralen, men nytt under detta år jämfört med det föregående är att det varit svårare att både rekrytera läkare och köpa läkartjänster från privata aktörer. På grund av en högre arbetsbelastning har primärvården svårt att konkurrera om läkare med specialsjukvården och med privata sektorn. Det är ett nationellt fenomen, uppgifterna har ökat under många år medan resurserna inte har varit tillräckliga, berättar chefsläkare Tove Wide.

Under sommarmånaderna har det i Raseborg arbetat många så kallade sommarläkare, både medicinstuderande och färdiga läkare, som nu återvänder till annan ort för studier eller arbete. Från och med oktober finns det trots aktiva rekryteringsansträngningar för få läkare på Raseborgs hälsostationer. På grund av detta är Raseborgs stad tvungen att begränsa, prioritera och centrera servicen så att alla läkartjänster koncentreras till Ekenäs hälsostation under oktober och november månad. Också hälsostationernas öppethållningstider ändras enligt följande:

Hälsostationernas öppethållningstider från och med måndagen den 3 oktober 2022

 • måndag-torsdag kl. 8-16 och
 • fredagar kl. 8-14.15

Hälsostationerna stänger på fredagar kl. 14.15 men det går att ringa telefontjänsten 019 289 3000 ända till kl. 16. Utanför tjänstetid kan Jourhjälpen 116 117 kontaktas om man behöver vård.

Också på rådgivningen och inom skolhälsovården finns i oktober begränsade läkarresurser men läkargranskningar för gravida i slutet av graviditeten och för nyfödda ordnas.

Ta kontakt med hälsovårdscentralen i vanlig ordning

För invånarna betyder situationen att man i vissa fall kan erbjudas vård också vid Lojo hälsovårdscentral. Invånarna ska ta kontakt med Raseborgs hälsovårdscentral som vanligt per telefon och välja Karis eller Ekenäs då de ringer. En sjukskötare bedömer vårdbehovet på vanligt sätt och kan beroende på ärendet hänvisa till olika yrkespersoner, till distansläkare eller till läkarmottagning. I vissa fall, enligt överenskomna kriterier kan patienten erbjudas vård vid Lojo hälsovårdscentral.

– Vi är mycket tacksamma över att vi kan samarbeta med Lojo för att under denna period kunna säkerställa de mest nödvändiga vårdtjänsterna, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

– På hälsovårdscentralen gör vi aktivt utvecklingsarbete för att det ska bli lättare att kontakta oss och så att vi får resurserna att räcka bättre till. Vi kommer att erbjuda de patienter som behöver uppföljning en kontaktperson som koordinerar vården. Vi ber invånarna om förståelse för att tjänsterna för en period är begränsade. Vi försöker organisera arbetet så att de som är i jobb ska orka med sitt arbete och hinna med de viktigaste uppgifterna tills vi är flera att dela på uppgifterna, fortsätter Wide.

Staden informerar omgående när servicen på våra hälsostationer återgår till det normala.


13.09.2022 / Sonja Grönqvist

Egnahemstomter vid Espingsgränd är möjliga att reservera. Tomternas storlek är ca 1 052 – 1 387 m² och priset är 20 €/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

Närmare information fås av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.
E-post: matning(at)raseborg.fi.

Besöksadress: Stadshuset/mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

Se området på kartan.


12.09.2022 / Anne-Marie Ekholm

Vinterbadarnas nycklar kommer att ge tillgång till sommaromklädesrummet under perioden 14-30.9. Efter att vinterbadssäsongen börjar 1.10, fungerar nycklarna som tidigare till de varma omklädesrummena.


9.09.2022 / Petra Louhimies

Centralgatan mellan Dalgatan och Köpmansgatan kommer att saneras. Bärlager samt asfaltyta förnyas och vatten-, avlopps- och dagvattenledningar saneras.

Arbetet påbörjas vecka 37 och slutförs i november.

Entreprenör är A. Berglund Ab. På området finns tillfälliga trafikarrangemang.

Vi beklagar olägenhet och störning som detta förorsakar.


6.09.2022 / Sirpa Huusko

Unien takaa
Janne Koivuniemi
www.gothic.fi 

Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!
31.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Omklädningsrum 1 & 2 i Ekenäs bollhall är ur bruk under september p.g.a. renovering. Gymbesökare hänvisas till omklädningsrum 3 respektive 4. Dessa omklädningsrum delas med bollhallens användare. Duschmöjlighet finns inte.


30.08.2022 / Salli Ojala
Bild: Raija Kaljunen

I slutet av augusti samlades man i Pojo och Fiskars för att fundera kring hur trafiktjänsterna i Raseborg kunde se ut i framtiden. Under workshopparna som ordnades inom projektet Smart Countryside Mobility kom invånare och representanter för staden med idéer för hur man kunde utveckla nya lösningar på de utmaningar som identifierats utifrån data från vårens undersökning. Teman för workshopparna var kollektivtrafik, anropstrafik och byabuss, ny service baserad på delning samt tjänster som tar sig till invånarna.

Bild: Raija Kaljunen

Workshoppen i Pojo bibliotek 24.8 leddes av tjänstedesignerna Jaakko Hannula, Raija Kaljunen och Miia Seppänen från yrkeshögskolan Laurea. Såväl i Pojo som i Fiskars användes olika kreativa metoder för tjänstedesign. Projektledare Jaakko Hannula var mycket nöjd med tillställningarna.

”Det var fint att invånarna deltog så aktivt och entusiastiskt i de båda workshopparna. Invånarnas synpunkter kring alla teman kom fram på ett utmärkt sätt”, konstaterar Hannula.

Bild: Raija Kaljunen

Också vid tillfället på Cafe Bar Pesula i Fiskars 25.8 arbetade smågrupperna ivrigt. Avslutningsvis presenterade grupperna koncepten som de utvecklat för varandra.

”Vid båda workshopparna berättade grupperna att de utvecklade tjänsterna är avsedda att stödja och komplettera varandra, vilket jag anser vara en utmärkt utgångspunkt. Redan i diskussionerna lyftes genast fram preliminära förslag för hur idéerna kunde utvecklas vidare. Vi fick mycket vägkost med tanke på vidareutvecklandet av trafiktjänsterna”, konstaterar Hannula och tackar förutom deltagarna även Pojo kyrkoby byförening, Fiskars Byförening och Raseborgs stad.

”Ett varmt tack till byföreningarna för gott samarbete! Tillställningarna hade en hyfsad mängd deltagare och vi fick bra lokaler till vårt förfogande. Likaså ett varmt tack till vår samarbetspartner Raseborgs stad, vars representanter också deltog i workshopparna!”

Nästa steg för projektgruppen inom Smart Countryside Mobility är att utveckla de första prototyperna utifrån de tjänster som utformats under workshopparna, och dessa prototyper ska testas av invånarna i Raseborg i början av hösten.

Bilder och text: Raija Kaljunen

Smart Countryside Mobility är ett gemensamt projekt för yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Genom projektet fås värdefull information med tanke på bland annat stadens framtida områdesplanering, kollektivtrafik och turism.

Läs mer om projektet (på finska): Smart Countryside Mobility | Metropolia


30.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Drop-in motionstimmar på tisdag och torsdag startar v. 36.

Detta gäller Lavis, Funktionell träning, FasciaMethod och Festivo.


29.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Välkomna på invigningen av Raseborgs första motionstrappa i Västerby lördagen den 3 september 2022 kl. 13.00. Parkering vid Västerby skidstuga.

Plats: Västerby friluftsområde (Västerbyvägen 41, 10620 Raseborg).

Motionstrappan invigs av Raseborgs stadsstyrelseordförande Anita Westerholm.


25.08.2022 / Petra Louhimies
Karis vattentorn i Pride-belysning

Årets Raseborg Pride firas under veckan 24-28.8! Under veckan kommer ett stort antal mindre och större evenemang att äga rum över hela Raseborg. Raseborg Pride arrangeras i år för sjätte gången och fredagen den 26 augusti flaggar Raseborgs stad för Pride. För första gången i stadens historia kommer också Raseborgs stad att gå med i lördagens prideparad i Ekenäs!

Karis vattentorn har också klätt sig i Pride-färger!

Efter prideparaden talar bland annnat Raseborgs nya stadsdirektör Petra Theman samt minister för nordiskt samarbete och jämlikhet Thomas Blomqvist i Stallörsparken.

Du kan se hela veckans program nedan. Alla evenemang är gratis.

Vi önskar alla en glad Pride-vecka!


25.08.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad och Pojo kyrkoby byförening ordnar ett öppet invånarmöte inför byggandet av Pojo skatepark.

Vi berättar hur planeringen ser ut och diskuterar – Välkomna alla intresserade!

Tidpunkt: måndag 29.8. kl. 17

Plats: Pojo biblioteks festsal (Centrumpromenaden 4)


18.08.2022 / Petra Louhimies

Välkomna på invigningen av trafikarrangemangen i Läpp, onsdagen den 7 september 2022 kl. 12.00.

Plats: Vändplatsen i ändan av Doppinggränden.

I invigningsceremonin deltar

 • Minister Thomas Blomqvist
 • Projektchef Antti Koski, Väylävirasto
 • Entreprenörens representant

samt stadens representanter stadsdirektör Petra Theman, teknisk direktör Jan Gröndahl och stadsarkitekt Johanna Backas. Deltagarna kan ställa frågor till stadens representanter gällande Läppområdets utveckling.

Dragsviks traditionsmusikkår står för musiken, de första 70 deltagare bjuds på färska munkar från Shell. Saftservering.


Den planskilda anslutningen i Läpp i Raseborg öppnas för trafik den 31 augusti

Förbättringsarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning är på slutrakan och anslutningen öppnas för trafik den 31 augusti. De sista arbetena utförs ännu i början av september.

Byggarbetet som inleddes sommaren 2021 vid Läpps anslutning håller på att bli klart enligt tidtabellen. I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 har man byggt en lättare planskild anslutning och trafikarrangemangen har förbättrats med en påfart och en avtagsfil.

”Anslutningsarrangemangen reducerar köerna och gör trafiken smidigare. Trafiksäkerheten förbättras särskilt när man svänger till vänster från landsväg 111, men också på andra platser i projektets influensområde”, säger projektchef Antti Koski från Trafikledsverket.


17.08.2022 / Petra Louhimies

Hej du mamma eller pappa med småbarn där hemma!

Häng med på en vagnpromenad och träffa andra hemmamammor eller -pappor. Vagnpromenaderna arrangeras i Ekenäs och Karis. I Ekenäs startar vi från simhallen klockan 12.00 och i Karis startar vi från Sisu arenan klockan 12.00. Promenaden räcker ca. 1 timme på barnens villkor. Vi börjar med tre dagar i september och känns det okej och det finns intresse så ser vi hur vi gör i fortsättningen.

Datumen för vagnpromenaderna i Ekenäs är:
Måndag 5.9.2022
Måndag 12.9.2022
Måndag 19.9.2022

Datumen för vagnpromenaderna i Karis är:
Torsdag 1.9.2022
Torsdag 8.9.2022
Torsdag 15.9.2022
Om du funderar på något ta kontakt med:

Närvårdare Charlotte Kullberg
Telefonnummer: 040 642 1599
E-post: charlotte.kullberg@raseborg.fi

Närvårdare Susanna Kalliomäki
Telefonnummer: 019-289 3054
E-post: susanna.kalliomaki@raseborg.fi

Vagnpromenader Ekenäs

Ladda nerVisa

Vagnpromenader Karis

Ladda nerVisa

17.08.2022 / Madeleine Lindholm

Svartå bibliotek fick äntligen öppna igen i och med att det nya skolåret i Raseborgs grundskolor inleddes 16 augusti 2022. Biblioteket finns i den alldeles nya skolbyggnaden längs Askersvägen. Ingången samt parkeringen till biblioteket ligger på baksidan av byggnaden.

Det nya biblioteket kan man nu besöka även när personalen inte är på plats. Då behöver man ett giltigt (Helle/Lukas) bibliotekskort och en pinkod som är kopplad till kortet.

Svartå bibliotek har meröppet fr.o.m. 16.8.2022 enligt följande:
Måndag–torsdag kl. 8–19, fredag–söndag kl. 8–17. Personalen är på plats tisdagar kl. 15–19 och torsdagar kl. 9–11.

För under 15-åringar som vill använda biblioteket i Svartå under meröppettiden bör man ha bekantat sig med användarreglerna samt ansökt om användarrätt från biblioteket med hjälp av en vårdnadshavare. Detta görs med hjälp av en blankett vid biblioteksbesöket. Läs mer om meröppettjänsten här.

I Svartå hittar man nånting läsbart för alla åldrar. För vuxna finns skönlitteratur och spänning samt en del faktaböcker. För barn finns allt från pekböcker till ungdomsböcker, både fiktion och fakta. I biblioteket kan man använda datorer, spela bordsspel, läsa tidningar m.m.


17.08.2022 / Sirpa Huusko

Raseborgs stads kulturtjänster ordnar Konstens dag lördag den 20.8. kl. 14-17 i nya Kulturhuset Fokus. Tillställningen börjar kl. 14 med invigning av skulpturen Kolonn på gården. Kolonn är det första offentliga konstverk enligt procentprincip i Raseborg. Öppningstal hålls av stadsfullmäktiges ordförande Anders Walls, kulturchef Lotta Lerviks, Pro Artibus VD Mikaela Lostedt och konstnär Ida Koitila.

Därefter öppnas utställningar både i Galleri Centrum och Galleri Promenade.

Utställning i Galleri Centrum 20.8.2022-31.1.2023
Transparent world – Remes & Ruotsalo
Helmi Remes och Panu Ruotsalo deltar i Konstens dag och berättar om sin konst samt om utställningen.

Utställning i Galleri Promenade 20.8.-31.10.2022
Barnens rättigheter illustrerad av Linda Bondestam
Luckan Raseborg
Pamela Andersson deltar i Konstens dag och berättar om utställningen.

Årets konstinköp 2021

Kulturtjänsterna köpte konstverket DoReMi av glaskonstnär Camilla Moberg 2021. Nu är DoReMi placerad i andra våningen i Kulturhuset Fokus. Camilla Moberg deltar i Konstens dag kl. 14-15.30 och berättar om sin konst och konstverket DoReMi.

Utställningsverksamhet
Kulturplanerare Sirpa Huusko berättar om utställningsverksamheten och svarar på frågor.

Publiken har också möjlighet att bekanta sig med Karis bibliotekets nya utrymmen samt fika i Café  systerÅbror. 

Vi önskar alla hjärtligt välkomna att bekanta sig med konst och Kulturhuset Fokus.

Mera information om Konstens dag, utställningsverksamhet och konst i Kulturhuset Fokus:
Kulturplanerare Sirpa Huusko, sirpa.huusko@raseborg.fi och tel. 019 289 2786.


15.08.2022 / Sirpa Huusko

Transparent World
Helmi Remes & Panu Ruotsalo

Vernissage lö 20.8. kl.14-17 i samband med Konstens dag
Varmt välkomna!
Galleri Centrum, Kulturhuset Fokus, Centralgatan 90, Karis

I arbetsgruppen Remes&Ruotsalos utställningskoncept Transparent World dyker man via slocknade ytor djupt ner i känslornas värld.

Miniutställningen Transparent World är ett samutställningskoncept av konstnärerna Helmi Remes (f. 1983) och Panu Ruotsalo (f.1971) och visades för första gången i slutet av år 2020 i den stora salen i Finlands glasmuseum i Riihimäki som en helhet under namnet Ikävän anatomia (Saknadens anatomi). Utställningen i kulturhuset i Karis är ett sampel ur denna helhet och består av träskulpturer, målningar och verk gjorda av glas. Utmärkande för denna helhet är enkelheten i fråga om såväl formspråk som färgsättning.

Verken som ingår i utställningen presenterar en vision av hur upplevelsen av en känsla kan se ut. Med sina enkla verk undersöker konstnärerna den osynliga och immateriella verkligheten. Hur känns olika känslor som sorg, glädje, lycka, saknad eller exempelvis nöjdhet? Konstnärerna beskriver sin egen längtan till naturen i norr och stränderna vid havet, till kanterna av myrmarkerna mellan fjällen, bergens sluttningar och tystnaden, men samtidigt undersöker de också känslornas anatomi på ett allmänt plan. ”Vi ville synliggöra längtan och melankoli, ge form åt glädje och lycka, med målet att ge betraktaren en möjlighet att genom sina sinnen undersöka själva kärnan i att vara människa, dvs.
känslorna”, säger Ruotsalo. Verken är minimalistiska och abstrakta och skapar med sin enkelhet en värld som rör sig i gränslandet mellan intensitet och känslighet. Konstnärerna avbildar sina egna känslor via den konkreta erfarenhetsvärlden, men samtidigt granskar de känslornas anatomi också på ett allmänt plan. Vad är en känsla och vad ger den upphov till hos oss?

Svartvitt och tydliga former dominerar helheten. Huvudsakliga element är kolnat trä, genomskinligt och vitt glas samt målningar som tematiskt och färgmässigt flätas ihop med de tredimensionella verken. Skulpturernas trädelar har bearbetats på Billnäs bruksområde och glasdelarna vid Osuuskunta Lasismi i Riihimäki. Utställningen i Finlands glasmuseum i Riihimäki var konstnärernas första samutställning och också första gången de arbetade med gemensamma verk. Verken kom till stor del till bara genom diskussion och skisser
på golvet i arbetsrummet. Bådas yrkeskunskap sattes på prov inför de tekniska utmaningarna med verken, men resultatet blev exakt så som ursprungligen planerats. ”Det gick smidigt att lösa de visuella frågorna i processen, men kombinerandet av två helt olika material var inte lätt. Jag skulle ändå inte kunna tänka mig ett bättre arbetspar än Panu – vi tänker på samma sätt och arbetet var givande även då vi stötte på utmaningar”, beskriver Remes processen kring skapandet av verken.

Helmi Remes

Kärnan i glaskonstnär Helmi Remes verk är en tydlig form som förenas med en sensibel, målerisk linje. Under sin tioåriga karriär har hon satt sig in i och använt olika glastillverkningstekniker på ett mångsidigt sätt och på så sätt skapat sig en speciell och identifierbar stil inom det finländska glaskonstfältet. Hennes arbeten har ställts ut vid otaliga utställningar såväl i Finland som i övriga Europa. Remes bor i Högfors.
www.helmiremes.com

Panu Ruotsalo

Panu Ruotsalo är bildkonstnär och arbetar i Billnäs. Ruotsalos uttryckssätt har under hans tjugoåriga karriär växlat från färgfyllt och tidvis expressivt till mera enkelt och monokromatiskt. Han har allt mer fokuserat på beskrivandet av känslor och känningar, framlyftandet av det osynliga och formgivandet av det formlösa och abstrakta. Ruotsalo är en av de konstnärer som har inbjudits att delta i invigningsutställningen vid det nya museet för modern konst som öppnas i Ekenäs år 2023.
www.panuruotsalo.com


12.08.2022 / Petra Louhimies
En tecknad bild, person med en dator i famnen och en annan person med en telefon i handen, i bakgrunden ett frågeformulär.

Välfärdsområdets strategiarbete har inletts och i detta skede vill vi höra dina tankar om värderingarna och tyngdpunkterna i verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde.

Enkätens resultat utnyttjas i strategiarbetet. Dina svar är därför mycket viktiga, eftersom strategin kommer att vara det viktigaste verktyget i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och ledningen av dess verksamhet.

Vi ber dig att svara senast den 26 augusti 2022. Bland de invånare och arbetstagare som besvarat enkäten utlottas Finnkinos biobiljetter. Om du vill delta i utlottningen, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Svara på enkäten via denna länk.(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet pågår, och från och med den 1 januari 2023 ansvarar Västra Nylands välfärdsområde för anordnandet av dessa tjänster. I fortsättningen kommer välfärdsområdet att ansvara för samma social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster som kommunerna anordnar för närvarande.

Västra Nylands välfärdsområde skapas tillsammans med invånarna, arbetstagarna, organisationerna och andra aktörer inom välfärdsområdet. Välfärdsområdets mål är att så bra som möjligt betjäna invånarna inom sitt område både under reformens övergångsskede och på lång sikt.


10.08.2022 / Petra Louhimies

Hur skulle kollektivtrafiken kunna betjäna oss bättre i Raseborg? Hur skulle en framtida byabuss eller tjänst som baserar sig på delad skjuts se ut? Tänk om tjänsterna rörde sig till invånarna ända till Fiskars och Pojo inom Raseborg.

Välkommen till Framtidens trafiktjänster i Raseborg -verkstäderna, där du har möjlighet att bolla idéer för nya trafiktjänster till Raseborg tillsammans med andra bybor.

Vi arbetar utgående från de enkäter och intervjuer som vi gjort under våren, samt med de utmaningar som tagits upp i resultaten. I verkstaden funderar vi på lösningar, som du har möjlighet att vidareutveckla i en annan verkstad senare under hösten.

Obs! Verkstaden hålls endast på finska, eftersom utvecklingsprojektet där verkstäderna ingår koordineras av Metropolia och Laurea.

Du kan välja mellan två till innehållet identiska tillfällen:

Pojo

24.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.

Pojo bibliotek (Keskusraitti 4, Pohjankuru)

Anmäl dig till Pojo senast 15.8.2022: https://lnkd.in/eBGG232P  

Fiskars

25.8.2022 kl. 17.00–19.00. Verkstaden börjar kl. 17.00 med kaffe och mellanmål. Själva arbetet sker mellan kl.17.30-19.00.
Cafe Bar Pesula Fiskars (Hälleforsintie 1, Fiskars) 

Anmäl dig till Fiskars senast 15.8.2022: https://lnkd.in/euVUT4Cm 

Verkstaden är en del av Smart Countryside Mobility -projektet, där man utvecklar persontrafik- och logistiktjänster på glesbygden. Projektet är finansierat av Europas områdesutvecklingsfond. Projektet genomförs 1.6.2021-1.8.2023.

Läs mer om projektet (på finska): metropolia.fi/smartcountrysidemobility 
Följ projektet även på LinkedIn: www.linkedin.com/company/77761209/ 

Verkstäderna arrangeras i samarbete med Pojo kyrkoby byförening och Fiskars byförening.

#SmartCountrysideMobility #euroopanaluekehitysrahasto #EAKR #rakennerahastot #uudenmaanliitto #metropolia #laurea #tki #amk #uusimaa #raasepori #pohjankirkonkylänkyläyhdistys #pohja #pohjankirkonkylä #fiskarskyläseura #fiskars #kyläseura #kyläyhdistys


5.08.2022 / Madeleine Lindholm

ENTER rf. erbjuder personlig och kostnadsfri vägledning i användning av datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Seniorer får vägledning av seniorer.

Karis bibliotek

tisdagar (jämna veckor) kl. 11–14:
4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11

fredagar (jämna veckor) kl. 13–15
21.10, 4.11, 18.11, 2.12 och 16.12.

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2970 eller karis.bibliotek@raseborg.fi

Pojo bibliotek

tisdagar (udda veckor) kl. 11–14:
27.9, 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2980 eller pojo.bibliotek@raseborg.fi

Tammisaaren kirjasto  – Ekenäs bibliotek

fredagar jämna veckor kl. 10–12:
23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 och 2.12

Tidsbeställning från biblioteket: 
tfn 019 289 2950 eller biblioteket@raseborg.fi

Ordnas tillsammans med Pensionstagarnas Centralförbunds PCF rf.

Klicka här för att komma till Enters hemsida. (Öppnas i ny flik).


5.08.2022 / Madeleine Lindholm

På fyra dagar med start den 1 augusti har ungefär 39 500 böcker och annat lånematerial flyttats från Nils Grabbegata 5 till Dalgatan 4 och det nya kulturhuset Fokus där det nya biblioteket ska husera. Den femte dagen kommer allt lånematerial vara flyttat och sedan återstår bl.a. tekniskt material såsom datorer.

Nya fräscha utrymmen får snart ta emot besökare.

Flytten har löpt smidigt

Flytten har löpt riktigt bra säger Ann-Kristin Nylund, ansvarig bibliotekarie i Karis. Vädret, trots värmen, har varit på vår sida. Bibliotekspersonalen är tacksamma för att ha fått hjälp av den effektiva flyttfirman Muuttohaukat.

Nu återstår det mest krävande jobbet, det vill säga att tackla hyllmetrarna. Innan samlingarna är placerade på sina mest representabla vis krävs en hel del finjustering, för då materialet sitter rätt löper även betjäningen och utlåningen.

Karis bibliotek planerar öppna den 22 augusti. Biblioteket har lokaler på två våningar och går lätt att nå då det ligger till vänster om huvudingången.

Läshörnor finns i alla delar av biblioteket.
Hylljustering, bokstöd, skyltning – små men viktiga pusselbitar i ett bibliotek.

Nya lokaler – bekanta tjänster

I biblioteket finns även som förut alla bekanta tjänster som dagstidningar, datorer, utskrifter, möjlighet att kopiera m.m. En nyhet för Karis bibliotek är att det kommer att vara meröppet, det vill säga att man kommer in i biblioteket även då personalen inte är på plats. Utlån sker via låneautomaten. Läs mer här om hur meröppettjänsten i Raseborgs bibliotek fungerar.

För frågor, kontakta gärna biblioteket: karisbibliotek@raseborg.fi.

Gilla bibbans Facebooksida: Raseborgs stadsbibliotek – Raaseporin kaupunginkirjasto
Följ bibbans instagram: bibliotekeniraseborg

Gilla Fokushusets Facebooksida: FOKUS Karis Karjaa
Följ Fokushusets instagram: fokuskariskarjaa


3.08.2022 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum”, den så kallade Raseborgsmedaljen delas ut till Paul Oxley (f. Malcolm Campbell) för hans insats för att göra Raseborg känt främst i Finland men också i utlandet.

– Paul Oxley har med sin egenskrivna musik och som bandmedlem i Paul Oxley’s Unit fört Raseborg på kartan i Finland i många år och en del spelningar fortsätter ännu. Av denna orsak är Paul Oxley förtjänt av Raseborgsmedaljen, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist, som föreslagit till ordenskommittén att Paul Oxley tilldelas medaljen.

Paul Oxley har genom sina egna framgångar inspirerat och exemplifierat att det går att höja ribban för sina ambitioner. På detta sätt har han gett stadens döttrar och söner anledning att pröva sina vingar, jobba mot sina drömmar och nå, precis som Paul, sina mål.

Hans exempel har påverkat positivt tiotals och kanske till och med hundratals ortsbors olika framtida karriärer och framgångar både nationellt och internationellt.

– De personer som jobbade med och runt Paul och bandet fick en insikt i hur ”den stora världen” fungerade och dels inspirerade det till att höja ambitionsnivån för övriga band, musiker och andra människor som jobbade med ljud, ljus, koreografi, videoproduktion mm, berättar Stefan Möller, verkställande direktör, RadioMedia ry

– Alla stora skivbolag kom och kollade vad det fanns för utbud i staden och en hel del skivkontrakt gjordes. Under en period hade så många band i staden skivkontrakt att dåvarande Ekenäs kallades för ”Finlands Liverpool”.  Musikföreningen FUSK (föreningen för utvecklande av skapande konst) startades och band som Ebba Grön, UK Subs & Johnny Thunder åkte via Raseborg på sina Finlandsturnéer, fortsätter han.

Medaljen tilldelades Paul Oxley onsdagen den 3 augusti 2022 kl. 15 vid byggnaden som i tiderna inhyste den legendariska nattklubben Gnägget. Vid adressen verkar i dagens läge restaurang Stallet.

Vid samma tillfälle avtäcktes en skylt som belyser både ställets kulturhistoriska betydelse och firar Paul Oxleys långa karriär. Skylten är en hyllning till ett av de populäraste diskoteken i Finland på 70- och 80-talet. Man kom till diskoteket från när och fjärran för at dansa och umgås. Många har ännu många goda minnen från Gnägget.

Paul Oxley och Petra Theman, Raseborgs nya stadsdirektör, framför skylten som belyser Gnäggets historia och firar Paul Oxleys långa karriär.

Motivering och information om Raseborgsmedaljen och dess tidigare mottagare

Paul Oxley (f. Malcolm Campbell) erhåller Raseborgsmedaljen för sin insats för att göra Raseborg känt främst i Finland men också i utlandet.

Ungdomsverksamheten med musikband i Ekenäs var livlig under 70-talet men banden var lokala och med lokal publik. Situationen ändrades avsevärt år 1980 när Paul Oxley flyttade till Ekenäs och grundade bandet Paul Oxley’s Radio (senare Paul Oxley’s Unit) tillsammans med fyra andra lokala musiker; Ulf Enberg, Kjell Ekholm, Janne Romberg och Björn Åkerberg. Det blev steget till den stora framgång som bandet åtnjuter ännu idag.

Från att tidigare främst ha spelat cover-låtar före Paul Oxley’s inträde, började bandet producera egna låtar skrivna av Paul. Den första singeln ”Another Heartbreak” släpptes år 1980 och fick ett varmt mottagande. Det tog en tid innan en LP-skiva kunde släppas men efter det var succén garanterad. Debutalbumet ”Living in the Western World” utkom i augusti 1981 och nådde första plats i Finland i februari 1982 och stannade i topp i två månader. Albumet såldes i mera än 60 000 exemplar vilket betydde en platinaskiva. Andra albumet ”Both Sides of the Equator” utkom 1982 och sålde i 35 000 exemplar vilket innebar en guldskiva.

Bandet hade uppnått stor publicitet i ungdomstidningar såsom Suosikki och OK. Den finska publiken var begeistrad av bandet som kom från Ekenäs i Västnyland men som hade ett sådant internationellt stuk. Västnyland blev känt i hela Finland. Också det svenska språkets existens i Finland blev känt för mången finländare.

Under 2010-talet har bandet igen varit aktivt och genom sin kändhet tagit fram Raseborg på den finländska kartan. Paul Oxley´s Unit gjorde flera turnéer runt om i Finland och medverkade i många olika radio- och TV-program. Dessutom spelade bandet in två helt nya skivor som blev mycket uppmärksammade också bland finska medier och låtarna spelades mycket i radion. Under 2010-talet släpptes 9 singlar och 3 album, “Living in the Western World – 30th Anniversary Edition (CD/DVD) (2011)”, “Black Gold (2016)” och “All the Gods Were Happy (2018)”. Dessutom gjordes tre videor som alla är inspelade i Raseborg.

Under perioden 2009–2019 har bandet medverkat i många TV-program såsom programmet Unplugged från 2017. Det populära TV-programmet Puoli Seitsemän besökte också Raseborg för att göra en intervju med Paul och bandet för några år sedan. Det samma gäller radiointervjuer både på Yles kanaler och på de kommersiella kanalerna.

