Raseborgs ungdomsbyrå ordnar i samarbete med litteraturevenemanget Kirjakekkerit en skrivutmaning i alla finskspråkiga skolor i Raseborg.
Skrivuppgiften görs under en eller två lektioner under vecka 3.
Prisutdelningen sker lördagen den 10.3 vid Kirjakekkerit i Karis bibliotek.
Mer information: facebook.com/Kirjakekkerit

Like it? Share it!