Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande den unika Villa GRANTORP invid POJOVIKEN

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Grantorp på Grantorpsvägen 140. Helheten utgörs av fastigheterna 710-697-1-1, 710-697-1-2 och 710-697-1-16, vilkas gemensamma areal är ca 3,8 ha land och ca1,6 ha vatten. Villa Grantorp är ett unikt stockhus, som har byggts till sommarbostad och tidigare fungerat som lägergård. Byggnaden har de senaste åren använts som lägergård och evenemangslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen.

Karta

Byggnaden är i 2-plan och ca 500 m2 (inte kontrollmätt), byggd kring år 1890, grundsanerad 2001 med träfasad och plåttak. Bastubyggnaden är ca 40 m² (inte kontrollmätt) med träfasad och plåttak. Byggnaderna har elvärme, egen bruksvattenbrunn och avloppsbrunnar/infiltreringsbädd. Byggnaderna är lediga.

Byggnaden är nu registrerad som fritidsbostad och utgör en unik miljö invid Pojoviken och har stora utvecklingsmöjlig­heter. Ansökan om undantagslov för ändring av användningsändamålet till boende är under behandling. Undantagslovet är i kraft två (2) år. Åtgärden (ändring av användnings­ändamål) kräver även ett bygglov.

I gällande delgeneralplan (Pojoviken 1028) är fastigheten betecknad med RM/s, vilket avser område för turismanläggningar där miljön ska bevaras. Tilläggsbeteckningen er avser område eller del av område där nya byggnader inte får placeras, om inte i planen skilt anvisas.

Fastigheterna säljs som en helhet till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte. Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på Villa Grantorp bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adress Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Villa Grantorp”,

senast den 29 juni 2018 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821 eller Catharina Lindström tfn. 019 289 3985.