Paul Oxley har med sin egen skrivna musik och som bandmedlem i Paul Oxley’s Unit fört Raseborg på kartan i Finland i många år och en del spelningar fortsätter ännu. Av denna orsak är Paul Oxley förtjänt av Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022
 16. Oxley, Paul, 2022

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.28.07.2022 / Sirpa Huusko

Konstnären Janne Kaarlehto är intresserad av det inre rummet. Hans målningarna är abstrakta. Han är betagen både av målningens egen fantastiska rymd och dess samspel med utrymmet. Så skapas en annan, platsspecifik dimension i konsten.

Öppet: ti – sö kl. 11 – 15, eller enligt överenskommelse.
Vernissage lördag 30.7. kl. 12-18
Address : Västvall 11

Varmt välkomna!


27.07.2022 / Petra Louhimies

Uppdaterat 22.8.2022

E-postadresser hos Google såsom Gmail samt företag som har sina e-posttjänster hos Google kan igen ta emot e-postmeddelanden från Raseborgs stad.

Vi beklagar olägenheter som detta orsakat och tackar för tålamodet!


26.07.2022 / Madeleine Lindholm

Från och med hösten 2022 ska besökare under 15 år som vill använda meröppna bibliotek i Raseborg ha bekantat sig med användarreglerna samt ansökt om användarrätt från biblioteket med hjälp av en vårdnadshavare.

Nya bibliotekslokaler kan börja besökas självständigt inom kort både i Svartå och Karis. Raseborg inför en viktig justering i användningen av meröppna bibliotek i Raseborg för användare som är under 15 år. Användarrätt för en person som är under 15 år söks på biblioteket av vårdnadshavaren, som ansvarar för användningen av biblioteket. En blankett om användarrätten fylls i på biblioteket. Läs mera om användarregler för Raseborgs meröppna bibliotek här.

I och med att Svartå filialbibliotek flyttar in i det nya skolcentret Askers 16 augusti 2022 kommer det också att hålla meröppet.

Karis bibliotek öppnar på adressen Dalgatan 4 22 augusti 2022 kl. 12. (Karis bibliotek är stängt för flytt under tiden 25.7–21.8). Precis som i Svartå kan man komma in i biblioteket i Karis även då personalen inte finns på plats.

Du behöver ett giltigt bibliotekskort och en pinkod för att låsa upp dörren. Utlån sker i en låneautomat.

Tenala filialbiblioteks meröppettider ändrar

Tenala bibliotek har meröppet fr.o.m. 15.8.2022 enligt följande:
Måndag–torsdag kl. 8–19
Fredag–söndag kl. 8–17
Personalen är på plats måndagar kl. 15–19 och onsdagar kl. 9–11.

Även för under 15-åringar som vill använda biblioteket i Tenala under meröppettiden bör man ha bekantat sig med användarreglerna samt ansökt om användarrätt från biblioteket med hjälp av en vårdnadshavare.

Välj en reservationskod inför avhämtning av reservationer, t.ex. ditt husdjurs namn

Du behöver en reservationskod då du avhämtar reservationer från självbetjäningshyllan. Reservationskoden är en nummerserie som bildas automatiskt eller en alias som du väljer själv. Koden är härefter densamma när du har reserverat material att avhämta, om du inte ändrar den. Om du väljer att ha en bokstaverad kodalias (t.ex. ett smeknamn) är det enklare både för personalen att sortera reservationer och för dig att hitta dem. Du kan be om en annan reservationskod i kundbetjäningen eller via nätbiblioteket. Koden står även i det e-postmeddelande/sms-aviseringen du fått när din reservation har anlänt.

Observera att man inte kan låna reserverat material på någon annans lånekort i låneautomat. Se alltså till att rätt kort är med.

Exempel på reservationskoder (bild: Ekenäs bibliotek).

Minneslista för att uträtta ärenden i ett meröppet bibliotek i Raseborg:

 • Ett giltigt Helle-bibliotekskort
 • En 4-siffrig pinkod som är kopplat till kortet
 • Reservationskod om du ska avhämta reservationer (kom ihåg att ta rätt bibliotekskort med – alltså det kort som materialet är reserverat på)
 • Användarrätt för meröppet bibliotek i Raseborg ska vara i kraft om du är under 15 år. Läs mer här: användarregler för ett meröppet bibliotek i Raseborg

26.07.2022 / Sirpa Huusko

Sommarkonsert -show med Arne Alligator & Djungeltrumman 14.8 kl. 14-15. De underhåller hela familjen med nya och gamla djungelgodingar, goda och (o) genomtänkta skämt i härlig omgivning i sommarstaden Ekenäs.

Arne Alligator har slagit igenom i alla Nordens länder på Youtube med över 120 miljoner tittargånger. Gruppen har även lanserats i Sverige, Danmark, Tyskland, Norge med mycket stora framgångar. Missa inte dem live.

Biljetter förköp / ingång 15 € / person. Barn under 2 år gratis.

Biljetter säljs på www.netticket.fi och från Luckan i Karis, Kulturhuset Karelia i Ekenäs endast konsertveckan 3-6.8 samt Österby Kiosk dagligen från kl.11-21.

Det finns begränsat antal biljetter vid ingången, rekommenderas att köpa i förväg.

Vid regn finns busstransport från Yttre parkeringen (Villa Schildt) till bron samt retur efter konserten. Man hänvisar till att lämna bilarna vi den yttre parkeringen vid Villa Schildt.

Info: rogga@scendraget.fi eller 040-5911712 www.scendraget.fi

Arr: Raseborgs Kulturförening r.f.


19.07.2022 / Sirpa Huusko

Lördagen den 6 augusti är Ekenäs Sommarkonserters CARPE DIEM! -dag som börjar kl. 10.00 på Rådhustorget i Ekenäs med Finländska kammarorkesterns bläckblåsensemble. (fritt inträde)

Kl. 11.00 fortsätter programmet på Villa Skeppet där Jennifer Dahlqvist berättar om författaren och verket, Göran Schildt: Daphne och Apollon (1952). En kvartett ur Finländska kammarorkestern framför Benjamin Brittens Phantasy Quartet. Biljetter via Lippu.fi eller Luckan Raseborg från 11,50 €. (Ej försäljning vid dörren)

Kl. 14.00 är vi tillbaka i Ekenäs kyrka med festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom som violinsolist och Folke Gräsbeck på piano. Under konserten framförs följande verk: Lili Boulangers D’un matin de printemps, Stravinskys Dithyrambe och Rautavaaras Dithyrambos. Avslutningsvis Sonat för violin och piano i A-dur av César Franck. Biljetter via Lippu.fi eller Luckan Raseborg från 22,50 € (Ej försäljning vid dörren)

Kl.16.00  Visas filmen ”Aalto” i  regi av Virpi Suutari på Bio Forum. Före filmen berättar kompositören Sanna Salmenkallio om sin musik i filmen Aalto. Biljetter och info: Bio Forum

Festivalen avslutas på söndagen 7.8 kl. 10 med Musikgudstjänst i Ekenäs kyrka. En kvartett från Finländska kammarorkestern medverkar.

Mera information om konserterna och solisterna: www.ekenassommarkonserter.fi


18.07.2022 / Sara Vaskio

Rensningen av Raseborgs ås huvudfåra för att förbättra torrläggningen har varit aktuellt redan länge. Efter lång utredning och planering är arbetet redo att börja i juli 2022. Det omfattande grävarbetet börjar med förverkligandet av en stor våtmark på 20 ha vid Huskvarnträsket i Snappertuna.

Raseborgs å är cirka 13 kilometer lång och hör enligt typindelning till små vattendrag i lerjordar. Den har sitt ursprung i Karis, passerar Snappertuna och mynnar i Barösunds havsområde. Raseborgs ås huvudfåra översvämmar och eroderar lätt. Detta gör att jordpartiklar och näringsämnen frigörs och transporteras med vattnet till ån och vidare till havet. Situationen förvärras av att åfåran är nedslammad och övervuxen.

Översvämmning vid Raseborgs å, foto Esa Ervasti

Bukt på översvämningsproblemet

Huvudmålet med arbetet är att minska översvämningarna på åkrarna i området genom att eftersträva naturliga metoder. Naturenlig grundtorrläggning, innebär att det kommer att grävas ett långt tvåstegsdike i åfåran, med översvämningsterrasser på sidorna av fåran som kan ta emot det överflödande vattnet. Därtill har två våtmarker och bottentrösklar planerats för att bromsa upp vattenflödet. Rensningen gäller nästan hela åfåran, från Läppträsket ända till Tunalund. Det nästan 5 kilometer långa tvåstegsdiket blir det längsta i Finland.

Syftet med den naturenliga grundtorrläggningen är att kontrollerat återställa åns naturliga möjlighet att översvämma. Den biologiska mångfalden gynnas av naturenliga metoder och åfåran behöver inte dikningsunderhåll så ofta. Vid naturenlig dikning lämnas åns egentliga fåra orörd, men åns vattenledningsförmåga förbättras genom de översvämningsterasser som grävs, antingen på båda sidor eller bara på ena sidan av fåran.

Översvämmningsterasserna grävs på sidorna av åfåran.

Rensningsplaneringen av Raseborgs ås huvudfåra, har utarbetats i samarbete med Projektet Raseborgs å och Raseborgs ås dikningsbolag. Under projektets gång har noggranna kartläggningar gjorts angående åns djur, växtlighet och vattenkvalitet och uppföljning kommer att fortsätta efter grävarbetet. På åns avrinningsområde har även ett flertal andra åtgärder gjorts inom jord- och skogsbruk för att hindra läckage av näringsämnen, som exempel har våtmarker, erosionsskydd och sedimenteringsbassänger anlagts.

Det är Raseborgs ås dikningsbolag som kommer att genomföra rensningen. Dikningsbolaget är en vattenrättslig sammanslutning som har bildats för att genomföra en samfälld dikning. Sammanslutningens medlemmar är ägarna av de fastigheter med jordbruk, som drar nytta av dikningen.

NTM-centralen i Nyland har beviljat en del av finansiering till dikningsbolaget för naturenlig grundtorrläggningen.

Miljöeffekterna av den naturenliga grundtorrläggningen studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE (Suomen ympäristökeskus > Menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan (Valumavesi) -hanke (syke.fi))

Tilläggsinformation:


18.07.2022 / Madeleine Lindholm

Karis bibliotek är stängt under tiden 25.7–21.8.2022 för flytt till nya utrymmen. Lånetiden är förlängd, så att förfallodagen är tidigast 22.8.2022 och inga förseningsavgifter uppstår under stängningstiden.  Du kan granska dina lån och förnya dem på adressen https://helle.finna.fi

Reservationer till Karis bibliotek avbryts under tiden för flytten. Karis biblioteks kunder har möjlighet att avhämta sina reservationer från andra Helle-bibliotek, t.ex. från Pojo eller Ekenäs. När du gör din reservation i webbiblioteket, kan du välja från vilket bibliotek du hämtar materialet. På redan gjorda resevationer kan du ändra det bibliotek varifrån du vill avhämta materialet, förutsatt att det inte redan är på väg.

Lån kan fortsättningsvis återlämnas i bokinkastet på Nils Grabbegatan 5.

Vid frågor om förnyande av lån, återlämning eller reservationer kontakta biblioteket per e-post biblioteket@raseborg.fi eller telefon 019-289 2950 (Ekenäs).

Karis bibliotek öppnar måndag 22.8.2022 kl. 12.00 på den nya adressen Dalgatan 4.

Karis bibliotek kommer att vara ett meröppet bibliotek, läs mer i detta inlägg.


13.07.2022 / Petra Louhimies

Observera ändrade trafik- och parkeringsarrangemang då ni rör er i Gamla Stan. Ändringen gäller gatupartierna längst Västvallen och Södra Strandgatan mellan Basatorget och Fisktorget som tillsvidare är enkelriktade med körriktning söderut. Det är tillåten att cykla i bägge riktningarna! Skyltarna ”gäller ej cyklister” är beställda och påväg inom kort. Tack för ert tålamod.


12.07.2022 / Sirpa Huusko

På fredagens konsert 5.8 gästas Ekenäs kyrka av Finländska kammarorkestern, Jan Söderblom, dirigent och solisterna Eriikka Maalismaa och Kasmir Uusitupa, båda violinister. På konsertprogrammet finns Olivier Messiaens L’Ascension: IV Prière du Christ montant vers son Père och Anna Clynes Prince of Clouds samt Andrea Tarrodis Paradisfåglar II. Konserten avslutas med Rautavaaras Cantus Arcticus.

Fredag 5.8 kl.19 Ekenäs kyrka

Finländska kammarorkestern, dir. Jan Söderblom, sol. Eriikka Maalismaa, violin

Olivier Messiaen: L’Ascension: IV Prière du Christ montant vers son Père

Anna Clyne: Prince of Clouds

Andrea Tarrodi: Paradisfåglar II

Einojuhani Rautavaara: Cantus Arcticus op. 61

Konsertlängd ca 2h

Biljetter från Lippu.fi & Luckan Raseborg 48,50 € (Ej försäljning vid dörren)

Mera information om konserterna och solisterna: www.ekenassommarkonserter.fi


11.07.2022 / Petra Louhimies

Ragnar Lundqvist har varit stadsdirektör i Raseborgs stad i snart fem år men nu är tiden inne för pensionering. Det är dags att överlämna stadens nyckel till nya stadsdirektören Petra Theman.

Kolla på vloggen här! 


5.07.2022 / Petra Louhimies

Hej företagare, kom med och förstärk din förmåga till förändring!

Vi söker nu till Luotsi-tjänsten ivriga och dedikerade tjänsteföretag. Om du har åtminstone ett par verksamhetsår bakom dig så anmäl dig med!

Novagos företagsrådgivare Taina Jukola och Annika Metsämäki lotsar tjänsteföretag att förnya och
utveckla företagets konkurrenskraft.
Under ett år lotsar vi kostnadsfritt tjänsteföretag med hjälp av sakkunniga rådgivningstjänster och en
liten budgeterad summa för utvecklande av ett eget pilotprojekt.
Tyngdpunkten i tjänstens info-tillfällen är framtid och digitalisering under ledning av yrkeskunniga
experter. Därtill erbjuder vi enskild företagsrådgivning samt nätverkande tillsammans med företag från
både mellan- och östra Nyland.

Ta kontakt så berättar vi mera taina.jukola@novago.fi tai annika.metsamaki@novago.fi

LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. 

LUOTSI är en kostnadsfri helhet som hjälper företag att återhämta sig efter en lång tid av corona restriktioner. Just nu behöver många företag hjälp med att utveckla kunnandet i företaget. Kundernas värderingar, vanor och intressen har snabbt förändrats. Nu behövs modiga försök för att utveckla nya former av produkter och tjänster. Att skapa ny verksamhet kan vara ett sätt att öka tillväxten i företaget och att förbättra företagets konkurrenskraft. För att förbättra företagets lönsamhet får företaget nu hjälp att skapa och testa nya produkter och tjänster. Läs mera om projektet här: LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – Posintra.fi

Yrittäjän talousavun tietoisku yrittäjille: Yrittäjä, ennakoi!

TID24.8.2022 12:00 – 12:30
PLATSMicrosoft Teams

Aiheena mm. talousvaikeuksien ennaltaehkäisy, budjetointi ja poikkeaviin tilanteisiin varautuminen. Tietoisku tallennetaan. Linkki tallennukseen sekä esitysaineisto lähetetään osallistujille jälkeenpäin. Tervetuloa mukaan!

Västra Nylands Företagsträff

TID 28.9.2022 16:00 – 19:00
PLATS Monkola, Lohjan kaupungintalo (Karstuntie 4, 08100 Lohja)

Nyt on aika kaivautua esiin omista koloistamme ja lähteä tapaamaan kanssayrittäjiä syyskuussa Lohjalle! Lue lisää tästä.

Du deltar via Novagos Evenemangskalender:
https://novago.tapahtumakalenterit.fi/

LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. Finansieringen är beviljad via NTM-centralen i Tavastehus. Projektet finansieras med REACT-EU finansiering, som en del av Europeiska Unionens åtgärder på grund av covid-19 pandemin. Huvudparten i projeket är Posintra Oy, som del partner deltar Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke och Novago Yrityskehitys Oy.


4.07.2022 / Petra Louhimies

En flock bestående av fem tjurar av rasen Highland cattle hjälper Raseborgs stad att vårda ett 12 ha stort område intill Stadsfjärden i Ekenäs. Området har stor potential att inom några år igen kunna fungera som livsmiljö för många sällsynta växter och djur.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som ännu på 1950-talet fungerade som odlings- och betesmark. Betade strandområden och ängar som finns på området är vårdbiotoper som har en mycket stor artrikedom, men som i dagens läge är sällsynta då de snabbt växer igen utan betande djur eller annan skötsel.

Området har röjts och gärdats in enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt och Raseborgs stad har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi.   

Från en liten parkeringsplats vid Västerby strandväg kan man gå in i beteshagen via en trappa över elstängslet och vidare till fågeltornet med fin utsikt över Stadsfjärden. Tjurarna är fredliga, men man bör lämna dem ifred. Man ska inte mata eller klappa dem.

Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson: ” Vi är väldigt glada att vi kan återskapa viktiga livsmiljöer på detta sätt. Det blir intressant att följa med hur området utvecklas tack vare betet.”

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson@raseborg.fi

Uppgifter om korna: Djurägare Henrik Ekholm, tfn. 044-2772884 henrik.ekholm1@emiliatestar


1.07.2022 / Petra Louhimies

Vi söker akut närvårdare till hemvården samt närvårdare och sjukskötare till bäddavdelningen! 

Vi behöver både långtidsvikarier och personal för kortare inhopp. 

Vi betalar ett extra 40 euros tillägg per skift under perioden 1.6–31.8.2022 (gäller hemvårdens och bäddavdelningens enheter). 

Kontakta genast: 
 
Hemvården           

Margaretha Schrey, tel. 019 289 3287                                                                                                             

Annina Oksanen, tel. 019 289 3380 (Ekenäs) 

Maria Grönholm, tel. 019 289 3488 (Karis) 

Kati Holmström, tel. 019 289 3302 (Pojo-Tenala) 
 
Bäddavdelningen

Carina Kass-Lundström/Åsa Pihlström tel. 019 289 3068 


30.06.2022 / Petra Louhimies

Med sommaren kommer insamlingsbilarna till dina trakter

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland. Otto och Romulus samlar in hushållens och sommargästernas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli. Längs rutten finns närmare fyrtio hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är utvalda i synnerhet med tanke på sommargästernas behov.

Otto-bilen samlar in farligt avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier.

Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är tydligt utmärkt. En kund kan hämta maximalt 50 liter, 5 ackumulatorer eller motsvarande mängd farligt avfall per gång.

Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt i insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till vara.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Romulus samlar däremot inte in elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen återvinns till returråvara för industrins behov.

Inget avfall får lämnas på hållplatserna i förväg.

Tidtabellerna och hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om vilka avfallsslag som tas emot på turnén. I juli turnerar också insamlingsbåten Otto i östra Nyland.

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås också av Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30. Insamlingsturnéerna finansieras med avfallshanteringens grundavgift.

Tidtabell för Raseborg

Tis. 12.7 Raseborg – Lojo
17.00–17.15 Pojo, torget, Centrumpromenaden
17.45–18.00 Antskog, Antskogs bruk, Harabackavägen 3
18.15–18.30 Karislojo, ekopunkten, Kekustie 36
19.00–19.15 Svartå, stadens depå, Lindersvägen–järnvägen.

Ons. 13.7 Raseborg
17.00–17.30 Vättlax, Vättlaxvägen–Brinkbackavägen
18.00–18.30 Bromarv, ekopunkten, Vättlaxvägen–Lillnäsvägen
19.00–19.30 Tenala kby, Tenala torg, Sockenvägen 20

Tors. 14.7 Raseborg
17.00–17.30 Sandnäsudd, bryggan, Sandnäsuddvägen 372
17.45–18.00 Rösund, hamnen, Rösundsvägen
18.15–18.45 Box, butiken, Boxvägen 291
19.30–19.45 Höstnäs, bryggan, Höstnäsvägen

Mån. 18.7 Raseborg
16.45–17.15 Sommarö, ekopunkten, Sommaröstranden 44
17.30–18.00 Baggö, hamnen, Baggövägen
18.45–19.00 Gammelboda, motionsplatsens parkeringsområde, Bergviksvägen 5

Tis. 19.7 Hangö – Raseborg
17.00–17.15 Lappvik, bryggan, Matrosvägen
17.30–18.00 Predium, hamnen, Järnösundsvägen 140
18.30–18.45 Ekenäs, Norra Hamnen, Norra strandgatan
19.00–19.15 Ekenäs, Ormnäs brygga, Skutvägen


28.06.2022 / Maria Eriksson

På Hummeldal badstrand har den 28.6.2022 iakttagits blågröna alger, vilka kan vara giftiga. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt uppmanas simmarna att iaktta simvattnets utseende och vid riklig förekomst undvika simning.


23.06.2022 / Petra Louhimies

Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick 86 000 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program

Svartån erbjuder utmärkta förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheterna och kunskapen när det gäller konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. (LUVY / Johan Lindholm)

MUSKALAT-projektet, som följer med hur Svartåns fiskvägar fungerar och hur vandringen nedströms fungerar, erhöll en finansiering på 86 357 euro från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program. Projektets totalbudget är 172 714 euro. Inom projektet gör man undersökningar vid Billnäs kraftverksdamm samt utplanterar fisk i Karisåns vattendrag under åren 2022–2024. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det är en del av den större vattendragsvisionen Laxfiskarna till Karisån 2030. Visionens målsättning är, att återuppliva vattendragets laxfiskbestånd samt beståndet av flodpärlmussla samt att återställa den naturliga livscykeln. Den finansieras av områdets kommuner.

Under Laxfiskarna till Karisåns vattendragsvisionens första period (2016–2021) byggde man fiskvägar vid Svartåns två nedersta kraftverksdammar Åminnefors och Billnäs. Under den andra perioden av Karisåns vattendragsvision (2022–2029)  är den största ansträngningen att återskapa vandringdkontakten från havet via Svartån till Lojo sjö, Hiidenvesi sjö samt de ovanför liggande åarna.

Svartån erbjuder ypperliga förhållanden för att undersöka, utveckla samt utöka erfarenheter och kunskap gällande konstruktioner som förbättrar fiskens vandringsmöjligheter. Genom den finansiering, som man nu erhållit, kan man följa med hur fiskvägarna fungerar och utvärdera samt utföra ett långsiktigt utvecklingsarbete för att förbättra vandringsmöjligheterna. Detta är viktigt, eftersom det än så länge finns ganska knappt med information om hur de inhemska fiskvägarna fungerar. Planeringen av fiskvägar baserar sig långt på erfarenheter och undersökningar av fiskvägar utomlands.

Speciellt när det gäller fiskens vandring nedströms vet man väldigt lite trots att några undersökningar har gjorts under de allra senaste åren. Inte heller i Finland har man undersökt hur olika styrnings och lockningslösningar har fungerat då det gäller styrningen av fisken till fiskvägarna.  Ovanför Billnäs kraftverk byggde man år 2021 en styrkonstruktion för vandringen nedåt så att fisken, som var på väg neråt tryggt kunde ta sig till fiskvägen istället för att hamna i kraftverkets turbiner. Billnäs nedvandringskonstruktion är den första i sitt slag i världen och den har byggts som en del av Billnäs bruks nya friluftsled, Kulturvallen.

“Längs den kan lokalbefolkningen och resenärer bekanta sig med utöver områdets historia, kultur och vackra miljöer även med det vattenskyddsarbete som utförs i Svartån”, säger Raseborgs stads markanvändningsplanerare Minttu Peuraniemi, som verkar som vattendragvisionens projektchef i Raseborgs stad. “Vi är glada att MUSKALAT-projektets finansiering gör det möjligt att vidareutveckla konstruktionen samt att fortsätta med forskningsarbetet i anslutning till den.”

Inom MUSKALAT-projektet utför man även fiskutplanteringar inom Karisåns vattendragsområde. Inom vattendraget finns det mycket fina levnadsmiljöer för öringen som är tomma eller endast litet utnyttjade. För att stöd återupplivandet och återinförandet av öringsbeståndet krävs en aktiv utplanteringsverksamhet med en öringsstam som är ursprunglig i vattendraget. Även Ekenäs-Pojo fiskeriområde är med och finansierar och stöder MUSKALAT-projektet och då speciellt återupplivandet och vården av vandringsfiskbestånden.

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 euro. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.


22.06.2022 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat om att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum”, den så kallade Raseborgsmedaljen delas ut med följande motivering till stadsdirektör Ragnar Lundqvist:

”Stadsdirektör Ragnar Lundqvist avgår med pension i år.

Lundqvist har under fem års tid gjort en stor insats för Raseborg. Under Lundqvists tid har stadens kumulativa underskott eliminerats.  Han har på ett betydelsefullt sätt arbetat gentemot näringslivet i regionen och främjat samarbete mellan olika aktörer. Lundqvists tid som stadsdirektör har kraftigt präglats av coronapandemin. I ledningen av verksamheten har Ragnars egenskaper betjänat staden väl och Raseborg har klarat de extraordinära omständigheterna mycket bra.

Ragnar har under sin tid som stadsdirektör alltid arbetat med Raseborgs bästa som ledstjärna och uppnått många positiva målsättningar.”

Medaljen tilldelades av fullmäktigeordförande Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm och ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm tisdagen den 21 juni 2022.

Fullmäktiges ordförande Anders Walls och styrelseordförande Anita Westerholm tackar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist tar emot medaljen av Henrik Lindholm
Ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm till vänster, stadsdirektör Ragnar Lundqvist till höger.

– Det är en stor ära att få ta emot Raseborgsmedaljen! Fem år har gått snabbt, men vi har hunnit med många fina men också en hel del krävande projekt och utmanande tider då pandemin slog till ungefär i mitten av min tjänsteperiod. Jag vill rikta ett stort tack till alla förtroendevalda, stadens personal och självklart också stadens invånare för dessa givande fem år, säger Lundqvist.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats:

 1. Saraste Jukka-Pekka, 2011
 2. Charalambides Alexis, 2011
 3. Ntallaris Anthony, 2011
 4. Wickholm Kaj, 2012
 5. Peltonen Matti, 2013
 6. Nybom Jan, 2014
 7. Grunn Torolf, 2015
 8. Johansson Mårten, 2015
 9. Höglund Nils-Gustav, 2017
 10. Simola Tom, 2017
 11. Sid Sven, 2019
 12. Forsström Tua, 2020
 13. Lindberg Ingmar, 2020
 14. Ekblom Henrik, 2020
 15. Lundqvist Ragnar, 2022

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.


20.06.2022 / Sirpa Huusko

Kom med och fira Helene Schjerfbeck och bildkonstens dag vid Ekenäs kyrka. Roland Junell med ensemble uruppför Schjerfbeck-svit kl. 12.30. Därefter ordnas verkstäder i teckning och målning 13-16. Brevläsning med Helene i Raseborgs museum 14.30 på svenska och 15.30 på finska. Fritt inträde till Raseborgs museum under dagen. Cafe Schjerfbeck har öppet kl. 9-18.


17.06.2022 / Cynthia Moed-Ring

Sommaren står för dörren och den digraste blomningstiden börjar. Just nu är det samtidigt den rätta tiden att avlägsna skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, vresros, lupin och jättelokor från gårdar och trädgårdar. Laster på mindre än två kubik invasiva arter från hushåll tas emot avgiftsfritt på Rosk’n Rolls samtliga avfallsstationer.
Vissa främmande arter är klassade som invasiva eftersom de bevisligen hotar naturens mångfald och rubbar ekosystemet. Enligt lagen bör skadliga främmande arter bekämpas och man måste förhindra att de sprids.

Jättebalsaminens frukter

Tumregeln är att växterna rensas bort innan blomningen, då förhindras samtidigt fröbildningen. När skotten ännu är små blir också mängden avfall mindre.
Det lönar sig att aktivera hela grannskapet och samtidigt gå in för att tillsammans bekämpa invasiva arter. Den vägen kan man effektivt förhindra att arterna sprids.

Vresros

”På sistone har det varit mycket tal om vresrosen i synnerhet, och vi har också tagit emot vresros på avfallsstationerna”, säger Rosk’n Rolls regionchef Johanna Hynynen.
”Under de två senaste åren har också spanska skogssniglar förts till avfallsstationerna i allt högre grad.”

Försäljningsförbudet på vresros har varit i kraft i Finland redan i tre års tid men från och med den 1 juni är det också förbjudet att odla vresros.
I praktiken betyder förbudet att alla mark- och fastighetsägare – även invånare i enfamiljshus – måste avlägsna rosarten från sin tomt.


På påse till avfallsstationen
Det är förbjudet i lag att dumpa trädgårdsavfall i naturen, till exempel i ett skogsbryn. I synnerhet växtarter som sprids med fröer, såsom jättebalsamin och blomsterlupin, sprids lätt tillsammans med växtbaserat avfall.
Små laster med invasiva arter (under 2 m3) tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer och läggs i insamlingen för brännbart blandavfall. För större mängder växtbaserat avfall, som till exempel uppstår i samband med talkon, bör man i förväg kontakta avfallsstationens mottagning och komma överens om hur man går till väga.

Gör så här:
• Om möjligt, handskas med växtavfall och jord på växtplatsen, den vägen minskar risken för att arten sprids någon annanstans.
• För det bortrensade växtavfallet till avfallsstationen, så lite jord som möjligt får finnas med. Även spanska skogssniglar tas emot på avfallsstationen i egenskap av skadlig främmande art.
• Packa de invasiva arterna i en tätt sluten sopsäck. På det sättet undviker du att växtdelar kommer åt att sprida sig under transporten.

Det lönar sig alltid att rapportera observationer av invasiva arter till Vieraslajit.fi-sajten.
På webbplatsen finns rikligt med information om olika främmande arter och om hur man bekämpar dem.

Källa: Vieraslajit.fi-webbplatsen

Tilläggsinformation:
regionchef Johanna Hynynen,
johanna.hynynen(at)rosknroll.fi,
tfn 020 637 7037

Blomsterlupin

16.06.2022 / Tanja Flemmich

Ekenäs gymnasium har ännu lediga platser kvar som du kan ansöka om via vår kontinuerliga ansökan.

Ansökningsblankett (pdf)

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten per post till:

Ekenäs gymnasium
Rosenvägen 12
10600 Ekenäs

Utanför skolans övre ingång finns en brun postlåda där du även kan lämna blanketten.
Du kan även scanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den per e-post till petra.blomqvist@raseborg.fi.

Bifoga en kopia av ditt avgångbetyg från högstadiet som bilaga.

För att beviljas en studieplats behöver du ha ett medeltal på minst 7,0 i läsämnena.

Vid frågor kan du kontakta skolans kansli, 019 289 3500 eller rektor, 019 289 3501.


16.06.2022 / Tanja Flemmich

Idag har vi antagit 52 nya studerande! Stort grattis till er alla!
Alla antagna har fått både e-post från Studieinfo och brev från skolan.

Vi hoppas ni meddelar om ni tar emot er plats före den 23.6.

Antagna2022 (2)

Ladda nerVisa

15.06.2022 / Petra Louhimies

Stadens förvaltningsenheters verksamhet är begränsad under semestertiden 27.6 – 29.7.2022. Sommarstängt gäller inte telefonväxeln, nödvändig kundservice som affärsverkets service och turistinformationen, som betjänar dig som vanligt. Byggnadstillsynen är stängd veckorna 28-29, under veckorna 27 och 30 har byggnadstillsynen begränsad betjäning.

Om du är i behov av blanketter eller annan information kan du vända dig till kundbetjäningen vid stadshusets info eller stadens växel som är öppen vardagar kl. 8-16, tel. 019 289 2000


14.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har återinfört pendlingsreseförmånen. Bekräftade användarkonton och deras resesedelsaldo har överförts från Eazybreak till Epassi. Eazybreak slogs tidigare samman med Epassi. Epassi är den aktuella pendlingsapplikationen och fungerar tillsammans med VR:s ”Matkalla”-applikationen. För att få pendlingsreseförmånen måste kunden vara inskriven i Raseborg och stödbeloppet är 10 % av priset på VR:s periodbiljett, seriebiljetter stöds för närvarande inte.

Mera information finns här: https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/trafik-och-batliv/kollektivtrafik/formanssedlar-till-tag-och-anslutningsbiljetter/


10.06.2022 / Sirpa Huusko

Ekenäs Sommarkonserter välkomnar dig till att njuta av sköna augustikvällar med musik. Festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom och Finländska Kammarorkestern bjuder som bekant på njutbara musikupplevelser under festivalens högklassiga konserter.

Ekenäs Sommarkonserter 4 – 7.8.2022, biljettförsäljning Lippu.fi och Luckan Raseborg. OBS! Ej försäljning vid dörren!

Läs mer: Ekenäs Sommarkonserter – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


9.06.2022 / Sirpa Huusko

En enkät för invånare i byarna i Västra Nyland – kultur och fritidstjänster i byarBor du i en by i västra Nyland? Hurdana kultur- och fritidstjänster vill du ha på din bostadsort?
Länk till enkäten: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Bland alla som svarar lottas det ut 3 presentkort värda 50 euro. Vinnaren kan själv välja ett Lippu.fi-presentkort, ett presentkort till glassbilen Jätskiauto, ett presentkort till ett artotek eller till en museibutik i Västra Nyland. Utlottningen sker i början av juli. Om du vill delta i utlottning av presentkort, fyll i dina adressuppgifter i fältet i slutet av blanketten. Personuppgifterna används inte för andra ändamål än genomförandet av utlottningen. Du kan också svara på enkäten anonymt.

Enkäten görs av utvecklingsprojektet Kultur i byn i Nyland, vars mål är att utveckla kulturverksamheten i byarna och i förorterna, skapa ett nytt slags samarbete mellan kulturaktörer och erbjuda sysselsättningsmöjligheter för konstnärer som bor i regionen. Enkäten omfattar alla byar och glesbygder i alla kommuner i Västra Nyland.

Ditt svar är viktigt – tack för din tid!
Bekanta dig med utvecklingsuppdraget Kultur i byn på webbsidorna: https://www.borga.fi/kultur-i-byn
Utlottningens regler och dataskyddsbeskrivning finns på webbsidan.


6.06.2022 / Monica Mannström

Big Wet konstnärsgruppen ordnar i sommar en utställning i Karis vattentorn, samtidigt kan man bekanta sig med vattentornet.

Alla varmt välkomna att besöka utställningen!


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Enligt beslut av NTM- centralen kan ukrainare resa gratis på NTM-centralens köpta bussturer. Den fria reserätten är fr.o.m. 6.6.2022 till 31.8.2022. Passageraren visar sin fria rätt att resa med ett ukrainskt pass. Ett passbevis som utfärdats av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket (Migri) anses vara ett dokument som motsvarar ett pass.

ELY-turer i Raseborgsområdet som omfattas av den fria reserätten:


3.06.2022 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har konkurrensutsatt sommartrafiken och som trafikidkare har Raseborgs Taxi & Buss Ab (Rolly Group) valts. En nyhet i sommartrafiken är att det nu finns bussturer också på lördagar, vilket förbättrar servicenivån särskilt i fråga om trafiken till de viktigaste turistmålen i Raseborg under sommaren. Alla bussar kan ta minst tre cyklar, så passagerarna kan också kombinera sin bussresa med cykling.

Den nya lördagsbussen tar lokalbefolkning och turister till de fantastiska bruken i Billnäs, Fiskars och Svartå. Utvecklingen av mera hållbara trafikformerna baserar sig också på Raseborgs strategi och Finlands turiststrategi. I och med bussturerna kan resenärerna nu enkelt ta sig med tåg till Karis resecenter och därifrån vidare till bruken.

Busstidtabellen kommer att gälla under sommaren 5.6–15.8.2022 (ändringar möjliga). Tidtabellerna hittas även under adressen www.matkahuolto.fi


2.06.2022 / Sirpa Huusko

Utställning om Billnäs bruk
Utställningen berättar om Billnäs bruks nästan 400-åriga historia och visar hur bruksmiljön förändrats under århundraden. Utställningens planscher hittar du även som infoskyltar i bruket i Billnäs, där de bildar en historisk vandringsrutt. Välkommen att bekanta dig med historien på ort och ställe!

De historiska infoskyltarna och utställningen är en del av projektet Kulturvallen, som vill synliggöra historien i Raseborg. För projektet ansvarar historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.
Projektet har understötts av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo & Svenska kulturfonden

Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö-sö stängt
Varmt välkomna!


28.05.2022 / Madeleine Lindholm

Bibliotekets samtliga verksamhetsställen i Raseborg är stängda tisdagen den 7 juni och onsdagen den 8 juni på grund av en uppdatering av bibliotekssystemet. Under dessa dagar kan man inte heller använda Helle-nätbibliotekets tjänster.

Alla förfallodagar och sista avhämtningsdagar av reserverat material som skulle ha infallit under stängningstiden har flyttats framåt.

Ekenäs biblioteks första våning är öppen kl. 9–16.


25.05.2022 / Salli Ojala

Den nationella cykelveckan firades i Raseborg 6–15.5 under växelvis soliga och mulna dagar. Temat för årets kampanj var rätt att röra sig tryggt och säkert.

I anslutning till lotteriet under cykelveckan frågade vi vart raseborgarna cyklar och i hurdana cykelsituationer man upplever otrygghet.

I vardagen cyklar man klart mest till jobb och skola. I närområdet är det också lätt att med cykel uträtta ärenden, såsom butiksbesök eller lämnande av barn på dagis. Svarandena njuter av cykling också på sin fritid och särskilt mycket gillas terrängrutterna i skogen.

I fråga om säkerheten var man mest orolig för mötena med vägtrafiken. Svarandena upplevde det som ställvis oklart om bilisterna lägger märke till cyklisterna. Man upplevde också att vägtrafiken blivit livligare med åren och att hastigheterna på vissa ställen är oroande höga.

Dessa situationer lyfte svarandena fram:

 • Att korsa vägen med cykel sker mot biltrafiken. Det upplevdes som otryggt att korsa vägen även vid övergångsställena.
 • Osäkerhet över om bilisten har sett cyklisten och om bilisten känner till trafikreglerna. Man nämnde som exempel situationer, där bilar i hög fart kör ut från parkeringsplatser eller gårdar.
 • Bristande kommunikation i trafiken. Man ger ingen klar signal om att bromsa in eller svänga.
 • Avsaknad av cykelväg eller bristfälligt underhåll. En del av vägnätet är för smalt för alla trafikanters behov.

Skolorna i Raseborg deltog aktivt i temaveckan.

I skolorna kontrollerades cyklarnas skick och utrustning, övades säker cykling, gjordes cykelutfärder och ordnades cykelorientering. I en del skolor fick de äldre eleverna planera och leda program för de yngre eleverna.

Tidningen Etelä-Uusimaa besökte Kila skola onsdag 18.5.

Läs artikeln här (på finska)

Tålamod är viktigt i trafiken! En av de svarande beskrev väl den situation som är vanlig utanför skolorna: en del barn körs med bil till skolan, medan andra rör sig bland trafiken till fots eller med cykel. I dylika situationer bör alla trafikanter säkerställa att de syns och kommunicera om sina rörelser. Man måste också komma ihåg att de allra yngsta och äldsta cyklisterna kan observera och reagera långsammare än man tänker sig.

Ordnandet av cykelveckan utvecklas som en del av stadens arbete för hållbar utveckling.

För nästa år önskar vi genom evenemang och rådgivning aktivera invånare och sammanslutningar i ännu högre grad. Här kan du lämna respons eller kommentarer i anslutning till temat.

Raseborgs stad önskar alla en fartfylld och trygg cykelsäsong!


25.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs planläggning arrangerade en framtidsworkshop i Ekenäs bibliotek den 17.5.2022 där ungdomar från Raseborg fick visionera om hur Raseborg kommer att se ut år 2050. Arbetet ingår i Raseborg 2050 -projektet och är en del av framtagningen av en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg.

Ett digitalt verktyg användes för att ungdomarna också skulle få jobba digitalt.

Pojo har potential och nya havsrutter tas i bruk

I workshoppen deltog nio ungdomar, varav en del är medlemmar i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Under workshoppen uppkom många funderingar om hur klimatet kommer att påverka miljön i framtiden. Om havsytan t.ex. skulle höjas kunde man kunna utnyttja mer båttrafik i Raseborg och skapa en rutt mellan Svartå och Ekenäs. Pojo hamn kunde också utvidgas och göras till ett attraktivt ställe att stanna på under resan. Om man dessutom kunde åka direkt med båten till Santa Fé vore det ett bra sätt att färdas på helgerna, tyckte ungdomarna.

Här fick man hitta på idéer och lägga rosa lappar på kartan.

Studieorten Raseborg med Finlands enda fjord

Pojoviken ansåg man att i framtiden kunde heta Raseborgs fjord och dess status som enda fjord i Finland kunde lyftas fram och marknadsföras mer. Raseborg som studieort kunde också få ett uppsving genom nya utbildningsmöjligheter. Hur låter det med en Harvard-filial i Raseborg? Finlands enda ö-universitet med inriktning på t.ex. marinbiologi i mitten av Pojoviken? Eller en modern lantbruksskola i Pojo trakten? Man kunde också tänka sig gemensamma skolor för olika språkgrupper.

Till slut presenterades alla gruppers kartor och idéer.

Mycket träd, hållbar trafik och ultralokal hälsovård

Man önskade sig mycket träd, gröna innergårdar, friluftsmöjligheter och konst på lyktstolpar i Raseborg i framtiden. Maten kunde vara lokalproducerad. Det kom också idéer om ny kollektivtrafik – buss eller metronätverk som skulle stäcka sig runt hela Raseborg. Kanske kunde man åka metro ända till Stockholm också? Hälsovården kunde vara ultralokal och ett sjukhus kunde finnas t.ex. på Skåldö och i Bromarv. Det kunde också finnas gemensamma kyrkor som är öppna för medlemmar av alla religioner. Raseborg kunde också ha en egen Eurovision -tävling där människor från olika byar kan delta med sina låtbidrag. Man kunde sedan rösta fram årets ”Raseborgslåt”.

Workshoppens koordinator Julia Ingo till vänster och stadsarkitekt Johanna Backas till höger tillsammans med ungdomarna som deltog.

Från idé till verklighet

Workshoppen faciliterades av Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning. Tillställningen var munter och även efter workshoppen fortsatte idéerna att kläckas. Stadsarkitekt Johanna Backas deltog i workshoppen och blev mycket inspirerad av ungdomarnas tankar:

-Det är helt fantastiskt! Vi fick idéer av ungdomarna som jag tycker att vi direkt kan föra vidare. Att ungdomarna ser så fördomsfritt på Raseborg som helhet var inspirerande och ögonöppnande för mig, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Materialen från ungdomsworkhoppen sammanställs och används som underlag när den nya utvecklingsbilden av markanvändningen skapas. Utvecklingsbilden förväntas bli klar under 2023.


25.05.2022 / Petra Louhimies

Telefonlinjerna till hälsovårdscentralen är för tillfället överbelastade. Vänligen vänta på samtalet utan att ringa till telefontjänsten på nytt. Vi ringer upp alla i tur och ordning.


24.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsstyrelse har behandlat förslaget till ändring av stadens organisationsstruktur. Förslaget går nu vidare till fullmäktiges behandling 6.6.2022.

På grund av social- och hälsovårdsreformen överförs personal till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Det gäller främst personal inom social- och hälsovården men också stödtjänster såsom löneräkning, IT, lokalvård och kosthåll samt skolkuratorer och -psykologer. Allt som allt är det fråga om 722 tjänster eller befattningar som identifierats i februari 2022.

Även om välfärdsområdet i början av 2023 kommer att ta ett stort ansvar för invånarnas välfärd, är det ändå kommunen som enligt lagen (Lagen om ordnande av social- och hälsovård § 612/2021) bär ansvaret för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd, och ska samarbeta med välfärdsområdet och bistå det med sin sakkunskap.

Från fyra till tre sektorer

I och med övergången till välfärdsområdet beslöt fullmäktige på sitt möte 13.12.2021 att en organisationsstruktur som är anpassad för läget från och med 2023 ska skapas. Målsättningen med omstruktureringen har varit att effektivera, göra arbetet smidigare och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan avdelningar och sektorer.

För närvarande består Raseborgs stads organisation av 4 sektorer: koncerntjänster, bildning, social- och hälsovård och tekniska. I och med att sektorn för social- och hälsovård flyttar över till välfärdsområdet, blir sektorerna tre. Förslaget som fullmäktige nu ska ta ställning till är att de tre sektorerna blir koncerntjänster, bildning och välfärd samt tekniska.

Utöver ändringar till sektorstrukturen, kommer också ändringar i hur arbetet inom de olika sektorerna ordnas.

För sektorn för koncerntjänster föreslås inte någon större ändring.

Bildnings- och välfärdssektorn föreslås få en ny välfärdsavdelning. Till välfärdsavdelningen hör efter omstruktureringen enheterna för bibliotek, kultur, museet, fritid och Raseborgs kulturinstitut. Avdelningen för övrig utbildning, där en stor del av administrativt arbete har hittills skötts, ändrar namn till det mer beskrivande administration.

För tekniska sektorn innebär omstruktureringen att sektorn går från fyra till tre avdelningar:

 • stadsmiljöavdelningen bestående av mätningsenhet, samhällsteknik, planläggning, byggnadstillsyn och miljövård
 • avdelningen för utrymmesförvaltning med enheter för kosthåll och lokalvård, samt
 • administration (ansvar för projekt, investeringar och ekonomi)

Stadsstyrelsen behandlade alltså förslaget på sitt möte på måndag den 24 maj 2022 och beslöt att föreslå för fullmäktige att den nya organisationen godkänns och att organisationen skulle börja sin verksamhet i den föreslagna strukturen 1.1.2023.

Tilläggsinformation för medier ger
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist, ragnar.lundqvist@raseborg.fi, 019 289 2001


19.05.2022 / Hanna Rönnblom

Hela Svartå skola har jobbat med cirkus på måndagar. Cirkusskolan avslutas med en cirkusföreställning på våravslutningen. Vi lär oss cirkuskonster och vår kropp blir starkare. Vi lär känna oss själva bättre, men även de andra i klassen. Vi tränar samarbete då vi gör konster tillsammans. Vi gör människopyramider och tunnlar som andra kryper genom. Då vi gör konster med fallskärm är det viktigt att alla är med och samarbetar. Det är roligt att lära sig cirkuskonster och det blir roligt att ha föreställning för föräldrarna. Barbara som håller cirkusskolan är snäll och hjälpsam. Vi har lärt oss finska och engelska med Barbara. I den nya gymnastiksalen i Askers kommer vi att ha mycket mera utrymme för cirkus. Hurdana cirkuskonster tycker du om?

Åk 1-2 är djur i cirkusföreställningen.


17.05.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) påbörjade år 2021 projektet västra Nylands kustvattensvision i samarbete med Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Målet med projektet är att göra restaureringsplaner för de fyra pilotområdena. Dessutom utvecklas en kustvision för västra Nylands kustvatten, som är en gemensam, målmedvetet utarbetad vägkarta för restaureringsarbetet. Projektets mål är att få igång en avrinningsområdesbaserad restaurering av övergödda havsvikar och kustvatten till ett gott ekologiskt tillstånd.

I det här arbetet har vattenkvaliteten, floran och faunan granskats i Dragsviksfjärden i Raseborg. En modellering har gjorts av den yttre belastning som kommer ut i viken med hjälp av VEMALA-modellen och olika framtidsscenarier studerats. Förutom detta, har Dragsviksfjärdens avrinningsområde beskrivits och analyserats med hjälp av GIS. I planen har också olika restaureringsalternativ, deras effekter och kostnader övervägts på ett mångsidigt sätt.

Dragsviksfjärden i Raseborg är en vidsträckt grund havsvik med begränsat vattenutbyte. Längst in hittas Totalfladan, vilken klassificerats som ett fågelskyddsområde av nationell betydelse och som också är en del av Persöfladan-Totalfladans naturskyddsområde. Båttrafiken i Dragsviksfjärden är livlig och en hel del muddringar och slåtter har gjorts vid stränderna och de huvudsakliga båtlederna. En stor del av belastningen till viken rinner ut i Storängsbäcken från nordost. Största delen av det undersökta områdets odlingsmark ligger på gammal sjöbotten inom bäckens avrinningsområde.

De olika vattenkvalitetsparametrarna i Dragsviksfjärden uppvisar antingen otillfredsställande eller dåligt ekologiskt tillstånd. Syrebrist har ändå inte noterats i viken, vilket betyder att den inre belastningen troligen inte är betydande. Vattenvegetationen i viken har ökat markant under åren och påverkar kraftigt rekreationsanvändningen av viken.

Utdrag ur restaureringsplanen som visar figur 26. med en karta över avrinningsområdet och delavrinningsområdena.

Det lönar sig att fokusera restaureringsarbetet i Dragsviksfjärden till avrinningsområdet, så att den yttre belastningen kan minskas. Möjliga restaureringsmetoder i området är markförbättringsmedel, tvåstegsfåror och våtmarker samt konstruktioner för att stanna upp och rena dagvattenflöden.
Spridning av information och rådgivning till bosatta och verksamma i området är också viktigt.

Läs Dragsviksfjärdens restaureringsplan här.


17.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad och polisinrättningen i Västra Nyland har ingått ett avtal om inledande av Ankarverksamhet.

Syftet med den mångprofessionella Ankarverksamheten är att ingripa tidigt, förhindra utslagning, främja välbefinnande och förebygga brott. Det handlar om en riksomfattande arbetsform som förbättrar och upprätthåller tryggheten i samhället.

– Det är mycket bra att staden och polisen kan samarbeta mera för att tillsammans främja de ungas välbefinnande. Vi är mycket oroade över ungdomarna till följd av den två år långa pandemitiden och dess konsekvenser, konstaterar stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Ankarteamet består av en företrädare för polisen samt sakkunniga från stadens social-, ungdoms- och hälsovårdsväsende. Dessutom samarbetar ankarteamet intensivt bland annat med bildningsväsendet. Teamet ska nå de unga och deras vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna stödja de unga på ändamålsenliga sätt och vid behov styra dem till rätt slags hjälp och stöd.

– Inom bildningsväsendet tar vi med glädje emot Ankarverksamheten och de nya möjligheter att hjälpa ungdomarna som den medför. Bästa slutresultat uppnås alltid när olika experters kunnande och resurser förenas, säger bildningsdirektör Tina Nordman.

Utöver enskilda klientfall kan man inom ramen för Ankarverksamheten hantera fenomen som förekommer inom verksamhetsområdet och som är sådana att man genom att ingripa i dem kan förebygga utslagning eller en brottsspiral hos en enskild person redan innan personen är klient hos Ankarverksamheten.

Enligt polischef Timo Saarinen har polisinrättningen i Västra Nyland effektiverat strukturerna och verksamhetsmodellerna för den förebyggande verksamheten.

– Den här utvecklingen syns i samarbetet med kommunerna och vårt mål är att hitta de bästa åtgärderna för förebyggande arbete i varje enskilt fall. Ett gemensamt mål för Ankarverksamheten är att främja välbefinnandet hos de unga och familjerna i området genom att samarbeta tätt med stadens olika aktörer och polisen. Polisen betonar en förebyggande verksamhetsmodell i all sin verksamhet. På detta sätt uppnås de bästa resultaten.

Avtalet som undertecknats med Raseborgs stad är viktigt också för polisstationen i Raseborg.

– Nu kan vi starta Ankarverksamheten ordentligt och bygga upp fungerande processer. Samarbetet med olika aktörer har varit gott redan tidigare, men det här ger ännu bättre förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete, konstaterar kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid polisstationen i Raseborg.

Avtalet mellan staden och polisinrättningen om Ankarverksamheten gäller tills vidare.

På bild från vänster till höger: Thomas Flemmich, stadssekreterare, Tina Nordman, bildningsdirektör, Mats Sjöholm, kriminalkommisarie, Kimmo Markkula, biträdande polischef, Timo Saarinen, polischef och Ragnar Lundqvist, stadsdirektör.

11.05.2022 / Sirpa Huusko

40 års jubileumsutställning
Karis Konstförening
Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


11.05.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad bjöd invånarna till ett webbinarium om Raseborgs stads strategi för åren 2022–2025, tisdagen den 10 maj 2022, kl. 18.00 Webbinariet som man kan se här nedan, bestod av en kort presentation av strategins huvudpunkter och invånarenkätens resultat samt paneldiskussioner.

I webbinariet medverkade stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadsstyrelsens I vice ordförande Camilla Grundström (SDP) och styrelsemedlem Kati Sointukangas (De Gröna). Som moderator fungerade informatör Petra Louhimies.

Här nedan kan du titta på webbinariet och ta del av materialet som visades i sändningen.

Strategiutkast 2022-2025 10.5.2022

Ladda nerVisa

10.05.2022 / Madeleine Lindholm

Onsdagen den 25 maj 2022 stänger biblioteken i Ekenäs och Karis kl. 13.00 p.g.a personalens utbildningstillfälle.

På Kristi himmelsfärdsdag 26.5.2022 är alla bibliotek i Raseborg stängda.


9.05.2022 / Petra Louhimies

Grundläggande förbättringsarbten inleds på Karis avfallsstation och pågår över sommaren. Arbetena kommer även att påverka trafikarrangemangen på avfallsstationen och placeringen av de olika funktionerna.

På avfallsstationen förbättras bland annat vattenkontrollen, markens konstruktionslager repareras och asfalten förnyas. Under tiden som ackordet pågår flyttar flaken och containrarna där största delen av avfallet lossas till avfallsstationens bakre del, där det hittills tagits emot bland annat kvistar och krattavfall. Till avfallsstationen kör man ändå fortsättningsvis genom den gamla porten och mottagningen av avfallslaster stannar kvar på samma ställe. Besöket på avfallsstationen kan räcka lite längre på grund av de tillfälliga arrangemangen.

Ackordet beräknas bli klart innan utgången av augusti.

Tilläggsinformation till media: Johanna Hynynen, regionchef, johanna.hynynen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7037


5.05.2022 / Salli Ojala

Våren har anlänt och likaså den nationella Cykelveckan!

Cykelveckan pågår drygt tio dagar, från fredag 6.5 till söndag 15.5. Temat för kampanjveckan i år är ”Var och en har rätt att cykla tryggt”.

I invånarenkäten 2020 var det största hindret för raseborgarna att cykla mera otrygghetskänslan i trafiken. Farliga ställen är i synnerhet korsningar och övergångsställen, där man cyklar bland livlig biltrafik. Som stad arbetar vi för att utveckla säkerheten och trivseln i fråga om cykeltrafiken bl.a. genom att genomföra de åtgärder som ingår i programmet för främjande av cykling och trafiksäkerhetsplanen.

Var och en av oss har ansvar för att möjliggöra säkerheten i trafiken. Detta gör man genom att följa två grundläggande principer: iaktta trafikreglerna och ge tydliga signaler åt andra trafikanter. Den nya vägtrafiklagen från år 2020 medförde också några ändringar för cyklister:

Kolla trafikreglerna för cyklister här!

Mer om växelverkan i trafiken på Trafikskyddets webbplats här.

Kom med

Vi vill uppmuntra raseborgarna att delta i cykelveckan! Du kan hoppa på cykeln en, flera eller alla dagar. Vi delar med oss av våra tips på stadens Facebookkonto.

Cykelveckans lotteri

Delta i lotteriet där du kan vinna ett 100 euros presentkort till en cykelaffär. Mer information och länk till lotteriformuläret nedan. Obs. Tid att delta 6.5-15.5

Klicka här för att delta i Cykelveckans lotteri

Kontaktperson i ärenden som berör stadens Cykelveckan
Hållbarhetskoordinator Salli Ojala, salli.ojala@raseborg.fi


29.04.2022 / Petra Louhimies

Färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västra Nyland planeras just nu.

En enkät har öppnats för invånarna i området. I enkäten ber vi dig berätta om önskemål kring den nya färdtjänsten. Enkäten är öppen 22.4–3.5. Du kommer till enkäten via denna länk. (extern länk)

Resultaten av enkäten utnyttjas vid beredningen av färdtjänsten.

Beredningen av upphandlingen av färdtjänst har inletts tillsammans med klienterna (på finska).(extern länk)


29.04.2022 / Petra Louhimies

Veterandagen firades på onsdag 27.4.2022 i Raseborg med veterandelegationens lunch för våra krigsveteraner, krigsinvalider, lottor och änkor på restaurang Fyren.

Minister Blomqvist höll ett fint tal till de närvarande och även stadsdirektören deltog i lunchen.

På förmiddagen lades det traditionsenligt ned kransar vid hjältegravarna och veteranstenarna.


28.04.2022 / Hanna Rönnblom

Igår fick de vuxna som kommer att jobba i Askers gå in och titta hur där ser ut. Vi fick idag se på foton därifrån. ”Det är kanske det finaste som finns”, sade Lucas då han såg fotona. ”Det ser fint och modernt ut”, menade Ida. Mimosa tyckte att det ser jätte-fint ut för det är så modernt. Rektorn sade att Askers var alldeles underbart. Nu väntar vi alla ivrigt på att få börja där på hösten. Gymnastiksalen, slöjdsalen och musiksalen är moderna och där kommer vi att få jobba på nya och inlärningsrika sätt! Hur tycker du att det ser ut i gymnastiksalen?

Gymnastiksalen i Askers är snart färdig.


26.04.2022 / Sirpa Huusko

It fell on a summer´s day Kärlekssånger från Shakespeares tid

Thomas Campion (1567-1620), John Dowland (1563-1626),Thomas Morley(1557-1602)

SIGURD SNÅRESALEN  18.5.kl. 18.00   

Anna Villberg sopran, Pentti Hildén renässansluta och sång

Biljetter  20€ säljs före konserten vid ingången (kontant eller mobilepay). Kaffeservering under pausen.

I den engelska  sånglyriken från 1500-1600 talen  tid synliggörs kärleken i hela dess bredd, från spirande förtjusning till hetaste passion med besvikelsens bitterhet och saknad som motvikt.  Herdediktningen utspelar sig ofta i ett härligt sommarlandskap där ljus och skugga växlar och bjuder fina metaforer att beskriva amorösa känslor.

 Anna Villbergs vackra och själfulla sopran är som gjord för sångernas intimt utrycksfulla tonspråk; man kan njuta av hennes stämma i flera kända sånggrupper såsom i Lumen Valo eller Giardino Novo. Hon är utexaminerad från Sibelius Akademin och arbetar som lektor i klassisk sång i Vanda musikinstitut.

Lutan var ett verkligt modeinstrument på 1500-talet som varje ryktbar adelsman skulle behärska. John Dowlands rykte som en mästare på instrumentet var utbredd; man finner hans lutstycken även i Per Brahes lutbok. Det var Dowlands musik som fick Pentti Hildén, en utexaminerad gitarrist från Sibelius- Akademin, att hänge sig åt lutspel och lutsånger.


26.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till sommarsimskola 2022 sker fr.o.m. torsdagen den 5.5 kl. 13.00 via denna länk eller per telefon 019 289 2191; 019 289 2192.
Innan ni anmäler barnet, kontrollera nedan så att ni väljer rätt nivå på simskolan.


Nivå 1 / Nybörjare

För nybörjare, icke simkunniga, osäkra i vattnet samt dem som inte förut gått i någon simskola.
Bassäng: barn (terapi)

Målsättning: simma 10m (vv, vs, nyb)


Nivå 1 / vattenvan

För nybörjare som är vana med vatten och kan simma/glida några meter eller som har gått en nivå 1- / nybörjarsimskola förut.
Bassäng: barn och terapi

Målsättning: simma 10m (nyb)

Nivå 1 / 10m grupp

Kan simma 10m
Bassäng: terapi och stora bassängen

Målsättning: simma minst 25 m i stora bassängen (intressemärke)

Nivå 2

Kan simma i stora bassängen
Bassäng: stora och terapibassängen

Målsättning: 200 m och 2 simsätt med rätt teknik (talangmärke, teknikmärke)

Nivå 3

För simkunniga
Bassäng: stora bassängen

Målsättning: kandidat, magister, primusmagister


21.04.2022 / Hanna Rönnblom

Vi brukar jobba med våra styrkor. Vi i årskurs två har bland annat styrkorna nyfikenhet, rättvisa, empati, uthållighet, kreativitet, hopp, förmåga att arbeta i grupp och lärandets glädje. Vi tänker på våra styrkor varje dag och funderar på vilka styrkor vi använt under dagen. Styrkorna har gjort att vi kommer ihåg saker bättre, att vi jobbar bättre och att vi vill jobba mera. Vi har funderat på styrkorna tillsammans med våra föräldrar, vi har ritat en styrkehand och i slutet av skoldagen lägger vi ärtor i styrkeburkar. Flytten till Askers känns spännande och pirrig. Vi kan ta hjälp av våra styrkor vid flytten. Till exempel styrkan rättvisa kan göra så att vi bättre kan dela på saker med andra barn i Askers. Uthållighet gör att vi inte genast ger upp om något inte känns bra. Genom empati kan vi hjälpa varandra och med kreativitet kan vi lösa problem. Nyfikenhet gör att vi vill lära oss nytt och då glömmer vi att det känns pirrigt. Vilka styrkor har du?

Styrkor vi kan ta hjälp av vid flytten till Askers

14.04.2022 / Petra Louhimies

Den första framtidsworkshoppen arrangerades i Pojo den 6.4.2022. Tillställningen blev mycket lyckad och deltagarna var aktivt med under hela kvällen. Raseborgs planläggning som arrangerar workshopparna fick många intressanta framtidsvisioner och tankar från deltagarna. Materialen från workshopparna sammanställs och analyseras för att sen bli en del av det material som står som grund för utvecklingsbilden för markanvändning 2050 (Läs mer om utvecklingsbilden på Raseborg 2050-sidan).

Festsalen vid Pojo bibliotek var mötesplatsen för framtidsworkshoppen i Pojo.

I första delen av workshoppen berättade Efe Ogbeide och Milla Kallio från Femma planning om hur man kan tänka kring olika framtider. Det kan finnas önskvärda, trovärdiga eller t.ex. sannolika framtider. Sedan skrev deltagarna ner hur de tänkte att en vanlig dag kunde se ut år 2050. På basen av beskrivningarna fick man sedan fundera på vilka antaganden som stod som grund dem. Antar vi att det finns bilar i framtiden? Antar vi att Finland hör till EU? Antar vi att medeltemperaturen har höjts? Vad är dina antaganden om framtiden?

Raseborgsbor diskuterar sina beskrivningar om framtidens dag.

Efe Ogbeide från Femma planning lotsade deltagarna genom workshoppen på svenska och finska.

Samhällsgeografen Efe Ogbeide från Femma planning.

I en del av workshoppen fick deltagarna skriva ner händelser på en tidsaxel som påverkat oss både i det förflutna och som kommer att påverka oss i framtiden.

Niclas Skog från planläggningen deltog i Pojos workshop.

I pausen serverades smörgåsar och kaffe samt saft och frukter för att hålla ivern och kreativiteten uppe under hela kvällen.

Sen var det dags för att lägga ut idéer och önskade framtider på Raseborgs karta. Grupperna jobbade utgående från temana boende, miljö, trafik eller näringsliv.

Milla Kallio stöder en av grupperna i arbetet.

Hoppfulla och ivriga diskussioner kunde höras runt borden i festsalen.

Slutligen fick deltagarna skriva nyhetsrubriker för Framtidsbladet 2050. Många skratt och stora applåder följde när alstrena presenterades upp i salen.

Vill du vara med och delta i Raseborgs framtidsworkshoppar under våren 2022? På Raseborg 2050-sidan hittar du information om platser och datum för workshopparna samt anmälningslänkar till dem. Välkommen med!


13.04.2022 / Anne-Marie Ekholm

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem.

Förening som önskar hyra utrymmen, för stora engångsevenemang, bör gärna sex månader innan aktiviteten startar anhålla därom.

Ansökan görs via dessa länkar och deadline är 30.4.2022 kl. 12.00.

https://app.assently.com/t/42jxej (organisationer)

https://app.assently.com/t/bkv5az (privatpersoner)


12.04.2022 / Petra Louhimies

Landsbygdsfondens stöd för företag och projekt som Nylands NTM-central beviljar är så gott som använda för år 2022. Som det nu ser ut kan de resterande stödmedlen ansökas för företagsstöd och för stöd ur EU:s återhämtningsmedel senast 15.8 och projektstöd senast 30.4 och 30.9. Det har varit möjligt att lämna in ansökan när som helst i landbygdsprogrammets stöd, men ansökningarna behandlas i omgånger efter att urvalsperioden tagit slut. Det är alltså knappt om finansieringsmedel men bra ansökningar kan ännu lämnas in. Efter sommaren vet vi mer om finansieringssituationen – det kan löna sig att höra sig för om situationen innan du börjar fylla i ansökan: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi.

I början av år 2023 börjar landsbygdsfondens nya programperiod som en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP 2023 – 2027) och då finns det mera företags- och projektstöd att ansöka.

OBS! Ansökan om jordbruksinvesteringsstöd och startstöd för unga lantbrukare fortsätter ännu normalt vid Nylands NTM-central

Företagsstödet (inkl. EU:s landsbygdsfonds återhämtningsmedel) 

Urvalsperioderna för landsbygdsprogrammets företagsstöd i Nylands NTM-central är:

16.3.-15.8.2022

Projektstödet (inkl. företagsgruppsprojekt)

Urvalsperioderna för landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt i Nylands NTM-central är:

1.2.–30.4.2022

1.5. – 30.9.2022

Jordbrukets investeringsstöd

Urvalsperioderna för jordbrukets investeringsstöd i Nylands NTM-central är:

16.3.-15.8.2022

16.8.-15.10.2022 

Startstödet för unga odlare

Urvalsperioderna för startstödet för unga odlare i Nylands NTM-central är:

1.2.-30.4.2022

1.5.-31.7.2022

1.8.-31.10.2022


11.04.2022 / Petra Louhimies

Projektskolan fortsätter och nu är det dags att få information om olika finansieringskällor. Vi har
samlat några finansiärer som berättar om vilka möjligheter de har att bevilja finansiering till
föreningar och små företag.
tisdag 12.4 kl 17 håller vi en infokväll på svenska och onsdagen den 20.4 kl 17 på finska.
Infokvällarna räcker max tre timmar och ordnas via Zoom. Vi behöver få din anmälan på förhand,
så att vi kan skicka en länk till dig. Det kostar ingenting att delta.


Det är delvis samma finansiärer på det svenska och det finska tillfället, delvis olika. Så du kan välja
om du deltar i endast ett eller i båda tillfällena.


Följande organisationer/fiansieringsmöjligheter är representerade:
Sparbanksstiftelserna/Säästöpankkisäätiöt
Svenska Kulturfonden (endast 12.04)
Suomen Kulttuurirahasto (endast 20.04)
Kotiseutuliitto (endast 20.04)
Nylands Förbund/Uudenmaan liitto
Finnvera
Business Finland (endast 20.04)
Strukturfonderna
Leader Pomoväst


Anmäl dig senast dagen före infokvällen per e-post till juha.rautalahti@pomovast.fi eller ring 044-700 3920! Vi skickar möteslänken senast på morgonen samma dag som infokvällen skall hållas.
Tilläggsinformation om Projektskolan ger projektledare Juha Rautalahti


11.04.2022 / Petra Louhimies

Bästa raseborgare!

Staden utarbetar som bäst en strategi för åren 2022–2025. Den har redan behandlats i olika politiska organ och ett utkast har utarbetats, men då strategin är till för oss alla vill vi nu höra din åsikt om vad du tycker att ska prioriteras. Vi vill alltså höra vad du tycker är viktigast för Raseborg och vår framtid.

För att höra din åsikt har vi gjort en enkät där vi vill att du tycker till om nuläget i Raseborg och vilka strategiska målsättningar som ska vara viktigast med tanke på framtiden. Det tar ca 5–10 minuter att svara. Enkäten är öppen till och med söndagen den 24 april 2022!

Stadens värderingar kommer fortsättningsvis att vara desamma:

 • Öppenhet
 • Jämlikhet
 • Delaktighet

Likaså gäller varumärkesupplevelsen om Raseborg:
Härliga Raseborg fungerar hållbart.

Raseborgs strategi kan sammanfattas i följande korta berättelse:

Raseborg är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet och som utvecklas på ett kreativt sätt och alltid med människan i fokus. Här är livet och vardagen trygg och smidig och invånarna får valuta för sina skattepengar. Även kommande generationer är tacksamma, då vi tar hand om Raseborg, dess invånare, miljön och kulturhistorien på ett långsiktigt sätt.

Detta kan sammanfattas i tre fokusområden som är uppdelade i olika målsättningar.

Fokusområdena är:

 • Människan först – vi lyssnar och bryr oss.​
 • En fungerande vardag – i Raseborg är livet och vardagen smidig.​
 • Förvalta Raseborg – vi tar hand om Raseborg, så att även kommande generationer har det bra här.

Vi önskar nu att du tar ställning till hur väl du tycker att Raseborgs stad för tillfället uppfyller utvalda målsättningar men också hur viktiga du tycker att dessa målsättningar ska vara i framtiden. I slutet av enkäten ber vi dig ännu prioritera målsättningarna.

klicka här för att svara på enkäten!

Tack redan på förhand för att du vill vara med och påverka!


4.04.2022 / Sirpa Huusko

Det blir schlagers, pop och rock samt svängiga låtar. Jannike är som vanligt gästsolist.Bandet utlovar en helkväll med det mesta från dans till allsång och god showstämning!- Nu tar vi igen allt vi missat under Coronan, säger basisten Kjell Ekholm!
Santa Fé står för restaurangverksamheten.
Dörrarna öppnas kl 19.30. Bandet börjar kl 21.00 
Biljett: 27 € inkl serviceavgift

Arrangörer:
www.scendraget.fi 
www.perfectmondaygroup.net


4.04.2022 / Sirpa Huusko

Medborgarinstitutet presenterar:
Bildkonst 1.-10.4.
Hantverk 12.-21.4.
Bildkonstskolan 23.-29.4.
Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt
Varmt välkomna!


1.04.2022 / Petra Louhimies


Byggarbetet med Horsbäcks vägunderfart i Raseborg på riksväg 25 inleds i april med anläggandet av byggplatsen och byggandet av tillfälliga trafikarrangemang.

I Horsbäck byggs en ny vägunderfart som en del av projektet Karis-Ekenäs gång- och cykelväg. Under fjolåret byggdes avsnittet mellan Karis och Horsbäck, ca 5 km färdigt. Nu färdigställs den sista sträckan av gång- och cykelvägen, ca 0,5 km, i samband med vägunderfartsprojektet.

Under den tid vägunderfarten byggs kommer trafiken att ledas via en tillfällig omfartsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Omfartsvägen tas i bruk i mitten av maj. Trafikanterna uppmanas att iakttaga stor försiktighet.

Projektet påbörjas i april och blir färdigt i augusti 2022. Kostnaderna för byggprojektet beräknas uppgå till 0,7 miljoner euro. Beställare är Raseborg stad och för projektet har staden beviljats statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom inom ramen för programmet för främjande av gång och cykling.

Entreprenör för projektet är A. Berglund Ab.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jan Gröndahl, tel. 019 289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi
Planeringsansvarig Henrik Westerlund, tel. 019 289 3868, henrik.westerlund@raseborg.fi.

Karta över området

Karta över området där underfarten byggs

1.04.2022 / Petra Louhimies

Skärgårdspolitiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (1981/494). Skärgårdslagen är ett bevis på att skärgårdens särförhållanden är identifierade och att de kräver särskilda åtgärder av både staten och kommunerna. Lagen är en viktig stöttepelare för skärgårdsbor och skärgårdsområden.

Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen har inletts. Syftet är att identifiera uppdateringsbehoven och lägga fram preliminära förslag till innehållet av de paragrafer som ska uppdateras. Skärgårdslagen är utfärdad 1981 och har inte uppdaterats systematiskt därefter. Omvärlden har förändrats väldigt mycket under de senaste fyrtio åren, vilket betyder att lagen måste uppdateras både lagtekniskt och innehållsligt. Det förberedande arbetet med att uppdatera lagen sker i samarbete med företrädare för olika statsförvaltningssektorer. En viktig del av arbetet är diskussionsmötena i de olika skärgårds- och insjöområdena och hörandet av skärgårdsborna med hjälp av denna enkät. En bedömning av uppdateringsbehoven blir klar före slutet av 2022.

Med enkäten vill ministeriet samla in skärgårdsbornas åsikter om lagens centrala innehållsliga teman: näringsverksamhet, tillgänglighet, tjänster, natur och miljö. I enkäten talas bara om skärgård, men begreppet omfattar också insjöområdena. Enkäten är öppen för alla. Svarstiden är till den 15 april 2022.

Ett stort tack redan på förhand för era värdefulla svar!

Mer information om det förberedande arbetet ges vid jord- och skogsbruksministeriet av Elina Auri, ledande sakkunnig, elina.auri@gov.fi, tfn. 0295 162 041 och Sami Tantarimäki, planerare, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn. 0295 162 330

Klicka här för att delta i enkäten!

31.03.2022 / Hanna Rönnblom

Nästa vecka har vi tema-vecka tillsammans med Mustion koulu. Temat är Vårt Svartå- Meidän Mustio. Alla klasser kommer att träffa motsvarande årskurs i Mustion koulu varje dag under veckan. Vi kommer att träffa åk 1-2 i deras skola, i vår skola eller ute i byn. Vi ska studera hus som finns i närheten av våra skolor. Här i Svartå har det funnits banker och olika butiker, t.o.m. en leksaksbutik! Vi ska fota byggnader och bygga dem i kartong. Vi ska skriva fakta som vi får veta om huset. Tillsammans med barnen från Mustio ska vi leka och ha samarbetsövningar för att lära känna varandra. Vi lär oss mera finska och de lär sig mera svenska. Det ska bli roligt! Vi är nyfikna på barnen i Mustio och ivriga då vi ska få leka på deras gård. Hur tror du att vår tema-vecka blir?

Askers är en ny byggnad i Svartå. Nästa vecka ska vi bekanta oss med äldre byggnader.


31.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stad ska under år 2022 genomföra en kampanj och upphandlar nu reklam- eller kommunikationsbyråtjänster för att planera, koordinera, genomföra och följa upp denna kampanj. Offertförfrågan, brandinghandbok och grafiska manual (endast på finska) hittas här nedan.

Anbudsförfrågan av tjänster för marknadsföringskampanj_Raseborg_3.2022

Ladda nerVisa

Raseborgs grafiska manual (på finska)

Ladda nerVisa

Raseborgs varumärkeshandbok 2022

Ladda nerVisa

31.03.2022 / Petra Louhimies

Arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer har gett en strejkvarning som också berör HUS. Strejken är planerad att börja 1.4.2022 kl. 6. På grund av strejken måste Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS avboka tider för icke-brådskande vård.

 • Om du har gett lov att skicka SMS, får du av HUS information om avbokningen via SMS.
 • Resten av patienterna ringer HUS till. Kom ihåg att också svara på samtal som kommer från okända nummer och att kontrollera din telefonsvarares meddelanden.

OBS! När strejken börjar kommer alla provtagningstider för screening av livmoderhalscancer annulleras.

HUS har samlat information om strejken på sin webbplats, klicka här!

Viktigt att notera är att också jourhjälpen 116 117 påverkas!

 • Under vårdarorganisationernas strejk vårdas endast patienter som kräver mycket brådskande vård på sjukhusens samjourer. Rusning väntas.
 • Jourhjälpen 116117:s återuppringningstjänst fungerar inte. I en nödsituation ska du söka dig direkt till jouren.
 • Under den egna hälsostationens öppettider får du hjälp av den egna hälsostationen.
 • Ring 112 vid livshotande nödsituationer. Man ska inte ringa nödcentralen i andra ärenden.

För Raseborgs stads del ökar trycket på primärvården markant i och med att specialsjukvården strejkar.

– Det ökade patientflödet fortsätter att öka för var dag som en eventuell strejk pågår. Inom primärvården kan dock inte skötas sådana patienter som är i behov av specialsjukvård. Raseborg har redan fullt på enheterna och personalresurserna är begränsade. Det påverkar primärvården och patientsäkerheten  mycket om det blir strejk, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Vi ber våra invånare följa med HUS information på hus.fi/sv/strejk och deras Facebook-sida!


17.03.2022 / Petra Louhimies

Mängden flyktingar från Ukraina tilltar dag för dag. Dagligen kommer 200 – 300 flyktingar till Finland som antingen är asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och registrerar sig hos myndigheterna.

Förutom denna mängd anländer ett stort antal som inte ännu har registrerat sig. De som registrerar sig
tas omhand av Migrationsverket, Migri, som också har huvudansvaret för ordnande av den service
flyktingarna behöver. Migri för diskussioner med kommunerna om hjälp och stöd i denna svåra
situation. Staden samarbetar med Migri och för en kontinuerlig dialog med myndigheten samtidigt som
man gör förberedelser att ta emot flyktingarna.
Många erbjuder sin hjälp att transportera flyktingarna till Finland men staden påpekar dock att det är
Migri som har huvudansvaret och koordinerar flyktingmottagandet i Finland och vid behov begär om
hjälp av kommunerna. Denna diskussion förs redan.
Staden kommer naturligtvis också att erbjuda coronavaccinering åt flyktingarna.
Eftersom det är främst kvinnor och barn samt äldre personer som kommit eller är på väg till Finland
förbereder sig också stadens skolor att ta emot barnen, vilket är ett sätt att normalisera barnens vardag.


Mera information fås vid behov av Raseborgs invandrartjänst för rådgivning och information.
Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert
tfn 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raseborg.fi


15.03.2022 / Petra Louhimies

Raseborgs stadsfullmäktige har den 14.3.2022 valt diplomaten, pol.mag. Petra Theman till stadsdirektör. Hon fick 24 röster av totalt 43. Theman tillträder sin tjänst när nuvarande stadsdirektören Ragnar Lundqvist går i pension i höst. Theman är för stunden anställd på Utrikesministeriet, där hon jobbar med jämställdhetsfrågor. Theman är skriven i Helsingfors, men bosatt i Kyrkslätt. 
 
Theman valdes av fyra de sökande som hade kommit vidare i rekryteringsprocessen. De övriga sökandena var: 

 • Barbara Heinonen från Pargas, häradsfogde i Åbo och före detta stadsdirektör i Mariehamn. Heinonen fick inga röster. 
 • Frank Hoverfelt från Ekenäs, vd för Raseborgs Energi. Hoverfelt fick 18 röster i valet. 
 • Robert Nyman från Esbo, kommundirektör i Ingå. Nyman fick en röst. 

Stadsdirektörstjänsten är en tidsbunden tjänst som till en början gäller för en femårsperiod, dock med en option om förlängning med ytterligare tre år. Ragnar Lundqvist har i höst skött stadsdirektörsjobbet i fem år, han inledde sitt jobb i Raseborg år 2017. 


15.03.2022 / Madeleine Lindholm

Att åldras – med minnen från ett äktenskap

Per-Erik Lönnfors’ bok Öppna Lådor fick sin början när han vågade öppna en fil på datorn som hustrun hade lämnat efter sig. Texterna hon skrivit visar sig bestå av episoder ur hennes liv – allt från barn- och ungdomen i New York till senare öden i Helsingfors och Finland. Per-Erik får genom berättelserna uppleva sin hustru Pearl på nytt, och blir bekant med sidor hos henne han aldrig förr känt till, och hennes liv inspirerar honom att också minnas sitt eget.

Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg diskuterar boken Öppna Lådor måndag 11 april 2022 kl. 18–19 i Ekenäs bibliotek. Välkommen med!

Arrangörer är Raseborgs stadsbibliotek och Bokkalaset.


14.03.2022 / Petra Louhimies

Planläggningsenheten i Raseborg hälsar Raseborgsborna välkomna till framtidsworkshoppar. Framtidsworkshopparna är en del av projektet Raseborg 2050, där planläggningsenheten i Raseborg utarbetar en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Workshoppens huvudsyfte är att samla insikter om hur invånarna vill att Raseborg ser ut i framtiden med fokus på boende, miljö, näringsliv och trafik.

Workshopsmetoden vi använder är en anpassad version av Sitras metod Framtidsfrekvensen. I metoden utmanar man bl.a. sina egna framtidsantaganden och föreställer sig alternativa framtider. Inga förhandskunskaper behövs för att delta. 

Workshopparna har plats för ett begränsat antal deltagare och de 20 första som anmäler sig till varje workshop ryms med. Worshopparna är tvåspråkiga. Vid tillfällena bjuds det på kaffe, te och salt tilltugg. Rådande coronarekommendationer och -restriktioner följs vid workshopparna.

Workshopparna ordnas enligt följande:

 • Pojo 6.4.2022 kl. 18–20.30
  • Plats: Festsal i Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4, Skuru
 • Tenala 19.4.2022 kl. 18–20.30
 • Svartå 27.4.2022 kl. 18–20.30
 • Snappertuna 2.5.2022 kl. 18–20.30
 • Bromarv 3.5.2022 kl. 18–20.30
 • Karis 10.5.2022 kl.18-20.30 (plats och anmälningslänk publiceras senare)
 • Ekenäs 18.5.2022 kl.18-20.30 (anmälningslänk publiceras senare)
  • Plats: Raseborgs stadsbibliotek i Ekenäs, rummet Svalan

Tidigare under vintern kunde raseborgarna delta i arbetet med utvecklingsbilden genom att besvara enkäten ”Visa på kartan”. Invånarna deltog flitigt i enkäten och man fick över 650 svar, vilket är ett fantastiskt resultat. Svaren analyseras under mars månad och de utnyttjas i arbetet med utvecklingsbilden för markanvändningen.

– Vi var positivt överraskade över invånarnas iver att besvara enkäten, säger stadsarkitekt Johanna Backas, som hoppas att entusiasmen fortsätter också i workshopparna. – Vi hoppas också att workshopparna blir roliga och inspirerande tillfällen, där vi tillsammans kan stärka tron på framtiden. 

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på stadens webbplats: raseborg.fi/raseborg2050.

Tilläggsinformation:

Johanna Backas, stadsarkitekt
019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Pontus Högström, markanvändningsplanerare
019-289 3844, pontus.hogstrom@raseborg.fi

Fr.o.m. 1.4.2022 Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)
019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi


7.03.2022 / Petra Louhimies

Situationen i Ukraina orsakar oro och både staden och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

För närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har räddningsverket lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Mer information på räddningsverkets sida här.

Klicka här för räddningsverkets infopaket!

Var finns allmänna skyddsrum?

På Västra Nylands område finns inga allmänna skyddsrum där invånare utan skyddsrum kunde skydda sig. Ifall man inte har en egen skyddsrumsplats är den primära åtgärden att söka skydd inomhus. Myndigheterna ger vid behov anvisningar om hur befolkningen skall agera. För att skydda befolkningen utan skyddsrumsplats kan också myndigheterna evakuera befolkningen från farozonen. Myndigheterna informerar om evakueringen av området är aktuellt.

Var finns mitt skyddsrum?

Skyddsrum finns vanligtvis i samband med större husbolag eller arbetsplatser och används då av personer som bor eller arbetar i dessa fastigheter. Det finns också skyddsrumsplatser i samband med offentliga utrymmen, såsom skolor och förskolor, där de också är avsedda för fastighetsanvändarnas behov.

I allmänhet ligger skyddsrummen i källaren, på marknivå eller som en del av separata byggnader, till exempel i samband med utomhusförråd.

Skyddsrummen är markerade med den internationellt erkända markeringen för befolkningsskydd, som är en blå triangel på ett orange botten. I mindre husbolag och i egnahemshus finns vanligtvis inga skyddsrum.

Jag har ingen information om mitt skyddsrum, var kan jag hitta information?

Det är möjligt att husbolaget/fastigheten inte har skyddsrum eller reserverade skyddsplatser i andra fastigheter. Flera fastigheter kan också ha ett gemensamt skyddsrum. Om situationen är oklar kan information om skyddsrum eller skyddsplatser säkrast hittas i fastighetens räddningsplan eller i fastighetens bygglovsdokument.

Fler svar på frågor angående skyddsrum hittar ni i räddningsverkets material, se länk ovan!


4.03.2022 / Petra Louhimies

Seminariet ordnas i Tytyri Upplevelsegruva tisdag 29.3 kl. 9.00-14.30.

Deltagarna i seminariet har en möjlighet att påverka innehållet i västra Nylands uppdaterade turismstrategi. Mer information om dagens program kommer inom kort.

Vi bjuder deltagarna på frukost och efter seminariet har man möjlighet att äta en god sopplunch (på egen bekostnad, 15 €, betalas på plats). Efter lunchen bjuder vi alla intresserade på en guidad rundvandring i gruvan.

Det lönar sig att klä sig varmt, temperaturen i gruvan håller sig kring +8C året om. Mötesutrymmet i Tytyrisalen är uppvärmt. Mer information om Tytyri Upplevelsegruva hittar du här – www.tytyrielamyskaivos.fi.

Anmälningar tas emot senast 22.3. Anmäl dig här.

Västra Nylands turismseminarium arrangeras av Novago och regionens kommuner Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Dagens program:

9.00 – 9.30 Frukost och nätverkande

9.30 – 12.30 Program (mer info om programmet fås inom kort)

12.30 – 13.30 Lunch till självkostnadspris

13.30 – 14.30 Guidad rundtur i Tytyri gruva

Vi ordnar avgiftsfri bussresa från hemkommunen till Lojo, tur-retur, ifall tillräckligt många anmäler sitt intresse.

Upplevelsegruvans adress är Schaktgatan 42. Man kan också komma till platsen med egen bil, på området finns parkering.

Evenemanget på Facebook


Novago Företagsutveckling Ab – Novago Yrityskehitys Oy – Novago Business Development Ltd


3.03.2022 / Sirpa Huusko

Produktifiering av kreativt arbete – kunnande inom konst- och kulturbranschen som tjänst

Webbinarium/Zoom-möte /

Konstnärer och aktörer inom det kreativa arbetet som bor och arbetar i Nyland!

Välkommen till webbinariet, där man mångsidigt går igenom frågor relaterade till produktifiering av det kreativa arbetet, såsom produkt- eller tjänsteutvecklingsförberedelser, verktyg och metoder, försäljning, varumärkesbyggande, skalning, paketering, prissättning, marknadsföring, samarbete samt specifika frågor om produktifiering av konst- och kulturbranschens tjänster.

Johanna Wahlbeck, företagare och tjänsteproduktutvecklare inom konst- och kulturbranschen, är utbildare och coach. Wahlbeck har lång erfarenhet och kunnande inom konst- och kulturbranschen. Som utbildare och coach är hon insatt i utveckling, försäljning och marknadsföring av tjänsteprodukter inom konstbranschen. Läs mer om utbildaren i slutet av texten.

Gemensam del och konsultering i smågrupper

Utbildningens föreläsningsdel är torsdagen 24.3 kl. 9–12. Föreläsningen innehåller små övningsuppgifter.

Dessutom kan du boka tid till en personlig konsultering. Konsulteringen hålls i Zoom i smågrupper eller som individuell konsultering. Grupper ordnas 24.3 med början kl. 12.30 och 25.3 med början kl. 16.30.

Utbildning är avgiftsfri. Språket är finska.

Anmäl dig senast tisdagen 15.3

Anmälan till utbildningen och smågrupperna ska göras i förväg senast tisdagen 15.3. De första 40 i anmälningsordningen får delta. Anmälan till konsulteringen är bindande.

Anmälningsformulär 

Plattformen Zoom används i utbildningen

Deltagare rekommenderas att ladda ner Zoom-appen på sina apparater och delta via den, inte via webbläsaren, för att kunna använda funktionerna i verktyget på ett mångsidigt sätt. Instruktioner för att använda Zoom finns t.ex. (på finska) på Yle Digitreenit.

Evenemangen ordnas av utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, som koordineras av Borgå stad. Centret för konstfrämjande är samarbetspartner.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Hurudana tjänster för persontrafik saknar du i Raseborg? Hur rör du dig? Vad skulle behövas för att du inte skulle använda bil mer? Det här är en del av de frågor som vi nu söker svar på i enkäten för persontrafikstjänster i Raseborg.

Användarundersökningen utförs och analyseras av Laureas masterstuderanden i service design. Undersökningen är en del av projektet Smart Countryside Mobility, där man strävar till att utveckla innovativa lösningar för persontrafiken i Raseborg.

Läs mer om Smart Coutryside Mobility -projektet i vår artikel.

Svara på enkäten här senast den 15.3.2022.


28.02.2022 / Petra Louhimies

Smart Countryside Mobility är yrkeshögskolornas Laureas och Metropolias samarbetsprojekt, som strävar till att förbättra möjligheterna att ta sig runt på glesbygdsområden i Nyland samt skapa nya möjligheter för affärsverksamhet. Raseborg valdes till projektets utvecklingsområde.

– Raseborg är geografiskt ett stort och mångsidigt område och därför intressant som utvecklingsmål i projektet. På området finns en stark kultur av samarbete, som Bromarvs premiering till Årets Nyländska By 2022 är ett bra exempel på, kommenterar projektets sakkunnighetsteam.

På bilden projektets sakkunnighetsteam. Från vänster: Raija Kaljunen, Eetu Rutanen, Jaakko Hannula, Anni Vainio ja Harri Miinin.

Raseborg stöder projektet

Raseborgs stad stöder Smart Countryside Mobility -projektet genom att dela bakgrundsmaterial, lokalkännedom och genom att stöda projektets kommunikation. Projektets resultat utnyttjas bl.a. i framtagningen av utvecklingsbilden för markanvändningen och i utvecklingen av kollektivtrafiken och turismen.

– Vi är väldigt glada att sakkunnighetsteamet valde just Raseborg som utvecklingsområde. Raseborg är på basen av arealen en av de största städerna i södra Finland och det är väldigt viktigt för både våra invånare och turister att utveckla persontrafiken på ett hållbart sätt, berättar turistchef Ville Vuorelma.

Servicekoncepten utvecklas i nätverk

Utvecklingen av tjänster för persontrafik på området påbörjas under våren 2022 tillsammans med invånare, företag, staden och föreningar. Projektet pågår sedan ända till sommaren 2023. I det första skedet undersöks vilka vanor invånare har då de tar sig runt på området och hur tillgängliga olika slags persontrafikstjänster är. På basen av undersökningsresultaten utvecklas sedan tjänster för persontrafiken tillsammans med olika aktörer i Raseborg. Projektet finansieras av EU och är en del av åtgärderna som gjorts pga. coronapandemin.

Tilläggsinformation

Harri Miinin, projektchef Metropolia
+358 40 576 8392, harri.miinin@metropolia.fi

Jaakko Hannula, projektchef Laurea
+358 504413563, jaakko.hannula@laurea.fi

Minttu Peuraniemi, markanvändningplanerare
019-289 3844, minttu.peuraniemi@raasepori.fi

Ville Vuorelma, turistchef
019-289 2012, ville.vuorelma@raasepori.fi


28.02.2022 / Petra Louhimies

Föreningar och småföretagare! Nu är det dags att anmäla sig!

Har du någon gång tänkt söka finansiering för något projekt men det verkar så krångligt så du har
låtit bli. Då är det här kanske något för dig! I projektskolan lär du dig bl.a. grunderna för hur man
skriver en projektplan, var man kan söka finansiering samt hur man berättar om resultatet. Allt på
ett enkelt och lättfattligt sätt. En bra plan är oftast grunden för ett bra projekt och gör det också
lättare att få finansiering.
Pomoväst arrangerar under år 2022 en Projektskola som är indelad i tre delar; Från idé till
projektplan, Projektfinansiering och Kommunikation. Därtill kommer projektkliniker, där du kan
få personliga råd gällande just ditt projekt.
Projektskolan är gratis och består av separata helheter, så man kan delta i en eller flera. Alla
tillställningar är tvåspråkiga, vi pratar det ena språket och diorna är på det andra språket, var och
en får prata sitt eget språk.

Del 1 – ”Från idé till projektplan” kl 17.30 – 20.30 (inkl. kaffepaus)

IngåTi 08.03.2022 Café Wilhelmsdal, Ola Westmans allé 1
Sjundeå Ons 09.03.2022 Fanjunkars, Fanjunkarsvägen 1 (vi pratar finska)
Kyrkslätt To 10.03.2022 Biblioteket Fyyri, rum Lonoks, Kyrktorget 1 (vi pratar finska)
Ekenäs Ti 15.03.2022 Restaurant Centro, Genvägen 8
Hangö Ons 16.03.2022 Brankis, Nycandergatan 8 ( vi pratar finska)


Anmäl dig senast en vecka före ifrågavarande tillfälle per e-post till
juha.rautalahti@pomovast.fi Mera information om Projektskolan finns på www.pomovast.fi eller fås
per telefon av projektledare Juha Rautalahti, tel 044-700 392022.02.2022 / Petra Louhimies

Svara på enketen och påverka!

Funderar du på hur de svenskspråkiga tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ordnas i framtiden? Social- och hälsovårdsreformen innebär att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 och samtidigt upphör samkommunerna Kårkullas och Etevas verksamhet. I projektet KEPA Nyland bereds omorganiseringen av både den finsk- och svenskspråkiga specialomsorgen i hela Nyland.

På vilket sätt borde tjänsterna ordnas i framtiden så att de svarar på din familjs behov? Vad är viktigt för dig och din familj? Nu kan du påverka framtidens specialomsorg genom att svara på en kort enkät som tar enbart några minuter att besvara.

Svara på enkäten senast 9.3 på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/56C968F352A6F743

Tack för ditt svar, din åsikt är viktig för oss!

Med vänlig hälsning,

Tiina Hannikainen
projektexpert, KEPA Uusimaa
tiina.hannikainen@espoo.fi


21.02.2022 / Sirpa Huusko

”Öppen för mirakel”

– en utställning av tre serier teckningar (2020-2021)

samt ca. 50 naturfotografier från Ekenäs (2011-2021).

Konstnär: Patrik Lemberg

Galleri Perspektivet är öppet må-on 10-19, to-fre 10-17, lö 10-14, sö stängt

Varmt välkomna!


18.02.2022 / Ida Ehrstedt
Tänk om-projektlogo. Utveckling av verksamhetskulturen, toimintakulttuurin kehittäminen

Målet med Tänk om-projektet är att utveckla verksamhetskulturen och öka trivseln i skolvardagen. Kunskap om tidiga insatser och förebyggande arbete stödjer och ökar välbefinnandet hos eleverna och personalen. Det är viktigt att rätt stödinsatser sätts in och att processerna kring detta arbete är tydliga. 

Tänk om består av en kombination av föreläsningar och verkstäder.

Hela skolans personal utbildas i: 

 • att jobba med det egna välbefinnandet
 • att bygga och förbättra relationer, både i skolan och med hemmen
 • att möta och stödja elever med utmanande beteende
 • att känna till olika neuropsykiatriska störningar
 • att jobba i expertgrupper och mångprofessionellt runt och med elever, samt med deras vårdnadshavare

Under verkstäderna behandlas föreläsningsmaterialet och personalen får fördjupa sig i temat. I verkstäderna får personalen råd och praktiska tips, samt utrymme att diskutera skolvardagen tillsammans med handledaren. För att skapa trygghet under verkstäderna, delas personalen in mindre grupper som under projektets gång har samma handledare.

Föreläsningarna och verkstäderna handleds av experter inom specialpedagogik, barn- och familjetjänster, neuropsykiatrisk coaching samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Pilotprojektet Tänk om pågår under 2021-2022. Åtta skolor deltar i projektet, varav fyra stycken ligger i Raseborg, en skola på Kimitoön, två skolor i Pargas och en skola i Hangö. Både svensk- och finskspråkiga skolor deltar.  Finansieringen av projektet står kommunerna och Undervisnings- och kultursministeriet för.

Är du intresserad av att höra mer om Tänk om-projektet eller vill du utveckla verksamhetskulturen i din skola?

Ta kontakt med Merja Koponen, ansvarig koordinator för Tänk om.

Det är möjligt att boka enskilda föreläsningar och verkstäder, föreläsningsserier om specifika teman eller ett skräddarsytt paket som passar er.

Merja Koponen, merja@mkoponen.fi

Tänk vidare,

Merja Koponen, projektkoordinator. Föreläsare och handledare
Ida Ehrstedt, pedagogisk utvecklare. Föreläsare och handledare
Maria Pörtfors, föreläsare och handledare
Kati Sell, föreläsare och handledare
Katja Väänänen, handledare
Eivor Aspholm-Lindqvist, handledare
Tuula Henriksson, handledare
Teija Larsson, handledare
Pia Sjöberg, handledare

Tänk om

(Verbi 1) Ajattele jos esim. asiat olisivat toisin, 2) Ajatella uusiksi)

Tänk om kehittää toimintakulttuuria ja sitä kautta lisää viihtyvyyttä sekä oppilaiden että kouluhenkilökunnan keskuudessa. Kouluhenkilökunnan kouluttaminen ja ohjaaminen ovat projektin keskeisiä toimintatapoja. Tämän lisäksi kiinnitetään huomiota tukikeinoihin ja niiden prosessien selkeyteen. Tänk om koostuu luentojen ja workshopien  yhdistelmästä.

Koko kouluhenkilökunta saa koulutusta:

 • Oman hyvinvoinnin tukemiseen
 • Oppilas- ja huoltajasuhteiden rakentamiseen ja parantamiseen
 • Haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja tukemiseen
 • Neuropsykiatristen häiriöiden tuntemukseen
 • Asiantuntijaryhmä- ja verkostotyön tekemiseen niin, että ne tukevat sekä oppilasta että huoltajia

Workshopien aikana käsitellään luennon teemoja syvemmin, henkilökunta saa ohjausta ja vinkkejä työhönsä. Jokaisella ryhmällä on oma ohjaaja, joka tuo turvallisuutta keskusteluihin.

Työryhmä, joka luennoi ja ohjaa pienryhmäkeskusteluita koostuu asiantuntijoista, joilla on pitkä kokemus erityispedagogiikasta, lastensuojelusta ja nuorisotyöstä, lasten- ja nuorisopsykiatriasta sekä neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Pilottiprojektissa koulut saavat kuusi luentokokonaisuutta, joista osa on läsnäololuentoja, osa toimitetaan linkkeinä kouluhenkilökunnalle. Luentoa seuraavana kuukautena kokoontuvat workshopit.

Kouluhenkilökunta on kokenut luennot ajatuksia herättävinä. Workshopit ovat olleet kouluhenkilökunnalle tapahtuma, jossa voi reflektoida omaa työntekoaan ja puhua työstä kollegoiden kanssa. 

Tänk om-projekti on vuosina 2021-2022 toteutuva pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on lisätä kouluhyvinvointia ja viihtyvyyttä kouluissa. Projektia hallinnoi Raaseporin kaupunki, muut mukana olevat kunnat ovat Hanko, Kemiö ja Parainen. Projektiin osallistuu kahdeksan koulua, joista neljä sijaitsee Raaseporissa. Koska mukana olevat kunnat ovat kaksikielisiä, on projekti myös kaksikielinen. Kaksi mukana olevista kouluista on suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä. Projektin rahoittajina toimivat mukana olevat kunnat sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää Tänk om-projektista tai haluaisitko kehittää toimintakulttuuria myös omassa koulussasi?  

Ota yhteyttä Tänk omin vastaavaan projektikoordinaattoriin Merja Koposeen.
Tänk omia on mahdollista saada yksittäisinä luentoina ja workshopeina, luentosarjoina tietyistä teemoista ja tarvittaessa räätälöimme paketin, joka sopii juuri teidän koululle. 

Merja Koponen, merja@mkoponen.fi

Mahdollisuuksia ajatellen,

Merja Koponen, vastaava projektikoordinaattori. Luennoija ja workshop-ohjaaja.
Ida Ehrstedt, pedagoginen kehittäjä. Luennoija ja workshop-ohjaaja.
Maria Pörtfors, luennoija ja workshop-ohjaaja
Kati Sell, luennoija ja workshop-ohjaaja.
Katja Väänänen, luennoija ja workshop-ohjaaja
Eivor Aspholm-Lindqvist, workshop-ohjaaja
Tuula Henriksson, workshop-ohjaaja
Teija Larsson, workshop-ohjaaja
Pia Sjöberg, workshop-ohjaaja


14.02.2022 / Essi Gruborovics

Helle-biblioteken har nu enligt kundernas önskan tagit i bruk möjligheten att betala avgifter på nätet. Man kan också i fortsättningen betala i bibliotekets kundservice. 

Då man vill göra en nätbetalning loggar man in i sina egna uppgifter i nätbiblioteket helle.finna.fi. Under fliken Avgifter finns en utredning över obetalda avgifter och en ingång till betalningstjänsten. Man kan betala med MobilePay, nätbankskoder eller kreditkort. För att kunna göra en nätbetalning krävs att man har en e-postadress i sina kunduppgifter. 

Alla nätbetalningar styrs först till Borgå stad och fördelas senare till de olika Helle-kommunerna. 

Alla avgifter måste betalas på en gång. Minimiavgift​en för nätbetalning är 2€. Summor mindre än 2€ måste betalas i ett Helle-bibliotek.  

Mer information: Seija Kivelä, 040 489 5775, seija.kivela@porvoo.fi


10.02.2022 / Cynthia Moed-Ring

Västra Nylands vatten och miljö rf LUVY ordnar Kustvattenkvällar i mars, i samarbete med kustkommunerna Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, för kommuninvånarna och stugägare. Evenemangen är webbinarier och de ordnas via Teams (man kan delta i evenemanget via datorns webbläsare). Under kvällarna hör du vad som är aktuellt inom vattenskyddet på den egna orten. 

LUVY har berett restaureringsplaner för pilotobjekt, som valts tillsammans med kustkommunerna: Tavastfjärden i Kyrkslätt, Pickalaviken i Sjundeå, Kyrkfjärden i Ingå och Dragsviksfjärden i Raseborg.  

Under webbinarierna presenterar vi den aktuella restaureringsplanen för den berörda orten samt de utförda undersökningarna och möjliga åtgärder.   

Vi berättar också preliminära resultat från den kartbaserade kustenkäten. Enkäten är öppen ännu fram till 27.3 på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip. Du kan alltså ännu delta i enkäten! Målet är att hitta nya restaureringsobjekt, som har blivit mindre uppmärksammade och som väcker oro hos kommuninvånarna, stugägarna eller hos andra områdets användare.  

Åtgärderna inom avrinningsområdet bereds och planeras tillsammans  med markägarna. Vi kartlägger också, om det finns nya jordbrukare eller markägare, som är intresserade av vattenskyddsåtgärder på sin mark. Om du drömmer om en egen våtmark eller grubblar över huruvida tvåstegsdiken skulle lämpa sig på dina marker, kom med och lyssna! 

Evenemangens längd: 1,5h. Programmets innehåll specificeras ännu i februari.  

Kyrkslätt ti 8.3. kl 16:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Tavastfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Dessutom hör vi jordbrukarnas taltur samt restaureringsåtgärder av Virho ry.    

Ingå to 10.3. kl 17:30
LUVY presenterar huvudpunkterna i Kyrkfkärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Därtill hör vi ännu om vattenskyddsanläggningar som WWF verkställt. 

Raseborg ti 15.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Dragsviksfjärdens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Efter detta hör vi om Raseborgsån-projektet.

Anmälningsblanketten till webbinariet finns på LUVY:s webbsida, via denna länk.

Sjundeå to 17.3. kl 17:00
LUVY presenterar huvudpunkterna i Pickalavikens restaureringsplan och resultat från kartenkäten. Evenemanget avslutas med presentationer av Kustvatten- och Sjundeåån- projekten.    

Kommunernas miljövårdschefer medverkar i evenemangen.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.  

Tilläggsuppgifter: 
Henna Björkqvist 
projektarbetare
LUVY
henna.bjorkqvist(at)luvy.fi
045 7884 2810


10.02.2022 / Petra Louhimies

Har du någon gång funderat på hur Raseborg kommer att se ut om trettio år? Hur kommer miljön att se ut? Hur vill du eller dina barn bo i Raseborg i framtiden? Hur tror du att trafiken fungerar? Bland annat dessa frågor kommer Raseborgs planläggningsenhet fundera på i projektet Raseborg 2050.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen

I Raseborg 2050 projektet utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen i Raseborg för år 2050. Utvecklingsbilden byggs upp på basen av olika scenarier om framtidens samhälle med särskild vikt på trafik, näringsliv, boende och miljö. Slutresultatet är en kartpresentation som beskriver stadens framtidsvision för markanvändningen.

Utvecklingsbilden stöder generalplaneringen i staden, men den saknar rättsverkningar. Det här betyder att den inte har någon ”laglig” styrande effekt på t.ex. generalplanläggningen, detaljplanläggningen eller tillståndsprocesserna.

– Att skapa en utvecklingsbild är väldigt viktigt för oss eftersom det hjälper oss att få en bild av hur människor vill att staden ska se ut i framtiden. Det är också lättare för oss att jobba långsiktig och konsekvent med markanvändningsplaneringen när vi har en tydlig och inspirerande framtidsvision, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Raseborgs planläggningsenhet satsar på delaktighet

Under våren 2022 har invånare möjlighet att delta i arbetet kring utvecklingsbilden både genom att svara på en kartenkät, och genom att delta i framtidsworkshoppar. Från alla insikter formas sedan olika scenarier som man bekanta sig och kommentera senare mot hösten.

– Det här är första gången vi har möjlighet att göra ett så här omfattande delaktighetsarbete. Det känns roligt att kunna inkludera invånarna och andra intresserade ännu mer i stadsplaneringen på en strategisk nivå, berättar stadsarkitekt Johanna Backas.

Även specialmålgrupper som företagare och barn kommer att involveras i arbetet. Efter delaktighetsskedet går planläggningsenheten in med sitt kunnande och gör konsekvensanalyser. Den slutliga utvecklingsbilden förväntas bli klar sommaren 2023.

Visa på kartan -enkäten

Redan nu kan invånare i Raseborg vara med och delta i arbetet kring utvecklingsbilden. Under tiden 10.2-10.3.2022 samlar vi insikter om raseborgarnas vardagsrutter och viktiga platser via Visa på kartan -enkäten. I enkäten kan man också berätta om vilka rutter eller platser som man anser att borde utvecklas i framtiden.

Mer information om projektet och hur man kan delta hittar du på sidan raseborg.fi/raseborg2050.

Länk till Visa på kartan -enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/6u9alv2rxl2v

Tilläggsinformation

Johanna Backas, stadsarkitekt

019-289 3843, johanna.backas@raseborg.fi

Julia Ingo, koordinator (delaktighet & kommunikation)

019-289 2015, julia.ingo@raseborg.fi

Pontus Högström, markanvändningsplanerare

019-289 3844, pontus.hogstrom@raseborg.fi


7.02.2022 / Hanna Rönnblom

Vi har inte bloggat på en tid eftersom många varit borta från skolan. Det har varit mycket Corona-smitta i vår skola. Coronan är tråkig och det var inte roligt att vara sjuk. Corona-testet kändes konstigt och obehagligt. Det var bra då vi fick träffa vår lärare på distans så att vi fick hjälp med våra skoluppgifter. Vi vill att Coronan ska försvinna från hela världen! Nästa höst då vi börjar i Askers hoppas vi verkligen att Coronan är borta. Tror du att Coronan är borta på hösten?

Vi hoppas få vara utan Corona då vi börjar i Askers.

4.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Raseborgs stad har under det pågående läsåret drivit Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som är ett projekt under undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är riktat till grundskoleelever och 235 kommuner runt om i landet deltar. Raseborg kommer att anhålla om bidrag från ministeriet också för kommande läsår.

Vi söker nu nya hobbyarrangörer och -aktörer, för att kunna erbjuda barn och unga i Raseborg en så bred palett av olika hobbyverksamheter som möjligt.

Vad då Finlandsmodellen?

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskemål om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Hur har det kommit igång i Raseborg?

I Raseborg är 57 klubbar igång för tillfället. I februari kommer ytterligare 10-20 klubbar att köra igång. I dessa klubbar deltar regelbundet ca 700 barn och unga i avgiftsfri hobbyverksamhet, som de själv önskat och röstat fram. I Raseborg har tio olika lokala hobbyaktörer varit med och möjliggjort verksamheten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan den lokala styrgruppen, projektkoordinatorn, arrangörerna och skolorna.

Nya arrangörer sökes

Ordnar ni en hobbyverksamhet, som ni skulle vilja erbjuda som ett alternativ för barn och unga i Raseborg? Tag i sådana fall kontakt med Raseborgs koordinator för projektet, Isak Vilander, senast den 11.2.2022. Kontakt via e-post: isak.vilander@raseborg.fi . Under början av mars 2022 kommer eleverna att rösta om vilka hobbyn de vill att skall arrangeras i skolorna läsåret 2022-23.


3.02.2022 / Anne-Marie Ekholm

Till våra drop-in grupper behöver man inte anmäla sig. Man kommer bara på plats och betalar 2€/ gång + inträde. 

Drop-in
motionsgrupper våren 2022

MåndagTisdag Torsdag
Rumpa-Mage-Lår
kl. 18.40-19.40

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Frisk rygg
kl. 10.15-11.00

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Lavis®
kl. 10.30-11.15
Ekenäs bollhall
Kroppsvård 30 min + Mindfullness 15 min
kl. 19.45-20.30

Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Festivo
kl. 17.00-17.45

Raseborgsvägen 5
Lavis®
kl. 13.00-13.45
Karis Alexia House 3:e våningen
Cirkelträning utomhus
kl. 17.30-18.30

v. 18 (2.5.2022)
Ekenäs Skepparträdgården
Eget underlag med!
Funktionell träning
kl. 17.50-18.50

Raseborgsvägen 5
Eget underlag med!
FasciaMethod®
kl. 13.50-14.50
Karis Alexia House 3:e våningen
Eget underlag med!
Cirkelträning utomhus
kl. 18.40-19.40

v. 18 (2.5.2022)
Karis pumpviken
Eget underlag med!
FasciaMethod®
kl. 19.00-20.00
Raseborgsvägen 5
Eget underlag med!

Drop-in
vattengymnastik våren 2022

Ekenäs simhall, 2€/ gång + inträde

Börjar v. 6 (8.2.2022)

TisdagOnsdag Torsdag Fredag
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 16.15-16.45

Börjar v. 13 (29.3.2022)
Vattengymnastik, terapi
kl. 11.15-11.45
Vattengymnastik, terapi
kl. 18.30-19.00
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 12.00-12.30
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 19.00-19.30
Djupvattengymnastik B.1-3
kl. 12.00-12.30

1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Rekommendation om att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 • Fortfarande bör man följa de allmänna rekommendationerna gällande förhindrandet av smittspridning; håll avstånd och tvätta händer.
 • Besök idrottens utrymmen endast om du är symtomfri.
 • Vi begränsar besökarantalet i simhallen. Coronapass krävs ej.  

1.02.2022 / Anne-Marie Ekholm
 • Simskolornas klockslag kommer att justeras lite, de anmälda får e-post under dagen. 
 • De grupper som har anmälan börjar enligt schemat. Kom ihåg att inhibera din plats om du inte kommer att delta. 
 • Alla drop-in timmar börjar från och med måndag enligt schemat. Detta gäller både gruppträning och vattengymnastik. 

Mera  information om grupperna och tidtabellerna kommer inom de närmaste dagarna.

Information till besökare i simhallen och konditionssalen samt i ledd verksamhet.

 • Rekommendation om att använda munskydd i allmänna utrymmen.
 • Fortfarande bör man följa de allmänna rekommendationerna gällande förhindrandet av smittspridning; håll avstånd och tvätta händer.
 • Besök idrottens utrymmen endast om du är symtomfri.
 • Vi begränsar besökarantalet i simhallen. Coronapass krävs ej.  


19.01.2022 / Petra Louhimies

Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden; är den livlig, trygg eller originell?

Regionstäderna, ett nätverk som beståd av 57 regionstäder genomför tillsammans en undersökning för att utreda hur kända de är, sin image och sin attraktionskraft. Regionstäder är centralorter eller bildar par med ett annat centrum inom sin ekonomiska region och sitt serviceområde. Enkäten genomförs under perioden januari–februari.

Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i närheten av Raseborg. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.

Klicka här för att delta!

Undersökningen ska hjälpa regionstäderna att utveckla sin image och attraktionskraft och därmed sin livskraft. Innehållet i undersökningen följer i stor utsträckning tidigare undersökningar om attraktionskraft, med extrafrågor för att kartlägga svarslämnarens syn på hur pandemin påverkat regionstädernas attraktivitet som möjliga ställen att bo i.

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft gjordes senast våren 2019 och den som nu inleds är en uppföljare till den. Undersökningen har beställts inom nätverket för regionstäder och utförs av Innolink.

Tilläggsinformation ges av:

Tekniska frågor som gäller undersökningen, undersökningsansvariga
Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200

Tilläggsinformation om undersökningen
Essi Ratia, koordinering nätverket för regionstäder, Kommunförbundet, essi.ratia@kuntaliitto.fi


17.01.2022 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 24.1 – 6.2.2022, ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.


Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.


Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ladda nerVisa

14.01.2022 / Hanna Rönnblom

På Askers gård finns redan en stor klätterställning. Vi tycker den ser ut som ett slott. På gården finns också drakar man kan gunga på och vanlig gungor. Det finns ett staket som går runt gården. Det byggs ett uteförråd. Askers börjar se färdigt ut utanpå, men det är inte färdigt inne. Askers ser fint ut. Det liknar ett vanligt hus som man bor i. Här på gamla skolans gård har vi nu ett flak. Dit samlas söndriga och oanvändbara saker från vinden och källaren. Hela huset ska tömmas då vi flyttar. Hur tycker du att det börjar se ut i Askers?

Fina saker på gården i Askers.17.12.2021 / Tobias Björklund

Staden Raseborg anställer sommaren 2022 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, kanslist, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2006 eller tidigare.

Lönen för studerande vid högskolor och yrkeshögskolor är 1 750 €/månad, för studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier 1 500 €/månad och för övriga ungdomar 1 350 €/månad.

Alla ansökningar om sommararbete skall göras elektroniskt. Söktiden pågår till 10.3.2022 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/402218?lang=sv_SE&portal=rekryse&ref=qvhs8ftw5qyr

Mera information ger personalchef Johan Nylund, careers@raseborg.fi  019-289 2030


14.12.2021 / Petra Louhimies

Den 23 november ägde Företagarna i Raseborgs ordinarie höstmöte i Fiskars Hotell Tegels
mötesrum, varefter föreninges medlemmar hade en trevlig fest på restaurangen Wärssy.

Henna Ljung valdes att förlänga sitt ordförandeskap för år 2022. Samtidigt beslutade mötet att styrelsen fortsätter med samma sammansättning som 2021,
med hänvisning till corona-året, då de inte var möjligt att aktivt bedriva föreningsarbete.
“Nu har styrelsenmedlemmarna en förståelse för föreningens årsklocka och nästa år kan vi
direkt börja med en ny drive!”

Nick Victorzon, Peik Victorzon, Henna Ljung, Mari Pylväläinen. Foto: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy

Som viceordförande fortsätter styrelsemedlem Mats Grönblom. Mari Pylväläinen från
Mariens Oy, Sebastian Laxell från Laxell Consulting Oy, Anders Helle från Multifoto Oy
fortsätter som styrelsemedlemmar samt som kassör forsätter Christer Forsskåhl.
Vid behov kommer Raseborgs stads utvecklingschef Jennifer Gammals och Novagos
Alexandra Stoor delta i styrelsemöten som represetanter.
Henna Ljung har suttit i Företagarna i Raseborgs styrelse tre år som viceordförande och
kommer nu att tillträda den andra mandatperiod som otdförande. Henna har deltagit / deltar
aktivt i de evenemang och utbildningar som ordnas av Nylands och Finlands företagarna.

“Samarbetsnätverket över regionala gränser är en del av vår strategi för nästa år. Vi har
samlat en aktiv ordförandegrupp från Västra Nylands företagarföreningar och planerar
samarbete över kommungränserna. Ett bra exempel på detta är att vi kan bjuda in
svenskspråkiga medlemmar från närliggande föreningar till våra svenska evenemang och
vice versa. Samarbete över kommungränserna hjälper oss att hitta god praxis i
grannkommuner.

Anders Helle, Mari Pylväläinen, Mats Grönblom, Henna Ljung, Christer Forsskåhl, Sebastian Laxell.
Foto: Johan Ljungqvist
/ Multifoto Oy

Vi välkomnar nya företagare till vår förening, inte att förglömma våra nuvarande medlemmar.
Alla företagare är viktiga för oss, oavsett ålder och storlek på företaget. Som lokal förening
kan vi erbjuda våra medlemsföretagar nätverksevenemang samt expertdiskussioner med
stadens tjänstemän.
I nästa års verksamhetsplan ingår även de populära Breakfast klubbarna och After Work,
som vi kommer att ordna mef våra medlemsföretag varje månad.” Öppnar Henna Ljung
planer för det kommande året.

Styrelsen överraskade det lokala företaget med ett diplom.


Henna Ljung har varit företagare i Ekenäs centrum de senaste sex åren: “styrelsearbete ger
mig en bra motvikt till en ensamföretagarens vardag och under dessa år har jag fått många
nya kontakter både i Raseborg och i hela Nyland. Vi kommer att gå positivt fram till
superåret 2022 och för företagarna tillsammans framåt!”
Styrelsen överraskade det lokala företaget med ett diplom.
I december samlades styrelsemedlemmarna på pizzerian YLP! för en gemensam kväll, där
2021 packades in och 2022 öppnades en aning. Samtidigt delade styrelsen för YLP!-
företagarna Nick och Peik Victorson diplomet “Satte Raseborg på kartan 2021”.

Nick ja Peik Victorzon. Foto: Johan Ljungqvist / Multifoto Oy

YLP! är känt över hela Finland och har bokstavligen placerat Raseborg på gastronomikartan. YLP! Your
Local Pizzas goda pizzor är gjorda av lokala säsongbetonade råvaror och restaurangen är
den första “zero waste”- restaurang i Skandinavien.
“Välkommen att besöka YLP! Och alla andra företag i Raseborg!” säger Företagarna i
Raseborgs styrelse.


9.12.2021 / Hanna Rönnblom

Idag träffas vuxna för att diskutera vilken typ av it-utrustning som skaffas till Askers. Vi har idag lärt oss att it är en förkortning av informationsteknologi. Det använder vi oss redan mycket av i årskurs 2. Vi jobbar dagligen med lärplatta och lär oss att använda den till olika saker. Vi spelar inlärningsspel, fotar, kodar och gör tankekartor. Vi har digitala portfolion och skriver olika typer av texter. Vi tittar på bilder och filmer av vilka vi lär oss saker. Dessutom kan vi själva skapa bilder och filmer.

I klassrummet behövs förutom lärplattor större skärmar som lärarna kan använda då de undervisar. Det behövs också ett fungerande internet. Det är viktigt att lärarna är bra på it och att de kan lära ut det åt oss. Vad tycker du att skolan ska lära oss om informationsteknologi?

I årskurs 2 jobbar vi dagligen med lärplatta.

8.12.2021 / Petra Louhimies

Det är igen dags att nominera kandidater för årets Raseborgspriser! Priserna delas ut vid en prisceremoni i början av år 2022. Genom priserna uppmärksammar staden en person, förening eller organisation, som gjort en prestation eller gärning utöver det vanliga.

I år delar staden ut:

 • ett kulturpris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden,
 • ett idrottspris vars mottagare väljs av kultur- och fritidsnämnden
 • ett ungdomspris vars mottagare väljs av ungdomsfullmäktige
 • ett miljöpris vars mottagare väljs av stadsutvecklingssektionen samt
 • utnämningen Årets raseborgare som invånarna får rösta om i början av året 2022.

Invånarna har nu möjlighet att nominera kandidater till alla kategorier genom att skicka in förslag via följande adress: https://www.lyyti.fi/questions/528214cd68, senast den 20.12.2021.

Klicka här för kandidatnominering!

Kultur- och fritidsnämnden delar också ut stipendier för årets idrottsprestationer. Stipendierna delas ut enligt vissa principer, läs mer här.


8.12.2021 / Anne-Marie Ekholm

Det har blivit dags att skicka in förslag på årets idrottsprestationer 2021.

Dokumentet visar vilka principer som gäller och med denna länk kan man nominera idrottare eller lag. Länken stängs 20.12.2021.

principer för beviljande av idrottsstipendier

Ladda nerVisa

3.12.2021 / Hanna Rönnblom

Då vi flyttar till Askers kommer förskolan att vara en hel del med oss i skolan. Det är spännande. Då får de som har syskon eller vänner i förskolan träffa dem ofta. Förskolebarnen kommer att lära sig mycket och sen då de börjar skolan kan de redan en hel del. Skolbarnen kan jobba tillsammans med förskolebarnen och hjälpa dem. De lär sig skolans regler och många nya saker. Då förskolebarnen tittar hur skolbarnen jobbar lär de sig hur man är i skolan. De förstår hur det är att gå i skola. Förskolebarnen får annorlunda uppgifter än skolbarnen. De orkar inte jobba lika långa stunder och de kanske inte ännu kan läsa, skriva eller räkna. Vi ska lära och hjälpa förskolebarnen. Hur tror du det kommer att bli då förskolebarnen är oftare med årskurs 1 och 2?

Förskolebarnen är redan detta läsår med åk 1-2 en gång i veckan.


3.12.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs äldreservice genomför årliga undersökningar om kvaliteten och tillräckligheten i tjänsterna för kunder/boende, anhöriga och personal. Undersökningen bygger på äldreservicelagen och dess resultat används i utvecklandet av äldreservicen. Frågeformulären kan besvaras fram till 19.12.2021Länkarna till de elektroniska undersökningarna finns nedan:

Länkar kommer att skickas till personalen via e-post

Tack för Ditt svar!


2.12.2021 / Petra Louhimies

Företagare,

Välkommen till Västra Nylands online Företagsträff ons 8.12.2021, kl. 16.30  20.30

Online (GoToMeeting & Businessmaker -platform)

Här kan du hitta dina framtida partners och kunder och skapa ett nätverk för att stödja din verksamhet!

Under företagsträffen kan du på ett professionellt, men samtidigt lite lättsamt sätt, speed-dejta andra företagare. Företagsträffen är riktad till företagare som är verksamma inom västra Nyland, oberoende av bransch eller företagsstorlek. Även läroanstalter, kommuner, föreningar och nygrundade företag, eller företag som verkar i grannkommunerna är varmt välkomna med på Företagsträffarna.

Registrera dig senast 8.12.2021 kl 14.00.

Klicka här för att registrera dig!

Evenemanget ordnas helt och hållet på distans. GoToMeeting anslutningen är öppen under hela evenemanget. Där kan du kan presentera din företagsverksamhet och nätverka även då när du inte har andra inbokade träffar. Du får din GoToMeeting-inloggningslänk till din e-post innan evenemanget börjar.

Om du ännu tverkar, här är fördelarna med evenemanget:

+ Ett ekologiskt, smittofritt och effektivt sätt att nätverka över nätet

+ Du träffar nya potentiella kunder och samarbetspartners

+ Du får en chans att öva dig på försäljning av dig och din verksamhet

+ Du har en ypperlig chans att dela tankar med liksinnade kolleger

Ännu hinner du anmäla dig och boka träffar!

VI SES PÅ FÖRETAGSTRÄFFEN!


26.11.2021 / Hanna Rönnblom

De vuxna som kommer att jobba tillsammans i Askers träffades i veckan för att fundera på hur de ska få alla barn och vuxna att trivas i Askers. Vi har funderat på hur en bra lärare är och hur den kan få oss att trivas. Det viktigaste är att lärare är snälla och inte skriker. En bra lärare hjälper alla och ser till att det är arbetsro, samt att alla barn är snälla mot varandra. Men, barnen har också själva ansvar för att ge arbetsro och vara snälla. Det ska både lärare och föräldrar lära dem. En bra lärare lär ut nya saker och sedan får vi jobba med dem på olika sätt. Vi kan lära oss genom att läsa och att skriva, både för hand och på pekplatta. Vi kan räkna i boken, på pekplatta, i spel och på olika papper. Vi kan också fota och filma olika saker t.ex. i naturen och trafiken, titta på film, göra tankekartor, lyssna på musik och rita.

Hurdan tycker du att en bra lärare är?


22.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Förhandsanmälningar till ledd verksamhet våren 2022 sker fr.o.m. torsdagen den 9.12 kl. 13.00 via länkarna nedan (publiceras 2.12) eller per telefon 019 289 2191; 019 289 2192 eller 019 289 2194.

Vårens kursutbud publiceras 2.12.


19.11.2021 / Sebastian Berg

Barnens dag firas i alla Raseborgs stads skolor och daghem idag, fredagen den 19.11. Firandet sker i år genom en gemensam videohälsning som elever på årskurs 5 i stadens skolor fått ta del av. Här publiceras en kortversion av barnens hälsningar. Stadsdirektören Ragnar Lundqvist har också skickat en hälsning till barnen. Den hälsningen kan ses av alla på stadens Youtubekanal. Daghem och skolor flaggar idag för att uppmärksamma Barnkonventionens dag, som officiellt uppmärksammas imorgon, 20.11.2021 i hela världen.

Videohälsning från eleverna i åk5 i Raseborgs stads skolor.
Stadsdirektören Ragnar Lungqvist videohälsning till alla barn och ungdomar i Raseborg


19.11.2021 / Petra Louhimies

Hurdant är fritidsboende i Raseborg? Raseborgs planläggningsenhet vill höra din åsikt och du kan hjälpa till genom att besvara enkäten. Du hör till målgruppen om du har en andra bostad, en fritidsbostad eller en sommarstuga i Raseborg. Din hemkommun spelar ingen roll, det vill säga även raseborgare får besvara enkäten, ifall du har en fritidsbostad i Raseborg!

Enkäten är öppen fram till 5.12.2021. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Bland dem som lämnar in sina kontaktuppgifter lottas ut ett gåvokort på 50 € till en dagligvaruhandel i Raseborg.

Klicka här och besvara enkäten!

Utredningen över fritidsboende är en del av markanvändningens utvecklingsbild. Målåret är 2050 och utvecklingsbilden utarbetas under åren 2021-2023. Utvecklingsbilden utarbetas i växelverkan med invånare och aktörer i Raseborg. Mer information om markanvändningens utvecklingsbild kommer att publiceras vid årsskiftet. Det lönar sig alltså att följa med på våra hemsidor!

Tilläggsuppgifter ges av: stadsarkitekt Johanna Backas; 019 289 3843.


18.11.2021 / Hanna Rönnblom

Vi börjar i Askers på hösten då vi går i trean. I Askers kommer vi att vara en hel del med eleverna från Mustion koulu. Då vi har lektioner i finska kan elever från Mustio vara med och lära oss finska. Och då de har lektioner i svenska kan vi lära dem. Vi kan vara tillsammans på gymnastiken eller åka till simhallen samtidigt. Vi kan delvis ha gemensamma musik-, bildkonst- och slöjdlektioner. Tema-dagar med olika innehåll, som t.ex. matematik, skulle vara roliga att dela med Mustion koulu. Då kunde vi ha utelekar, tipsrundor, pyssel och spel. Det känns kiva, roligt och spännande att vi snart får träffa nya barn och får nya kompisar. Har du bra idéer för vad Svartå skola och Mustion koulu kunde göra tillsammans?

I Askers finns det möjlighet för rikligt samarbete över språkgränserna.


16.11.2021 / Cynthia Moed-Ring

Avfallsbolaget Rosk’n Roll börjar samla in avlagda textilier med start den 15 november 2021. Till en början samlas avlagda textilier in på vissa avfallsstationer samt på några verksamhetsställen som drivs av utomstående samarbetspartner. De insamlade textilierna förädlas till returfiber.


Rosk’n Roll startar upp insamlingen av avlagda textilier på fem orter: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Lojo och Vichtis. I inledningsfasen kan privatpersoner avgiftsfritt hämta avlagda kläder och hemtextilier till Lovisa avfallsstation och till Goodwills donationsställe i Lovisa, till Domargård avfallscentral i Borgå och till Goodwill-butiken i Borgå, till Ekenäs avfallsstation och till Emmaus Westerviks loppmarknad i Raseborg, till Munka avfallscentral i Lojo samt till Vichtis avfallsstation samt till återvinningcentralen Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela.
Rosk’n Roll utökar insamlingsställena under de närmaste åren. Antalet insamlingsplatser och deras placering hittas på webbplatsen rosknroll.fi/avlagdatextilier.


Oanvändbart, rent och torrt
Slutstlitna kläder och hemtextilier från privathushåll hör till insamlingen för avlagda textilier.
“Tumregeln är att rena, torra och slutslitna, det vill säga oanvändbara klädesplagg och hemtextilier, klassas som avlagda textilier”, säger projektplanerare Marika Makkonen på Rosk’n Roll.
Till insamlingen får man ändå inte hämta exempelvis underkläder, strumpor, skor, täcken eller mattor och inte heller fuktiga, mögliga eller starkt luktande textilier. Textilier som innehåller skadedjur får inte heller sättas i insamlingskärlen. Dessa är blandavfall.
“Ifall insamlingsställena för avlagda textilier ännu inte finns på rimligt avstånd, så kan oanvändbara textilier fortsättningsvis sättas i insamlingskärlet för blandavfall. Därifrån fraktas de till avfallskraftverk och återvinns som energi”, tillägger Makkonen.

Till insamlingen för avlagda textilier hör slutslitna kläder och hemtextilier. Kläder och hemtextilier som fortfarande går att använda kan man skänka till välgörenhetsorganisationer eller sälja på loppmarknad.


Slutslitet blir returfiber
De avlagda textilierna sorteras enligt kvalitet hos våra samarbetspartner. Oanvändbara produkter slussas vidare till Sydvästra Finlands avfallsservice nya anläggning i Pemar, där textilierna bearbetas och förvandlas till returråvara. Av de återvunna fibrerna kan man tillverka exempelvis garn, olika fibertygsmaterial, isoleringar, akustikskivor och filterdukar samt kompositmaterial. Nya användningsändamål för fibrerna söks hela tiden.
Användbart material, som kan användas som sådant, riktas tillbaka till textilindustrin eller till nyproduktion via småföretagare.
“Ifall kläder och textilier i gott skick slinker ner i insamlingen, så återanvänds de som sådana. Rosk’n Roll uppmuntrar trots allt att lägga användbara kläder av god kvalitet till exempel i insamlingar som drivs av välgörenhetsorganisationer alternativt föra dem till butiker som säljer återvunna kläder eller till loppmarknader, i stället för att sätta dem i insamlingen för avlagda textilier”, säger Marika Makkonen.


Naturen tackar
Genom att hämta slutslitna kläder och hemtextilier till insamlingen för avlagda textilier gör du samtidigt naturen en tjänst. Textilindustrin hör till de stora miljöbelastarna, och enbart i Finland föds årligen runt 100 miljoner textilavfall.
Hittills har det inte varit möjligt att behandla avlagda textilier i Finland, men tack vare den nya förädlingsanläggningen i Pemar kan dina nötta jeans och din trasiga klänning få nytt liv i returfiberform.
Riksdagen godkände den nya avfallslagen i juni, och i den stipuleras att insamlingen av avlagda textilier måste startas upp i hela landet innan utgången av år 2023. De kommunala avfallsbolagen ansvarar för insamlingen av avlagda texilier från hemmen, i östra och i västra Nyland ligger ansvaret hos Rosk’n Roll.


FAKTA
Rosk’n Rolls insamlingsställen för avlagda textilier:

Raseborg: Ekenäs avfallsstation, Emmaus Westervik
Lojo: Munka avfallscentral
Vichtis: Vichtis avfallsstation, Vihdin Kierrätyskeskus i Nummela
Borgå: Domargård avfallscentral, Goodwills butik
Lovisa: Lovisa avfallsstation, Goodwills donationsställe
Insamlingsställena utökas under de närmaste åren, kontrollera den aktuella situationen och insamlingsställenas exakta adresser på vår webbplats www.rosknroll.fi.


Så här sorterar du avlagda textilier
Till insamlingen för avlagda textilier hör rena, torra, slutslitna och oanvändbara kläder och hemtextilier såsom jackor, byxor, skjortor, kjolar, lakan, handdukar och bordsdukar. Smuts eller lukt får inte lossa från textilierna, men ingrodda fläckar är inget hinder.
I insamlingskärlen får inte läggas mattor, skor, bälten, underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, vadderade produkter eller mjukisdjur, och inte heller fuktiga, mögliga, starkt luktande eller skadedjursdrabbade textilier.


Gör så här:
• Packa de avlagda textilierna i en sopsäck, slut påsen tätt.
• Hämta säcken eller säckarna till ovannämnda insamlingsställen
• Du känner igen insamlingskärlen på dekalerna märkta med texten ”Avlagda textilier” på vinröd botten.


16.11.2021 / Katja Roni

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 3.12.2021.

Fyra stipendier på 750 euro utdelas. Stipendier kan sökas av ungdomar som studerar i andra eller tredje stadiet och som inte omfattas av den utvidgade läroplikten och har Raseborg som hemort.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan skickas in per e-post: arja.holm@raseborg.fi eller per post till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.

Bildningsnämnden


8.11.2021 / Hanna Rönnblom

Vi väntar på den nya skolgården i Askers. Där kommer det att finnas många nya och roliga saker. Dit kommer gungor och klätterställningar. Vi kan få stora muskler för dit kommer ett utegym. Om man vill spela bollspel kan man göra det i multiarenan. Vi kommer att ha många olika saker vi kan göra ute. Ibland måste vi vänta på tur och då är det viktigt att vi väntar lungt och inte säger fult. Alla ska leka försiktigt så att ingen stöter sig och vi ska vara snälla så att alla har roligt. Om vi ser att någon är ledsen eller ensam frågar vi om hen vill komma med i leken. De vuxna ska se efter så att alla har det bra.

Vad skulle du göra så att du och alla andra har det bra på gården i Askers?

Askers och den nya gården tar form.


8.11.2021 / Sirpa Huusko

Den 11-15 november är det igen dags för litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs. Tema för årets bokfest är Vändpunkter, som behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv.

På programmet står som vanligt aktuella författarsamtal, intervjuer, utställningar, seminarier, film, musik och program för barnen.  Bokkalaset vill inspirera och uppmuntra till läsning av finlandssvensk och nordisk litteratur.

Läs mera om programmet:
https://bokkalaset.wordpress.com/


1.11.2021 / Anne-Marie Ekholm

Staden påbörjar avverkning av skog i Västerby friluftsområde. Avverkningen görs för att möjliggöra byggandet av den nya rullskidsbanan som färdigställs nästa år. Banan byggs i samarbete med Österby sportklubb. Maskinell avverkning betyder en skyddszon på en radie av 70m runt maskinen där inga obehöriga ska röra sig, (140m i diameter). Området det berör framgår av kartan.

Varningsmärken och markeringsband är uppsatta på området. Arbetet med avverkning och utkörning av virke och energived börjar 1.11 och pågår till 14.11.2021.

Avverkningsområde

Ladda nerVisa

1.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hälsovårdscentral gjorde 20.10.2021 en uppdatering av sitt patientdatasystem. Uppdateringen har senare visat sig ha orsakat ett fel som orsakat ett avbrott i receptförnyelser under tiden 20-27.10.2021.

Vi ber personer som under tiden 20-27.10.2021 har begärt en receptförnyelse antingen via Mina Kanta-sidor eller via ett apotek, kontrollera att receptet har förnyats! Du kan kontrollera dina recept via Mina Kanta-sidor eller via ditt apotek.

Om receptet inte har förnyats, ta kontakt med hälsovårdscentralen på telefonnummer 019 289 3000, vardagar kl. 8–16.

Felet i systemet är nu åtgärdat och vi beklagar eventuella olägenheter som felet orsakat!


28.10.2021 / Hanna Rönnblom

I Askers kommer många barn i olika åldrar och med olika språk att mötas. Det känns konstigt och jätte-roligt att vi kommer att se dagisbarnen så ofta. Det är kiva att barnen från Mustion koulu kommer att vara där. Vi känner redan några från Mustion koulu och i Askers får vi lära känna fler. Det känns spännande och bra! De finskspråkiga barnen kan lära oss finska och vi kan lära dem svenska. Vi kan också prata engelska med varandra. Alla barn ska vara snälla med varandra och hjälpa andra. Vuxna ska se till att ingen bråkar. De vuxna kan ordna så att svenska och finska barn kan jobba och leka tillsammans. Hur tror du att det kommer att kännas med nya kompisar i Askers?

Här kommer barn i olika åldrar och med olika språk att mötas.

26.10.2021 / Petra Louhimies

Uppdaterat 22.11.2021

Den årliga säsonginfluensavaccineringen inleds i Raseborg under vecka 44. Säsongsinfluensavaccinet ges enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd avgiftsfritt till: 

Social- och hälsovårdsministeriet har förändrat förordningen då det gäller den närstående kretsen. Förordningsändringen trädde i kraft 18.10.2021. Läs mer: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa 

Pop-up-influensavaccineringar

 • 24.11.2021 kl. 15-18, Ekgränd 2, Ekenäs (f.d. Hagahemmets utrymmen)

När får jag mitt vaccin?

• Vaccineringar på mödra- och barnrådgivningar inleds vecka 44. Vaccinet ges i samband med rådgivningsbesöken! Rådgivningens klienter kan boka sin vaccinationstid via sin egen rådgivning.
• I skol- och studerandehälsovården inleds vaccineringen också vecka 44. Tiden bokas via skolans hälsovårdare. Skolhälsovårdarna har informerat om tidsbokningen via Wilma!

Den allmänna tidsbokningen som gäller andra berättigade (se ovan för de olika kategorierna) öppnar 28.10.2021 kl. 9.00 på telefonnumret 019 289 3141. OBS! Tidsbokning via nätet är INTE möjligt i detta skede! 
 
Telefontjänsten har ett återuppringningssystem och vi ringer tillbaka till alla i tur och ordning. Vi är förberedda på att det kommer mycket samtal och försöker ringa tillbaka till alla så snart som möjligt. Det är ändå bra att vara förberedd på att det kan ta en stund innan vi ringer tillbaka och kan eventuellt inte hålla den tidtabellen som anges i tjänsten.

Vaccineringarna börjar 1.11.2021! 

Vaccinationspunkterna: 

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 1 
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen 
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4 
 • Tenala öppna mottagning, Germundbyvägen 3 C 
 • Bromarv öppna mottagning, Wättlaxvägen 20 bostad 2 
 • Österby skola/ f.d. öppna mottagningen, Pojoviksgatan 18 

Direktiv för personer som kommer för vaccinering 

 • Ta ditt FPA-kort med dig.
 • Kom ca. 5 minuter före den tid som bokats för vaccinering. 
 • Använd munskydd och desinficera händerna innan du kommer till mottagningen och då du lämnar den. 
 • Kom till vaccinering endast om du är frisk. 
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 

* Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften. Klicka här och läs mer på THL:s webbplats.


22.10.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Våren 2021 fick vårdnadshavarna inom småbarnspedagogiken i Raseborg ta del av den årliga enkäten ”Barnets vardag”. Vi fick sammanlagt 674 svar. Syftet är att samla in vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken som hjälper oss att utveckla verksamheten. Utvärderingsresultaten visar att de flesta vårdnadshavarna är väldigt nöjda med småbarnspedagogikens kvalitet i Raseborg

Barnets vardag våren 2021

Ladda nerVisa

21.10.2021 / Petra Louhimies

Det tvåspråkiga skol- och verksamhetscentret Askers i Svartå (Askersvägen 51) har nått takhöjd. Det här firades i Askers blivande matsal med traditionell taklagsfest onsdagen den 20 oktober!

Skissbild på Askers byggnaden

Under taklagsfesten tackade stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda alla dem som deltagit i byggprojektet.

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef tackade i sitt tal alla involverade för ett mycket gott och välutfört arbete. Bildningsdirektör, Tina Nordman tog i sitt tal fram skolutrymmenas betydelse för den enskilda individens utveckling och Anders Walls, fullmäktiges ordförande poängterade skolans betydelse för hela byn.

Sixten Lundberg och Uffe Enberg underhöll med musik och roliga historier, och det bjöds självklart på taklagsöl, mat och kaffe!

I det multifunktionella verksamhetscentret hittas i framtiden utöver skola (med gymnastiksal och utdelningskök) för 40 svenskspråkiga och 40 finskspråkiga elever också daghem, bibliotek, rådgivning och utrymmen för ungdomsverksamhet.

Läs också artikeln från våren 2021 samt Svartå skolans blogg ”I väntan på nya skolan”!


20.10.2021 / Petra Louhimies

Byggandet av Lindervägens underfart i Svartå påbörjas i november.

Nuvarande Lindersvägens plankorsning stängs när underfarten tas i bruk. Under byggnadstiden blir plankorsningen omändrat för att möjliggöra brobyggnadsarbeten på området. Byggnadsarbetena kommer också kräva korta trafikvbrott på Lindersvägen men projektet informerar om dessa störningar skilt. Skoltransporterna osv. beaktas.

Till projektet ingår också sänkning av landsväg 186 (Salo-Ingå vägen) vid Stormora korsningsbro (vid korsning av landsväg 186 och riksväg 25). Landsvägen sänks för att möjliggöra höga specialtransporter som numera måste köra genom Svartå centrum. Under arbetstiden kommer man att införa byggnadstida trafikarrangemang. Efter att arbetena är klara kommer specialtransporterna att flyttas till lv 186.

Tidtabell

 • Byggandet av Lindersvägens underfart påbörjas 25.11.2021 med förberedelse av järnvägens byggnadstida omändringar, och underfartsprojektet räknas bli klar i oktober 2022.
 • Arbeten på lv 186 påbörjas samtidigt och blir klara 10.12.2021.

Beställare och byggherre i projektet är Trafikledsverket.

Entreprenör YIT Suomi Oy.

Mera infomation on projektet ges av Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 0295343822, erkki.makela@vayla.fi

Material

Stormora lv 186

Ladda nerVisa

Asemapiirustus Linderintie

Ladda nerVisa

19.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads hälso- och äldreservice tar i bruk ett nytt patientdatasystem onsdagen den 20.10.2021. Eventuella tillfälliga störningar kan förekomma i verksamheten under de första dagarna som systemet tas i bruk.

Det nya datasystemet kräver inga åtgärder från invånarnas sida, och hälsostationerna och tidsbokningen betjänar som vanligt.


19.10.2021 / Petra Louhimies

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet.

Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

Läs mer:


19.10.2021 / Anne-Marie Ekholm
söndag5.12.2021kl. 11.00-16.00
måndag6.12.2021stängt
torsdag23.12.2021kl. 6.00-16.00
fredag-söndag24-26.12.2021stängt
fredag31.12.2021kl. 8.00-16.00
lördag1.1.2022stängt
torsdag6.1.20222kl. 11.00-18.00
fredag15.4.2022stängt
måndag18.4.2022kl. 11.00-18.00
lördag30.4.2022kl. 11.00-16.00
söndag1.5.2022stängt
torsdag26.5.2022kl. 11.00-18.00

15.10.2021 / Hanna Rönnblom

Detta läsår är det vi i åk 2 som skriver blogg om vår nya skola. Svartå skola kommer att flytta till Askers nästa höst. Det känns roligt, spännande och ovanligt. Alla barn i skolan kommer att jobba i samma rum. Golvet kommer att vara mjukt och vi kommer inte att ha skor inomhus. Golvet gör att det blir tystare i skolan. Det kommer att finnas olika ställen där man kan jobba t.ex. runda bord, mjuka dynor och sköna stolar. Då vi är i samma rum kan de äldre barnen hjälpa de yngre och de yngre barnen kan ta modell av de äldre.

Vi fick idag se hurdana färger det kommer att vara inne i Askers. Det blir natur- och pastellfärger som känns lugna och fina. Hur tror du det blir med mjukt golv i klassrummet?

Bild på nya skolbyggnaden i byggnadsskede.
Bygget framskrider enligt tidtabell.


12.10.2021 / Monica Mannström

Det uppstod en vattenläcka i Bäljars i Karis på tisdag morgon 12.10.2021 och Raseborgs Vatten var tvungen att stänga vattentillförseln. På grund av läckan är vattendistributionen stängd i delar av Bäljars. Reparationsarbeten pågår.

Raseborgs Vatten beklagar olägenheten som detta medför.


7.10.2021 / Madeleine Lindholm

Pojo bibliotek får denna vecka en ny ytterdörr installerad i huvudingången. Tills renoveringen är klar används tillfälligt dörren mot Delitukku. Bokinkastet är tillfälligt ur bruk.


6.10.2021 / Sirpa Huusko

Vi önskar er välkomna på Kulturträff tisdag 12.10 kl. 14.00.

Tema: Sydkustens landskapsförbund och ordkonst.
Träffen sker via det digitala verktyget Teams.
Länken till mötet finns här: Click here to join the meeting

Våra gäster Paola Fraboni, regional ordkonstlärare och Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef berättar om verksamheten.

Efter kulturtjänsternas och Sydkustens landskapsförbunds presentationer är ordet fritt och vi gärna vill höra om era planer och projekt. Om vi är många styr vi ordet till max 3 minuter per deltagare, så hinner alla få en taltur. Därefter hoppas vi ha tid för en gemensam diskussion om kulturlivet i Raseborg.

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

https://www.sydkusten.fi/sv/om/sydkusten/

Kulturhälsningar,
Lotta, Sanna & Sirpa
Raseborgs stads kulturtjänster


29.09.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har låtit utföra en empatiundersökning, för att få en bättre förståelse för raseborgarnas känslor gentemot sin stad och de olika stadsdelarna. Undersökningen är unik i sitt slag och en två större undersökningar som gjorts inom stadens brandingprojekt för att skapa en situationsbild av Raseborgs varumärke. Brandingprojektet har varit en strategisk satsning för att göra Raseborg bättre känt. Undersökningsresultaten från projektet kommer också att utnyttjas som bakgrund i stadens strategiarbete och annat utvecklingsarbete.

Majoriteten upplever positiva känslor mot Raseborg

Resultaten i empatiundersökningen visar att majoriteten dvs. 60 % av raseborgarna upplever positiva känslor gentemot Raseborg. I jämförelse med andra lika stora städer finns det lite mer negativa känslor i Raseborg. Invånarna känner främst besvikelse (28 %), belåtenhet (18 %) och välbehag (12 %).

I undersökningen kunde man välja mellan 10 positiva och 10 negativa känslor samt ingen känsla -alternativet.

– Resultatet visar att upplevelsen om Raseborg delar invånarna. I bakgrunden finns bland annat kommunsammanslagningar och tvåspråkighet. Besvikelse berättar om förväntningar som inte besannats. Belåtenheten berättar däremot om att man uppfyllt behov tillräckligt, berättar VD Timo Järvinen från NayaDaya Oy som utfört undersökningen.

Inre stolthet skapar beundran bland personer som bor utanför Raseborg

I undersökningen jämfördes Raseborg och nio av de största stadsdelsvarumärkena i Raseborg. Undersökningen visar att invånarna är väldigt stolta över sina hemknutar i Raseborg. Till exempel Fiskars väcker stolthet både bland fiskarsborna och alla raseborgare. Personer utanför Raseborg upplever beundran och intresse för Fiskars.

– Invånarna har starka positiva känslor gentemot sina stadsdelar, som även är starka varumärken. Det här är en styrka för hela området, konstaterar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Raseborgarnas positiva och negativa känslor gentemot Raseborg och de olika stadsdelarna.

Bland resultaten finns också enstaka undantag. Raseborgarna känner i huvudsak medkänsla för Pojo, vilket klassas som en negativ och passiverande känsla. Pojoborna själv känner endå i huvudsak stolthet, belåtenhet och kärlek för sin stadsdel.

– Medkänsla berättar oftast om att man upplever att någon annan är i en svår situation. Människor med medkänsla är på den andras sida och vill hjälpa. Medkänsla är en positiv och engagerande känsla – I hela taget kan man säga att det är en enande, samhällelig kraft, framhäver Timo Järvinen.

Många förhåller sig positivt men passivt

Med hjälp av en matris har man i undersökningen analyserat vilka beteenden de upplevda känslorna leder till. Enligt undersökningen är 29% av raseborgarna positiva och engagerade. Vi kan anta att denna grupp aktivt delar med sig och berättar om Raseborg i positiv anda. 31% av raseborgarna är positiva men passiva, 38% är negativa och passiverade. I Raseborg är denna grupp större än i Finland i medeltal. Den sista och minsta gruppen är negativt engagerade motståndare som i Raseborg är bara 2%. Denna grupp av människor kan till och med bete sig attackerande på sociala medier.

– Sociala medier kan lätt ge oss en snedvriden bild av verkligheten. Man kan lätt att tro att åsikterna där representerar majoriteten och avspeglar en allmän sanning. Det är intressant att se att det i själva fallet är en försvinnande liten del som är så kallade motståndare, säger Jennifer Gammals, utvecklingschef på Raseborgs stad. I själva verket har Raseborg mindre motståndare jämfört med andra städer i samma storleksklass.

Etablerade teorier som grund för undersökningen

Undersökningen baserar sig på en modell (Geneva motion wheel) som är utvecklad på Geneve universitetet. I undersökningen kan man välja mellan 10 negativa och 10 positiva känslor samt ett alternativ för inga känslor alls. Sammanlagt svarade 717 personer på enkätundersökningen varav 620 bor i Raseborg och 97 annanstans. I undersökningen utnyttjades empatianalytik som tar avstamp i vetenskaplig känsloteori, -forskning och -algoritmer. Eftersom det fanns relativt få svar av personer utanför Raseborg, kan den delen ses endast som en fingervisning. Undersökningen utfördes som en enkätundersökning i mars 2021 av empatianalytikföretaget NayaDaya.

Undersökningsrapporten (på finska)

Mer resultat hittar du i undersökningens rapport.

Raasepori empatiatutkimusraportti NayaDaya 2021

Ladda nerVisa

Mer om Raseborgs brandingarbetet hittar du på raseborg.fi/branding


28.09.2021 / Cynthia Moed-Ring

Vassen kring fågeltornet i Västerby har nyligen krossats. Syftet är att återskapa ett gammalt betesområde med en öppen strandäng som gynnar vadare och andra fåglar.

Det är fråga om två naturskyddsområden, som ägs av Raseborgs stad och som hör till Natura 2000-programmet. Röjningen av betesområdet görs enligt en skötselplan som Nylands NTM-central godkänt. Staden har fått bidrag för projektet från miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. 

I området ingår ett vidsträckt vassbälte och en ung lundskog som tidigare varit öppna betesområden eller ängar. En del av området (ca 12 ha) återställs nu till betesmark och ingärdas. Lövsly, som växt upp på tidigare öppna områden, gallras. Värdefulla träd och speciellt sälg och asp samt busksnår sparas.

Från och med nästa vår kommer kor av rasen Highland Cattle att beta på området.

– Vandringsleden till fågeltornet och den fantastiska utsikten från tornet förbättras. Korna kommer att hjälpa oss vårda landskapet och hålla strandängen öppen. Det gynnar inte bara stadens invånare och fåglar utan också värdefulla växter, fjärilar, skalbaggar, humlor och bin, berättar Raseborgs stads miljöchef Maria Eriksson.

Mer information:

Projektledning och betesplanering: Miljöchef Maria Eriksson, tfn 019 289 2375, maria.m.eriksson(at)raseborg.fi

Vasskrossning: Hongiston Konetyö Oy, Arttu Hongisto, tfn 050 4351927


14.09.2021 / Petra Louhimies

Finalisterna till affärsidéävlingen GAME of IDEAS III som ordnas av Novago är valda och finalen närmar sig med stormsteg. Uttagningarna är nu över och finalisterna har valts ut. I årets final kommer det att delta åtta mycket intressanta företagsidéer.

Du är hjärtligt välkommen att följa den spännande finalen på plats och ställe och samtidigt har du möjlighet att rösta fram din egen favorit. Vi kommer att bjuda på en liten matbit från kl. 16.00 och då har du även möjlighet att nätverka med andra företagare från området.

Program

16.00 – 16.45 Nätverkande & tilltugg
17.00 Tävlingen börjar!
19.20 – 19.50 Paus- och pausprogram: intervju med föregående års tävlanden, Sebastian Laxell (Whiteboard.fi) och Tomi Koivulehto (BNG Palvelut Oy)
20.00 – 20.15 Vinnarna publiceras!

Anmäl dig senast tisdagen den 14.9.2021.

Tävlingen sänds också Live och länken hittar du på Västra Nylands, Länsi Uusimaas och Novagos hemsidor. På Novagos hemsida finns direktiv & kod för hur du röstar fram din favorit.

Novago ordnar tävlingen i samarbete med företagarföreningarna och andra aktörer i området samt FiBAN. Som konferencier för årets final fungerar Reidar Wasenius. Juryn består i år av Annukka Mickelsson, Reima Linnanvirta och Olli Malmivaara.


10.09.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs nya marknadsföringsplan godkändes i stadsstyrelsen i januari 2021. Marknadsföringsplanen klargör stadens marknadsföringsorganisation, ansvarsfördelning samt presenterar de strategiska tyngdpunkterna för stadens marknadsföring de kommande åren. Marknadsföringsplanen kompletteras med en Tone of voice -handbok som skapas genom stadens brandingprojekt. Boken färdigställs under hösten 2021. Läs mer om projektet på stadens brandingsida.

Raseborgs marknadsföringsplan 2021-2023

Ladda nerVisa


8.09.2021 / Petra Louhimies

I vårt land utdelas sammanlagt 207,5 miljoner euro i återhämtningsmedel ur EU:s landsbygdsfond, varav 26 miljoner anvisas landsbygdsföretag. Stödansökan öppnas inom kort. Nu lönar det sig för företag med koppling till gårdar samt för mikro- och småföretag på landsbygden att börja förbereda projekt med koppling till ibruktagande av förnybar energi eller effektivare eller energisnålare teknik samt digitalisering eller ägarbyten.

Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.

Följande uppgifter är förhandsuppgifter om återhämtningsmedlen och villkoren för dessa, så ändringar är möjliga.

Investeringsobjekt och villkor

Återhämtningsmedlen riktas till mikro- och småföretag på landsbygden, företag med koppling till gårdar samt till företag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel (mikro- och små företag). Stöd kan beviljas bland annat för följande immateriella och materiella investeringar:

• En ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best Available Technology).
• Ökning av digitaliseringen i företagsverksamheten.
• Byte av energiform till förnybar energi. Ökad användning av förnybar energi (t.ex. solpaneler och luftvärmepumpar). Produktion av förnybar energi för företagets eget bruk (företagets lokaler).
• Förbättring av energi- och materialeffektiviteten samt minskning av svinnet (materiella och immateriella investeringar som förbättrar företagets resurseffektivitet).
• Förnyande av befintliga anläggningar som producerar förnybar energi.

Stöd kan sökas antingen av nystartade eller redan verksamma företag vars investeringar genomförs i ett stödberättigande landsbygdsområde (SYKE:s definition). Stöd beviljas alltså inte
företag i stadsområden och inte heller för anskaffning av begagnade maskiner eller anordningar. Om företaget verkar på samma tomt som en bostadsbyggnad är det möjligt att få stöd. Stödvillkoren i fråga möjliggör också energiinvesteringar i företag med koppling till gårdar där företagsverksamheten bedrivs i samband med jordbruket och under samma FO-nummer.

Stödnivån för investeringar i mikro- och småföretag som bedriver affärsverksamhet utanför jordbruket samt företag med koppling till gårdar är 30 procent. De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro och på investeringarna tillämpas den allmänna de minimis-förordningen.

Stödnivån för investeringar i mikro- och småföretag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel samt flerbranschgårdar är 35 procent. De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro. Stödets maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter). För övriga slutprodukter (Non-Annex I) beviljas stöd enligt de minimis-villkor.

Investeringsstödnivån för nya anläggningar eller produktionsenheter som producerar biogas är 50 procent. De godtagbara kostnaderna uppgår till minst 10 000 euro. De godtagbara totala kostnaderna är högst 2 miljoner euro. Anläggningens totala effekt får vara högst 2 MW.

Ägarbyten

Nystartade mikro- och småföretag som sysselsätter andra och är verksamma på glesbygden och kärnlandsbygden (SYKE:s klassificering) kan ansöka om återhämtningsmedel för att skaffa väglednings-, rådgivnings- och experttjänster i anslutning till beredningen av ägarbytet. Stödnivån för ägarbyten är högst 10 000 euro per byte. Det minsta stöd som beviljas är 2 000 euro.

Ansökan om återhämtningsmedel och val av projekt som ska finansieras

Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central. Ansökningstiden kommer att meddelas senare.
NTM-centralen poängsätter de ansökningar som inkommit enligt urvalskriterierna och väljer ut de projekt som bäst uppfyller urvalskriterierna för finansiering. Vid valet av projekt fästs särskild uppmärksamhet vid hur färdigt projektet är att genomföra samt vid den sökandes förmåga att inleda genomförandet så snart som möjligt efter valet. Återhämtningspengarna för projekt som finansieras ska användas under de tre år som följer efter det år då de binds.

Mer information

Läs mer om återhämtningsmedlen: Webbplatsen Landsbygd.fi (länk)

Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland

• Siina Viskari, siina.viskari(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 178
• Tony Lassas, tony.lassas(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 115

NTM-centralen i Nyland
Företagsutveckling
NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors
Besöksadress: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2 vån., 00520 Helsingfors
Tfn 0295021180


8.09.2021 / Petra Louhimies

EU:s landsbygdsfonds återhämtningsmedel kan sökas för projekt som förbättrar digitaliseringen, klimat- och miljöåtgärderna vid företag samt datakommunikationsförbindelserna på landsbygden. Finansiering kan sökas under en relativt kort tid, så nu söker man projekt som är färdiga att genomföra och där de dokument (tillstånd) som krävs är i skick eller kan skaffas snabbt.

Det finns separata urvalskriterier för projekt som finansieras med återhämtningsmedel och i valet av projekt söker man objekt som uppfyller målen för återhämtningsmedlen. Ansökningarna görs via Hyrrä-systemet till regionens NTM-central. Vid valet av projekt fästs särskild uppmärksamhet vid hur färdigt projektet är att genomföra samt vid den sökandes förmåga att inleda genomförandet så snart som möjligt efter valet. Återhämtningspengarna för projekt som finansieras ska användas under de tre år som följer efter det år då de binds.

Ansökan om finansieringsstöd är redan öppen för bredbandsinvesteringar och investeringar på gårdar. Ansökan för landsbygdens innovationsgrupper öppnas inom kort. Ansökningstiden för företag meddelas senare och uppgifterna om stöd som gäller företag baserar sig på förhandsuppgifter.

Ansökan om bredbandsinvesteringar pågår för närvarande – den andra ansökningsomgången avslutas den 30 september 2021

För närvarande pågår den andra ansökningsomgången för bredbandsinvesteringar 15.6–30.9.2021. Finansieringen riktas till landsbygdsområden som inte byggs på marknadsvillkor. Stödprocenten kan uppgå till 70 procent. Stödmedlen har inte kvoterats per NTM-central, utan projekten finansieras vartefter de uppstår. Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas under hösten, men projektet kan inledas redan på egen risk efter att ansökan har anhängiggjorts hos NTM-centralen. Läs mer.

Mikroföretag och småföretag på landsbygden samt företag med koppling till gårdar

Enligt förhandsuppgifterna kan stöd sökas för investeringar som gäller ökad digitalisering samt ibruktagande och ökning av förnybar energi. Investeringarna kan vara till exempel solpaneler, luftvärmepumpar, byggande av bioanläggningar, produktion av förnybar energi för företagets eget bruk, förbättring av energi- och materialeffektiviteten eller minskning av svinnet eller förnyande av anläggningar som producerar förnybar energi. Stöd kan sökas om man tar i bruk en ny teknik eller ett nytt verksamhetssätt som är effektivare eller sparar energi eller på annat sätt uppfyller BAT-kraven (Best Available Technology).

Stöd kan sökas av mikro- och småföretag på landsbygden, företag med koppling till gårdar samt av mikro- och småföretag som förädlar jordbruksprodukter och livsmedel (inklusive företag med koppling till gårdar). Företaget kan vara nystartat eller redan bedriva verksamhet. Stöd beviljas inte företag i stadsområden eller för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar.

De godtagbara kostnaderna ska uppgå till minst 10 000 euro. Stödprocenten i projekt som genomförs av livsmedelsförädlingsföretag är 35 procent och stödets maximibelopp är 200 000 euro (Annex I-produkter) och för övriga slutprodukter enligt de minimis-villkoren. För övriga företag är stödnivån för projekten 30 procent och omfattas av de minimis-villkor

Investeringsstödnivån för nya anläggningar eller produktionsenheter som producerar biogas är 50 procent. De godtagbara kostnaderna uppgår till minst 10 000 euro. De godtagbara totala kostnaderna är högst 2 miljoner euro. Anläggningens totala effekt får vara högst 2 MW.

Ägarbyten i mikro- och småföretag på landsbygden

Enligt förhandsuppgifterna stöds också ägarbyten i nya mikro- och småföretag (sysselsättande) på glesbygden och kärnlandsbygden (SYKE:s definition) med återhämtningsmedel. Stöd kan sökas för att skaffa väglednings-, rådgivnings- och experttjänster i anslutning till beredningen av ägarbytet. Stödet är en engångsersättning på högst 10 000 euro och det minsta stödet som beviljas är 2 000 euro.

Återhämtningsmedel för gårdar

Gårdar kan ansöka om återhämtningsmedel för investeringar som främjar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Dessa investeringar kan vara till exempel täckning av gödselstäder för att förbättra ventilationen i produktionslokaler, fullfodervagnar och ibruktagande av förnybar energi, såsom anskaffning av solpaneler, byggande av en flisvärmecentral eller till exempel byggande av en anläggning för biogasproduktion. Stödet till investeringar i produktion av biogas inom jordbruket stiger från 40 procent till 50 procent. I övrigt förblir stödprocenterna och stödvillkoren oförändrade för gårdar.

Landsbygdens innovationsgrupper

Ansökan för landsbygdens innovationsgrupper, det vill säga EIP-grupperna (EIP = European Innovation Partnership), pågår under tiden 7.9–29.10.2021. EIP-projekten förutsätts antingen främja ibruktagandet av digitala lösningar, övergången till en grön ekonomi eller förbättra primärproduktionens anpassnings- och stresstålighet i föränderliga förhållanden. Det ordnas informationstillfällen om EIP-projekt den 7 september och den 7 oktober. Läs mer.

Mer information

Läs mer om återhämtningsmedlen: Webbplatsen Landsbygd.fi

Företagsexperter vid NTM-centralen i Nyland

• Siina Viskari, siina.viskari(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 178
• Tony Lassas, tony.lassas(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 115
Projektexperter vid NTM-centralen i Nyland
• Juha Mäkinen, juha-k.makinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 110 (bredbandsprojekt)
• Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi, 0295 021 081
• Miia Koivunen, miia.koivunen(at)ely-keskus.fi, 0295021180

NTM-centralen i Nyland
Företagsutveckling
NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors
Besöksadress: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 A, 2 vån., 00520 Helsingfors
Tfn 0295021180


7.09.2021 / Petra Louhimies

Företagarna i Raseborg har valt Oy Daniek Ab / Ekenäs Däckmarket som årets 2021 företagare

Oy Daniek Ab grundades i Ekenäs år 1990 och började sälja däck på sidan om Esso i deras lokaler. 1994 utökade de sin verksamhet med de första hyresbilarna, uthyrningsverksamheten bestod ursprungligen av en skåpbil och en personbil. År 2000 började de sälja däck och fälgar på allvar och då blev det Ekenäs Däckmarket som låg på Järnvägsgatan i Ekenäs. Bara efter fem år flyttade de till nuvarande lokaliteter, Vitsippsgränden 1.

Nu 2021 har de däckhotellet för c. 1400 bilars hjul och 3 paketbilar, en minibuss, 4 personbilar och 2 släpvagnar för uthyrning. Som sagt börjar hallen vara i minsta laget och de har även planer att utvidga verksamhet, så de håller ögonen öppna för nya lösningar.

2012 startade de generationsbyte, förtillfället ägs Oy Daniek Ab av bröderna Kim och Mats Danielsson 40% var och far Kjell Danielsson 20%.

Corona: “Vi har klarat Coronan väldigt bra, Då den bröt ut våren 2020 var försäljningen aningen lägre men sedan sommaren 2020 och framåt har vi haft mera kunder än tidigare då det rört sig så mycket turister i stan. Även sådana som köpt andra bostäder här har hittat till oss. Direkt då Coronan bröt ut byggde vi om en av våra hyresbilar för att kunna betjäna kunder även hemma, den blev en hitt och många använde tjänsten. Tjänsten finns kvar ännu och kommer nog alltid att finnas.” Berättar Kim Danielsson.

Årets företagare premiedares i Raseborg på Företagardagen den 5.9.2021. Då samlades lokala företagare i Påminne för att tillbringa en trevlig dag tillsammans. Programmet innehöll ett lekfullt tävling med backbilar och the WaLe’s stod för musiken. Företagarföreningens medlemsföretag Piazza food och Cafe Antique stod för catering och kaffeservice.

Kriterierna för valet var företagets långvarig verksamhet, redan över 30år, och kontinuerligt utveckling av sin verksamhet. De har fört igenom generationsbyte och satsar på välmående personal och sysselsätter även ungdomar under värsta säsongen.

I valet deltog Företagarna i Raseborg r.f:s styrelse, Raseborg stads utvecklingsavdelning och Novago Yrityskehitys Oy.

Tilläggsuppgifter:
Henna Ljung
Ordförande, Företagarna i Raseborg r.f
0503583024
raaseporin@yrittajat.fi / hennas@msn.com


3.09.2021 / Anne-Marie Ekholm

Simhallen öppnar med regelbundna öppethållningstider måndagen den 6.9.2021 kl. 6.00.

När du besöker Ekenäs simhall ska du följa de allmänna rekommendationerna, tvätta eller desinficera händerna samt nysa eller hosta i engångsnäsduk eller armveck och respektera avstånden till andra besökare och personalen.

Maskrekommendation gäller i allmänna utrymmen, men kunder rekommenderas inte använda munskydd i dusch- och bassängutrymmen.


27.08.2021 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomen eller personen med funktionsnedsättning, som kan ha nytta av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjecentret klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas enligt följande:

Lördag 20.11.2021 live träff i Ekenäs kl. 10.00-15.00 (Vi bjuder på brunch och kaffe)

Torsdag 25.11.2021 kl. 17.00-19.30 på distans

Torsdag 2.12.2021 kl. 17.00-19.30 på distans


Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 5.11.2021!

Raseborgs familjecenter:
socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice:
socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raseborg.fi
Enheten service för barnfamiljer i Hangö:
socialhandledare Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Sjundeå och Ingå socialservice:
socialhandledare Johanna Pousar 046 922 0886 /
johanna.pousar@siuntio.fi eller
familjearbetare Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 SV

Ladda nerVisa


6.08.2021 / Anne-Marie Ekholm

Bollhallens gym kommer att öppna från och med 10.8.2021 med vissa begränsningar samt rådande corona restriktioner. Gymmet kommer att vara öppet följande tider:

Måndag – torsdag kl. 8.00 – 15.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Observera att du bör vara färdigt ombytt, eftersom vi inte har omklädningsrummen till förfogandet. I gymmet kommer att finnas klädhängare samt skoställning som du kan använda vid behov. Ingången sker normalt via huvudingången. Personal kan vid behov ringas på plats till kassan (närmare instruktioner hittar du vid kassadisken).


5.08.2021 / Petra Louhimies

Trafikledsverket informerar.

Byggarbetet på riksväg 25 vid Läpps anslutning har inletts i juli under vecka 29 med anläggning av byggplatsen, röjning av trädbeståndet och nya trafikarrangemang.

I projektet byggs vid anslutningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 en lätt planskild anslutning som förutsätter byggande av en ny korsningsbro. Samtidigt rivs den gamla underfartstunneln vid Bäljars. Dessutom bygger man i projektet en ny rondell vid anslutningen mellan lv 111, Läppåkersgatan och Doppinggränden.

Utöver förnyandet av belysningen i anslutningsområdet utökas vägbelysningen med cirka 1 km mot Hangö. Som Raseborgs stads egen upphandling genomförs också en förlängning av Doppinggränden. Under byggandet genomförs tillfälliga trafikarrangemang och omvägar.

”Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och smidigheten av trafiken på riksväg 25. Genom de nya arrangemangen möjliggör man också en utveckling av markanvändningen i området”, berättar projektchef Elina Keränen vid Trafikledsverket om projektets bakgrund.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till 3,2 miljoner euro. Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Raseborgs stad. Raseborgs stad står i sin helhet för kostnaderna för förlängningen av Doppinggränden.

Projektet inleds i juli 2021 och slutförs i augusti 2022. Beställaren är Trafikledsverket och Raseborgs stad, entreprenören är Louhintahiekka Oy

Karta över området

Kartbilden: Trafikledsverket


3.08.2021 / Carina Nyholm

Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg. Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 290,58 euro. Bostaden lottas ut i första hand bland sådana som nu studerar första året. Om sådana inte finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i gången och kan förnyas maximalt i 5 år.

Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Carina Nyholm, tfn 019 289 2811.

Fritt formulerad ansökan med studieintyg skall senast 18.8.2021 kl. 12.00 inlämnas till adressen Raseborgs hyresbostäder, bostadssekreterare Carina Nyholm, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


2.08.2021 / Petra Louhimies

VR:s betalningssystem har ändrats från och med den 1.7.2021 så att fjärrtrafikens serie- och säsongsbiljetter inte längre säljs via R-kiosken. Det här betyder att staden inte längre kan erbjuda nya Eazybreak-resesedlar då dessa inte längre stöds av VR:s betalningssystem. (Eazybreaks produkter kan inte heller köpas via VR-appen.)

Staden utreder vilka möjligheter som finns att även framöver stöda arbetspendling till huvudstadsregionen och Åbo.

Den här informationen har också skickats per e-post i juli till stadens aktiva Eazybreak-användare.


29.07.2021 / Sirpa Huusko

Ekenäs Sommarkonserter- festivalen välkomnar dig till att njuta av sköna augustikvällar med musik i Ekenäs, Fiskars, Tenala och Billnäs. Festivalens konstnärliga ledare Jan Söderblom, kapellmästare Jukka-Pekka Saraste och Finländska Kammarorkestern bjuder som bekant på njutbara musikupplevelser under festivalens högklassiga konserter. Biljettförsäljning Lippu.fi och Luckan Raseborg

Under Ekenäs Sommarkonserter följer vi THLs och UKMs rekommendationer för hygien och trygghet. I kyrkan och i andra inomhus konserter rekommenderar vi att ansiktsmasker används. Antalet biljetter som säljs är färre än normalt så att närkontakter kan undvikas. Publiken följs till sina sittplatser och avlägsnandet efter konserten sker under arrangörens ledning.

Läs mera om årets program:
Ekenäs Sommarkonserter – Suomalainen Kamariorkesteri (finnchamber.fi)


21.07.2021 / Nina Sointu

I Raseborg, längs med Kustbanan, finns 29 nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöer. Det är ett stort antal destinationer koncentrerat på ett område och gör Raseborg känd för sitt värdefulla kulturlandskap med slott, bruksområden och herrgårdar. På grund av detta har många inflyttare, stugbor och inhemska turister riktat sin uppmärksamhet mot Raseborg.

Raseborg slottsruiner. BILD: Johan Ljunqvist / Multifoto

Från gravröse till slott och järnbruk

Spår av bebyggelse har hittats i Raseborg allt från bronsåldern. Till exempel av hela Nylands cirka 150 bronsålderns gravröse finns en tredjedel i Raseborg. Under följande tidsperiod järnåldern, har Raseborg området förblivit bebodd och man har hittat relativt mycket den tiden föremål från Karis-Ekenäs trakten.

Genom hela sin historia, har Raseborg varit en viktig handelsplats på grund av dess goda land- och vattenförbindelse. På 1300-talet var Junkarsborg i Karis ett viktigt förbindelsepunkt och Raseborgs slott har fungerat som köpcentrum från och med 1400-talet. Några sekel senare blev Raseborg en mittpunk för bruksområden, då flera av Finlands äldsta järnbruk etablerades här; i Svartå, Antskog, Billnäs och Fiskars, och så lite senare Skogby masugnsområde.

Signifikanta herrgårdar

Kungsvägen sträckte sig redan på 1300-talet i Norge från Bergen till Oslo och därifrån via Stockholm till Mariehamn i Finland. Vidare genom skärgården till Åbo och genom södra Finland till Viborg i Ryssland och ända fram till St. Petersburg. Kungarna och deras kurirer, biskopar och borgare, konstnärer och arméer har färdats längs vägen. Vägen byggdes troligen som en ridväg mellan slotten i Åbo och Viborg. Senare fungerade vägen som en gammal postväg. Rutten ledde från by till by och längs vägen byggdes herrgårdar, lantbruk, krogar och gästgiverier. Längs med vägen kunde resenärerna övernatta och äta.

Snappertuna kyrkoby. BILD: Johan Ljunqvist / Multifoto

Idag kan du fortfarande stanna och äta på flera av dessa herrgårdar. Dessutom ordnas det en mängd olika aktiviteter där man kan njuta av dessa unika miljöer, all från yogaveckoslutr till jaktturer. Många gårdar som gynnats av traditionellt jordbruk har också utvidgat sin verksamhet till turism.

Även Kustbanan har en lång historia

Den första etappen sträckte sig från Åbo till Karis och öppnades för allmän trafik år 1899. För detta ändamål byggdes också Finlands första järnvägstunnel, den 156 meter långa sträckan i Skuru. Resten av banan från Karis till Helsingfors slutfördes 1903.

Att resa med tåg är ett hållbart sätt att ta sig runt och fler människor som reser till Rasebog hoppas komma dit utan egen bil. Staden har rätt nyligen gett ut en ny strategi för att främja cykling, vars ändamål är att öka tillgängligheten med cykel, särskilt genom att ansluta järnvägsförbindelser till ett omfattande cykelnätverk.

Snart kommer det till exempel att vara möjligt att cykla tryggt mellan Karis och Ekenäs på den nya lätttrafikvägen. Banvallens cykelbana från Karis via Billnäs bruk till Fiskars, är också en populär dagsutflyktrutt för resenärer som anländer till Karis med tåg.


21.07.2021 / Petra Louhimies

Simhallen öppnar måndag 6.9.2021. Detta förutsatt att inte Corona-restriktioner är i kraft som begränsar verksamheten.

Simhallen har under sommaren genomgått en omfattande konditionsgranskning. Konditionsgranskningen som genomfördes av företaget Contesta gjordes för att kunna planera en renovering av simhallen.

När simhallen i mitten av augusti är återställd efter konditionsgranskningen, kan stadens utrymmesförvaltning börja fylla bassängerna. Att fylla bassängerna och få vattenprover godkända, som krävs för att kunna öppna simhallen, tar drygt två veckor. Så även om simhallens ytor är i skick igen i augusti tar det ännu över två veckor före simhallen kan öppna. Tyvärr lyckades inte staden forcera tidtabellen så att bassängerna kunde börja fyllas i juli.

Det är stadens utrymmesförvaltning som ansvarar för byggnaden och sköter alla tidtabeller och upphandlingar för byggnadens underhåll och konditionsgranskningen, samt övervakar att arbetena fortskrider. Stadens fritidsavdelning är ansvarig för själva verksamheten i simhallen, som simövervakningen och den ledda verksamheten med simskolor och vattengymnastik. För simskolornas och andra kursers del som stadens fritidsavdelning erbjuder, öppnar möjligheten att anmäla sig i augusti och kurserna planeras starta i september.

För mera information:

Thomas Flemmich, t.f. stadsdirektör, 0192892100 (thomas.flemmich(at)raseborg.fi)

Catharina Lindström, fastighetschef, 019 289 3985. Svarar på frågor angående konditionsgranskningen och underhållsfrågor.

Fredrika Åkerö, fritidschef, 019 289 2145. Svarar på frågor angående den ledda verksamheten.


12.07.2021 / Petra Louhimies

Det uppstod en vattenläcka på Malmgatan i Karis på måndag förmiddag 12.7.2021 och Raseborgs Vatten var tvungen att stänga vattentillförseln. På grund av läckan är vattendistributionen stängd i delar av Karis centrum. Reparationsarbeten pågår. Raseborgs Vatten beklagar olägenheten som detta medför.


9.07.2021 / Petra Louhimies

Som en del av projektet #Rannikkovesivisio frågar LUVY Raseborgs, Kyrkslätts och Ingås invånare och stugägare om deras observationer och åsikter gällande kustvattnet.

I projektet letar de också efter potentiella våtmarker och diken som behöver röjas för kommande förbättringar. Förbättringarna av dem kommer att inledas enligt resurser år 2022. Delta i kustvatten-enkäten och var med och påverka! Enkäten är öppen mellan 6.7-30.9.2021: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Läs mer om projektet: https://www.luvy.fi/sv/projekt/kustvattenvisionen/


5.07.2021 / Petra Louhimies

Trafiken till Kodin Tavaratalo löper fr.o.m. 12.7. via den nybyggda infartsvägen från Ekenäsvägen. I samband med detta stängs den farliga korsningen. Stängning utförs i samarbete med rv25:ns väghållare Nylands NTM-central.


1.07.2021 / Petra Louhimies

Friluftsmöjligheterna i Raseborg utvecklas ytterligare då en ny promenad- och cykelleden öppnas i Billnäs. Leden, som går från Strandparken i Karis till Billnäs och runt bruksområdet bjuder på fina naturupplevelser längs Svartån och Kulturvallens infoskyltar öppnar upp områdets rika historia. Rutten kronas av den nya flytande bron, längs med vilken användarna kan gå till utsiktsplatån ovanför fisktrappan och njuta av den fina utsikten över bruksmiljön och Svartån.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls håller tal vid pontonbrons öppning.

Pontonbron, byggd av Raseborg Stad, fungerar även som ett stängsel, som styr fiskarna tryggt neråt längs fiskvägen förbi vattenkraftverkets turbiner mot fisktrappan. Konstruktionen har fått understöd av Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU program, vars syfte är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och strävar till att återhämta vandringsfiskståndets naturliga förökning i finska strömvatten. Från utsiktsplattformen, som bron leder till, kan besökarna följa med fiskarnas vandring och läsa mer om fiskvägen och bland annat om Flodpärlmusslan som lever i Svartån.

Skyltarna är placerade runt kulturvallen.

Utvecklingen av promenadrutterna fortsätter ännu det kommande året tillsammans med markägaren.

”Raseborgs Stad förtjänar de lokalas och även alla besökares tack för pontonbron och de nya cykelvägarna, förnyande av vägar och gatubelysning.” konstaterar Olli Muurainen från Billnäs bruk.

Kim Björklund och Aapo Roselius berättar om Billnäs unika historia.

Kulturvallen binder samman områdets unika kultur- och brukshistoria med den nya vandringsleden Åvallen och Banvallen. Genom nio stora informativa och vackert designade skyltar ger de ett ansikte åt Billnäs och dess historia. Bakom projektet står historikerna Kim Björklund och Aapo Roselius.

“Vi vill lyfta fram och peka på områdets fantastiska historia. De som vandrar i eller omkring bruket vandrar på en av Finlands industrihistorias viktigaste platser. Detta är en av våra absolut största symboler för industrialiseringen och moderniseringen av Finland” berättar Björklund och Roselius.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls och Piia Nordström chef för samhällsteknik inspekterar den nya utkiksplatsen över fisketrappan.

Kulturvallen projektet har beviljats understöd av Svenska Kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelsen.Raseborgs Stad och Billnäs Bruk har tillsammans betalat för produktionen och uppsättningen av infoskyltarna. NTM centralens understöd har använts för införskaffning av skyltar och pausplatser till den nya leden mellan Strandparken och Billnäs. Det lokala företaget Kaviva Graphics har designat skyltarna och Mr Media ha tryckt och satt upp dom.
Längs rutten mellan Strandparken och Billnäs har man placerat nya pausplatser, bänkar och bord, vilka har införskaffats med hjälp av stöd från NTM centralen. Den nya rutten för en även till den nya terassrestaurangen Scarlett o Karis, där man kan njuta av drickor och grillmat med influenser från sydstaterna.

“Vi har tillsammans utvecklat en ännu mer dragkraftig helhet på området i och runt Billnäs bruk och Billnäs har blivit ett av must see platserna att besöka för inhemska och utländska turister” konstaterar Ville Vuorelma, Turistchef i Raseborg.


28.06.2021 / Monica Mannström

Raseborgs Vatten utför sanering av kommunaltekniken på Brunnsgatan och i korsningen av Gustav Wasas gata och Brunnsgatan under sommaren 2021. Se avbrottskartan.

För att arbetet tryggt skall kunna utföras kommer genomfartstrafik på dessa gator tillfälligt att vara förbjudet.

Vi beklagar olägenheterna och störningen som detta medför.

Raseborgs Vatten


24.06.2021 / Petra Louhimies

Riksdagen antog lagarna om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 23.6.2021.

Inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde gäller social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk. Västra Nylands kommuner har redan under en längre tid samarbetat frivilligt för att utveckla social- och hälsovården. Dessutom har kommunerna i samarbete ansvarat för ordnandet av räddningsväsendet sedan 2004.

Social- och hälsovårdens tjänster ändras inte och kommunerna ansvarar för ordnandet av dem fram till 31.12.2022. Då tar Västra Nylands välfärdsområde över som tjänsteanordnare.

För att västnylänningarna ska må bra

Under Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, som inleddes i oktober 2020, har Västra Nylands kommuners gemensamma vilja utkristalliserats: Vi vill betjäna våra klienter ännu bättre än tidigare och producera hälso- och välfärdsfördelar för invånarna. Programmet har aktivt utvecklat social- och hälsovården och verksamhetsmodellerna tillsammans med invånarna och personalen. Som första resultat färdigställdes Västra Nylands vårdhemsportal. Den för invånarna öppna  gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård fortsätter sin verksamhet också efter sommaren.

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har också berett en strukturreform i samarbete med kommunerna, organisationer, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Nylands övriga välfärdsområden.

Utmanande tidtabell, finansiering och resurser – invånarnas tjänster tryggas

Det goda samarbetet mellan Västra Nylands kommuner fortsätter och intensifieras när vi börjar bygga Västra Nylands välfärdsområde. Men vi står inför stora utmaningar.

”En sammanslagning av social- och hälsovården i tio kommuner är en stor administrativ ändring. Den nya organisationen byggs inte på ett ögonblick, och vi har bara ett och ett halvt år på oss. Ändringskostnaderna kommer att vara betydande. Enbart sammanslagningen av datasystem och olika anskaffningar kostar uppskattningsvis 70 miljoner euro. Samtidigt har vi en stor vårdskuld efter coronasituationen. Vårt område berörs av frågor som gäller tidtabell, finansiering och resurser. Vi säkerställer att Västra Nylands välfärdsområde får tillräckliga resurser för omställningen för att det ska vara realistiskt att bilda Västra Nylands välfärdsområde och för att målen för den nationella social- och hälsovårdsreformen ska nås”, säger Sanna Svahn, ordförande för styrgruppen för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram och omsorgsdirektör i Esbo.

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nyland tillsätts i augusti

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet hösten 2021. Organet planeras bestå av nio medlemmar, av vilka fyra är från Esbo, fyra från Västra Nylands övriga kommuner, enligt en fördelning som områdets kommun- och stadsdirektörer kommit överens om, och en från Västra Nylands räddningsverk.

Den planerade sammansättningen ska fastställas av kommun- och stadsstyrelserna, specialomsorgsdistriktens styrelser och direktionen för Västra Nylands räddningsverk under sommaren. I planen föreslås det att Esbo stadsstyrelse tillsätter det temporära beredningsorganet inom den lagstadgade tiden i augusti och att Esbo ansvarar för det administrativa stödet till beredningsorganet. 

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram fortsätter som stöd för beredningsorganet

Det temporära beredningsorganet svarar för beredningen av inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdets fullmäktige har valts och en välfärdsområdesstyrelse som fullmäktige tillsatt inleder sin verksamhet. Beredningsorganet kan inrätta en beredningsorganisation som sitt stöd. Till organisationens sektioner kan det på bred front utses representanter för Västra Nylands kommuner.

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram fungerar som stöd för det temporära beredningsorganet vid utvecklingen av ledningen av välfärdsområdet, dess organisation och strukturer samt gemensamma digitala lösningar och IKT-lösningar fram till utgången av 2021. Utvecklingen av social- och hälsovården fortsätter i programmet Framtidens social- och hälsocentral till utgången av 2022.

Personalens anställningsförhållanden fortsätter

Anställningsförhållandena för personalen i Västra Nylands kommuner fortsätter tills vidare i sin nuvarande form. Social- och hälsovårdspersonalen, räddningsverkets personal, kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan samt de som arbetar med stödtjänster för social- och hälsovården övergår i Västra Nylands välfärdsområdes tjänst 1.1.2023.

Räddningsverkets verksamhet är regional redan nu, men överföringen av dess verksamhet och personal till det nya välfärdsområdet inleds inom den tidtabell för genomförandet som fastställs av det temporära beredningsorganet.

Mer information

Jutta Tikkanen, programdirektör med helhetsansvar för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 376 1121, jutta.tikkanen@esbo.fi 

Sanna Svahn, ordförande för styrgruppen för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi 

Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 406 5498, Veli-Pekka.Ihamaki@esbo.fi 

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram på webben: www.lu-palvelut.fi/sote   


24.06.2021 / Petra Louhimies

Dela din observation via Origin by Oceans hemsida så kommer du att vara delaktig i att hjälpa Östersjön.

”Origin by Ocean Oy är ett finskt företag som fokuserar på algebearbetningsteknik, vars specialprodukter skapar nya möjligheter för naturbaserade produkter i många industrier. Vårt mål är att hjälpa till att lösa övergödningsproblemet i Östersjön genom att skapa nytt välbefinnande och kommersiellt hållbara medel. Tillsammans med avdelningen för mikrobiologi vid Helsingfors universitet kartlägger vi blågrönalgsituationen i Östersjön.”


23.06.2021 / Petra Louhimies

Under våren undersökte vi vilka känslor som Raseborg och dess olika stadsdelar väcker. Nu går vi vidare och undersöker hur Raseborgs varumärke uppfattas av våra invånare mer på djupet. Hjälp oss att identifiera och skapa en situationsbild över Raseborgs varumärke genom att svara på följande enkät.

Gå till enkät

Undersökningens görs av Taloustutkimus både som telefonundersökning samt enkät och ger en fördjupad förståelse för hur Raseborg uppfattas.

Undersökningen är en del av stadens brandingprojekt. Du kan följa med vad vi lärt oss så här långt på vår branding-sida.


18.06.2021 / Petra Louhimies

Ordenskommittén vid Raseborgs stad har beslutat att ”Comitatus Raseburgensis Sigillum” (den s.k. Raseborgsmedaljen) delas ut år 2020.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommittén.

År 2020 tilldelas medaljen Henrik Ekblom.

Från vänster ordenskommitténs ordförande Henrik Lindholm, stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson, Henrik Ekblom, stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

På grund av coronapandemin fick vi skjuta fram tillfället till juni 2021. Förtjänstmedaljen överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm och stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson torsdagen den 17.6.2021 i Stadshuset.

Motiveringar

Henrik Ekblom

Karis Telefons VD Henrik Ekblom har sedan 1996 lett bolaget som nu har hundra år på nacken. Bara under Ekbloms tidsperiod har telekombranschen och bolaget genomgått större förändringar än under hela sin existens. Henrik har haft den framförsikt och grepp på bolaget som möjliggjort att Karis telefon idag är ett modernt, starkt, lokalt och framgångsrikt företag. Förändringen har varit stor men bolaget tillfredsställer fortfarande lokalsamhällets och regionens behov av informationsförmedling. Bolagets strategiska beslut att investera i fiber har för Raseborgs stad haft stor betydelse. Tryggandet av snabba förbindelser för företag och invånare är idag och än mer i framtiden en grundförutsättning för nästan all verksamhet. Regionen har tack vare bolagets framgång fått ett starkt kort i form av denna nödvändiga och omfattande infrastruktur som sannolikt ingen annan hade förverkligat ifall Karis telefon inte gjort det. Henriks roll i sammanhanget kan på inget vis underskattas i denna utveckling vare sig det gäller kunnande i branschen eller de stora personliga nätverk som han byggt upp. Dessa har varit avgörande när bolaget gjort upp sin strategi och i ledningen av företaget. All företagsverksamhet gagnar staden men få företag lyckas bidra på så många sätt och med så stor bredd till en positiv samhällsutveckling som Karis telefon lyckas med. Henriks Ekbloms roll i sammanhanget förtjänar därav ett speciellt uppmärksammande. Raseborgs stad vill uppmärksamma ovan nämnda ovärderliga insatser, och som erkänsla tilldela Henrik Ekblom Raseborgsmedaljen.

Raseborgsmedaljen har tidigare tilldelats till:

1. Saraste Jukka-Pekka, 2011

2. Charalambides Alexis, 2011

3. Ntallaris Anthony, 2011

4. Wickholm Kaj, 2012

5. Peltonen Matti, 2013

6. Nybom Jan, 2014

7. Grunn Torolf, 2015

8. Johansson Mårten, 2015

9. Höglund Nils-Gustav, 2017

10. Simola Tom, 2017

11. Sid Sven, 2019

12. Forsström Tua, 2020

13. Lindberg Ingmar, 2020


14.06.2021 / Petra Louhimies

”Jobbet är givande och lärorikt”

24-åriga Emil Dahlqvist kommer från Ekenäs och valde att flytta tillbaka till hemorten efter avklarade studier till hälsovårdare vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Emil fastnade för vårdbranschen redan 2016 och har bl.a. jobbat inom hemvården, på stadens bäddavdelning och Raseborgs sjukhus sedan dess.

Vad får dig att trivas i vårdbranschen?

Jag valde att pröva på vårdaryrket året efter att jag hade tagit studenten och märkte att jobbet passade mig mycket bra. Jag studerade till hälsovårdare för så breda arbetsmöjligheter som möjligt. Jag uppskattar att få jobba med äldre – arbetet är givande och lärorikt, men jag ser också enorm utvecklingspotential på området. Den här sortens utmaningar driver mig! Jag upplever också att samhörighetskänslan är stark inom branschen.

Vilka är fördelarna med att arbeta och bo i Raseborg?

Ekenäs är min hemort men det var i första hand arbetsmöjligheterna här som fick mig att återvända efter studierna. Raseborgs stad sökte vårdare och jag letade efter jobb! Den här organisationen är enligt mig lämpligt stor. Din arbetsinsats går aldrig obemärkt förbi, samtidigt som du har ett brett kollegialt stödnätverk. Raseborg är dessutom en trivsam liten kommun med en trevlig blandning av småstads- och naturmiljö.

Vilken slags egenskaper behövs i vårdyrket?

Stresstålighet, empati och tålamod är alla viktiga kvaliteter hos en vårdare. Inom hemvården ska vi alltid hinna med många klienter under samma arbetspass så det gäller att arbeta effektivt utan att stressa den äldre. Du kommer också långt med rationellt tänkande i branschen – självklart behövs det en expertis i många frågor, men mycket handlar också om att bara vara medmänniska.


14.06.2021 / Petra Louhimies

”Jag vill hjälpa andra människor”

Jenni Lehtola är 39 år och kommer från Ekenäs i Raseborg. Efter en mångårig karriär som bl.a. frisör, butiksbiträde och krogarbetare sadlade hon om till närvårdare år 2013. Sedan sex år jobbar tvåspråkiga Jenni med klienter i byarna Tenala och Bromarv med omnejd.

Varför ville du bli närvårdare?

Jag valde att studera till närvårdare främst för att kunna hjälpa andra människor. Som vuxenstuderande hade jag ett läroavtal på ett ålderdomshem i Raseborg, och fick därmed praktisera jobbet medan jag studerade. Det här arbetet ger så mycket! Det känns givande att få hjälpa äldre i deras vardag.

Vilka är fördelarna med att arbeta och bo i Raseborg?

Raseborg var den enda kommunen som erbjöd mig läroavtal under studierna och det kändes givet att stanna kvar här också efter att jag tog examen år 2015. Jag trivs bra både med jobbet och min hemort. Raseborg vimlar av trevliga små städer och byar, alla med sin helt egna charm! Som närvårdare på landsbygden får jag köra runt och besöka hem i en otroligt vacker miljö.

Vem passar närvårdaryrket?

Kompetens är viktigt och bra inom vården, men du klarar dig långt på ett glatt humör och vanligt sunt bondförnuft. Förutom trevliga klienter med spännande livsöden får du också härliga kollegor att dela dagarna med. Jobbet kan vara fysiskt tungt och skyndsamt ibland, men det finns utmärkta hjälpmedel för tunga lyft och variationen är en av styrkorna i jobbet.


10.06.2021 / Monica Österblad
Så här kan det se ut där trädgårdsavfall dumpats i skogen. Nässlor, tistlar och jättebalsamin.

Det är ännu vanligt att man slänger trädgårdsavfall i skogen, på allmänna områden eller t.ex. på en oskött del av grannens tomt. Dessa platser lämpar sig inte för trädgårdsavfall. Det är viktigt att förstå att trädgårdsavfall kan vara skadligt om det hamnar på fel ställe.                                                                                                                                        

Varför ska man inte slänga trädgårdsavfall utanför sin tomt?

 • Deponering av trädgårdsavfall är en av de främsta orsakerna till att invasiva främmande arter sprids. Många invasiva arter har importerats och sålts som trädgårdsväxter innan man märkte hur snabbt de sprider sig. Bland dessa finns till exempel jättebalsamin, jätteloka, vresros, parkslide, och lupin, men också japansk humle och röd jättegunnera. Med lite otur blir det som vi i dag tänker på som en lättodlad frodig trädgårdsväxt morgondagens invasiva art.
 • Växter som växer på platsen naturligt t.ex. blåbärsris konkurreras ut av växter som vi inte vill ha i naturen, till exempel kirskål och brännässlor.
 • Spansk skogssnigel (s.k. mördarsnigel) sprids lätt med trädgårdsavfall och jord som flyttas runt.
 • Högar med trädgårdsavfall i naturen ser mindre trevligt ut. Mycket fallfrukt drar också till sig gnagare.
 • Det är också direkt ett brott enligt avfallslagen att slänga avfall i miljön.
 • Du kan visa gott exempel till andra genom att hantera ditt trädgårdsavfall rätt!

Så här blir du av med trädgårdsavfall på rätt sätt:

 • Allt trädgårdsavfall tas emot på avfallsstationerna. Små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt, då de är rätt sorterade. Ifall krattavfallet fraktats i sopsäckar ska det packas upp ur säckarna på avfallsstationen.
 •  Det går bra att kompostera krattavfall i ett ramverk eller i en öppen kompost på din gård.
 • Avklippta grenar kan flisas och användas som täckmaterial till exempel under buskar eller som strömaterial i komposten.

Tack för att ni hjälper till att värna om miljön!

Miljöbyrån och Samhällstekniska enheten i Raseborgs stad


9.06.2021 / Petra Louhimies

Bild: Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket. (Foto: LUVY / Jussi Vesterinen)

Projektet Kustvattenvisionen, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), inleddes denna vår. Inom projektet gör man upp en vision och planer för västra Nylands kustvatten och utgående från dessa inleder man restaureringen av havsvikarna och kustvattnen.

Målsättningen med ”Kustvattnens vattendragsvision” inom projektet är, att få igång restaureringen av övergödda vikar och kustvattnen, utgående från avrinningsområdena så, att vattnen fås i ett ekologiskt gott skick.  Man samlar de västnyländska kustkommunerna samt övriga aktörer att verka tillsammans för att så effektivt som möjligt förbättra kustvattnens skick. Målsättningen är en långsiktig gemensam strävan att restaurera kustvattnen samt ett åtgärdsprogram för förbättrandet av kustvattnens skick.

Havsvikarna är viktiga ur såväl rekreationshänseende som för fisket.  Dessutom sammanhänger ekonomiska intressen med dem. I projektet granskar man havsvikarnas tillstånd samt möjligheterna att restaurera dem ur ekologiskt-, naturskyddsmässigt- samt rekreationshänseende. För de utvalda pilotområdena uppgör man restaureringsplaner under detta år.

Pilotområdena har valts ut tillsammans med kommunerna och de är:

 • Ingå, Kyrkfjärden
 • Kyrkslätt, Tavastfjärden
 • Raseborg, Dragsviksfjärden
 • Sjundeå, Pickalaviken

“Vid uppgörandet av restaureringsplanerna beaktar man respektive objekts särdrag. En heltäckande restaureringsplan skapar en grund för ett effektivt restaureringsarbete”, säger LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

För varje enskilt område sammanställer man befintlig samt den nyaste informationen om områdets vattenkvalitet, biologiska faktorer samt morfologi, ekologiskt tillstånd och dess utveckling. Dessutom gör man belastningsutredningar för de viktigaste rinnande vattnen. I granskningen beaktar man också områdets eventuella särdrag, värdefulla naturtyper (glon, flador), viktiga objekt för fågel- och fiskbestånden samt värdefulla havsmiljöer.  

”Uppgörandet av vattendragsvisionen är en viktig öppning för restaureringsarbetet i kustvattnen. Det är fint, att kommunerna har kommit med på en enhetlig front för att inleda det långsiktiga arbetet”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Nylands NTM-central har finansierat projektet med 55 000 euro från programmet för effektiverat vattenskydd.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragskunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Västra Nylands vatten och miljö r.f., LUVY, är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskyddet, miljövården och miljöhälsovården i västra Nyland.


8.06.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har årligen uppvaktat den första raseborgaren i januari. På grund av Coronapandemin var vi tvunga att skjuta upp tillfället till juni. I år är det Milton Lahtinens – och Raseborgs – tolfte födelsedag. Detta innebär att det är sista gången staden uppvaktar Milton.

Vid tillfället deltog Milton och hans mamma Jenny. Ulf Heimberg och Ragnar Lundqvist överräckte gåvorna en sista gång och efteråt bjöds det på prinsesstårta.

I höst börjar Milton i högstadiet, men först tänker han njuta av sommaren och vara mycket ute. Skolgången har fungerat bra, trots att det senaste året har inneburit en hel del distansstudier. Under tårtstunden berättade Milton att han tycker om att spela pingis, och att han fått ett eget pingisbord där han kan spela matcher tillsammans med lillebror Melvin.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har anskaffat närtågsturer från HRT – en tidig morgontur från Karis till Helsingfors
och en sen kvällstur från Helsingfors till Karis. Den sista trafikeringsdagen för dessa turer är
20.6.2021. Staden har anskaffat i samarbete med NTM-centralen och Ingå kommun ersättande
busstrafik, som startar 7.6.2021. Av konkurrenstekniska skäl, kommer närtåg och ersättande
bussar köras samtidigt under två veckors tid. För att förbättra servicenivån, sträcker sig den nya
bussförbindelsen hela vägen till Ekenäs.


8.06.2021 / Henri Nevakivi

Raseborgs stad har genom anbudsförfarande valt Raseborgs Taxi & Buss AB (Rolly Group) som
trafikant för sommarens busstrafik. De trafikerar enligt följande tidtabell (mån-fre) 1.6-15.8.2021
(ändringar är möjliga):


3.06.2021 / Petra Louhimies

En tävling och en chans för dig som har mod, business öga och glödande passion att föra fram din idé!

Sök senast 2.8.2021 – novago.fi/goi3

Affärsidétävlingen Game of Ideas arrangeras för tredje gången. Nu söker vi personer som vill föra fram sina idéer! I tävlingens första skede presenterar alla sökande sina affärsidéer online för Novagos jury och Reidar Wasenius, konferencier under finalen. Bland dessa väljs sedan de mest lovande bidragen ut till finalen som hålls på Billnäs Bruk tisdagen den 21.9.2021, kl. 17.00–20.00. Finalen sänds som LIVE-stream samt spelas in. Vid behov erbjuder vi sparrning för att utveckla din idé och presentation fram till 30 juni.

Skicka modigt in din ansökan:
1. Du har möjlighet att sparra din affärsidé!
2. Testa din idé bland med
3. Du får synlighet för din produkt eller tjänst!
4. Det finns utrymme för stora produkter och ideér i Billnäs Bruk!
5. Det finTns möjlighet att få en affärsängel med!

Sök på den här länken Läs mera: novago.fi/sv/goi3/ eller e-post gameofideas[at]novago.fi

Se Sebastian Laxells framgångssaga på vimeo!

Tävlingen arrangeras av Novago företagsutveckling Ab tillsammans med Företagarna i Raseborg, Billnäs bruk och Fiban – Finnish business angels network.


1.06.2021 / Sara Vaskio

Skogscentralen har i samarbete med Projektet Raseborgs å under våren planerat ett flertal vattenvårdskonstruktioner vid Idbäckens avrinningsområde vid Raseborgs å. Projektet söker nu verkställare för naturvårdsplanerna.

Vi har, tillsammans med markägarna i området under våren kartlagt och planerat många nya vattenvårdskonstruktioner. Det finns planer för sedimenteringsbassänger, bottendammar, flödesregleringsdammar och andra konstruktioner, vars främsta uppgift är att minska att näringsämnen från skogen läcker ut i havet. Ett stort tack till markägarna som visat sig vara väldigt positivt inställda till dessa åtgärder, säger projektledare Mika Salmi från Skogscentralen. Salmi är nöjd med samarbetet med Projektet Raseborgs å, detta sätt att arbeta med avrinningsområden i skogsområden är relativt nytt. Nu hoppas vi att det kommer in många ansökningar för verkställandet av planerna.

Ansökningstiden går ut 13.6. Mera information om ansökan och planerna hittar ni i länken:

Luonnonhoitohankkeet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Skogscentralen planerar vattenvårdkonstruktioner i Idbäckens avrinningsområde

Inom Raseborgs å- projektet har en ny vattenvårdskonstruktion verkställts under vintern. Projektets första våtmark, våtmarken i Vallarsvedja är 0,5 ha stor och där har det har redan varit en hel del liv och rörelse under våren. Våtmarken har en varierande utformning och är planerad så att fåglar av olika slag skall trivas. Nu väntar vi på att växtligheten i det uppgrävda området tar sig och mångfalden i området ökar, säger projektchef Sara Vaskio. Följande våtmark är planerad och färdig att verkställas under höstens lopp i Tranbokärr.

Raseborgs å projektets första våtmark, i Vallarsvedja

Våtmarkerna har många funktioner förutom att de erbjuder ett hem för många olika växt- och djurarter. Våtmarken fångar upp näringsämnen i de djupa sedimenteringsbassänger och också växligheten fångar upp och använder näringsämnen som finns i vattnet. Regnvattnet uppehålls i våtmarken, detta lättar på översvämningarna i åns huvudfåra då allt regnvatten inte rinner ut på en gång.

En annan åtgärd, som redan planerats en längre tid är den naturenliga rensningen av huvudfåran. Planerna är äntligen på slutrakan. Nu efter omfattande utredningar hoppas vi att arbetet i huvudfåran snart kan börja, säger Vaskio. Dikningsprojektet dras av det lokala dikningsbolaget.

Syftet med projektet Raseborgs å är att minska näringsbelastning som ån för med sig till Landbofjärden. Vattenhushållningen och vattenvårdskonstruktionerna är en viktig del av detta. Ett flertal åtgärder har också gjorts inom jordbruket för att minska näringsläckage från åkrarna. Jag är så glad över den positiva inställningen till vattenvård som markägare och jordbrukare i området har, påpekar Vaskio. 

Projektperioden som Nylands NTM-central finansierar tar slut vid slutet av 2021, men Raseborgs stad har förbundit sig att förlänga projektet med två år, d.v.s. ända till slutet av år 2023. Miljöbyrån har anhållit om tilläggsfinansiering för att fortsätta projektet och finansieringsbeslutet förväntas inom kort.

Tilläggsinformation fås av

Projektchef Sara Vaskio

Projektet är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Nylands NTM-central finansierar projektet med 163 800 euro. Programmets viktigaste mål är att uppnå god vattenstatus.


27.05.2021 / Hanna Rönnblom

Med på bilden är nästan alla som varit med och skriva bloggen. Det här är sista inlägget för det här läsåret för snart har vi sommarlov! Vi ska simma, spela bordsspel, äta glass, sola, åka till stugan, åka båt, vara med vänner, vara ute, hoppa på trampolinen och övernatta hos kompisar. Sen i augusti blir det spännande igen då skolan börjar. En del av oss börjar i ny klass och det kommer nya elever och lärare till skolan. Men, snart ska vi njuta av sommarlovet för det tycker vår rektor att vi är värda. Vad ska du göra på sommaren?

Bloggare i Svartå skola: Elvira, Ella, Saga, Emma, Victor, Ellinor, Amanda och Helmi.

20.05.2021 / Monica Österblad

Yrkeshögskolan Novia har i samarbete med Raseborgs stad, Raseborgs Natur rf och lokala byaföreningar startat ett projekt som ska bekämpa fyra invasiva arter (jättebalsamin, vresros, lupin och spansk skogssnigel). Det ordnas bl.a. talkon, och studerande ska kartlägga förekomster. Invasiva arter minskar den biologiska mångfalden genom att ta utrymme, eller likt sniglarna föröka sig okontrollerat, vilket både direkt och indirekt kan påverka t.om. produktionsväxter. Projektet finansieras av NTM-centralen och Svenska kulturfonden.

Kontakta Kaisa Kauranen (se pressmeddelandet nedan) för närmare info om talkon; åtminstone vid Pumpviken (första gången må. 24.6 kl. 20) och i Svartå har tider redan bestämts för snigeltalkon.

Pressmeddelande_Bekämpning av invasiva främmande arter – Vieraslajien torjuntahanke

Ladda nerVisa


18.05.2021 / Petra Louhimies

Pga renoveringar på Raseborgsvägen 5 , flyttar följande verksamheter : Seniorrådgivningen, Minnesrådgivningen, Ekenäs Dagverksamhet, Hemförlovningsteamet samt Hemrehabiliteringsteamet till  gamla Hagahemmets utrymmen på Ekgränd 2 tisdagen 25.5.2021.

Verksamheterna fortsätter därefter i dessa utrymmen tillsvidare.

SeniorLinjen 019 289 3133, vardagar kl. 8-12 samt 13-15


17.05.2021 / Monica Österblad
Spansk skogssnigel
Spansk skogssnigel

Mördarsniglarna (eller spansk skogssnigel) har vaknat igen, och allt tyder på att vinterns snötäcke gynnat övervintringen. Om man vill ha kvar grönskan i trädgården, lönar det sej att börja plocka nu genast. Om mängderna blir stora, vilket de blir på sina håll nu, så får hushåll nu föra både sniglar och invasiva växtarter gratis till Rosk’n Rolls avfallsstationer, packade i sopsäckar/påsar. Tänk på att de går till avfallsförbränning, så undvik onödiga mängder vätska (för sniglarna). Läs mera här: Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift | Rosk’n Roll Oy Ab (rosknroll.fi)

På vår hemsida finns ett infoblad om spansk skogssnigel och hur man bekämpar den. Man kan rapportera skogssnigel-observationer på Vieraslajit.fi.


6.05.2021 / Hanna Rönnblom

Bygget går framåt och byggnaden har delvis fått tak. Vi har idag sett ritningar på hur gården vid Askers kommer att se ut. Gården är indelad i en större gård för skolbarnen och två mindre gårdar för barnen i förskola och daghem. På skolgården kommer det bland annat att finnas klätterställningar, utegym, olika gungor, balansbräda, korgbollsställningar och en multi-arena. Dit kommer också olika träd och planteringar. Vi hoppas att det kommer ett staket vid dagisbarnens gård för den ligger nära vägen. Cyklarna ska parkeras på ett visst ställe. Gården ser ut att bli fin. Tycker du att de här planerna för skolgården är bra?

Ritningarna för gården vid Askers visar att det blir en fin gård med många möjligheter till roliga aktiviteter.

6.05.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller på att planera familjecentertjänster i Västra Nyland. I familjecentren får du alla tjänster som främjar barnens och familjens välfärd, hälsa och utveckling samt tidigt stöd och tidig vård.

Tjänsterna omfattar bland annat mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning, hemservice, familjearbete och terapitjänster för barn. Tjänsterna erbjuds på platsen och på webben, och vissa tjänster får du i hemmet. 

Kom med och utveckla familjecentrens tjänster – svara på enkäten! 

Vi vill erbjuda smidiga och lättillgängliga tjänster som stöder din familjs vardag. Därför kartlägger vi dina önskemål och behov. Svara alltså på vår enkät – vi vill höra din åsikt! 

Du kommer till enkäten via denna länk . Enkäten är öppen till 24.6.2021. 


29.04.2021 / Hanna Rönnblom

Vi har idag fått se ritningar på hur Askers kommer att se ut inifrån. Askers blir stort och där är jätte-många olika rum. Det blir en cool byggnad. Finska och svenska skolans utrymmen är väldigt nära varandra med endast en korridor mellan klassrummen. Vi kommer att ha slöjd, musik, gymnastik och möjligen bildkonst i andra rum än i vårt stora klassrum. Det blir roligt! Det blir också ett mindre grupprum intill klassrummet. Dessutom kan man jobba i biblioteket, matsalen och i korridorerna. Gymnastiksalen blir mycket större än den vi har nu.

Hur tror du att rummen i Askers kommer att se ut? Skulle du vilja gå i skola där?

I Askers kommer den finska och svenska skolan att vara bredvid varandra.


29.04.2021 / Petra Louhimies

Nya Fokus bygget framskrider. Arbetena kommer under sommarmånaderna att påverka trafikarrangemangen vid Centralgatan och i omgivningen. Fyllnadsarbetet runt sockeln på Fokus huset kräver att den för tillfället söderut enkelriktade Forsströmsgatan (gatuområde mellan Fokus huset och Latvala / Posten)  stängs i två etapper så att trafiken blir dubbelsidig från södra sidan när norra sidan stängs, och vice versa när södra sidan stängs. Störningarna i trafiken vid Forsströmsgatan varar i ca. 3 dagar och utförs mellan vecka 19-20. Elementlyft vid norra änden av Fokus huset kommer även att förorsaka en stängning av ena filen på centralgatan. Detta arbetsskede utförs i början av juni och varar 1-2 dagar.

Vi beklagar olägenheten

// LU Rakennus Oy, Viktor Strandberg tel. 045-8064050


29.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs energi utför kabelflyttningsarbete vid underfarten för lättrafik i Björknäs 3.5-21.5.2021. Under den här tiden är leden mellan Pehr Sommars gata och Industrigatan i Björknäs avstängt för trafik.


27.04.2021 / Maria Eriksson

Nu omvandlar vi vissa gräsmattor och vägrenar till ängar i Österby, Malmkulla och Kanaltorget i Karis. Utöver detta kommer vi även att inventera vissa gamla gräsmattor, det innebar att vi inte klipper gräset förrän i juli och under tiden inventerar vi floran för att ta reda på om dessa områden skulle kunna utvecklas till ängsytor, exempel på områden är Kvarnbacken, Herrknallen och Malmkulla. Även våra gräsklippningsrutiner ses över, områden som används aktivt av invånarna klipps oftare och ytor som ligger mer avsides klipps mer sällan för att tillåta gräsmarkens växter blomma innan de klipps.

Detta gör vi  för att gynna den biologiska mångfalden i stadens grönområden. I framtiden får vi njuta av vackra naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter.

Förändringen i våra rutiner möjliggör också att vi kan effektivera skötseln på de områden som används mer intensivt och betjäna raseborgarna bättre.


22.04.2021 / Petra Louhimies

Raseborg stads Tekniska nämnd godkände Karis-Ekenäs gång- och cykelvägens översiktsplan på sitt möte 13.4.2021.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Karis-Ekenäs-cykelväg.jpg

Förberedelserna för byggstart pågår som bäst. Arbetena påbörjas i maj 2021 med skede 1, dvs. avsnittet Ekenäsvägen / Kodin Tavaratalo – Mekanikervägen, dvs. pl 500-5500 i ritningarna. Skede 2, pl 0-500, dvs. underfarten byggs år 2022.

Mera information ges av

Henrik Westerlund, planeringsansvarig tfn 019 289 3868
Piia Nordström, chef för samhällsteknik tfn 019 289 3852

Översiktsplanen Karis-Ekenäs cykelväg Yleissuunnitelma Karjaa-Tammisaari pyörätie 13.04.2021

Ladda nerVisa

19.04.2021 / Marika Stigell

Raseborgs stad har beslutat om avvikande arrangemang gällande vissa externa hyresgästers hyresbetalning och vill för egen del underlätta situationen för företagarna och föreningarna under coron-pandemin.

Raseborgs stad beviljar hyresfrihet under tidsperioden 8.3.2021 – 30.6.2021 åt företag och föreningar som är hyresgäster i stadens byggnader, områden samt anläggningar.

Det avvikande arrangemanget berör företag och föreningar som hyr av staden och vars situation märkbart har försvårats p.g.a. corona pandemin. Ifall hyresgästen har betalat hyran för denna tidsperiod återbetalas hyran.

Hyresgästen bör skriftligen anhålla om hyresfrihet, en fritt formulerad anhållan skall inlämnas per e-post till adressen soile.makinen@raseborg.fi . I anhållan bör motiveras hur rådande pandemi påverkar företagets/föreningens verksamhet. Anhållan ska inlämnas senast 31.5.2021.

Tekniska nämnden i Raseborg


16.04.2021 / Anne-Marie Ekholm